Page 6

Dette segl med en brølende løve er tundet i

Megiddo. Teksten

iden gamle

hebraiske

skrift torlæller, at seglet tilhøret Shema, Jero-

boams tjener. Mange forskere mener, at Jeroboam er Jeroboam ll, det regerede lsrael i71qlallet f.Kr., men Ussishkin argumenterer for, at han er Jeroboam l, der oveftog Nordriget lige eftet Salomos død og rigets deling.

boam ll, der var konge aJ lsrael i det 8. årh. f.Kr., men det er mere sandsynligt, at der er tale om Jeroboam l, der regerede i nordriget umiddelbart efter Salomo. Hvis det er rigtigt, fortsatte byen fra Salomos tid med at eksistere under Jeroboam I og blev først ødelagt i 800-

Når Guds

rige kommer Tusindårsriget og den nye jord 1995, 133 sider,98 kr.

tallet f.Kr.

Epilog Efter at det Megiddo, der havde eksisteret på Salomos tid, var blevet ødelagt, blev der i 8oolallet f.Kr. bygget en by af en luldstændig anden karakter (lag IVA). Den nye by var omgivet af en stærk mur med et omlattende portanlæg, der gjorde byen til fæstningsby. Et enormt vandsystem blev bygget for at skaffe beskyttet adgang til kilden lra den befæstede by. Der blev også bygget to store bygningskomplekser, som mange forskere mener har været stalde, der husede det kongelige israelitiske kavaleri og dets krigsvogne. Andre forskere mener, at komplekserne har været lagenum eller markedspladser. For at kunne bygge de nye fæstningsværker og bygninger blev ruinerne af bygninger og paladser fra Salomo{iden revet ned og de smukke kva-

derstensblokke'genbrugt'. Derfor er der i dag kun meget lidt tilbage af den lornemme by fra Salomos tid. I 1994 blev udgravningen af Megiddo genoptaget af det arkæologiske institut ved Tel Aviv Universitet under ledelse af l. Finkelstein og D. Ussishkin. Udgravningerne er planlagt til at blive langvarige og vil loregå hvert andet år. Næste udgravningssæson bliver i sommeren 1996. Forhåbentlig vil de lortsatte udgravninger giver flere oplysninger om kong Salomos Megiddo. lllustrationerne til artiklen er venligt sIf let til rådighed af professor Ussishkin.

E

Kildevangen 8, 8382 Hinnerup 86 98 79 12

ISRAELSMISSION lsraelsmissionens avis informerer om mission blandt jøder og formidler kendskab til messianske jøders vilkår. Redaktør: Kaj Kjær-Hansen. Avisen kan rekvireres gratis fra: Den Danske lsraelsmission Box 35 6070 Christiansfeld TlI. 74 56 22 33 Giro 3 05 45 00

Næste nummer af TEL udkommer midt i september...

A.><FT S RADIO OG TV Nørresundby.

Tlf. 98 17 31 67.

Profile for Thomas Møller

Tel 2, 1995  

Månedsmagasinet TEL

Tel 2, 1995  

Månedsmagasinet TEL

Advertisement