__MAIN_TEXT__

Page 2

liuet på Søen lu 2000 åt siden det var et 150-400 meter langt net med en hØjde på omkring 2 meter ved enderne og 5-6 meter på midten. Voddel blev arrangeret på dækket i bagslavnen af båden (der jo netop var konstrueret, så den passede til dette

Af Ole Andersen

nl

enesaret Sø spiller en stor rolle Lll uao" i Ny Testamente og hos historieskriveren Josef us. Josef us fortæller, at han ved 6n lejlighed samlede 230 både ved N4agdala nord for Tiberias. Den græske lorfatter Strabo (ca. 63 f .Kr.-21 e.Kr.) nævner, al Genesaret Sø leverede fisk, der var meget velegnede for saltning. Og også i de lidt senere rabbinske kilder henvises der ofle til fiskeri og sejlads på Genesaret Sø. Alt dette viser, at der var en livlig trafik på søen i det 1. århundrede e.Kr. Det underbygges at havneanlægqene lra den tid. I 1970 fandt undervands-arkæologer resterne af en havn ud lor Kursi. Siden 1973 er der fundet yderligere 15 antikke havneanlæg langs søens kyst. Bag høje stenmoler har bådene kunnet opankre i læ Ior storm og bølger. Ved Kursi er molen ca. 150 meter lang og omkranser et 100 meter langt havnebassin, der på det bredeste sted er 25 meter.

formål). I en passende alstand fra land blev nettet lagt ud parallelt med kysten. Ved hjælp al lange tove i nettets to ender blev voddet trukket ind mod land, til det dannede en lukket halvcirkel, der - Iorhåbentlig - var luld af f isk. Denne metode er præcist beskrevet i Matt. 13,47-48. 1. årh. e.Kr., fundet ved Magdala. Mosaikken et nu udslillel i Kaperna'

Detalje af mosaikbillede fta

Fundet al Genesaret-båden er ikke blot i sig selv spændende, men kaster også nyt lys over en beretning i Ny Testamente, mener Shelley Wachsmann. I beretningen om stormen på søen står der, at "Jesus lå i agterstavnen og sov på en hynde" (l\4ark. 4,38). Hvorfor lå Jesus netop i agterstavnen? Genesarelbåden var tilsyneladende konstrueret med et stort dæk i aglerstavnen til brug ved vodfiskeri. Styrmanden stod oven på dette dæk, men under det har der været god plads og tilmed læ for storm og

SENNABRIS.

Bådtype I Mark. 1. 19-20 fortælles om Jakob og Johannes, der forlod deres lar og "de lejede folk" i båden lor at lølge Jesus. Båden har altså haft en besætning på mindst lem personer. Da Josefus nogle år senere skulle udruste en flåde i Magdala, men manglede folk, lordelte han dem med fem i hver båd - tilsyneladende den mindst mulige besætning til denne bådtype. I Magdala har man fundet et mosaikbillede, der al udgraverne er blevet dateret til det 1 . århundrede e.Kr. Billedet viser en båd med to almindelige årer og en bredere styreåre bagerst. En båd al denne type har krævet fire roere og en slyrmand. Den båd, der i 1986 blev fundet syd lor Ginosar, er af samme størrelse og - så vidt det kan vurderes ud fra det bevarede skrog - al samme form og konstruklion. Shelley Wachsmann, der ledte udgravningen, konkluderer på denne baggrund, at Genesaret-båden, båden på Magdala-mosaikken og de både, der er omtalt i NT og hos Josefus, er af samme

type.

Nyt lys over NT

bølger. Gcncsarel S.r

idel

1.

årh. e.KL

Men hvad er det lor en hynde, der er tale om? I den græske tekst er der

Både af denne type var 7-9 meter lange. de krævede en besætning på 4-5 mand og kunne ialt bære 16-17 personer. De var konstruerede med en stort dæk i bagstavnen, var åbne midtskibs og havde muligvis et lille dæk i forstavnen. Denne konstruktion gjorde båden velegnet til liskeri med vod. Afhængig af vejret kunne fiskerne sætte sejl eller ro.

bruqt bestemt artikel (hynden). Det antyder, at der er tale om en del al skibets udstyr. Wachsmann mener, at "hynden" var en sands€ek, der blev brugt som ballast for at holde båden i balance under udlægning al voddet. Når sækkene ikke blev brugt, blev de anbragt under agterstavsdækket, hvor de fint har kunnet bruges som hoved-

Fiskerimetoder

Litteratur: Mendel Nun: The Sea of Galilee and Its Fishermen (Ein Gev 1989) Mendel Nun: Sea of Galilee. Newly discovered Harbours From New Testament days (Ein Gev 1989) Mendel Nun: The Sea of Galilee. Wa-

Ny Testamente omtaler forskellige fiskerimetoder. Da Jesus mødte Peter og Andreas, var de i færd med at kaste net i søen (Mark. 1,16). Derertale om et rundt net, som liskeren holdt over sin ene arm, hvorefter han med

et ryk med den anden arm kastede det ud over vandet. Nettet kunne kastes fra en båd eller stående ivandet. En vigtig og helt op til moderne tider almindelig liskerimetode på Genesaret Sø var vodkastning. Vod-

pude.

ter Levels, Past and Present (Ein Gev 1991) Shelley Wachsmann (ed.): The Excavations ol an Ancient Boat in the Sea

of Galilee (Atiqot XlX, Jerusalem 1990)

Profile for Thomas Møller

Tel 4, 1992  

Månedsmagasinet TEL

Tel 4, 1992  

Månedsmagasinet TEL

Advertisement