__MAIN_TEXT__

Page 2

Selskab for Bibelsk Arkæologi Paghs Allé 5, 6705 Esbjerg Ø Tlf.: E-Mail: Internet: Bank: Norge:

7512 9021 adm@sba-dk.dk www.sba-dk.dk Sydbank konto 7920-1014 846 Den norske Bank, 7877.06.93402

Oversigtskort Geografiske lokaliteter relevante i forbindelse med artikler i dette TEL.

Kapernaum Sepforis

Redaktion: Morten Hørning Jensen (ansv. red.), Hartvig Wagner (red. sekr.) Knud W. Skov, Carsten Vang

Legio

Tiberias GENESARET SØ

Nazaret

SAMARIA Sebaste Sikem Sykar

Jordan Floden

Midd elhav et

TELudgives af

Garizimbjerget

Forsidefoto: Udsnit af handelsgaden (cardo) i Sepforis Foto: © Garo Nalbandian Layout: Vindum Grafik, www.vindum.dk

Jerusalem

Tryk: Reklametryk, Herning 0 10 20

Artikler i TEL dækker ikke nødvendigvis redaktionens eller SBA’s synspunkter. TEL sendes gratis til medlemmer af Selskab for Bibelsk Arkæologi.

km

Betlehem Herodion

DET DØDE HAV

Kontingent: Danske kr. 125,- / norske kr. 140,(For unge under 26 år: 75,-). Abonnement opkræves via PBS først på året. Medlemsskab tegnes ved henvendelse til SBA. Selskabets bestyrelse: • Lektor cand. theol. Carsten Vang (formand), tlf.: 8621 5404 · cv@sba-dk.dk • Ph.d.-stipendiat, cand.theol. Morten Hørning Jensen (redaktør), tlf.: 8742 0242 · mhj@sba-dk.dk • Overlæge Vagn Juhl Jensen (forretningsfører og kasserer), tlf.: 7512 9021 · vjj@sba-dk.dk • Datamatiker Jens Bertel Nykjær, tlf.: 8674 0918 · jbn@sba-dk.dk • Cand. theol. Knud W. Skov (næstformand), tlf.: 8668 5090 · kws@sba-dk.dk • Stud. theol. Hans-Ole Bækgaard (informationskoordinator), tlf.: 8618 7946 · hob@sba-dk.dk (kontaktes for bestilling af informationsstander og foredragsholdere)

© SBA og artiklernes forfattere. Ved enhver form for eftertryk/citat skal kilde angives. ISSN 0905 - 5827

2

Indholdsfortegnelse Sepforis -en jødisk storby på Jesu tid side 3 Herodion, Herodes som bygmester side 12 Herodion og barnemordet i Betlehem side 15 Hvem har det levende vand (lll/lll) side 16 Nyt sensationelt fund side 20

Profile for Thomas Møller

TEL 4/2002  

Sepforis -en jødisk storby på Jesu tid side 3 Herodion, Herodes som bygmester side 12 Herodion og barnemordet i Betlehem side 15 Hvem har de...

TEL 4/2002  

Sepforis -en jødisk storby på Jesu tid side 3 Herodion, Herodes som bygmester side 12 Herodion og barnemordet i Betlehem side 15 Hvem har de...

Advertisement