Page 6

Cæsor%havet Herodes som byg*ester Cæso reo M ariti m a / Cæso reo ved ftovet blev hurtigt det officielle navn på Herodes' ambitiøse og storslåede byggeprojekt ved Middelhavets kyst til forskel fra Cæsareo Filippi, navnet på den nye hovedstad, Herodes' søn Filip byggede i Banias, den gamle Pan-helligdom ved en af lordans kilder i nord. (Matt 16,13). Begge byer fik navnet Cæsarea til ære for kejseren.

Af post. emer. Hortvig Wogner, Herning

Herodes valgte at placere sin nye by og havn ved en lille by med en nærmest ubrugelig havn. Stedet hed Stratos Tårn og lå 16 km syd for den bibelske by Dor og 56 km nord for Joppe. Begge havde beskedne havne. Stratos

Tårn har antagelig navn efter en fønik-

/1

CÆ5AREA

-----2

/'r Middelhavet

lo

U 14

I

l6

I I I

i4.

årh. f.Kr

grundlagde byen. Arkæologen Rami Arav mener derimod, at navnet er udledt af det græske ord strotopedon = militærlejr med ankerplads. En sådan anlagde egypterkongen Ptolemæus ll på kysten imidten af 3. årh. f.Kr Romerne erobrede byen i 63 LKr. År 30 f.Kr. overdrog Augustus sin tro vasal Herodes Saronsletten langs kysten og

dermed Stratos Tårn. Herodes valgte stedet for at kunne nyde godt af den livlige skibstrafik mellem Fønikien og Egypten og for at få et brohoved for den livsvigtige forbindelse til Rom, der kunne nås på 10 dage. Josefus har begejstret beskrevet Hero-

Historie

a

isk konge Strato, som

lrc

des'store projekt, som blev fuldført i årene 22-10 f.Kr. (Bl 1,21,5-8 5 40841 5; Ant XV9,6 $ 331-341). I de følgende afsnit vendes tilbage hertil under omtalen af de respektive arkæologiske undersøgelser. Da Herodes søn og efterfølger Arkelaos blev forvist af Augustus i år 6 e.Kr, blev Cæsarea residens for de romerske prokuratorer bl.a. Pontius Pilatus, Felix og Festus. Der opstod tidligt en kristen menighed iCæsarea. Filip prædikede i Cæsarea og opholdt sig der (ApC 8,40; 21,8). Peter døbte Kornelius (ApC 10; 1 1,1 1-1 8). Paulus var i Cæsarea på vej til Tarsus (ApC 9,30) og igen pa tilbageve,en frd de Lo sidsle mirsionsrejser (ApG 18,22; 21 ,8) og var fængslet der fra 58-60 (ApC 23,33-17,2). Forkloing til kortskitsen over Cæsoreo: 1. Den høitliqqende okvodukt. 2. Byzantinske

mur. 3. Romerske mur.4. To runde tdrne. 5. Synoqoqeruin.

6.

Korsfqrernes f{pstningsmut.

8. Herodes' hqvn under hovet. 9. Den moderne havn. 10. Nordmolen. Sydmalcn med bølgebrrder mod hovet. 12. Pod;eL, hvot Augu\Lut/Romo lemplel ttod. I L ByzonLinst promenode med to ;toluer ho romersk tid. 14. Byzontinsk bodehus. 15. Hippodrom fro rcmersk tid. 16. Herodionsk omfiteolet. 17. Hercde| palodt. 18. Ieolctcl. 7.

ll.

Korsforebyen.

-3

I Cæsarea udbrød det jødiske oprør

mod romerne (66-70 e.Kr.) I begyndelsen af 3. årh. blev en rabbinerskole

grundlagt, og i slutningen af århundredet var Cæsarea et vigtigt kristent center. Kirkefædrene Origenes (.1 85-254) og Pamphilius (240-309) virkede her, og kirkehistoriens grundlægger Euseb (260-340) var byens biskop, da kristendommen blev offentlig religion i Romerriget. I 640 indtog muslimerne Cæsarea, som i 1101 blev erobret af korsfarerne, .l .l82 men i indtog Saladin byen og gjorde det af med de kristne indbyggere. I 125'l tilbageerobrede korsfarerne byen og byggede den fæstning, der ses idag. Byen blev endeligt ødelagt i I 291 . Sidst i 1 800-tdlleL slog muslimer fra Bosnien sig ned i området til 1948. Efter staten lsraels opretlelse gik man i gang med at undersøge, hvad der gemte sig ide høje sandklitter. lkke meget var at se.

Havnen josefus fortæller, at Herodes besejrede

naturen og anlagde en havn, der var større end den i Piræus. For at dæmme op mod de stærke strømme langs kysten byggede Herodes en 200 fod (60 m) bred og 650 m lang sydmole, der et stykke ude drejede mod nord og endte i et højt fyrtårn. Her var den nordvendte indsejling mellem fyrtårnet og den vestlige ende af en 200 m lang nordmole. På begge sider af indsellingen var der på to sokler opstillet 3 kæmpestdLuer. Jo5e[us [ortæller, dL molerne blev bygget på store sten der målte 50x9x10 fod, og at der på molerne var boliger til søfolkene og en promenade ud mod kajerne. Herodes havn ligger nu 5-l m under havoverfladen. Siden 1960 har undervandsarkæoloqer qiort fantastiske

Profile for Thomas Møller

Tel 4, 2000  

Kvartalsmagasinet TEL

Tel 4, 2000  

Kvartalsmagasinet TEL

Advertisement