__MAIN_TEXT__

Page 4

Qamla enby fraJesu tid Af Ole Andersen. Frederikssund

fl ll

n mørk nat i oktober 67 e.Kr. vagnede beboerne i byen Gamla ved et voldsomt bulder. Rædsel og frygt bemægtigede sig byen - med god grund! Ved daggry satte romerne deres angreb ind. Og inden solnedgang var byen erobret og indbyggerne, børn, kvinder oq mænd, dræbt. Den oktoberdag endte Gamlas historie. Den stejle skråning, byen

sted nær den syriske landsby Jamila. Men arkæologiske undersøgelser efter israelernes erobring at Golan i 1 967 antydede, at Gamla måske snarere skulle sØges på en stejl skråning øst for nordspidsen af Genezaret Sø. I 1976 begyndte udgravningerne på dette sted under ledelse af Shmarya Gutmann. Allerede det første års udgravninger gjorde det helt klart, at man virkelig havde fundet ruinerne af byen Gamla.

Synagogen iGamla vat i brug pa Jesu tid. Den et den ældste synagoge. det er fundet i lsrael

(Foto:OA)

havde ligget på, lik lov til at ligge uberø rt af mennesker iårhundreder. Langsomt dækkede vind og vejr sporene al den voldsomme kamp. Ruinerne forsvandt under jord og bevoksning, og Gamlas placerinq blev glemt.

Gamla og Jesus Gamla var en vigtig by på Ny Testamentes tid, beliggende nær en gren af den hovedvej, der forbandt Galilæa og Judæa med Babylonien og dermed med de vigtige jødiske centre iøsten. Allerede i den første udgrav-

Lokalisering

nlngssæson f rilagde man en del al den bymur, der har beskyttet byen mod øst. Lige inden for muren fandt man resterne af en stor søjleomkranset hal. Langs tre al hallens sider løber tre rækker. af stenbænke. Det øverste af søjlerne er dekorerede, og de fire hjørnesøjler har en karaktenstisk hjerteformet omkreds. Søjlerne

Kampen om Gamla blev ikke glemt. Den jødiske historieskriver Josefus Iortæller udførligt om Gamlas grusomme skæbne i sin bog om jødernes oprør mod romerne (se side 6 i dette nummer af TEL). Historikere og arkæologer lokaliserede i mange år Gamla til et

E

har båret et trætag, der brændte ved byens fald i år 67. Udgraverne mente, at bygningen måtte være en synagoge, mens andre arkæologer ikke ville gå længere end til at fastslå, at det var en offentlig bygnlng. De mange ligheder med synagogerne på Masada og Herodium og det senere fund af en mikve, et rituelt bad, lige op af bygningen har imidlertid underbygget udgravernes antaqelse. Og i dag er de fleste arkæologer da også enige om, at bygningen er en synagoge. Synagogen i Gamla er bygget under Herodes den Store ide sidste årtier f.Kr. og lungerede frem til ødelæggelsen i år 67. Det er den ældste synagoge, der endnu er fundet i lsrael. I luftlinie er der mindre end 15 km. fra Kapernaum ved Genezaret Sø op til Gamla. l\4ens Jesus virkede i Kapernaum, har jøder i Gamla bedt i den synagoge, der nu er aldækket. Ny Testamente nævner ikke Gamla, så vi ved ikke, om Jesus noqensinde har været i byen. Men det er næsten utænkeligt, at der ikke skulle have været mennesker f ra Gamla blandt de lolkeskarer, der flokkedes om Jesus. En iødisk by En lang række f und i Gamla kaster lys over livet i en jødisk by på Ny Testamentes tid. Blandt de hundredevis af olielamper, der er fundet skår af, er kun ganske få smykket med tegninger af dyr eller mennesker. Og det på trods af , at lampene slammer f ra en tid, hvor det var almindeligt overalt i den romerske verden. De allerfleste indbyggere i Gamla har altså overholdt det gammeltestamentliqe billedforbud. lden vestlige del af byen, der har været rigmandskvarteret, er der lundet en række fragmenter af fresko-vægmaling. Og ikke et al f ragmenterne afbilder ligurer. I en af byens smalle stræder er anbragt to søjler over for hinanden. Abningen mellem søjlerne er ikke

Profile for Thomas Møller

Tel 3, 1992  

Månedsmagasinet TEL

Tel 3, 1992  

Månedsmagasinet TEL

Advertisement