__MAIN_TEXT__

Page 6

,ifter

t'David s hus" 'Don

Af Alan Millard, professor, Liverpool, Englond Oversættelse: Hortvig Wogner

Udgravninger blev begyndt på Tel Dan (Tell elQadi) i det nordlige lsrael i 1966, og omfattende rester af jernalderbyen blev afdækket, herunder en byportl. Da istandsættelsen blev foretaget i juli 1993, så den dengang ansvarlige arkæolog solstrålerne belyse indgraverede bogstaver på en ituslået sten i en sekundær mur.

.fro

Froqmenterne of Tel Don stelen, hvor "kongen of Davids hus" nævne5 i beqyndelsen of linje ni.

I

Stenen blev snart identificeret som en del af en stenstele beskrevet med bogstaver fra det aramaiske alfabet og en tekst på aramaisk. Fundet blev hurtigt offentliggiort. Forfatterne læste de seks bogstaver BYTDWD som "Davids hus" og forstod det som en hentydning til dynastiet, der herskede i Juda'. Først blev fundet dateret til tidligt i det 9. årh., men efter opdagelse af ydedigere to fragmenter sænkede arkæologen dateringen til sidste halvdel af århundredet', en datering, som forekommer mig mere sandsynlig, og som nu er alment accepteret.

Aramaisk sejrsmonument lnskriptionen er langt fra fuldstændig, og ingen af de forskellige rekonstruktioner, som er foreslået, vil kunne bruges som basis for historisk diskussion. Fragmenterne er værdifulde som brudstykker af et kongeligt aramaisk sejrsmonument, som kan sammenlignes med andre aramaiske monumenter fra det 9. og 8. årh. f. Kr og med ammonitiske inskriptioner og den berømte moabitiske Meshastele (se TEL 3/2000). De rejser igen spørgsmålet: Hvorfor er lignende inskriptioner fra israelitiske og judæiske konger ikke fundet i Palæstina?

Overfladisk slutning Hvis David og Salomo var mægtige og rige herskere, som Bibelen beskriver dem, så ville de qan-

l6

ske sikkert, som nogle forfattere påstår, have efter-

ladt sig større monumenter, og den kendsgerning, at der ikke er sådanne, må indebære, at de bibelske beretninger i det mindste er overdrevne. Det er imidlertid en for overfladisk slutning. Som ieg andetsteds har gjort opmærksom på, er der i Palæstina heller ikke fundet noget monument med inskriptioner rejst af en formidabel bygherre, hvis værker stadig kan ses, nemlig Herodes den Store, og han regerede næsten tusind år senere end David og 5alomo'!

Profile for Thomas Møller

Tel 2, 2001  

Kvartalsmagasinet TEL

Tel 2, 2001  

Kvartalsmagasinet TEL

Advertisement