Page 1

Arkæologisk og historisk sidelys på Bibelen

Et liv som græs – en Gud som klippe Af ph.d.-stipendiat Morten Hørning Jensen

Historisk lys på Sl 103

Ørkenvind og sandstorm

Kort holdbarhed

Israel ligger geografisk tæt på de største ørkener i verden. Mod sydvest når den kolossale Saharaørken netop op og strejfer Israel via ørkenen på Sinaihalvøen. Mod sydøst grænser Israel op til den noget mindre, men stadig enorme saudiarabiske ørken. Til tider kan man i Israel opleve det ikke særligt behagelige fænomen, at en af disse ørkener sender ulidelig varm og tør vind fyldt med bitte-små sandpartikler ind over landet. Blot få minutters gang i denne vind gør, at man tørrer ud i halsen og bliver tung i hovedet, mens man kan se bilernes ruder blive tonet af et tyndt fint lag støv. Blandt bosiddende i landet kendes vinden under navnet “Chramsin” (50 på arabisk), fordi den siges at forekomme 50 gange på et år. Fænomenets styrke var også kendt af de gamle israelitter, og et par steder bruger Gud derfor denne vind som illustration på sin vredes kraft: “Fra det nøgne land i ørkenen kommer en glødende vind imod mit folks datter” (Jer 4,11, se også Sl 11,6).

Det er ikke bare mennesker og dyr, der lider under denne vind. Det gør blomster og græs også. Vinden fra ørkenen er så varm og tør, at den på kort tid kan trække fugten ud af denne type vegetation, så den står vissen og udtørret tilbage. Ved selvsyn kan man stadig erfare, hvordan ”Græsset tørrer ind, blomsterne visner” (Es 40,7), ”når vinden blæser over det, er det der ikke mere, dér, hvor det stod, ser man det ikke mere” (Sl 103,16), ”om morgenen blomstrer det og gror, om aftenen er det vissent og tørt” (Sl 90,6).

Foto til venstre: Satellitfotoet er taget en martsdag 2002 med en teknik, der klart udpeger en stor støvsky, som strækker sig fra Sahara op over Israel. De røde felter markerer, hvor støvlaget er mest intenst. Foto: © NASA, www.visibleearth.nasa.gov Foto til højre: Satellitfoto fra april 2003, der viser et stort støvdække over det sydøstlige Middelhav. Foto: © NASA, www.visibleearth.nasa.gov

14

Et liv som græs –


Udsat vegetation i ørkenen en forårsdag før en sandstorm. Foto: © Morten Hørning Jensen

Et liv som græs

En Gud som klippe

”Græs og blomster” er altså i en bibelsk verden på en anden måde end hos os udtryk for noget ubeskyttet, noget forgængeligt, noget, der pludseligt er væk. Det er derfor ikke særligt opmuntrende, at Bibelen flere steder bruger netop blomster og græs som en illustration på menneskelivets holdbarhed. Fx David i Sl 103: ”Menneskets liv er som græsset, det blomstrer som markens blomster; når vinden blæser over det, er det der ikke mere, dér, hvor det stod, ser man det ikke mere” (Sl 103,15-16, se også Es 40,6-8, Sl 90,5-6 og 1 Pet 1,24f). David aftegner her en virkelighed, han har kendt fra sin tid som hyrde. Den ene dag kan hyrden lede sin flok ud på sletterne i udkanten af ørkenen fyldt af god vegetation, og dagen efter finde det samme område udtørret og dødt, hvis den tørre ørkenvind har blæst i mellemtiden. Tilbage er kun de golde klipper.

Også klippen bruger David som et billede: ”Herren er min klippe” (Sl 18,3), siger han. Man kan næppe finde større modsætninger i det bibelske land end græsset/blomsten og klippen. Hvor klippen er evig, fast og giver beskyttelse, er græsset og blomsterne for en tid, utilregnelige og forgængelige. Det er stort i sig selv! David bruger billedet til at lovprise Guds storhed og troskab, der ”varer fra evighed til evighed” (Sl 103,17).

Et overraskende evangelium Men det er ikke overraskende. Mon ikke de fleste mennesker, der har et eller andet begreb om Gud, vil sige: “Sådan må det være. Hvis der er en Gud, må han være det modsatte af mig. Almægtig, når jeg er svag, altvidende, når jeg intet ved”. Til gengæld er det overraskende, hvad David har erfaret, Gud gør med denne forskel: ”Så høj som himlen er over jorden, så stor er hans nåde mod dem, der frygter ham; så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vore synder fra os” (Sl 103,11-12). Forskellen på klippen og græsset er netop umålelig, præcis som ”østen fra vesten” og som ”himlen over jorden” – og den forskel bruger Gud på at være god! Det er et overraskende ”godt budskab”, et evangelium, der aftegnes med korsets diagonaler: som ”østen fra vesten” og som ”himlen over jorden”. ■

Gold klippebjergside. Foto: © Morten Hørning Jensen

en Gud som klippe

15

tel-2003-3 Et liv som græs - en Gud som klippe. Historisk lys på Sl 103  

Historisk lys på Sl 103 Kort holdbarhed Ørkenvind og sandstorm Foto til højre: Satellitfoto fra april 2003, der viser et stort støvdække ove...

tel-2003-3 Et liv som græs - en Gud som klippe. Historisk lys på Sl 103  

Historisk lys på Sl 103 Kort holdbarhed Ørkenvind og sandstorm Foto til højre: Satellitfoto fra april 2003, der viser et stort støvdække ove...