Page 1

voor ondernemers in de Randstad

PROFIEL

Van Eijck, onder­ nemer in de zorg

www.vno-ncwwest.nl

Krachtenveld

Woelig water in Noordzeekanaalgebied hoofdzaak

De bouw: meer leveren dan de klant verwacht

jaargang 9 ∙ maart 2013 ∙ nr 1

WEST.


ADVERTORIAL

Inhoud

deWoensdag Alexanderstraat 10, 2514JL Den Haag | T 070 888 80 63

In dit nummer:

E info@dewoensdag.nl | www.dewoensdag.nl

08

De Woensdag is meer dan een dag om even bij stil te staan Hoewel de naam wellicht anders doet vermoeden, splitst De Woensdag niet alleen de week in tweeën. De Woensdag staat ook voor het doorknippen van de navelstreng tussen werkgever en werknemer, om zo tot een positief resultaat voor alle betrokken partijen te komen. Werkgelegenheidsorganisatie De Woensdag is baanbrekend en biedt van maandag tot en met vrijdag dé oplossing voor werkgevers en werknemers die afscheid van elkaar willen nemen. Hoe? Dat leest u hier. “Door reorganisatie, lichamelijke of psychische klachten kan opeens de baan van een werknemer op het spel komen te staan”, aldus eigenaar Jan Willem de Rouw. “Niet alleen voor de werk­ nemer is dat een ingrijpende gebeurtenis, ook voor de werkgever heeft dat verstrekkende gevolgen, onder meer vanwege de hoge afkoopsommen of slepende procedures. In geval van arbeids­ ongeschiktheid, moet de werkgever nog twee jaar loon doorbe­ talen en is hij volgens de WIA verplicht een stevige inspanning te doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Vaak gaat dit gepaard met enorme kosten, waarbij dure reïnte­ gratiebureaus worden ingeschakeld, meestal zonder het gewenste resultaat. Wij wachten daarentegen niet tot het zwaard van Da­ mocles is gevallen. Door snel in te grijpen kun je de werkgever onnodig veel kosten besparen én de werknemer verder op weg helpen.”

Verlost van kopzorgen De Woensdag heeft hiervoor een innovatief concept bedacht. De Rouw: “Wij nemen de werknemer in een zo vroeg mogelijk stadium over. Hoe eerder hoe beter voor alle partijen. Hij krijgt bij ons een jaarcontract voor hetzelfde salaris en ondertussen gaan we aan de slag om een passende functie te vinden. Door deze constructie wordt de werkgever verlost van een hoop kopzorgen. Hij hoeft immers geen dure loopbaantrajecten aan te bieden en hij voorkomt extra kosten als eigen risicodrager aangezien de werknemer in goed overleg uit dienst is gegaan.”

De werkgelegenheidsorganisatie zet alles op alles om samen met de werknemer een baan te vinden die bij hem past. “Niet door te solliciteren op iedere willekeurige vacature, dat werkt alleen maar demotiverend”, vervolgt De Rouw. “Wij inventariseren de moge­ lijkheden en kijken naar hetgeen de werknemer nog kan en wil. Van daaruit gaan we verder. Soms is om- of bijscholing nodig om het gewenste doel te bereiken en daar faciliteren wij dan in. Wij bemiddelen intensief vanuit onze expertise, maar de werknemer moet zelf de regie in handen nemen.”

Win-winsituatie De Rouw illustreert dit aan de hand van een buschauffeur die van­ wege rugklachten zijn werk niet meer kon uitvoeren bij een groot vervoersbedrijf. “Wij namen hem over en het bleek al snel dat de man als hobby computers repareert. We hebben via ons netwerk een stageplek voor hem geregeld bij een computerbedrijf. Dit be­ viel zo goed dat hij na acht maanden volledig in dienst kon treden. Het is een win-winsituatie voor alle partijen. Voor de werkgever en werknemer, maar ook voor de gemeenschap: we voorkomen immers dat iemand uiteindelijk in de WW belandt.”

