__MAIN_TEXT__

Page 4

ISRAEL

Jerusalem

a

I\,IASADA

a

paladset på vestsiden af hØjen, har gjort det mere velegnet til modtagelse og ophold for æresgæster end vestpaladset. Herodes må have følt stor tilfredsstillelse og stolthed over - midt i den afsvedne ørken - at kunne modtage gæster i omgivelser, der var en total triumf over det nådeløse klima. Her på den stejle nordspids kunne han og hans gæster stort set hele dagen sidde iskygge og nyde godt af de vindpust. der gjorde livet udholdeligt pa klippetoppen lige over det lavestbeliggende sted på jorden.

lå der yderligere nogle værelser og en lille allang hal. Fra den midterste terrasse førte en sti på klippens vestskråning hen til to vandreservoirer, der var hugget ud af klippen. Den nederste terrasse er berømt, fordi arkæologerne her fandt skeletter af nogle af lVlasadas forsvarere fra belejringen i år 73 e.Kr. Terrassen ligger omkring 15 meter under den midterste terrasse. Her havde Herodes sit private bad, der var bygget i klassisk romersk stil med både et koldt, et lunkent og et varmt rum (frigida um, tepidarium og clada um). På toppen af klippen, lige syd lor paladset, lå et stort badehus, der sandsynligvis har været brugt al paladsets gæster. Dominerende på den nederste terrasse var en stor, firkantet bygning. Den var bygget på kanten af selve klippen og blev understøttet al høje stØttemure. Bygningen var omgivet af en lukket søjlegang, hvorfra man gennem vinduerne mellem de sØjleprydede mure kunne nyde udsigten. Søjlehovederne var udhugget i korinthisk stil og malet qyldne. I overensstemmelse med Joselus'beskrivelse al paladset var murene i bygnrngen dekoreret med vægmalerier, der efterlignede marmorpaneler.

Storslået - men forgæves Når man laeser de moderne arkæologers beskrivelser af de omfattende forberedelser, der var nødvendige, før de overhovedet kunne komme til at

undersØge stedet, må man undres over den menneskelige indbildskhed, der fik Herodes til at vælge at bygge sit palads netop her. Da det kom til stykket, kunne byggeriet på Masada imidlertid ikke redde ham. Det blev sygdom, der kostede ham livet, og hverken de jødiske eller romerske intriger, som han frygtede, og som havde fået ham til at bygge fæstningsværket på lvlasada som en sidste tilf lu gtsm u ligh ed. I et sidste fortvivlet forsøg på at redde ham lra sygdommens hærgen blev han bragt til kilderne ved Callirrhoe på østkysten af Det døde Hav. Herfra har han kunnet se tværs over det salte blå vand til l\,4asada. En fornemmelse af det ørkesløse ved alle hans enorme byggeprojekter kan have medvirket til det tungsind, der ifølge Josefus greb ham, da han vendte tilbage til Jeriko, hvor han kort tid efter skulle dø. De store lagerbeholdninger, som Herodes havde opmagasineret på Masada, rummede lødevarer nok til mange år og våben nok til bevæbnjngen af 10.000 mænd. Men de store lagre blev hverken til nytte for ham selv eller for hans sønner. Et lille århundrede senere blev de fundet i perfekt stand af zeloter ne, da de overtog fæstningen (66 e.Kr.). I

dag er det takket være de israelske

nationalparksmyndigheders fine restaurering muligt uden fare selv at besøge og beundre Herodes den Stores nordpalads på [/asada.

Palads i tre etager Hver af de tre terrasser var bygget etter en enestående plan, og tilsammen udgjorde de et eksotisk, hængende palads. (Se tegningen på midtersiderne.)

lndgangen til paladskomplekset vendte mod øst. Den øverste terrasse rummede beboelsesafdelin gen. Det var et lille kompleks med f ire værelser, hvis vægge var udsmykkede med freskomalerier [dvs. vægmaling udtørt på vådt puds, oal, og hvis gulve var dækkede al enkle sort og hvid mønstrede mosaikker. Fra værelserne kom man ud på en balkon af form som en halvcirkel. Resterne viser, at balkonen havde en overdækket søjlegang, hvorfra man kunne nyde udsigten. Den midterste terrasse ligger omkring 20 meter under den øverste. Den er domineret af en stor. rund bygning. hvis grundplan ligner en pavillon, som Herodes lod opføre ved det nedre palads på Herodion. På lvlasada var pavillonen bygget på en pudset platform, der delvist var hugget ud af klippen og delvist konstrueret af store kvadersten. Mod syd. bag ved den runde bygning.

Murene på den nederste terrasse var ptydet al indbyggede søjlet og flotte vægmalerier. Mod vest udsigt over Judæas orken. (Foto: W. Braun)

Profile for Thomas Møller

Tel 1, 1995  

Månedsmagasinet TEL

Tel 1, 1995  

Månedsmagasinet TEL

Advertisement