__MAIN_TEXT__

Page 2

Årsmøde i SBA

Lørdag den 12. april 2008 kl. 15.30-17.45 i Nazaret Kirke, Ryesgade 105 B på Østerbro i København

Fra Josva til Nebukadnesar - Hvad ved vi historisk-arkæologisk om Israel? (… et spændende input til din bibellæsning) Nicolai Winther-Nielsen og Jens Bruun Kofoed giver en statusrapport over, hvordan arkæologien indtil nu har belyst perioden fra Israel erobrede Kana’ans land under Josva til Nebukadnesar førte folket i eksil i Babylon. Underviserne er begge lektorer i Gammel Testamente på Dansk Bibel-Institut.

PROGRAM 15.30 Velkomst ved formand for SBA, Klaus Vibe. 1. undervisningsdel ved Nicolai Winther-Nielsen. 16.30 Pause 16.45 2. undervisningsdel ved Jens Bruun Kofoed. Nyt fra SBA. 17.45 Årsmødet er slut. Der er efterfølgende mulighed for at spise pizza (40 kr.). Bestilling ved årsmødets start. Alle er meget velkomne, og årsmødet er gratis!

Nicolai Winther-Nielsen Jens Bruun Kofoed

MINDRE ABONNEMENTSSTIGNING Medlemskab af SBA indbefattet abonnement på TEL for 2008 stiger til kr. 155 (kr. 105 for unge u. 26 år). Stigningen skyldes ud over almindelig prisregulering især øgede forsendelsesomkostninger hos Post Danmark på næsten 30 procent.

Selskab for Bibelsk Arkæologi Lykkegårdsvej 26, 6000 Kolding Tlf. E-Mail: Internet: Bank: Norge:

4826 3855 info@bibelskarkaeologi.dk www.bibelskarkaeologi.dk Sydbank konto 7920-1014 846 Den norske Bank 7877.06.93402

Redaktion: Morten Hørning Jensen (ansv. red.), Hartvig Wagner (red. sekr.), Carsten Vang Forsidefoto: Fra udgravningen af Tiberias 2005. Foto: Morten Hørning Jensen.

2

Links i TEL: De fleste nyheder i TEL følges op af links til hjemmesider, hvor der kan læses mere. Disse links er samlet på vores hjemmeside www.bibelskarkaeologi.dk. Layout: DANgrafik, Herning, dryp.dk Tryk: Økotryk, Videbæk Artikler i TEL dækker ikke nødvendigvis redaktionens eller SBAs synspunkter. TEL sendes gratis til medlemmer af Selskab for Bibelsk Arkæologi. Kontingent: Danske kr. 155,- / norske kr. 170,(For unge under 26 år: kr. 105,- / norske kr. 115,-). Kontingent opkræves via PBS først på året. Medlemskab tegnes ved henvendelse til SBA.

Tel udgives med tilskud fra undervisningsministeriets tips- og lottobevilling. Selskabets bestyrelse: Studentersekr., cand.theol. Klaus Vibe (formand), tlf.: 8612 0037 · kv@bibelskarkaeologi.dk Postdoc, ph.d., cand.theol. Morten Hørning Jensen (redaktør), tlf.: 8742 0242 · mhj@bibelskarkaeologi.dk Stud.theol. Christian Rasmussen, tlf.: 2511 1415 · cr@bibelskarkaeologi.dk Cand.theol. Jacob Bank Møller (kasserer), tlf.: 8615 3402 · jbm@bibelskarkaeologi.dk Netred., cand.theol. Thomas Bank Møller (webmaster), tlf.: 8678 7805 · tbm@bibelskarkaeologi.dk © SBA og artiklernes forfattere. Ved enhver form for eftertryk/citat skal kilde angives. ISSN 0905 - 5827

Selskab for Bibelsk Arkæologi

Profile for Thomas Møller

TEL1_2008  

Fra Josva til Nebukadnesar - Hvad ved vi historisk-arkæologisk om Israel? 15.30 Velkomst ved formand for SBA, Klaus Vibe. 1. undervisningsd...

TEL1_2008  

Fra Josva til Nebukadnesar - Hvad ved vi historisk-arkæologisk om Israel? 15.30 Velkomst ved formand for SBA, Klaus Vibe. 1. undervisningsd...

Advertisement