Hoofdzaak

bouw: Meer leveren dan verwacht Hoezo crisis? Dit klinkt aardig natuurlijk, maar niet als je werkzaam bent in de bouwwereld. Het is zwaar weer en het einde lijkt nog niet in zicht. Maar gelukkig zijn er uit­zon­de­ringen. WEST. maakte een rondje langs bedrijven die spotten met de wetmatigheid, bouwbedrijven die succes boeken ondanks harde tegenwind. Een leerzame ervaring.

12

Krachtenveld

Woelig water rond Noordzee­ kanaal Kranen, silo’s en contouren van zeeschepen kenmerken het uitgestrekte landschap van het Noordzeekanaalge­ bied. Economische bedrijvigheid is de core business van een gebied dat de ambitie heeft van een topregio. Maar we zien hier ook een groeiende behoefte aan woningen en daarmee aan hogere milieueisen. Gaan die ontwikkelingen hand in hand? Voer voor discussie.

16

08

12

Profiel

een Originele visie op de zorg Een arts met veertigduizend uitzinnige fans. Dat kan natuurlijk alleen een clubarts zijn. Casper van Eijck is zo’n clubarts. Een bomvol Feyenoordstadion is hem dankbaar als de elf spelers 90 minuten lang fit blijven. Behalve een originele visie op dit werk heeft hij, ook vanuit zijn functie als chirurg in het ErasmusMC, een scherpe visie op de gezondheidzorg.

EN VERDER: 05 opmerkelijk

15 column

06 IN bedrijf

20 fotoreportage

14 Regionieuws

22 troonswisseling

16 Bernard Wientjes, voorzitter VNONCW, is stellig tijdens een debat over de voorgestelde regelgeving voor arbeidsgehandicapten (Rode Hoed in Amsterdam, februari)

‘Ik ben tegen quotering’

Kijk voor meer informatie op www.dewoensdag.nl

Maart 2013 VNO-NCW WEST.

3


Opmerkelijk

Omdat klanten niet uit de lucht komen vallen.

COLOFON WEST. wordt periodiek uitgegeven door VNO-NCW West in samen­ werking met KEPCOM Creatieve Communicatie. VNO-NCW West is de regionale werkgeversorganisatie voor Noord- en Zuid-Holland. Ze behartigt de belangen voor het bedrijfsleven en biedt de aangeslo­ ten werkgevers een netwerk.

VNO-NCW West Postbus 93073 2509 AB Den Haag T 070 349 08 10 E info@vno-ncwwest.nl www.vno-ncwwest.nl Info lidmaatschap Erna Verschuur T 070 349 08 12 E verschuur@vno-ncwwest.nl Uitgeefpartner KEPCOM Creatieve Communicatie Burgemeestersrand 59c 2625 NV Delft Rik Weeda T 015 219 26 10 E welkom@kepcom.nl www.kepcom.nl Druk Drukkerij Tesink, Zuthpen Hoofdredactie Annemarie van Oorschot VNO-NCW West Ontwerp en opmaak KEPCOM Creatieve Communicatie Advertentie-exploitatie KEPCOM Creatieve Communicatie Rik Weeda T 015 219 26 10 E rik@kepcom.nl www.kepcom.nl Bart Tiemens T 06 51 34 58 70 E bt.media@live.nl Fotografie Martien de Man Michel Porro

KEPCOM. Meer business door communicatie! www.kepcom.nl

Foto: A. van Oorschot

Investeren in vrouwen De meeste bezoekers aan de Malietoren, het gebouw van VNO-NCW in Den Haag, reageerden lacherig. “Wat een onzin!”, riepen sommige mannelijke ondernemers. De leuze ‘Investeren in vrouwen loont!’ aan de gevel van de Malietoren hield in de week van de Wereldvrouwendag de gemoederen bezig. Het initiatief was van de stichting Talent naar de Top en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Immers, investeren als land in alle talent, vrouwelijk talent, om zo Nederland als innovatieland op de kaart te zetten, loont. Evenals het investeren als organisatie om vrouwelijk talent naar zich toe te trekken, te behouden en te laten doorstromen. Cemile Sezer, bestuurslid VNO-NCW VrouwenNetwerk, regio West en directeur Sezer voor Diversiteit: “Investeren in vrouwen gebeurt nog veel te weinig. Het percentage vrouwen in de bestu­ ren van VNO-NCW is veel te laag. Ons VrouwenNetwerk wil dit veranderen.” Er worden veel convenanten getekend om het ‘glazen plafond’ te doorbreken. Helaas heeft dit nog weinig resultaat. Sezer benadrukt dat dit gebrek niet alleen bij de werkgeversorganisatie speelt, maar bij vrijwel alle organisaties in de samenleving. Dat Aysel Erbudaks haar functie bij het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam heeft neergelegd, vindt Sezer vreselijk. “We moeten heel zorgvuldig omgaan met allochtone vrouwen op topfuncties. Ook dit zijn vrouwen met een belangrijke voorbeeldfunctie. Allochtonen in het algemeen komen in Nederland moeilijk op topfuncties terecht en ik heb het vermoeden dat als ze zo’n functie eenmaal hebben, hun functioneren met een vergroot­ glas wordt bekeken. Het zou goed zijn onderzoek te doen naar topfuncties in combinatie met diversiteit.” www.vno-ncwwest.nl/vrouwennetwerk

