__MAIN_TEXT__

Page 10

På sporet af Goliat Udgravningerne af Tell es-Safi/Gat

Den store tel, Tell es-Safi, set fra syd. Efter de fleste sagkyndiges mening gemmer tellen på resterne af filisterbyen Gat, Goliats hjemby. Foto: © www.bibleplaces.com

Af prof. Aren M. Maeir, Bar-Ilan Universitetet, Tel Aviv

HVEM ER BANGE FOR GOLIAT FRA GAT?

I løbet af de sidste 30 år har arkæologiske udgravninger givet os mange oplysninger om filistrene i bibelsk tid. Ja, man har faktisk udgravet tre af filistrenes byer, og fascinerende sider af deres kultur er kommet for dagen. I denne artikel præsenteres en ny udgravning af filisterbyen Gat, hvor kæmpen Goliat kom fra. Dette giver os mulighed for at fornemme noget af den virkelighed, der lå bag israelitternes langvarige og seje kamp for overlevelse mod filistrene.

elh av et

Ashdod

Gat

Ashkalon

Jerusalem

NYT STORT PROJEKT INDLEDT

Betlehem

Gaza

0

10 km

20

Hebron

Gat og de fire andre filisterbyer. Kortskitse: Hartvig Wagner

10

Døde

Mi

havet

dd

Ekron

Selvom der tidligere er foretaget grundige udgravninger af de tre store filisterbyer, Ashkalon, Ashdod og Ekron, så vidste man ikke meget om Goliats hjemby, Gat, før vi påbegyndte vores projekt. Ud fra den bibelske tekst kunne det se ud, som om Gat var den vigtigste af filistrenes byer i den tidlige periode af deres historie. Det var fra Gat, filistrenes berømmelige kæmpe Goliat kom, som David havde held til at nedlægge med sin slangebøsse. Ligeledes var det kongen af Gat, Akish, som den unge David flere gange søgte tilflugt hos, da han flygtede for kong Sauls vrede (1 Sam 21,11-15; kap. 27-29). Selv om forskerne engang var uenige om Gats nøjagtige beliggenhed, mener de fleste i dag, at den lå på det sted, der kendes som Tell es-Safi. Tellen, der ligger ca. halvvejs mellem Jerusalem og Ashkalon, er et af de største udgravningssteder i Israel på ca. 50 ha. Stedet har været kontinuerligt beboet fra kalkolitisk tid (5. årtusind f.Kr.) og indtil vor tid. Det rummer derfor et væld af arkæologisk materiale fra alle perioder. Selv om højens imponerende størrelse og arkæologiske potentiale blev bemærket i forrige århundrede, er der indtil for nylig ikke foregået ret meget arkæologisk forskning på stedet. Bortset fra et kort, to-ugers udgravningsarbejde i 1899 udført af Bliss og Macalister, har der kun været kortvarige besøg og ulovlige udgravninger på højen.

For at råde bod på denne situation begyndte der under min ledelse et arkæologisk projekt på stedet i 1996. Efter en indledende overfladeundersøgelse, der havde til formål at definere og planlægge det fremtidige arbejde, begyndte de egentlige udgravninger i 1997. Siden da (1997-2007) har man gjort forbløffende righoldige fund, som tyder på, at udgravningerne, der efter al sandsynlighed

Selskab for Bibelsk Arkæologi

Profile for Thomas Møller

TEL1_2008  

Fra Josva til Nebukadnesar - Hvad ved vi historisk-arkæologisk om Israel? 15.30 Velkomst ved formand for SBA, Klaus Vibe. 1. undervisningsd...

TEL1_2008  

Fra Josva til Nebukadnesar - Hvad ved vi historisk-arkæologisk om Israel? 15.30 Velkomst ved formand for SBA, Klaus Vibe. 1. undervisningsd...

Advertisement