Page 1

Ochtendprogramma

15 september 2009, Media Plaza Utrecht, 09.30 – 16.30 uur Marketing is al lang niet meer het exclusieve domein van commerciële bedrijven. Gemeenten, ministeries, ziekenhuizen, universiteiten, musea, etc. moeten zich ook profileren als betrouwbaar, klantgericht en innovatief merk. De marktwerking doet zich gelden.

Dat is het onderwerp van het symposium dat [De Redactie] op 15 september 2009 organiseert. Doelstelling is om deelnemers te ondersteunen in hun denkproces, hen praktische aanbevelingen te doen en kennis te laten maken met inspirerende, geslaagde cases van public branding.

15 september 2009 is de derde dinsdag in september, dus Prinsjesdag. Maar maakt u zich geen zorgen. Van de gebeurtenissen in Den Haag hoeft u niets te missen. De Troonrede, uitgesproken door Koningin Beatrix, zal live worden ‘uitgezonden’.

'De gezondheidszorg heeft meer ondernemers nodig' Aysel Erbudak is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam. Zij is tevens directeur/groot aandeelhouder van de investeringsmaatschappij Meromi Holding bv, de private eigenaar van het ziekenhuis. Erbudak streeft er naar de zorg transparanter, efficiënter en meer klantgericht te maken en gaat daarover in discussie met verzekeraars. Naast het volledige zorgpakket wil ze patiënten ook extra's aanbieden.

De kunst van het positioneren

Fons de Poel

Dagvoorzitter Bij journalist, presentator, programmamaker Fons de Poel draait het altijd om inhoud.Als dagvoorzitter haalt hij het onderste uit de kan. Hij zorgt voor duidelijkheid, waar mogelijk komt hij tot conclusies en hij heeft een voorkeur voor concrete aanbevelingen.Hij houdt de zaal scherp en betrokken.

Dr. Onno Maathuis Positioneringgroep De cruciale rol van identiteit als vertrekpunt voor merkenbouw. Het duidelijk maken van de relevantie en het versterken van de legitimatie van de organisatie. Positioneren binnen de categorie of hercategorisatie?

Case

Werken bij het Rijk Aysel Erbudak

Het middagprogramma wordt

De merkgedreven organisatie Prof dr. Pieter Vijn Nyenrode Business Universiteit De voorwaarden waar een non-profitorganisatie aan moet voldoen om zich als merk te kunnen gedragen. De claims die in de communicatie worden gelegd, dienen door de organisatie te worden waar gemaakt.

geopend door Aysel Erbudak, Slotervaartziekenhuis

Duopresentatie door Remko Herremans, strategy director EuroRSCG en de opdrachtgever: het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Case

Autoriteit Financiële Markten Paul van Dijk, Hoofd communicatie en marketing

Case

De Hermitage Amsterdam Pioneers in museum branding Frans van der Avert, Hoofd communicatie, educatie & marketing

Case

Almere als Merk Het non-profit merk als corebusiness

Prinsjesdag

Aysel Erbudak, Slotervaartziekenhuis

Hans Brandt Directeur Total Identity De weg naar het merk is lang en gecompliceerd. En geplaveid met goede voornemens, maar ook met valkuilen en hindernissen. Een merk willen worden heeft alleen kans van slagen als de top van de organisatie dit doel tot core business verklaart. De strategieën die men kan volgen om een merk te worden. De closed loup theorie. De aanpalende gebieden: reputatie, imago, begrip, voorspellende verwachting, de merkbelofte etc.

Hans Snel, Directeur Almere Citymarketing

Case

Het Koning Willem 1 College De Koning Willem 1 kazerne stond op de nominatie om gesloopt te worden. Coen Free maakte er een dynamische, toekomst-gerichte leeromgeving van. Coen Free, directeur

1130 VG Mon n icke n dam

Hoe kunnen maatschappelijke ondernemingen hun merkambitie een concrete vorm geven?

Middagprogramma

Ant w o o r d n umme r 759

Zijn er deelnemers met wie u eens in contact zou willen komen? [De Redactie] bemiddelt graag bij het netwerken. Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven of u van deze dienst gebruik wilt maken. U ontvangt dan van ons voor het symposium nadere informatie met een overzicht van alle netwerkdeelnemers.

Prof. Dr. C.A.M. Mouwen Universiteit Tilburg De veranderende positie van de non-profitorganisatie in de samenleving. Het perspectief, de plaatsbepaling, verleden, heden, toekomst, de invloed van de marktwerking etc.

Bu r e au [De Re dac t i e]

Netwerken

Het smeden van een organisatie tot merk is een lang en gecompliceerd proces dat alleen door visie, consistentie en creativiteit tot een goed einde gebracht kan worden. Alhoewel het werk aan het merk nooit af is. Dit veranderingsproces heeft vele facetten. Het gaat om beeldvorming, kwaliteit, mentaliteit en teambuilding.

De maatschappelijke ontwikkeling

Po st zege l n iet nodig

Symposium De non-profitorganisatie als merk


Aanmelden

U kunt zich als deelnemer van het symposium inschrijven door bijgaand formulier in te vullen en per fax of per post te versturen.

