Page 1

Afsender: Jacob Bank Møller, Lykkegårdsvej 26, 6000 Kolding Adresseændring meddeles til: jbm@bibelskarkaeologi.dk. Eftersendes ved varig adresseændring.

Hizkijas tunnel – hvordan bar de sig ad? Af lektor Carsten Vang Hizkijas tunnel i Jerusalem har altid vakt lige dele beundring og undren. Det er den tunnel, som kong Hizkija af Juda lod hugge gennem klippen, så at vandet fra Gihonkilden kunne ledes ind i byen Jerusalem til en stor dam, kaldet Siloa Dam. Tunnelen, der nævnes flere gange i Bibelen (f.eks. 2 Kong 20,20), er et imponerende ingeniørarbejde. Den blev lavet ved, at to hold stenhuggere arbejdede i største hast fra begge sider og mødtes på midten. Vandet kunne nu løbe igennem, og Jerusalem kunne udholde en langvarig belejring.

Den er faktisk væsentlig længere, end den behøvede at være. Den lige linje fra Gihonkilden til Siloa Dam er ca. 370 m. Tunnelen derimod bugter sig i store slyngninger, så den får en længde på i alt 533 m. Hvorfor lavede man tunnelen længere end nødvendigt? Og hvordan bar de to hold sig ad med at finde hinanden?

FLERE SPØRGSMÅL

NY TEORI

Tunnelen vækker imidlertid også undren.

Den gængse forklaring har været, at arbejderne fulgte en naturlig sprække i klippen. Denne forklaring har dog flere vanskeligheder, f.eks. at de mange geologiske brudlinjer i klippen alle løber på tværs af tunnelen og ikke langs med den. Desuden var de to hold nær ved at arbejde sig forbi hinanden og måtte begge justere retningen 90 grader for at mødes. Det tyder ikke på nogen naturlig sprække. I efteråret 2008 beskrev tidsskriftet Biblical Archaeology Review en ny teori. Den går ud på, at arbejderne blev guidet af bankelyde fra folk, der slog på klippen oven over deres hoveder. Ved lyden fra disse hårde slag på klippen fik de retningen angivet, som tunnelen skulle have. Her og der kan vi se i tunnelen, at retningen blev justeret. Den S-formede slyngning skyldes formentlig, at ingeniørerne var nødt til at lade tunnelen følge

Flere steder måtte arbejderne justere retningen på tunnelen, som det ses her. Denne drejning mod højre findes i tunnelens sydlige ende. © www.bibleplaces.com.

en rute, hvor klippen over arbejdernes hoveder var tilpas tynd til, at bankelydene kunne høres tydeligt. På den måde blev de to hold ført mod hinanden, så de til sidst kunne mødes. MANGE SPØRGSMÅL Artiklen i BAR affødte mange læserreaktioner. BAR har på sin hjemmeside ladet teoriens ophavsmand, Ayreh Shimron, svare på dem, og det er en meget spændende læsning. Her forklarer han bl.a., hvordan arbejderne kunne få luft inde i tunnelen.

Læs mere... Læs mere på TELs linkside om, hvordan tunnelen blev lavet.

Profile for Thomas Møller

tel-2009-1 Hizkijas tunnel - hvordan bar de sig ad;  

Tunnelen, der nævnes flere gange i Bi- belen (f.eks. 2 Kong 20,20), er et impo- nerende ingeniørarbejde. Den blev lavet ved, at to hold stenh...

tel-2009-1 Hizkijas tunnel - hvordan bar de sig ad;  

Tunnelen, der nævnes flere gange i Bi- belen (f.eks. 2 Kong 20,20), er et impo- nerende ingeniørarbejde. Den blev lavet ved, at to hold stenh...

Advertisement