__MAIN_TEXT__

Page 5

En vlq Af Dr. Michoel Hostetler, Nozorcth Villoge

Har du nogensinde spekuleret over, hvad lesus spiste, hvordan han klædte sig, hvem der var hans barndomsvenner? lov han på en seng eller på en måtte på gulvet? Listen

med spørgsmål er nærmest uendelig, og i mange tilfælde kan der ikke gives fyldestgørende svar. lmens disse spørgsmål måske kan synes en anelse trivielle, vil en bedre forståelse og viden om detalierne i og omkring lesu liv alligevel føre til en dybere forståelse af hans tieneste og forkyndelse. For flere årtier siden blev en vision født at genskabe det Nazareth, som jesus kendte, med det

formål at formidle Jesu liv og forkyndelse til de mange besøgende iNazareth. Efter 7 års planlæg-

ning, forskning og hårdt arbejde er denne drøm blevet en virkelighed i Nazareth Village. Visionen blev præsenteret af Dr. Nakhle Bishara, hvis slægt nu i niende generation bor i Nazareth. Han havde lænqtes efter et sted, hvor besøqende kunne møde Jesu liv og blive inspireret af hans forkyndelse og hans virke i retfærdighed, lidenskab og forsoning. lesus tilbragte stØrsteparten af sit liv i Nazareth. lronisk nok findes der nærmest ingen omtale eller direkte information om Jesu liv i den periode. Faktisk er der mindre end en håndfuld referencer til hans tid i Nazareth i Nl Derudover ved vi praktisk talt stort set intet om Nazareth som by i det samme tidsrum. Jesu forkyndelse giver os nogle hints om de ting, der var i hans omgivelser. Ved at lægge nøie mærke til hans lignelser kombineret med det, som er tilgængeligt for os gennem arkæologien og de antikke jødiske skrifter, så formidler Nazareth Village nu et billede af, hvordan Nazareth så ud, da lesus levede her. Det billede bliver sat sammen under den omhyggelige ledelse af Dr.stephen Pfann, præsi-

dent for Holy Land-Universitetet/Centret for studier i den tidlige kristendom. I løbet af de første undersøgelser til proiektet opdagede Dr. Pfann en vinperse på stedet, hvilket øjeblikkeligt førte til seks sæsoner med arkæologiske udgravninger. Efterfølgende er der således på området fundet flere stenbrud, rækkehuse i terrasser, vagttårne, overrislingssystem (se i den omstående artikel). Mens et omfattende arbejde med at researche huse, landsbyliv, synagoge, møblering og klædedragter fra det fØrste århundrede har været i gang, er selve arbejdet i landsbyen først lige begyndt. Landsbyen fungerer nu som et levende laboratorium, der giver et friskt indblik i datidens erhvervsliv.

Den erfarne konservator af arkitekturer, Mark Coodman, ledte restaureringen af de antikke rækkehuse, oq til at hiælpe siq havde han Karam Hawa (ekspert i opbygning af antikt byggeri) iforbindelse med genopbygningen af tre huse, en synagoge og en fårefold. Hele restaureringsarbejdet blev udført ved hjælp af teknikker, som anvendtes i det første årh. e.Kr. Når man i dag besøger Nazareth Village har man mulighed for at opleve landsbyboere idragter lavet som idet første århundrede. Dermed genskabes en del af kultur- og handelslivet fra datidens landsby. Landsbyboerne, som har påtaget sig roller fra datidens virkelighed såsom en landmand, en væver eller en tømrer, gør byen levende for de besøgende. lmens formidler landsbyguider jesu forkyndelse og handlinger i en kontekst, der svarer til den, som de fØrste gang blev oplevet i. Dermed har man i Nazareth Village fået en ny mulighed for at studere datidens Nazareth, samtidig med at man kan formidle den levende jesus til alle, som kommer - både kristne, musli-

mer og jøder.

r

Profile for Thomas Møller

Tel 4, 2001  

Kvartalsmagasinet TEL

Tel 4, 2001  

Kvartalsmagasinet TEL

Advertisement