Page 12

Kaifas' palads, Prætoriet og Via Dolorosa

Jesu vej fro GetsemCIne

til Golgoto

Af postor emer. Hortvig Wogner, Herning

Mellem Sionsporten og Marie Hensovelseskirke på Sions bjerg ligger den armenske Vor Frelsers Kirke, som

Fra Getsemane blev lesus som

fange lørt til et foreløbigt forhør hos den tidligere ypperstepræst Annas (loh 18,13). Han sender lesus videre til den fungerende ypperstepræst, svigersønnen Kaifas (loh 18,24) til det forhør, der endte med rådets dødsdom over lesus.

Hvor var Kaifas' hus? vor foregik nu dette? To steder er itidens løb blevet udpeget som ypperstepræsten Kajfas' hus.

nogle mener markerer stedet, hvor Kajfas'hus lå. Denne tradition kan fØres langt tilbage itiden, og i 1971 172 tandl den israelske arkæolog

M. Broshi i nærheden af kirken ruinerne af en prægtig bygning fra jesu tid. Kunne det være Kajfas'hus? Bygningen rummede imidlertid et smukt væ9maleri, hvor fugle er afbildet. Ypperstepræsten ville næppe have trodset Moselovens billedforbud på denne måde.Det er også usandsynligt, at den hellige nadver skulle være fejret blot ca. 100 m fra ypperstepræstens bolig, og navnlig er det svært at forestille siq, at urmeniqheden, der ifølqe

sikre vidnesbyrd har holdt til på Sions bjerg, skulle have valgt et sted så tæt ved Kajfas' hus.

Kirken "Sct. Peter ved Hanegal" En anden tradition peger pd stedet, hvor " Ha nega lskirken" ligger på Sion-

bjergets østskråning ned mod Ostemagerdalen og Siloa dam og med fin udsigt mod Tempelpladsen. Kirken er .1931 indviet i og fornylig smukt restaureret. Allerede 1888 begyndte den katolske munkeorden Assumptionisterne udqravninqer på området. Man fandt efterhånden bl.a. kornsiloel vægtlodder og rummål og af særlig interesse en døroverligger af sten med indskriften "Qorban", som betyder tempelgave (Mark 7,11). Dette tyder på stedets nære forbindelse til templet. Endvidere fandt man en 6 m dyb og 4 m bred cisterne, ihvis Øverste åbning er meislet tre byzantinske kors, der kan tyde på, at cisternen har været anvendt som fangehul. Ved cisternen er der et vagtrum, hvor huller i to :øjler og ioverliggeren mellem dem kan være brugt til at ophænge og udspænde fanger i under piskning.

Madabakortet Sammenholdes disse arkæoloqiske

fund med det berØmte Madabakort fra slutningen af 500-tallet og med tidlige

f7;-" Modobokottet, som viser lerusalem på lesu tid.

rTz

skriftlige vidnesbyrd, bestyrkes den antagelse, at Hanegalskirken er bygget over Kajfas'hus. Madabakortet er en storslået gulvmo:aik i5ct. Georgs Kirke i Madaba i Jordan. Kortet fremstiller hele Det hellige Land, og gør særligt meget ud af at vise Jerusalems udseende i byzantinsk

Profile for Thomas Møller

Tel 1, 2000  

Månedsmagasinet TEL

Tel 1, 2000  

Månedsmagasinet TEL

Advertisement