__MAIN_TEXT__

Page 14

Mere nyt fra Herodion Af pastor emer. Hartvig Wagner

Siden mit besøg på bjergfæstningen Herodion i juli 2008, som er omtalt i TEL 2008/3, har Herodeseksperten, professor Ehud Netzer og hans team gjort

yderligere

opsigtsvækkende

fund ved Herodes den Stores mausoleum, der blev fundet i 2007.

Herodion set fra nord. Fæstningen på toppen og mausoleet er indtegnet af Dan Møller på foto af Hartvig Wagner. De seneste udgravninger ses neden for mausoleet th. På billedet anes også bjergets kunstige top.

Mausoleet Under besøget var et større halsbrækkende udgravningsarbejde med rendegraver og en stor flok beduinske arbejdere i gang på bakkens stejle nordøstre skråning lidt nedenfor og en smule vestligere end stedet, hvor fundamentet til Herodes’ mausoleum var dukket op. Fundamentet kan ses på billedet i TEL 2008/3. På en pressekonference i november redegjorde Netzer for, hvad de nyeste udgravninger har bragt for dagen. Der er fundet tilstrækkelige fragmenter til, at der nu kan dannes et billede af, hvordan mausoleet har set ud. Nederst en kvadratisk etage og oven på denne en cylindrisk etage omgivet af 18 søjler. Øverst et kegleformet spidst spir. Mausoleet har nået en højde på ca. 25 m og kunne i udseende minde om den såkaldte Absalons Grav i Kedrondalen. Mausoleet er antagelig ødelagt sammen med Herodes’ sarkofag af de jødiske oprørere, der befæstede Herodion under de to jødiske oprør mod romerne i årene 66-70 e.Kr. og igen i 135 e.Kr. I oprørernes

øjne var Herodes en romersk kollaboratør og en forræder mod jødisk tro og national uafhængighed, hvis minde burde udslettes. Kongelig begravelsesplads Foruden fundet af den voldeligt smadrede sarkofag er to mere velbevarede sarkofager af hvid kalksten nu dukket op. Netzer formoder, at den ene kan have rummet en af kongens 10 hustruer, samaritanerinden Malthake. Hun var moder til to af Herodes den Stores efterfølgere: Herodes Antipas, landsfyrste i Galilæa på Jesu tid, og Arkelaus, der regerede over Judæa, Samaria og Idumæa, indtil romerne afsatte ham efter 10 års regering. Den anden hvide sarkofag kan have tilhørt Arkelaus’ hustru, antager Netzer, som anser det for givet, at Herodion har været en kongelig begravelsesplads i lighed med Augustus’ og Hadrians mausoleer i Rom. Fornemt teater De seneste udgravninger har også afsløret rester af et teater med plads til 650-750

Profile for Thomas Møller

TEL 1, 2009  

Biblical Archaeology

TEL 1, 2009  

Biblical Archaeology

Advertisement