__MAIN_TEXT__

Page 6

'K',xTål{tn Farm Af

Dr Michoel Hostetler, Nozoreth Villaqe

Lukas 2, 41-52 eJ den eneste beskrivelse vi har fra lesu ungdomstid. lesus var som tolvårig på gr,ensen til at blive en iødisk

voksen mand, da han fulgtes med Maria og losef på deres årlige pilgrimsfærd til lerusalem. En jødisk drengs egentlige skolegang var forbi, når han var tolv år og det var tid for ham at gå i gang med et håndv:erk,

Ved denne særlige påskefest besluttede jesus at blive tilbage i Jerusalem. Maria og Josef var ikke opmærksom på hans fravær, før de havde rejst en

hel dag hjemad mod Nazaret. Crebet af panik vendte de tilbage til Jerusalem, og endelig efter 3 dage fandt de ham i templet, hvor han sad og talte med de fremragende lærde og skriftkloge i iødisk lov. Mens Maria og Josef havde været fortvivlede aI bekymring, undrede lesus sig over dem. Vi kan forestille os den halvt vrede, halvt lettede irettesættelse lesus modtog fra Maria: "Hvordan kunne du dog gøre dette imod os? Forstår du ikke, at vi har været syge af ængstelse?" Men Jesu svar i vers 49 viser den åndelige styrke, der var i ham: "Hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør vcere hos min Foder?"

Nozotet villoge. Londsbyens

håndværkere genskober livet i en kopi of et første århundredes hjem.

Foto @

Nozoreth Villoge

Den tolvårige Jesus gik ind itemplet i denne påske og følte sit uundgåelige kald til dette sted og til sin faders gerning. Som tolvårig vidste han, at hans skæbne ville blive opfyldt lsådanne omgivelser, og han følte sig fuldstændig hjemme ved at debattere emner om åndelige sandheder og fortolkninger af Skriften med de lærde rabbinere og undervisere. På den anden side blev de forbløffede skriftkloge klar over de enorme evner og muligheder hos denne unge mand. Hvis der nogensinde havde været en kandidat, der egnede sig til at komme til Jerusalem og blive oplært af de største hjerner indenfor jødisk lovfortolkning, var det denne dreng jesus. Hans klasseværelse tænkte de - og muligvis også han - skulle være templet og den hellige by.

Nozoret Villoge. Mere end 200 børn har meldt sig som volontører som londsbybørn. For ot komme med i flokken skal børnene gennem et undervisningsforløb, hvor de lærer om lesus og livet i det første årh. Foto @ Nozareth Villqge

Profile for Thomas Møller

Tel 4, 2001  

Kvartalsmagasinet TEL

Tel 4, 2001  

Kvartalsmagasinet TEL

Advertisement