__MAIN_TEXT__

Page 16

Hvis bare kan Hvis bare kana’anæerne havde sat skilt på deres bygninger ... Af stud.mag. Anine Madvig Struer, København

… så ville det være meget lettere. Det er ikke altid så ligetil, som man kunne ønske, at identificere og tolke det, der bliver udgravet. Nogle gange fører tvetydigt materiale til indædte diskussioner mellem arkæologerne. Og undertiden støder man på ting, man simpelthen ikke ved, hvad er.

Område A5 – et problembarn Område A5 er Tel Hasors problembarn og årsag til mange hovedbrud. Det, man i begyndelsen troede var en befæstningsmur fra bronzealderen, har vist sig at være et kompleks af velbevarede, over 4 m høje, lerstensmure på et fundament af sten. Der er ikke fundet noget, som fortæller, hvad murene har været brugt til, og der kendes ingen paralleller. De første forsigtige ideer går på, at det muligvis er et kælderrum. En udvidelse af udgravningsfeltet næste år vil forhåbentlig give nogle svar. Murenes alder gav også problemer. I jernalderen har israelitterne nemlig anlagt en voldgrav på stedet, fyldt den op igen og bygget på og omkring murene, så rækkefølgen af lag nogle steder virker helt bagvendt. Det ser ud til, at dele af murkomplekset gik ud af brug i sidste fase af senbronzealde-

ren, men om murene er bygget i mellem- eller senbronzealderen er endnu uvist. Fundene fra lagene under muren er simpelthen for få pga. israelitternes "byggeiver". Det bedste til sidst – udgravningens naturlov Inden for feltarkæologien er der et fænomen, der nok må siges at være noget nær en "naturlov". De flotteste, mest spændende fund dukker altid op til sidst, når udgravningen er ved at lukke ned! I år var ingen undtagelse. I forbindelse med de sidste afrensninger skete det. Områdets assistent supervisor kommer springende op fra det dybeste hul i A5 og styrter hen for at finde vores konservator. Begejstringen var heller ikke uden grund. Det, han havde fundet, var nemlig et mesopotamisk cylindersegl fra begyndelsen af tidlig bronzealder – det før-

Skitse over udgravningerne af den øvre by på Hasor. Den grønne tegning viser den israelitiske bebyggelse (fra Salomos tid og fremefter). Den røde skitse viser bebyggelsen fra kana'anæisk tid (1550-1200 f.Kr.), især med det kana'anæiske kongepalads. I 2004 blev der bl.a. gravet i A4 og A5. Illustration: © Anine Madvig Struer

16

Hvis bare kana’a

Profile for Thomas Møller

TEL 4/2004 ny  

Kong Salomos tempel side 3 Anmeldelse side 12 Joashtavlen – en inskription fra Salomos tempel? side 13 Hvis bare kana’anæerne havde ... side...

TEL 4/2004 ny  

Kong Salomos tempel side 3 Anmeldelse side 12 Joashtavlen – en inskription fra Salomos tempel? side 13 Hvis bare kana’anæerne havde ... side...

Advertisement