Page 7

Olielamper fra Sepforis med en syvarmet lysestage, menorah. Fra det 4. årh. Foto: © Sepforis Regional Project

En af mønterne fra Sepforis har et dobbelt cornucopia (overflødighedshorn) med en stav i midten. Disse var almindelige symboler på jødiske mønter fra det første århundrede (overflødighedshornet var imidlertid langt det mest almindelige af de to). Den anden mønt, som er præget i Sepforis under opstanden, har kun en inskription på græsk og intet billede.

Argument 5: Mangel på indicier på græsk-romersk tilstedeværelse I modsætning til den overvældende bevidnelse af en jødisk tilstedeværelse i byen, er der praktisk taget ingen vidnesbyrd om en hedensk tilstedeværelse i det første århundrede e.Kr. Efter femten års omfattende udgravninger har man ikke fundet nogen rester af et tempel, ingen kultiske genstande, ingen inskriptioner med omtale af dyrkelsen af hedenske guder. De typiske arkitektoniske træk ved en hellenistisk by mangler også – vi har ikke fundet noget gymnasium, ingen hippodrom (bane til væddekørsel), intet amfiteater, intet odeon (lille, undertiden overdækket teater), intet nymphaeum (kunstfærdigt dekoreret fontæne), ingen helligdomme, ingen statuer. Det er ikke vores mening at antyde, at Sepforis var totalt uden forbindelse med de kulturelle tendenser i det større romerske samfund, kun at påvise, at byens jødiske karakter i det første århundrede på ingen måde var druknet i det hellenistiske hav. Selv om Sepforis’ økonomiske, soci-

ale og politiske indflydelse på Galilæa er tydelig, er der ingen grund til at karakterisere byen som et hellenistisk centrum eller som en typisk græskromersk by i det første århundrede.

LÆS “Ordet og Israel” Israel er i centrum. TV og aviser interesserer sig for, hvad der sker i Israel. Med god grund! Ikke blot fordi politik, kulur og religion støder sammen i Israel, men først og fremmest fordi Israel er det folk og det land, Gud har udvalgt som redskab til gennemførelsen af hans frelsesplan. Også i fremtiden vil Israel stå i centrum. Her skal der ske vigtige begivenheder i tiden frem til Jesu genkomst. En af de måder, DU kan holde dig orienteret om Israel på, er ved at læse månedsbladet ‘Ordet og Israel’. Læs bl.a. om: • • • • •

Aktuelle nyheder fra Israel De bibelske profetier Messianske jøder Arkæologi Nyt fra Ordet og Israels arbejde i Jerusalem og Tiberias

Ring og bestil Ordet og Israel i dag 86 98 79 12

storby på Jesu tid?

7

Profile for Thomas Møller

TEL 4/2002  

Sepforis -en jødisk storby på Jesu tid side 3 Herodion, Herodes som bygmester side 12 Herodion og barnemordet i Betlehem side 15 Hvem har de...

TEL 4/2002  

Sepforis -en jødisk storby på Jesu tid side 3 Herodion, Herodes som bygmester side 12 Herodion og barnemordet i Betlehem side 15 Hvem har de...

Advertisement