Page 1

;"S #",,Ut"dværker Er det ikke tømreren, Marias søn og bror tll lakob og ,oses og ludas og Simon? Bor hans

søstre ikke her hos os? (Mark 6,3).

Efter at Jesus er flyttet til Kapernaum kommer han ved en lejlighed på besøg iNazaret, og hans barndomsvenner identificerer ham umiddelbart med, hvad der ivores oversættelse er blevet tit tømreren (bestemt form). Men det græske ord bag tømrer (tekton) betegner ikke udelukkende en håndværker, der arbejder med træ. Både i klassisk-græsk og i det græsk, der blev anvendt på Jesu tid, kan ordet også betegne en håndværker, der arbejder i sten og metal foruden altså træ (if. Furfey 1955, s. 204). Samme ubestemthed ligger der i den latinske oversættelse faber, hvilket fik mange af de latinske kirkefædre til at antage, at Jesus var smed! Der er en god tradition for at antage, at hånd-

værkeren eller bygmesteren jesus var tØmrer. Justin Martyr, der voksede op i Neapolis (nuværende Nablus) i det 2. århundrede, fortæller således, at Josef og lesus lavede plove og åg (Dial. 88,8). Men der er grund til at overveje om en, der lavede huse eller inventar til huse i Israel i det første århundrede, ikke også anvendte sten i sit arbejde. Mens tØmmer altid har været det mest anvendte materiale til konstruktion af både huse

og inventar

i

Det kunne vcere sten-

vondkar som di55e, lesu første

offentlige under

forgiki-dohon vor indbudt til brylluppet i Kono ]ohs 2,6).

vores del af verden, så forholder det sig anderledes i lsrael. Udgravninger fra Jesu tid antyder, at ni ud af ti ting var lavet af sten. Det skyldes for det første, at tømmer er og altid har været en mangelvare i lsrael. I særlig grad gælder det kvalitetstømmer. Knortede oliventræer egner sig ikke godt som tagspær, og derfor blev huse på Jesu tid ofte

konstrueret med et tag båret af underliggende stenhvælvinger frem for af lange træspær. Denne mangel på godt tømmer afspelles også af, alføtsl David (2 Sam 5,1 1) og bagefter Salomo (i Kong 5,'l5tf) måtte importere cedertræ fra Libanon til deres byggeprojekter. For det andet blev sten i den iødiske tradition på Jesu tid regnet for at være et rent materiale, der ikke blev besmittet med urenhed på samme måde som træ, glas og ler. Renhedsforskrifterne kosher-reglerne om ikke at blande mælk og kØd (tolkning af 2l\4os 23,19) betød i praksis, at en tallerken af fx ler ikke måtte bruges til kødprodukter, hvis den først havde været i berøring med mælk, mens en tallerken af

steniqenVarritUe|renefterafvaskning.Derfor>


Nozoret Villqge. Et fredeligt tømreruærksted, hvor tømreren forsøget ot få det bedst mulige ud of en kroget grcn.

Hvad lavede jesus så i Nazaret? Var han snarere

kerfamilie af den art (jf. den bestemte form i Mark 6,3) har Josef og Jesus haft mange forskelligartede opgaver fra plove og åg til inventar af sten. Selvom det i moderne forskning er blevet foreslået, at Josef bosatte sig i Nazaret, fordi Herodes Antipas iværksatte en genopbyggelse af Sepphoris (fx Batey 1984), så forekommer dei mest sandsynligt ud fra NT at beskrive Josef og Jesus som lokale håndværkere (jf. den bestemte form). Sikkert ikke ulig den type som den græske historiker Xenofon havde i tankerne, da han gav lølgende karakteristik af en landsbytømrer: For i små landsbyer er det den samme, der laver stole, døre, plove og borde, og mange gange bygger den selv samme person også huse og er tilfreds, hvis han på den måde 'l kan brødtøde sig selv (citeret efter Fiensy 997, s.

stenhugger end tømrer? Opstillingen itømrer-

247).

finder man i udgravninger, netop fra lesu tid, masser af ting fabrikeret i sten: krus, tallerkener, bordpladet stole osv. Tilsyneladende gik man hurtigt væk fra denne fortolkning af kosherreglerne, da brugen af stentøj frem for lertøj aftager drastisk efter ødelæggelsen af templet år 70 (jf. Magen '1998). Et lille indblik i denne renhedstradition findes i Joh 2,6, hvor der omtales 6 vandkar af sten, der stod i Kana pga. jødernes regler for rensning.

værkstedet I det nyligt åbnede Nazareth Village er sandsynligvis det mest realistiske. Her kan man møde en tømrerfamilie på arbejde i færd med at lave og reparere ting af både sten og træ. Som den lille bys måske eneste håndværNozoret Villoge. Sten vot et meget onvendt

moteriole på lesu tid. Hvad får drengen mon ud af denne sten? Foto: Hortviq Woqner

.

tel-2001-4 Jesus, en håndværker  
tel-2001-4 Jesus, en håndværker  

steniqenVarritUe|renefterafvaskning.Derfor> Efter at Jesus er flyttet til Kapernaum kommer han ved en lejlighed på besøg iNazaret, og han...

Advertisement