Maart 2013 VNO-NCW WEST.

5


in bedrijf

In bedrijf

Innovatie als strategie Ze vielen al tweemaal in de prijzen, de jonge ondernemers van het online recruitmentbureau VONQ. Twee jaar geleden wonnen ze de Ondernemersprijs Rotterdam 2010 en onlangs werden ze door het magazine SPROUT uitgeroepen tot beste ondernemers van 2012. Ze blonken met name uit op de punten ondernemerschap, innovatie en resultaat. VNO-NCW Rotterdam-lid Tycho van Paassen: “We zijn een club jonge honden, ja, dat klinkt als een cliché, maar dat is wel een bewuste strategie. We challengen gevestigde structuren en

schoppen graag tegen heilige huisjes.” Hun ondernemerschap onderstreepten ze door in zes jaar tijd van drie naar zo’n dertig man te groeien, met vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Londen. Van Paassen: “VONQ richt zich op het vinden van de juiste mix van vacaturesites. Wij geven bedrijven gratis advies op maat, gecombineerd met voordelige inkoopcontracten bij diverse social media, vacature- en nichewebsites, waar we de klant van laten meeprofiteren. Daarmee krijgt de klant één aanspreekpunt, advies op maat voor al z’n wervingsacties, en is bovendien goedkoper uit. www.qandidate.com De recessie was voor VONQ aanleiding om nog een tandje bij te zetten als het om innovatie gaat. Als eerste ontwikkelde het recruitment software waarmee bedrijven hun eigen werving gratis kunnen organiseren: het plaatsen van advertenties op hun web­ site, het beheren van kandidaten en hun cv’s en de administratie daaromheen. Van Paassen: “Qandidate.com is een gratis systeem, zonder licensiekosten. Je kunt je online inschrijven en meteen aan de slag. Via een intelligente webshop kun je met één druk op de knop de vacature op meerdere websites plaatsen. Onze ver­diensten zitten ook in de plaatsing van de vacatures.” Daarmee is Qandidate.com voor VONQ een middel om de internationale ambities verder na te streven. Layar, ASML en AHOLD behoren tot hun klanten. www.vonq.nl

Ondergronds water voor de tuinbouw Het concept op zich bestaat al veel langer, maar is nieuw voor de zoutwatergebieden in Noord- en Zuid-Holland: de ondergrondse opslag van zoet water. Als de nu lopende pilot bij het Westlandse tuinbouwbedrijf Prominent (lid VNO- NCW Westland-Delfland) slaagt, biedt dit een oplossing voor de zoet­watertekorten die veel tuinbouwbedrijven vooral in de droge zomerperiode ondervinden. Koen Zuurbier (KWR Watercycle Research Institute): “Tuinbouw­ bedrijven zijn afhankelijk van water van een zeer goede kwaliteit. De erg droge zomer van 2003 en iets minder droge zomers daarna zorgden voor ernstige tekorten. Daarom is opslag van zoet water, om droge zomers door te komen, essentieel. Die oplossing werd tot nu toe vooral gezocht in de bovengrondse opslag van hemelwater, en in geval van nood door gebruik van oppervlaktewater of gewoon leidingwater. Maar zowel de be­ schikbare ruimte bovengronds als de hoge kwaliteitseisen waren aanleiding om de opslag van kwalitatief goed zoet water in de brakke- of zoutwaterondergrond te onderzoeken. Dat doen we nu door het creëren van zoetwaterbellen in een diepe zand­ laag onder een dikke kleilaag. Daar pompen we op verschillende plaatsen via filters water in en uit. Op initiatief van de overheid en tuinders hebben we hier afgelopen jaren veel onderzoek naar

