__MAIN_TEXT__

Page 1

Betsaida EN NYOPDACET

r GomN re har foreslået som mulige placeringer af Betsajda - blandt andet fordi disse steder mangler større hellenistiske og tidligt romerske lag. Betsajda-højen er en ovalformet top, der blev dannet af de lavastrømme, som oqså formede Colan-højderne. Højen er 400 m lang og ca. 200 m bred og dermed en af de største udgravninger ved Cenesaret Sø. Dens hØjeste punkt ligger ca. 166 m under havets overflade og re,ser sig ca. 30 m over omgivelserne og ca. 45 m over Genesaret 5øs overf lade. Udgravningen dækker indtil videre 3 hovedområder: Område A og B blev påbegyndt i 1988 og område C i

1992.

Betsajda, Fiskerens Hus

Et udblik fro Soligprisningernes bjerg twzrs over nordkysten of Cenesoret Sø og lordonflodens nuwzrende udmunding isøen. Betsojdo, eller et-Tell, ligger så longt fro den nuværende søbred, ot den befinder siq uden for billedets venstre kont. (Foto: Ole Andersen)

Af Rami Arav & Rich. Freund, University of Nebrosko ot Omohd å den israelske stats kort har EtTell ved den nordlige ende af .1989 Cenesaret 5Ø siden haft betegnelsen "Betsajda". Det er en kunstig høj, der ligger ca.2,5 km fra den nuv;erende kystlinie af Cenesaret sø og få hundrede meter fra Jordan-floden i lordan-parken (Park Hayarden). Denne identifikation er resultatet af en række udgravninger på stedet i 1987 og

1988 udført af Dr. Rami Arav på vegne af Colan Research lnstitute og Haifa University. Ved disse udgravninger fandt arkæologerne dels et lag fra hellenistisk/tidlig romersk tid og dels en sandsynlig geologisk begrundelse for, at en fiskerlandsby som Betsajda kan have ligget så langt væk fra den nuværende søbredUdgravningerne betyder, at vi nu må anse identifikationen for at være rimelig sikker Det betyder, at vi kan afvise alle de andre steder, som forske-

Betsajda (ordret oversat: Fiskerens Hus) er af flere forskellige grunde en speciel udgravning. Fundene i udgravningen viser, at der islutninqen af den tidliqe

Betsaida

side I

Pergamon

side 5

Thyatira

side 9

Arkæologiske

perioder lll

side

1l

Læs TEL

i sammenhæng

side 12

Profile for Thomas Møller

Tel 2, 1997  

Månedsmagasinet TEL

Tel 2, 1997  

Månedsmagasinet TEL

Advertisement