__MAIN_TEXT__

Page 2

Oversigtskort Selskab Paghs

for Bibelik Arkæologi

A116

Her vises landom-

5, 67os Esbjetg Ø

Tlf.: E Mail:

512 9021 adm@sba-dk.dk

lnternet: Bank:

www.sba-dk.dk Sydbånk konto 7920 1014 846

Norge:

Den norske Bank, 7877.06.934D2

7

Redaktion: Knud W Skov (ansv- red.), Carsten Vang, Morten Hørning-Jensen, Hartvig Wagner

råder, byer og andre geografi' ske lokaliteter, der er relevante

iforbindelse med artiklerne i dette TEL.

Forsid€foto: Fangst af aborrefisken "musht", der idaglig lale kaldes "Skt. Peters fisk". (Foto: Mendel Nun O)

Lay-out: Vindum Craf ik, www.vindum.dk

Tryk: S-M.Olsens Bogtrykkeri, Holbæk Artikler iTEL dzekker ikke nødvendigvis redaktionens eller SBA's synspunkter. TEL sendes gratis til medlernmer af selskab for Bibelsk Arkæologi.

Kontingent: Danske kr. I 25,' / norske kr. I40,(For unge under 26 åfl 75,-). Medlemsskab tegnes ved henvendelse

til

Cenesoret Sø

j.

5BA.

selskab€t5 bestyrelse:

.

Lektor Cand. teol. Carsten Vang (formand),

llf.: 8621 5404

l:r.r

. .

cv@sba-dk.dk Stud. teol. Morten Hørning-jensen, L

tlf.r 8610 9030

.

.

mhj@sba-dk.dk Overlæge Vagn juhl lensen (forretningdører og kasserer), tll.: 7 512 9021 vjj@sba-dk.dk Cand. teol. Annette Wiuf Christensen (udgravningskontakt), tll 7365 2220

'Ll

.

.

j

tn\.

.

.

awc@sba-dk.dk Cand. leol. Knud W Skov (red. af TEL),

,4.

tlf.: 8668 5090

.

.

kws@sba-dk.dk Stud. teol. Hans-ole Bækqaard (lnformationskoordinator), tlf .: 861 8 7946

. hob@sba-dk.dk (kontaktes for bestilling af informationsstander og foredragsholdere) O SBA og artiklernes forfattere. Ved enhver form for eftertryk/citat skal kilde angives.

tssN 0905 - 5827

Havnebyer ved Cenesaret

Kastenettet Jorden under

slde slde

5

Tempelpladsen side I I

WS anlæg og begravelser på Hasor side Redaktørens

3

square

l4

side 16

Profile for Thomas Møller

Tel 3, 2001  

Kvartalsmagasinet TEL

Tel 3, 2001  

Kvartalsmagasinet TEL

Advertisement