Zoetwateropslag in de Westlandse zandlaag.

verricht binnen het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat.” Een eerdere pilot in Nootdorp bleek al een succes. Als de pilot in ’s Gravezande ook slaagt, kan niet alleen het zoetwaterprobleem van veel tuinbouwbedrijven worden teruggebracht, maar kunnen ze hiermee ook aanzienlijk besparen op kosten. Koen Zuurbier: “Andere opslagmethoden en technieken om van zoutwater zoetwater te maken, zijn aanzienlijk duurder.” Behalve het onder­ zoeksbureau KWR zijn ook het installatiebedrijf B-E De Lier uit Bergschenhoek, telersvereniging Prominent, de Stichting Water­ buffer, Productschap Tuinbouw en het Hoogheemraadschap van Delfland betrokken bij de pilot. www.prominent-tomatoes.nl

De jonge ondernemers van VONQ, links Tycho van Paassen.

Margriet Drijver (directeur BAM Woning­bouw) is tegen het verplichtende karakter van een banenquotum voor arbeids­ gehandicapten (Trouw, 28 februari 2013):

‘Wij kopen kozijnen in bij een timmer­ fabriek waar dove werknemers werken’

VNO-NCW West in de social media •

Maart 2013 VNO-NCW WEST.

Tijdens de internationale vrouwendag op 8 maart werd er druk getwitterd over hoe vrouwen de top in het bedrijfsleven kunnen bereiken. #tndtinvesteren. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014 brengt VNO-NCW West discussies op gang in de social media. De eerste tweet: “Parkeergeld betalen per minuut is goed idee!” Een reactie: “Wel jammer dat de tarieven vast verhoogd zijn met 9%...“

‘Een heel spannende kamer die u uren kan bezighouden’

Wegennet naar rijbaansoort 112

Bron: CBS

Arnhems hotel Modez over QR-codes op muren en beddegoed die linken naar sensuele foto’s

2001=100

110 108 106

6

DE GROEI VAN ONS WEGENNET

Nieuw in de app Lobbywijs: in Amsterdam en Rotterdam overwegen de wethouders de huidige milieuzones te vergoten en een ‘nieuwe’ milieuzone voor bestelauto’s in te voeren. VNO-NCW West is ongerust want er wordt een offer van het bedrijfs­ leven gevraagd, terwijl de steden ook zonder extra maatregelen in 2020 aan de luchtkwaliteitsnormen zullen voldoen. Ook zijn er alternatieve maatregelen die hetzelfde opleveren.

104 102 100 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Ons wegennetOngescheiden is in tien jaar tijd met vijf procent uitgebreid. De wegen metrijbaan door rijbaan Totaal Gescheiden strepen of berm gescheiden rijbanen (blauw) toonden een snellere groei dan de wegen met ongescheiden rijbanen (zwart). De bruine lijn is het totaal. Maart 2013 VNO-NCW WEST.

7


hoofdzaak

‘Meer leveren dan de klant van je verwacht’ De meeste bedrijven in de bouw schrijven gelukkig nog steeds zwarte cijfers. Sommige groeien zelfs spectaculair. Succesvolle ondernemers (leden van VNO-NCW West) hebben dezelfde eigenschappen gemeen: vooruitdenken, kosten drukken, investeren in je mensen, de klant centraal stellen en ook: direct reageren op klachten. Klanten zijn immers de beste acquisiteurs. Tekst: Hans Oerlemans

8

Maart 2013 VNO-NCW WEST.

Maart 2013 VNO-NCW WEST.

9


hoofdzaak

Bouwbedrijf De Vries en Verburg (honderdtachtig mede­ werkers) uit Stolwijk boekte in 2011 en 2012 een omzet­ stijging van ruim tien procent. Voor dit jaar is de order­ portefeuille al voor zeker negentig procent gevuld. Het bedrijf is onder meer sterk in utiliteitsbouw (onderwijs, gezondheidszorg). In de strijd om de Cobouw Award 2012 voor het bedrijf dat het beste de crisis doorkomt, eindigde De Vries en Verburg op de tweede plaats.

