Page 1

Anr,e oLoGIENS

..1".:

Filistrene (ka na' anæerne og fønikierne) Af N icoloi Winther -N ielsen, theol.dr., Kbh. NV.

.

en første fase af jernalderen (lA lA: 1200-1 150) er en kort periode, hvor egypterne stadig udøver en begrænset kontrol over Kana'an. Det afgørende kulturbrud i denne periode er dog filistrenes indvandring. Deres nye kultur og fremmede skikke sætter det afgørende præg på den anden fase af Jeralderen (lA lB: 1 150-1000). Dermod efterlader den esraelittiske Iandsbykultur ikke særlig mange materielle spor. tgyptisk indflydelse kan spores i mange tiloversblevne kana'anæiske byer. I Bet-Shan (lag Vl) genopbygges

et egyptisk tempel, og en stor bolig nord for templet har en overligger og statue med Ramses lll's navnetræk. Megiddo (lag Vlla) genopbygges efter den gamle byplan og ien kælder under kongepaladset opbevaredes dets store elfenbensskat. I Lakishs' tempel

som gik under navnet'Fremmede fra Havet'eller hal,folkene. De kan spores '1400 f .Kr. langs den østlifra omkring ge Middelhavskyst. Mange af dem blev lejetropper i Egypten og sidenhen blev de også professionelle soldater i lsrael under David (kreti og pleti i2.Sam.

1s,18). I 1193 f.Kr. slog Ramses lll havfolkene i et stort søslag ud for Egypten. Filistrene bosatte sig på kysten i en union af fem byer (Caza, Ashkalon, Ashdod, Cat (Tel Safi), og Ekron (Tel Miqne)), som blev styret af fyrster (kaldes seren, hvorfra ordet tyron et afledt). Filistæisk kultur kan spores inye typer lertøj. En enfarvet lertØistype med sortbrun bemaling af spiraler, fugle, fisk på lys qrønlig baggrund dukker op i de ældste spor af filistrene (Ashdod (lag Xlll) og Ekron (lag Vll)). Efter besættelsen udvikler de hurtigt i Jeralderen (lA lB: 1 150-1000) en tofarvet lertøi med sorte og røde motiver (spiraler, trekanter og fugle) på lys

Filistrene breder sig mod nord og syd og grundlægger nye byer. Cezer har kun sporadisk filistæisk keramik, og filistrene må da senere være drevet

bort

('l . Sam. 6,9-20).

Den tofarvede keramik findes ikke i byer beboet af andre af havfolkene. I flere byer optræder den sammen med lokal kana'anæisk lertØj som følge af handel (Gibea, Jerusalem, Bet-Zur og Tell-en-Nashbeh) eller som følge af udflytning (Dan; ivf . Dom. 1 8) eller filistæisk ekspansion (Shilo og Bet-Shan). Det eneste kendte filistæiske tempel er fra Tel Qasile ved Tel Aviv. 5e omtai'l len af det s. 6-7 her i

bladet.

,q[UENffit i.5 i:

i

for kontingentbetaling 1998 De fleste medlemmer af 5BA har

heldigvis indbetalt deres kontinNAVN

FORKORTELSE

DATERING

1200 -1000

lernalder I

1200-'r1s0

(lron Age l)

oent. MEN

DER ER STADIC EN DEL, SOM MANCLER AT BETALE.

Vi vil minde om, at betalingsfristen var 1. febr. 1998. Hjælp os

med omgående indbetaling. Venlig hilsen Hans Hansen, kasserer. på højen (laq Vl) var der papyrusformede søjleoverliqqere og qenstande med egyptiske skrilt og Ramses lll's navnetræk. Der er egyptiske fund fra Tel Ser'a (Ziglag), Tel Mor og en gravplads ved Tell el-Far'ah Syd. Filistrene indgik i en folkevandring lra lilleasien og det græske øhav via Kypern. Der er omtalt 7 folkegrupper,

baggrund. De karakteristiske former er klokkeformede skåle med to hanke, kander med to hanke og falsk tud (strrrup-jors) oq høje flasker. I Ashdod (lag Xll) følges den ældste ubefæstede bosættelse hurtigt af en meget større by med en massiv bymur (lag Xll-X), og også Ekron, Ashkalon og Tel Mor

Bemærk, anfør venligst medlemsnr. på girkokortet (står onført over odressen på bogsiden sådon: O33O3 KHC xxx OO3. Det er tollene, der står som xxx,

der er medlemsnr.)

befæstes.

''-:r;+q

tel-1998-1 Jernalder I  

byer. I Bet-Shan (lag Vl) genopbygges et egyptisk tempel, og en stor bolig nord for templet har en overligger og by med en massiv bymur (lag...