Over de sprekers

[De Redactie] Antwoordnummer 759 1130 VG Monnickendam Of meld u aan via e-mail info@deredactie.nl

Inschrijving

Ondergetekende: Prof. dr. ir. Kees Mouwen

Naam organisatie/bedrijf

Kees Mouwen heeft een lange praktijkervaring in het bestuur en management van instellingen van Hoger Onderwijs. Van 1994 tot 2005 was hij lid van het College van Bestuur van de Universiteit van Tilburg, vanaf 1999 was hij vicevoorzitter. Momenteel is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van een grote gezondheidszorginstelling. Mouwen studeerde Strategie en Innovatie aan Wharton Business School en aan Harvard University. In de jaren negentig was hij Visiting Professor aan de Glasgow University. Sinds 2001 is hij hoogleraar Strategie en Innovatie voor de non-profit sector aan TiasNimbas Business School. Zijn onderzoek richt zich op hybriditeit en governance in grote complexe non-profitorganisaties. Sinds september 2005 is Mouwen verbonden aan TiasNimbas Business School als Academic director Masteropleiding Public en Non-Profit Sector.

Aanmeldings voorwaarden

Naam deelnemer Factuuradres Dr. Onno Maathuis

Hans Brandt (1959) studeerde visuele communicatie aan de Berlijnse Hochschule der Künste. Nog tijdens zijn studie werd hij daar aangesteld als docent. In 1984 werd hij medewerker aan het Instituut für visuelle Kommunikation und Design in Berlijn. Na onder meer een gastdocentschap aan de Kunstgewerbe Schule in Zürich kwam hij in 1988 naar Total Design (tegenwoordig Total Identity) waar hij nu directeur/aandeelhouder is. Onder zijn leiding heeft Total Design een koerswijziging uitgevoerd. Van een bureau dat zich voornamelijk met design bezighield is het nu een bureau geworden dat werkt aan corporate merken. Aan de basis van de werkzaamheden van Total Identity staan strategische verkenningen op het gebied van identiteit, imago en positionering en de visueel-communicatieve implicaties daarvan.

Postcode Plaats:

schrijft zich in als deelnemer voor het symposium ‘De non-profitorganisatie als merk’ op 15 september 2009 in Media Plaza te Utrecht Noteer mij wel  / niet  voor de netwerkdienst van [De Redactie]

Hans Brandt

e-mail adres mobiel telefoonnummer

Handtekening

[De Redactie]Monnickendam. Telefoon: 0299-653853 Fax: 0299-654537 Email: info@deredactie.nl

Prof. dr. Pieter Vijn

Pieter Vijn (1944) is sinds oktober 2003 als part-time hoogleraar verbonden aan de Nyenrode Business Universiteit. Hij houdt een leerstoel: Geïntegreerde Marketing Communicatie (IMC). Dit is de eerste leerstoel in Nederland waarbij IMC wordt benaderd vanuit een zakelijke context. Het doel van de leerstoel is: Business, Brand en Customer Strategieën te synchroniseren met de algemene doelstelling: Een consequent, duurzaam en klantgericht beleid en alle interactie tussen de organisatie en zijn (belangrijke) klanten en belanghebbenden. Vijn treedt op als docent voor internationale MBA studenten. Zijn onderzoek richt zich op de relaties en de effecten van de financiële en immateriële Brand parameters. Naast zijn hoogleraarschap heeft Vijn als strategisch adviseur gewerkt voor de Young&Rubicam Groep.

15 september 2009. Het symposium begint om 9:30 uur en eindigt om ongeveer 16:30 uur.

Locatie Media Plaza (Jaarbeurs Utrecht) Croeselaan 6 hal 6 3521 CA Utrecht 030 2914111 www.mediaplaza.nl

Aanmelden U kunt het aanmeldingsformulier op twee manieren versturen:

Na een studie Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, promoveerde Onno Maathuis in 1999. Zijn onderzoek ging over de kenmerken van corporate merken en de merkportfolio, en de waarde daarvan voor interne én externe doelgroepen. Sindsdien werkt hij bij Positioneringsgroep en adviseert hij organisaties bij de ontwikkeling van hun identiteit, merken en portfolio. Daarnaast heeft Maathuis de afgelopen jaren diverse artikelen geschreven in vak- en wetenschappelijke literatuur en doceert hij in post-academische opleidingen (o.a. Master of Corporate Communicatie en Master of Brand Management).

Naam deelnemer

Datum

1 .per post of per fax:

[De Redactie] Antwoordnummer 759 1130 VG Monnickendam Fax: 0299-654537

[De Redactie] Gooische Kade 15-16 Postbus 86 1140 AB Monnickendam Tel 0299-653853 Fax 0299-654537 www.deredactie.nl

Symposium De non-profitorganisatie als

Merk

2. per e-mail: info@deredactie.nl Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging en een factuur. Door u aan te melden voor deze bijeenkomst gaat u akkoord met de in deze folder vermelde inschrijvingsvoorwaarden. Een week voor aanvang sturen wij u een herinnering en een routebeschrijving.

Kosten Het symposium kost € 475,-. Dit bedrag is inclusief lunch, consumpties en documentatie, maar exclusief btw. Iedere volgende aanmelder van dezelfde organisatie betaalt € 375,- . Early birds die zich vóór 12 juni 2009 aanmelden, ontvangen een korting van € 50,- .

Verhindering Indien u onverwachts verhinderd bent kunt u zich altijd door een collega laten vervangen. Annulering is uitsluitend aangetekend mogelijk tot en met 25 augustus 2009. Hiervoor wordt een bedrag van € 125,- annuleringskosten in rekening gebracht. Vanaf 25 augustus 2009 bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd.

Informatie Voor meer informatie over dit symposium kunt u contact opnemen met Anke Brummerhop, 0299-653853 of a.brummerhop@deredactie.nl

Dinsdag 15 september 2009 Media Plaza Utrecht

[De Redactie] Symposium  

De non-profitorganisatie als merk, 15 september 2009 Utrecht

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you