‘Toch blijft er nog steeds volop werk in de bouw, alleen het aantal inschrijvers is groter En de marges zijn kleiner’

Proactief Volgens directeur Jan Verburg zijn de stabiele resultaten vooral te danken aan proactief denken én handelen. “Klanten hebben behoefte aan een aannemer die hun zorgen uit handen neemt. Daar moet je oog voor hebben. We gaan steeds meer de kant op van Design & Build: de opdrachtgever stelt een programma van eisen vast en vraagt de aannemer met een compleet ontwerp en plan van aanpak te komen. Daar zit alles in, van de keuze van een architect tot het aanvragen van vergunningen. Zo kun je het hele proces aansturen en greep houden op de kosten. De opdrachtgever krijgt zekerheid en kan zich concentreren op de eigen business.” Verburg benadrukt dat de juiste strategie pas een succes wordt met de juiste medewerkers: “Onze mensen zijn allemaal ervaren vaklieden, maar ze staan ook open voor nieuwe ideeën. We investeren veel in scholing en het behalen van extra certificaten. De verantwoording ligt laag in de organisatie. Dat maakt het werk extra aantrekkelijk. Een ziekteverzuim van 1,5 procent zegt genoeg.”

Je best doen Bij de verkiezing van de FD Gazellen 2012 behaalde Kwa­ draat Bouw uit Leerdam de vierde plaats in de categorie kleine bedrijven. Het bedrijf noteert jaar op jaar forse groeicijfers. In 2012 bedroeg de omzetstijging zestig procent. Directeur Martinus de Bruijn vertelt het zonder bravoure. In 2007, toen hij en zijn compagnon Anne de Vries voor zichzelf begonnen hadden ze een scherp doel

10

Maart 2013 VNO-NCW WEST.

hoofdzaak

voor ogen: binnen vijf jaar een miljoenenbedrijf neerzet­ ten. Dat is gelukt. Wat is hun geheim? “Daar is niks ge­ heims aan,” reageert De Bruijn nuchter. “Je moet weten waar je heen wilt en een weg bepalen om dat doel te bereiken. Sinds 2007 is de markt hard veranderd, dat merken wij natuurlijk ook. Toch blijft er nog steeds volop werk in de bouw, alleen het aantal inschrijvers is groter en de marges zijn kleiner. Je moet meer je best doen.”

Maatwerk Kwadraat Bouw richt zich op nieuw- en verbouw van woningen, bedrijfspanden en agrarische gebouwen. “Wat wij doen is allemaal maatwerk. Opdrachtgevers willen iets en wij maken het. Je moet niet bang zijn voor moeilijke opdrachten. We hebben voor een particulier een cradle-to-cradle woning gebouwd. Volkomen onbekend terrein, maar het resultaat is prachtig. Tevreden klanten doen voor ons de acquisitie. Bijna elke nieuwe opdracht valt te herleiden naar een vorig project.”

Topsport “De bouw is topsport geworden,” zegt directeur Rob van Kampen van BAM Utiliteitsbouw, regio Amsterdam. “We moeten in de huidige markt tot het uiterste gaan om ons rendement te blijven halen. Dat betekent: de efficiency omhoog en de faalkosten drastisch omlaag. Deze markt dwingt tot innovaties. Bij elk project stellen we ons de vraag: wat heeft deze klant nodig om straks optimaal zijn business te kunnen doen? Het is een sport om net iets meer te leveren dan de klant verwacht. Zo heeft BAM de verbouwing van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam eerder opgeleverd dan gepland en binnen het budget. Het museum kon vervroegd open en de samenleving hoefde niet extra bij te springen, zoals helaas te vaak wel het geval is.”

