Page 1

Kaifas'grau et fundet l-l Ll

n daq i december 1990 var

an-

tægsarbetderne som sædvanligt i gang med arbejdet på skråningerne neden for Nordtalpiot iden sydlige del af Jerusalem. Jerusalems kommune var i færd med at anlægge et parkområde med gangstier og legepladser. Pludselig forsvandt jorden foran et par af arbeiderne, og de kunne kigge ned i en gammel gravhule. Arbejderne anmeldte fundet til den israelske arkæoloqistyrelse. Og arkæoloq Zvi Greenhut. der er ansvarlig {or styrelsens arbejde iJerusalem-området, tog ud og så på fundet. Dermed begyndte en af de mest spændende opdagelser i bibelsk arkæologi ide sidste årtier. Graven viste sig at stamme fra perioden lige inden Jerusalems ødelæggelse i år 70 e.Kr. lvlen den virkelige sensation kom, da Zvi Greenhut på to af de små stenkister i graven fandt navnet Kajfas. Kajfas var navnet på den ypperstepræst, der medvirkede ved dØdsdømmelsen aI Jesus. Historieskriveren Josefus fortæller, at hans fulde navn var Josef bar Kajfas. Og netop del navn var rndridset i en af stenkisterne i graven.

A*aealog Zvt Greenhul et dislnklsarkæalog f o r J e ru sa I e m so m rade t.

Ka\fas-graven tummede ialt 12 sma stenkister ("ossuariet") Disse la (nummer 3 og 4) er af

gtavrovere eflerladl på gulvet midl i graven.

Begravelsesskikke Kajfasjamiliens grav afspejler en gravskik, der var ret udbredt indtil år 70 e.Kr. Gravene var ofte rum udhuggede i klippeskråningerne rundt om byen. Ved begravelsen lagde man den afdØde, indsvøbt iligklæder, ind i gravrummet. Elter et års tid, når kødet var rådnet væk, gik de pårørende ind i graven og samlede knoglerne ien lille slenkisle. En sådan slenkiste kaldes el ossuarium. Hvis der var tale om nære lamiliemedlemmer blev knoglerne fra flere personer undertiden samlet i det samme ossuarium. Ofte blev den afdødes navn indridset i os suariet. Ud f ra gravkammerets sider var der udhugget små nicher eller tunneler. Ossuarierne blev anbragt i disse nicher. Pa den måde kunne der begraves mange på et forholdsvis lille område.

Artikel Kajfas-graven er et af de mest sensationelle fund i lsrael i mange år. Kun meget sjældent har et arkæologisk fund så direkte lorbindelse med bibelske beretninger. På side 5-7 bringer TEL Zvi Greenhuts spændende beretning om Kajfas-graven og dens indhold. oa

Arkæologi er også guld

side 2

Hvor skal man grave?

side 3

Kister og indskrifter i Kajfas'grav

side 4

Juda mod Assyrien og Babylon

side 7

tel-1992-2 Kajfas' grav fundet  

Pludselig forsvandt jorden foran et par af arbeiderne, og de kunne kigge ned i spændende opdagelser i bibelsk ar- slenkisle. En sådan slenki...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you