__MAIN_TEXT__

Page 12

Tel Beth Shemesh - Grænsen mellem tre kulturer Stud. Mag. Forhistorisk orkceologi, Lors Culdoger

Beth Shemesh (solens hus) er en utrolig spændende lokalitet, idet tellen er placeret på grænsen mellem tre kulturer, der i bibelsk tid har spillet en stor rolle i områdeLs historie - kanaanæerne, israelitterne og filisterne. Kulturindslaq fra alle kulturerne er tilstede, og den kulturelle spænding gengives i den bibelske beretning om tilbageleveringen af pagtens ark, efter at filisterne havde erobret den ved Eben-haEzer. Denne tilbagelevering fandt sted ved Beth

Artiklens forfotter, Stud. Mog. Forhistorisk orkæologi, Lors Culdoger.

Shemesh. Pladsens arkæologiske historie skal i korte træk gengives her: Den tidligste bosættelse af Tel Beth Shemesh foretages i den mellemste bronzealder (1 700-1550

.Kr.), men omkring 1 550 f.Kr. ødelægges bebyggelsen af et ægyptisk angreb. I den sene bronzealder (1500-1 200 f.Kr.) genopbygges bebyggelsen. I den tidlige del af lernalder I (1200-1 1 00 f.Kr.) byder oldsagsmaterialet så stor en variation, at det har været svært for arkæologerne at fastslå, hvilken kultur der egentlig beboede pladsen i dette tidsrum. Flere træk - som kanaanæisk-lignende lertø, og stolpebaser - findes, men samtidig er frekvensen af griseknogler lav, som det ses på de samtidige israelitiske pladser Senere omkring 1100 f.Kr. ødelægger en brand landsbyen. Fra 1 1 00-1000 f.Kr bliver landsbyen bygget op igen, men med væsentlige forandringer istrukturen, blandt andet ændres husenes orientering, og de tidligere gipsgulve erstattes af jordgulve, og firkantede stensøjler begynder nu at optræde, et træk der peger mod israelitisk bosættelse af pladsen. I Jernalder ll ('1000-586 f.Kr.) optræder Beth Shemesh som et administrativt center, og idenne periode opføres en stærk bymur, samt opbevaringsbygninger og et stort vandreservoir. Det mest epokeqørende fund i denne sæson var blotlæggelsen af det måske tidligste smed1e-

f

Beth Shemesh set fro syd: 1) tidligst konstaterede bymur. 2) ældre bymur der påvistes med gravkoen. 3) Formodet resetvoir.

rTz

Profile for Thomas Møller

Tel 4, 2001  

Kvartalsmagasinet TEL

Tel 4, 2001  

Kvartalsmagasinet TEL

Advertisement