__MAIN_TEXT__

Page 2

Vil finde Kong Akabs Palads lå nord for Samaria, nær den moderne by Afula.

John Woodhead

I dag er Jezre'el en øde tilgroet høj. Men det bliver den ikke ved med at være, hvis det slår nl John Woodhead, der er asslstent director peBtilish School of Archae ology i Jerusalem. lsommeren 1990 begynder han sammen med prolessor David Ussishkin fra Tel Aviv Universitet en stort anlagt udgravning af Tel Jezre'el. - Vi har store forventninger til, at udgravningen vil kaste nyt lys over Nordrigets historie i kongeiiden, siger John Woodhead. Ruinerne af Jezre'el har ligget for' holdsvis urørte hen. Derfor er det ikke utænkeligt. at udgravningen vil bringe meget spændende lund for dagen, der vil kaste lys over Bibelens beretninger. Selvfølgelig ved vi ikke på forhånd, hvad vi vil finde. lvlen det er netop det, der gør arkæologi så spændende

starten vil der være dansk deltagelse i projektet, idet Selskab for Bibelsk Arkæologi har formidlet kontakten for 13'15 danskere. der skal deltage i udgravnin gen i sommeren 1990. Og i de kommende år regner selskabet med at sende endnu flere voluntører lil Tel Jezre'el. For John Woodhead er den danske deltagelse i projektet opfyldelsen af et personligt ønske. Han er opvokset i lsrael, men hans mor er dansk født. Allerede i sommeren 1989 henvendte han sig til en qruppe danskere for at skabe interesse for Tel Jezre'el udgravningen. Det var dette initiativ der førte til dannelsen af Selskab for Bibelsk Arkæologi. Og det er derfor, at også danskere har mulighed for at være med til at finde kong AkaG

palads.

I

Akab var konge i Nordriget lsrael omkring 850 f.Kr. Han havde paladser ikke blot i hovedstaden Samaria, men også i andre byer. En af disse byer hed Jezre'el. Den

Udgravningen af Tel Jezre'el er planlagt til at vare 10 år. Den bliver et af de største udgravningsprojekter i lsrael. Helt fra

Med hat og teske -

Det er spændende at være med i en arkæologisk udgravning, siger Sanne Bojesen, stud. teol. fra København. I sommeren 19Bg deltog hun iudgravningen af Tel Nami i lsrael. - Vi var 25 - 30 voluntører. fortæller Sanne. De fleste var tra USA, men vr var også nogre stykker tra Belgien. Sverrge og Danmark. Vi begyndte at grave kl. 6 hver morgen. Nogle steder brugte vi hakker og skovle tor at få løsnet og fjernet jorden. Andre steder b.ugte vt små tine instrumenter - næslen landlægeredskaber - mens v' langsomt llernede joF den. Efter middagspausen rensede og undersøgte vi formiddagens fund. Tel Naml Tel Nami ligger ved Middelhavskysten syd for Haifa. Udgravningen ledes af dr. Michal Artzy fra Haifa Universitet. Sanne tortæller, at der muligvis har været et kanaanæisk fæstningsanlæg og en havn. Beboelsen går måske helt tilbage til tiden før israelitternes indvandring. I den del al udgravningen, hvor Sanne arbeidede, var de vigtigste fund en masse små frø og kom. Fundet var vigtigt, fordi nogle af de 3000 år gamle korn ellers var ukendte på

2

det tidspunki i Middelhavsområdet. Sådanne korn kan fortælle om handelsforbindelser og dermed også om, hvem folkene på stedet var. landre dele af udgravningen blev der fundet grave, skeletter, krukker og masser af potteskår. En voluntør var så heldig at finde en guldring. En anden var mindre heldig. Da man tømte en spand med sa.rd og loro, der bare sk.rlle flernes, opdagede man et broncesværd mellem affaldsjorden. Den voluntØ[ der havde tyldt spanden, havde simpelthen overset sværdetl

med mennesker fra andre dele af verden. Og når det så drejer sig om bibelsk arkæologi bliver det hele ekstra spændende og relevant. Sanne er rkke rtvrvl om, al arkæologren kan gøre Bibelens beretninger mere levende. - Arkæologien kan give os større vrden om lsraels hrstofle. De brbelske beretninger kommer ind ien stø(e sammenhæng. Jeg har fået større forståelse for historien og for de mennesker, der levede den gang. Arkæologien tortæller om deres huse, deres skikke og levevis. Det er med til at kaste lys over

Bibelenl Lys over Bibelen. - lndimellem kan det godt være hårdt ar bejde, mener Sanne. Og det er vigtigt at huske hat og solcremel Men det er både spændende og sjovt at arbejde sammen

Det er ikke sidste gang, Sanne har væ ret r lsrael og grave. Allerede i sommeren 1990 skal hun afsted igen. Denne gang til den store udgravning af Tel Jezre'el.

oa

Profile for Thomas Møller

TEL 1, 1990  

Tel 1, 1990

TEL 1, 1990  

Tel 1, 1990

Advertisement