Page 1

Afsender: Jacob Bank Møller Lykkegårdsvej 26 6000 Kolding

Eftersendes ved varig adresseændring

Magasinpost B

Adresseændring meddeles til: jbm@bibelskarkaeologi.dk

En ny dødehavsrulle på sten Af lektor Carsten Vang

debat i sommerens løb. Den minder

sias?). Gud vil vise sin herlighed for sit folk Israel. En afgørende hændelse vil indtræffe ”om tre dage”. Teksten rummer mange vendinger fra Gammel Testamente, og den synes at citere både Haggajs Bog og Danielsbogen.

i sprog og indhold stærkt om Døde-

”Efter tre dage”

En ny inskription har skabt voldsom

Den israelske professor Israel Knohl har fremført en ny tolkning af teksten, som medfører en afgørende ændring i vores forståelse af Jesus. Ved at gengive et ulæseligt ord i linje 80 som ”jeg vil genopvække” siger prof. Knohl, at Gabriel her lover at ville genrejse Israels Messias fra de døde efter tre dage. Med andre ord er evangeliernes tale om Jesu opstandelse efter tre dage ikke noget enestående nyt, men har i virkeligheden rod i samtidens forventninger.

havsrullerne, men er modsat dem skrevet på sten og ikke på læder.

Desværre ved ingen præcist, hvor stenen er fundet, selvom visse spor peger på kongeriget Jordan. Den er nemlig ikke fundet ved en arkæologisk udgravning, men ved en illegal plyndring af en grav. For ca. 10 år siden blev den solgt til en samler i Schweiz. Interessant er det, at ingen ekspert stiller spørgsmål til tekstens ægthed. Ud fra bogstavformen og sproget daterer den israelske skriftekspert Ada Yardeni den til mellem år 50 f.Kr. og 50 e.Kr. Den er altså samtidig med Dødehavsrullerne. Ud fra sit indhold minder den også meget om dem. Den 1 meter høje og 37 cm brede kalksten rummer to kolonner med mindst 87 linjer tekst. Da teksten er skrevet med blæk, er meget af den falmet bort i tidens løb. Indledningen og afslutningen er forsvundet, og der er store huller i de linjer, som kan læses.

Er det sandsynligt? Israel Knohls kontroversielle tolkning har fået megen opmærksomhed i medierne, og vi vil sikkert komme til at høre mere til den. Det skal dog huskes, at hans forståelse bygger på noget, som han læser ind i et hul i teksten. Det er hans rekonstruktion. Desuden er det på ingen måde klart ud fra sammenhængen, at den, som Gabriel muligvis vil genoplive efter tre dage, er Messias. Det kan lige så gerne være ”de hellige”, sådan som Dan 12 taler om det. Endelig er det svært at forklare, hvorfor Jesu disciple ikke kunne forstå hans tale om opstandelse efter tre dage, hvis det har været en almindelig tanke i datiden.

Gabriels vision Den handler om ærkeenglen Gabriel, der i Guds navn meddeler indholdet af en åbenbaring til Guds tjener David (Mes-

Stenen med Gabriels vision. © BAR 2008/1.

tel-2008-3 En ny dødehavsrulle på sten  

”eFter tre DaGe” Den israelske professor Israel Knohl har fremført en ny tolkning af teksten, som medfører en afgørende ændring i vores fors...

tel-2008-3 En ny dødehavsrulle på sten  

”eFter tre DaGe” Den israelske professor Israel Knohl har fremført en ny tolkning af teksten, som medfører en afgørende ændring i vores fors...

Advertisement