Kleinschaliger Het wordt in de bouw nooit meer zoals het was, stelt Van Kampen. De aard van projecten verandert, maar ook de ontwikkeling en aansturing. De nieuwe opgave ligt vooral bij herontwikkeling van gebouwen en complete gebieden. Afzonderlijke projecten worden kleinschaliger, ingewik­ kelder en meer gericht op de eindgebruiker. “Je moet met veel partijen allianties sluiten en een programma van eisen opstellen dat verder gaat dan we gewend zijn. Het gebouw dient perfect te zijn voor de eerste gebruiker, maar ook zo flexibel dat het later andere functies kan

krijgen. Dat heeft alles te maken met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. BAM is volop bezig die transitie te maken.”

Creativiteit In Wateringen ging eind 2012 de vlag in top bij de bouw van tien woningen voor jonge starters. “We bouwen koopwoningen voor starters die weinig financiering kunnen krijgen,” zegt directeur André van de Berg van woningcorporatie Wateringen Wonen. “Afhankelijk van hun budget bepalen ze zelf de plattegrond en afwerking van de woning. Dit concept slaat enorm aan. In april be­ginnen we met een volgende serie van twaalf woningen.” Volgens Van de Berg vraagt de huidige markt om crea­ti­viteit en slimme oplossingen. “We praten nu met een lokale aannemer over het oppakken van ladeplannen. Waarom niet een bestaand ontwerp opnieuw gebruiken? Dat bespaart kosten en maakt misschien net het verschil om een project rond te krijgen.”

‘De bouw is topsport geworden. We moeten in de huidige markt Tot het uiterste gaan OM ONS rendement te blijven halen’

“Corporaties willen aan de slag, maar onze toezicht­ houders zoals het Centraal Fonds en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw vinden de risico’s te groot gezien de maatregelen van het kabinet voor de sector. Wij hebben een plan om het energielabel van duizend woningen fors op te krikken. Dat vraagt om een investering van tien miljoen euro’s. Zonder groen licht van de toezichthouders kan ik niet verder.”

Kosten drukken Ook Bouwmeester Aannemersbedrijf (zeventig mede­ werkers) uit Den Haag weet de omzet goed op peil te houden, vertelt directeur John Bouwmeester. Hij is ge­ specialiseerd in onderhoud en renovatie. Opdrachtgevers zijn vooral woningcorporaties, VvE-beheerders en zorg­ instellingen. “Om in deze tijd genoeg marge te houden, is het zaak de administratieve kosten te drukken. Samen met woning­corporatie HaagWonen automatiseren we

Bouwpower Bouwpower is een van de vijf speciale netwerkgroepen van VNO-NCW West. Deelnemers zijn ondernemers en bestuurders in de complete bouw- en vastgoedkolom. Niet alleen bouwers participeren, maar ook projectont­ wikkelaars, woningbouwcorporaties, installatiebedrijven, vastgoedbeheerders, architecten, ingenieursbureaus en specialisten in duurzaamheid en energie-efficiency. In de grote steden Rotterdam, Amsterdam en Den Haag faciliteert VNO-NCW West ontmoetingen tussen deze ondernemers, wat leidt tot innovatie en nieuwe samen­ werkingsverbanden. Bovendien biedt Bouwpower een dialoog tussen gemeente en ondernemers over het proces van aanbesteding.

het proces van het dagelijks onderhoud. Daar komt straks geen papier meer aan te pas. De planning gaat volledig digitaal. Medewerkers krijgen hun opdrachten binnen op hun PDA, voeren het werk uit, maken een foto en laten de klant tekenen. De factuur wordt elektronisch verstuurd. Op dezelfde manier automatiseren we de aansturing van onderaan­nemers. Dat scheelt enorm in administratieve uren. Bovendien krijgt de corporatie beter inzicht in de kwaliteit en kosten. De crisis maakt iedereen scherp. We proberen ons te onderscheiden door net een stap extra te zetten voor de klant.”

Maart 2013 VNO-NCW WEST.

11


Krachtenveld

Woelig water in Noordzeekanaalgebied

Omgekeerd kunnen strenge milieueisen bedrijven weer­ houden zich te vestigen. Dit is al het geval op bedrijven­ terrein Hoogtij in Zaanstad. De strenge eisen tegen geluidsoverlast maken goederenoverslag voor zeehaven­ bedrijven onmogelijk. Er zijn daar nog veel lege kavels. De behoefte aan woonruimte in metropoolregio Amsterdam neemt ondertussen toe. Alleen al voor de kennis­werkers, die uit binnen- en buitenland jaarlijks naar de hoofdstad trekken, moeten er tot 2040 circa driehonderd­duizend woningen bijkomen.

