__MAIN_TEXT__

Page 2

Palad$Et, der trudser naturen Af Kathleen og Leen Ritmeyer, Harrogate, England Oversættelse: Ole Andersen vis Herodes ikke havde bygget andet end paladset på nordspidsen af lvlasada, ville det alene have været nok til at fortjene ham tilnavnet'den Store'. Kun en bygmester med helt enestående evner og opfindsomhed kunne have undfanget ideen om at bygge et luksuspalads på tre klippefremspring på den yderste nordspids af en ørkenlæstning omgivet på alle sider al stelle klippeskrænter. Josefus Flavius beretninger og righoldige arkæologiske lund ud over hele landet vidner om Herodes'manqe byggeprojekter, men paladset på nordspidsen af lvlasada er det egentlige udtryk for mennesket Herodes. Her afsløres det fulde udslag af hans sygelige

storhedsvanvid: Selv en ugæstfri bjergtop måtte bøje sig for hans ønsker. Her skulle der ligge et palads, som han kunne trække sig tilbage til i urotider. lvlidt ien fæstning, som han havde gjort næsten uindtagelig, skulle paladset sikre ham og hans følge, at de ikke skulle lide afsavn på de luksuriøse og smagfulde omgivelser, som de var vant til. Her hunne han, som en ørn i sin rede, sidde isikkerhed hølt hævet over det barske vildnis.

En fæstning blandt flere l\4ens Herodes aldrig Iølte sig hjemme

iJerusalem, hvor hans udelukkelse fra at kunne gå ind ide indre tempellorgårde konstant mindede ham om hans status som 'halvjøde', afslører paladsbygningerne på Masada hans slægtskab med ø rkenen. Udsigten fra paladset må have været en balsam for den hvileløse mand - mod nord kunne hans øjne hvile på den grønne oase ved Ein Gedi, og på klare dage var næsten hele Det døde Havs lunklende vandspejl synligt mod øst med de purpurfarvede Moabs Bjerge ibaggrunden. Højt hævetover afgrunden anlagde Herodes sit pragtpalads på de tre naturlige terrasser på Masadas nordspids. (Foto: W. Braun)

Hans øjne kunne glide hen over ørkenlandskabet med en sikker viden om, at han d6r havde andre tilflugtssteder. Mod nordvest lå Hyrkania og Herodion. Duk, Threx, Cypros og Alexandrium lå iJordandalen mod nord. Og på den anden side af Det døde Hav lå l\4akærus-borgen.

Paladsbyggeri llølge Josefus var det enten l\4akkabæer-ypperstepræsten Jonathan eller Alexander Jannæus, som først byggede en fæstning på Masada-plaIeauel (Jødernes krig 7.285). De vat forfædre til Mariamme, Herodes' højtelskede anden kone. Da partherne j år 40 f.Kr. erobrede landet og indsatte Antigonus som konge, bragte Herodes sin familie (inklusiv lvlariamme, som han på det tidspunkt var forlovet med) til Masada, mens han selv flygtede til Petra. Antigonus indledte en belejring af lvlasada. De, der havde søgt tilflugt ifæs! ningen, led af en fodærdelig vandmangel, men et natligt regnskyl fyldte vandreservoirerne på klippetoppen, så flygtningene kunne holde ud, indtil

Herodes kom dem til undsætning. Denne episode fik Herodes til at beslutte at forstærke fæstningsværket og indrette den naturskabte fæstning til en sidste tilf lugtsmulighed itilfælde af jødiske eller romerske intriger mod ham. Da Herodes i37 f.Kr. vendte ti bage til landet som konge, begyndte han ombygningen af fæstningen. Josefus detaljerede beskrivelse al byggeriet sætter ord på de usædvanligt velbevarede arkæologiske rester: "Først oplørte han rundt om hele toppen en mur af hvide sten, syv stadier iomkreds, tolv alen høj og otte alen tyk, og på den oprejste han 37 tårne på 50 alens højde. fra dem var der så indgang til de bygninger, som lå langs indersiden a[ muren. (Jodernes krig 7 .286-288). Joselus [ortsætter med at beskrive et Iantastisk palads: .Også et palads lod han bygge ved den vestlige opgang neden for ringmuren med f ront mod nord. Dette palads havde ligeledes en høj og stærk mur. og på højderne stod frre tårne på 60 alens højde. Inde i paladset var der

Profile for Thomas Møller

Tel 1, 1995  

Månedsmagasinet TEL

Tel 1, 1995  

Månedsmagasinet TEL

Advertisement