__MAIN_TEXT__

Page 2

Oversigtskort Selskab Paqhs

for Bibelsk Arkæologi

A116

Her vises landom-

5, 6705 Esbtetg Ø

råder, byer og

Ttf.:

7512 9021

E-Mail:

adm@sba dk.dk

lnternet:

www.sba dk.dk Sydbank konto 7920-1014 a46 Den norske Bank, 7a77.06.93402

Bank:

Norge:

andre geografi-

Redaktion: Knud W Skov (ansv. red.), Carsten Vang, Mo(en Hørning lensen,

ske lokaliteter,

der er relevante iforbindelse med artiklerne i dette TEL.

Hartvig Wagner

Forsidefoto: Stenhuggerdreng ra Nazaret f

sådan har Jesus måske sidde i årene omkring år 0.

Lay-out: Vindum Crafik, wwwvindum.dk

0

t0

20

Tryk: S.M.Olsens Bogtrykkeri, Holbzek Artikler iTEL d?ekker ikke nødvendigvis redaktionens eller SBA's synspunkter. TEL sendes gratis til medlemmer af Selskab for Bibelsk Arkzeologi.

Kontingent: Danske kr. 125,- / norske kr. 140,(For unge under 26 år: 75, ). Medlemsskab tegnes ved henvendelse

til

5BA.

5€lskabetr bertyrelte:

.

Lektor Cand. teol. Carsten Vang (formand),

Ilf.:8621 5404

. .

cv@sba-dk.dk Stud. teol. Morten Hørning Jensen,

tlf.: 8742 0242

. .

. .

mhi@sba-dk.dk

overlæge Vagn luhl Jensen (forretningsfører og kasserer), lll.: 7 51 2 9021 vil@sba-dk.dk

Cand. teol. Annette Wiuf Christensen (udgravningskonrakt), tll.t 7365 2220

.

.

awc@sba-dk.dk Cand. teol. Knud W. Skov (red. af TEL),

tlf.: 8668 5090

.

.

kws@sba-dk.dk Stud. teol. Hans-Ole Baekqaard (lnformationskoordinator), tlf .: 861 8 7946

.

hob@sba-dk.dk (kontaktes for bestilling af informationsstander

og foredragsholdere) og artiklernes forfattere. Ved enhver form for efteftryk/citat skal kilde @ SBA

angives.

tssN 0905 - 5827

_)2

slde 3 håndværker En vision blev født slde 5 Udgravningen af Nazareth Farm side 6

Jesus

-

en

lran/Persien og Bibelsk

arkæologi side 1O

Shemesh Arkæoloqiens perioder 12 Redaktørens square Tel Eeth

side 12 side 14 side 16

Profile for Thomas Møller

Tel 4, 2001  

Kvartalsmagasinet TEL

Tel 4, 2001  

Kvartalsmagasinet TEL

Advertisement