Page 1

Stykker af det marmorgulv, der kan have været en del af Antipas’ palads. Foto: Morten Hørning Jensen.

Fortiden venter på tel Hasor TEL beretter om en lille del af alt det, som er blevet fundet af arkæologerne, og som kan have forbindelse til den bibelske verden. Men det allermeste af fortidens levn ligger stadig gemt i jorden og venter på, at spaden og børsten skal frilægge dem. Også denne sommer kan man som volontør være med til at søge efter fortidens skatte. Det er en helt speciel oplevelse at være med til at grave et stykke af historien fri.

Gennem arkæologistuderende Anine Struer har SBA i en årrække været med til at grave på tel Hasor. Også i år er der brug for frivillige på tel Hasor, som vil prøve en anderledes sommerferie – med sol, slid og historiens rester i fingrene. I år er målet at finde mere af det Hasor, som stod der, da Josva og israelitterne erobrede byen. Desuden ønsker man at forstå mere af det israelitiske Hasor. Skulle den kana’anæiske konges arkiv dukke op, ville det blive en behagelig overraskelse. Men i det arkæologiske arbejde kan man aldrig vide. Vil du være med til at finde mere af fortiden på tel Hasor? Kontakt da Anine Struer (mail: oldgransker@gmail. com) for nærmere oplysninger. Eller kig på Hasorudgravningens hjemmeside: kortlink.dk/2p3f. Man skal dog ikke vente for længe, da ansøgningsfristen snart udløber. Har man mod på selv at kontakte en udgravning, kan man finde informationer hos Biblical Archaeological Society, på adressen kortlink.dk/2p3g.

Spændende udgravninger i Tiberias Af postdoc, ph.d. Morten Hørning Jensen

Fornyede udgravninger af Tiberias’ gamle bydel bringer spændende fund for dagen og giver os indblik i de riges verden på Jesu tid

Luftfoto af tel Hazor, set mod sydvest. Foto: © www.bibleplaces.com

Selskab for Bibelsk Arkæologi Paghs Allé 5, 6705 Esbjerg Ø

Layout: DANgrafik, Herning, dryp.dk

Tlf. E-Mail: Internet: Bank: Norge:

Tryk: Økotryk, Videbæk

7512 9021 adm@sba-dk.dk www.sba-dk.dk Sydbank konto 7920-1014 846 Den norske Bank 7877.06.93402

Redaktion: Morten Hørning Jensen (ansv. red.), Hartvig Wagner (red. sekr.) Knud W. Skov, Carsten Vang Forsidefoto: Fra udgravningen i Tiberias. Metaldetektoren er uundværlig til at finde mønter og andre metalgenstande, der er irret til og ligner jordklumper. Foto: Morten Hørning Jensen

2

Artikler i TEL dækker ikke nødvendigvis redaktionens eller SBAs synspunkter. TEL sendes gratis til medlemmer af Selskab for Bibelsk Arkæologi. Kontingent: Danske kr. 145,- / norske kr. 160,(For unge under 26 år: kr. 95,- / norske kr. 105,-). Kontingent opkræves via PBS først på året. Medlemskab tegnes ved henvendelse til SBA.

Selskabets bestyrelse: Studentersekr., cand.theol. Klaus Vibe (formand), tlf.: 8612 0037 · kv@sba-dk.dk Postdoc, ph.d., cand.theol. Morten Hørning Jensen (redaktør), tlf.: 8742 0242 · mhj@sba-dk.dk Overlæge Vagn Juhl Jensen (forr.fører, kasserer), tlf.: 7512 9021 · vjj@sba-dk.dk Stud.theol. Jacob Bank Møller, tlf.: 8615 3402 · jbm@sba-dk.dk Netred., cand.theol. Thomas Bank Møller (webmaster), tlf.: 8612 0037 · tbm@sba-dk.dk © SBA og artiklernes forfattere. Ved enhver form for eftertryk/citat skal kilde angives. ISSN 0905 - 5827

Tiberias er en af de vigtigste byer i den jødiske historie. Efter templets fald år 70 e.Kr. og lidt senere kejser Hadrians forvisning af jøderne fra Jerusalem år 135 e.Kr., blev Galilæa det nye jødiske centrum. Tiberias blev efterhånden hovedsæde for den rabbinske bevægelse og det var her, at det meget vigtige skrift, den palæstinenske Talmud, blev forfattet. Når den israelske arkæolog, Yizhar Hirschfeld, i øjeblikket er i gang med en 10-årig udgravningsplan af Tiberias’ gamle by, har det derfor stor bevågenhed. Den palæstinenske Talmud nævner mange af Tiberias’ bygninger, og sandsynligvis vil Hirschfeld have held med at lokalisere flere af dem. Heldigvis blev den moderne by bygget lidt nord for den antikke by, der således i århundreder har ligget øde hen og blot ventet på ’spaden’. Også for folk, der er interesseret i perioden omkring Det ny Testamente, er Tiberias af stor interesse. Byen blev nemlig grundlagt af Herodes Antipas, der regerede Galilæa, mens Jesus levede. Selvom NT ikke nævner, at Jesus besøgte byen, så vil en forståelse af byens udse-

ende være med til at tegne et billede af det galilæiske samfund på Jesu tid. I de seneste tre sæsoner er der i udgravningen blevet fundet rester af, hvad der kan vise sig at være Antipas’ palads. Et flot gulv med dyrt importeret marmor blev fundet i 2005, og senest er en mur med den typiske herodianske ”ramme” på hver sten (som fx på Grædemuren) dukket op. Som udgravningerne skrider frem, vil der helt sikkert blive afdækket mere og mere fra det første århundrede, og vores forståelse af den vigtigste storby i Galilæa på Jesu tid vil vokse. Det vil give

os mulighed for at forstå lidt af baggrunden for Jesu udsagn om dem, ”der bærer fornemme klæder” og ”findes i kongeslottene” (Matt 11,7).

Det er muligt at deltage i udgravningerne af Tiberias som volontør. Man skal minimum deltage i én uge. Der graves i hhv. oktober og marts. Læs mere på udgravningens hjemmeside: kortlink.dk/2nsq

Et glimt fra den dag, det flotte marmorgulv blev fundet. Efter fire dages hårdt arbejde med at fjerne store mængde fyldmateriale dukkede dette gulv pludselig frem af jordens gemmer. Foto: Morten Hørning Jensen.

3

tel-2006-2 Spændende udgravninger i Tiberias  

Et glimt fra den dag, det flotte marmorgulv blev fundet. Efter fire dages hårdt arbejde med at fjerne store mængde fyldmateriale dukkede dette...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you