__MAIN_TEXT__

Page 2

TELudgives af Selskab for Bibelsk Arkæologi Paghs Allé 5, 6705 Esbjerg Ø Tlf.: E-Mail: Internet: Bank: Norge:

Oversigtskort Geografiske lokaliteter relevante i forbindelse med artikler i dette TEL.

7512 9021 adm@sba-dk.dk www.sba-dk.dk Sydbank konto 7920-1014 846 Den norske Bank 7877.06.93402

Genesaret Sø BASHAN

ISRAEL Ænon Salem

Forsidefoto: En assyrisk soldat samler hoveder til optælling sammen med resten af krigsbyttet. Fra en frise i Sydvest-paladset i Nineve. Foto: © Michael Holford

Khirbet el-Maqatir

Jordan

GILEAD

Redaktion: Morten Hørning Jensen (ansv. red.), Hartvig Wagner (red. sekr.) Knud W. Skov, Carsten Vang

Bethania

Layout: Corpo Lab, Herning

Dødehavet

Jerusalem Ein Kerem JUDA Azeka

Tryk: Reklametryk, Herning Lakish Makkeda?

Artikler i TEL dækker ikke nødvendigvis redaktionens eller SBAs synspunkter. TEL sendes gratis til medlemmer af Selskab for Bibelsk Arkæologi.

Aro'er Arnon MOAB

0 10 20 30 40 50 60 km

Kontingent: Danske kr. 145,- / norske kr. 160,(For unge under 26 år: kr. 95,- / norske kr. 105,-). Kontingent opkræves via PBS først på året. Medlemskab tegnes ved henvendelse til SBA. Selskabets bestyrelse: • Cand. theol. Klaus Vibe (formand), tlf.: 8612 0037 · kv@sba-dk.dk • Ph.d.-stipendiat, cand. theol. Morten Hørning Jensen (redaktør), tlf.: 8742 0242 · mhj@sba-dk.dk • Overlæge Vagn Juhl Jensen (forretningsfører og kasserer), tlf.: 7512 9021 · vjj@sba-dk.dk • Datamatiker Jens Bertel Nykjær, tlf.: 8674 0918 · jbn@sba-dk.dk • Stud. theol. Jacob Bank Møller, tlf.: 8615 3402 · jbm@sba-dk.dk • Cand. theol. Stine Ramati (information mm.), tlf.: 3297 6747 · sr@sba-dk.dk

Nineve Qarqar

ASSYRIEN

Khorsabad Nimrud

SYRIEN Damaskus

fra

t Tig ris Babylon Umma

ISRAEL JUDA

Eu

BABYLONIEN Lagash

Jerusalem

Lakish

Ur

0

400 km

PERSISKE GOLF

Indholdsfortegnelse

© SBA og artiklernes forfattere. Ved enhver form for eftertryk/citat skal kilde angives. ISSN 0905 - 5827

2

I dødens og mørkets land Johannes Døbers dåbshule? Anmeldelser Siloa Dam fra Jesu tid fundet Redaktørens square

side 3 side 12 side 13 side 14 side 16

Profile for Thomas Møller

TEL 3/2004 2  

I dødens og mørkets land side 3 Johannes Døbers dåbshule? side 12 Anmeldelser side 13 Siloa Dam fra Jesu tid fundet side 14 Redaktørens squa...

TEL 3/2004 2  

I dødens og mørkets land side 3 Johannes Døbers dåbshule? side 12 Anmeldelser side 13 Siloa Dam fra Jesu tid fundet side 14 Redaktørens squa...

Advertisement