__MAIN_TEXT__

Page 14

WS anlæg og begravelser Af cand. theol. Annette Wiuf Christensen

Sommetider skal man blot fierne den rigtige sten, og en ny, fantasifuld verden dukker op. Drømme og forestillinger opstår. 5om at åbne garderobeskabet ind til landet Narnia. Dette skete på Hasor i år.

,i l

lmponerende dræningskanal. Et almindeligt oprydningsarbelde i en stendynge åbnede pludselig indgangen til en imponerende dræningskanal på skrænten mellem den øvre og nedre by af det gamle Hasor. Netop i dette område i oldtiden var det overordentlig nødvendigt med en effektiv kloakering for at få vandet ledt bort fra den øvre by. Udgravninger har itidens løb blotlagt adskillige dræningskanaler. Der er dog aldrig fundet en kanal så flot og velbevaret. Det blev et tilløbsstykke uden lige. Umiddelbart kunne det ses, at kanalen var dækket af en række af de stenpaneler, der også findes langs paladsets mure. De har en højde på ca. 50 cm. Med en lommelygte undersØgte vi kanalen nærmere, og der viste sig at være i alt 11 af disse stenpaneler ved siden af hinanden, dannende loftet i kanalen. Ved at grave i det materiale, der gennem årtusinder har samlet sig i bunden af kanalen, opdagede vi, at også gulvet var det flotteste håndværk små brosten lagt sirligt til rette mellem væggene. Kanalen var stor nok til, at et voksent menneske kunne mave sig igennem. Førsl 5-6 meter ind, hvor man mØdte et knæk mod højre. Herefter fortsatte kanalen. 12 meter ind var det muligt at nå, så blev pladsen for snæver; men enden på kanalen befinder sig uden tvivl et sted oppe i den øvre by.

Barnebegravelse Dræningskanalen kan dateres til et tidspunkt indenfor 15.-'12. årh. f.Kr. altså i Senbronzealderen. Fundet af en barnebegravelse tæt på indgan-

Dtæningskonolen tiltrok monge tilskuere både udentor og indenfor (foto: Annette Wiuf Christensen @).

il4

Profile for Thomas Møller

Tel 3, 2001  

Kvartalsmagasinet TEL

Tel 3, 2001  

Kvartalsmagasinet TEL

Advertisement