Visie

Het industrieel gebied rond het Noordzeekanaal is van grotere economische betekenis voor ons land dan menig­ een denkt. In de Amsterdamse haven wordt ruim negen­ tigduizend ton per jaar overgeslagen, waardoor het de vierde haven van West-Europa is. Bedrijfsleven en regionale overheden in Noord-Holland willen de economische kracht van het Noordzeekanaal­ gebied verder versterken zodat het kan uitgroeien tot een topregio in de wereld. Hiervoor is noodzakelijk dat zware industrie, zoals Tata Steel, Cargill en de voedingsmiddelen­ sector in de Zaanstreek, de ruimte krijgen om te groeien. Dit is een uitdaging, want tegelijkertijd rukt de verstede­ lijking vanuit de stad Amsterdam op. Wonen aan het IJ is geliefd, maar zware economie en een gezond woon­ klimaat zijn een lastige combinatie.

Spagaat Bedrijven hebben fysieke en milieuruimte nodig. Zo zit Bedrijventerrein Westpoort op slot. Weliswaar zijn er nog lege kavels in de aanbieding, maar de ‘geluidruimte’ is op. Onderzoek naar het verleggen van de geluidzone wordt aangekondigd in de visie Noordzeekanaalgebied 2040 van de gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Beverwijk, Velsen, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, de provincie Noord-Holland en de Rijksoverheid. Maar dit zal onmoge­ lijk zijn als nieuwe woningen aan de rand van Westpoort worden gebouwd.

12

Maart 2013 VNO-NCW WEST.

VNO-NCW Noord-Holland wil woningbouw in het Noord­ zeekanaalgebied zo veel mogelijk beperken. Uitsluitend met voldoende fysieke ruimte tussen woningen en bedrijven kunnen belemmeringen voor economische groei worden voorkomen. Onderzoek naar de bijdrage van het Noord­ zeekanaalgebied aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van metropool Amsterdam, zoals voorgesteld in de visie Noordzeekanaalgebied, is belang­ rijk. VNO-NCW Noord-Holland levert daarvoor input.

Cijfers Noordzeekanaalgebied 55.000 arbeidsplaatsen 2165 bedrijven 20 miljoen investeringen per jaar 90.000 ton per jaar aan overslag Jaarlijks inkomen 137,5 miljoen Bron: Amsterdam Port statistics

Maart 2013 VNO-NCW WEST.

13


regionieuws

Klawer

Steun sportvereniging fiscaal

Noord-Zuidlijn naar Schiphol VNO-NCW metropool Amsterdam is een harde lobby gestart voor een extra openbaar vervoerverbinding boven de grond. De oplossing volgens Marry de Gaay Fortman, voorzitter VNO-NCW metropool Amsterdam: trek de Noord-Zuidlijn door naar luchthaven Schiphol.

O

De komst van een extra openbaar vervoerverbinding naar Schip­ hol kan de concurrentiekracht van de Zuidas van de hoofdstad vergroten. De Zuidas ligt per trein op vijftien minuten afstand van Schiphol. Dit maakt het een aantrekkelijke vestigingsplaats voor internationale hoofdkantoren. De openbaar vervoerver­ binding met Schiphol laat echter te wensen over. Treinen vallen regelmatig uit en de Schipholtunnel is steeds vaker een obstakel in de bereikbaarheid van de luchthaven. Passagiers missen het vliegtuig. De Noord-Zuidlijn wordt aangelegd en loopt van Buik­ slotermeer naar de Zuidas. Het doortrekken van deze lijn naar Schiphol is mogelijk en moet worden opgenomen in de lange­ termijnplanningen van de gemeente en stadsregio. www.vno-ncwwest.nl/amsterdam

Niet alles op losse schroeven De Rijnlandroute, Blankenburgtunnel en de A13-A16 worden zonder vertraging aangelegd, verzekert het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Andere investeringen in de infrastructuur worden slechts uitgesteld.

Mede dankzij de lobby van VNO-NCW werd er in het coalitie­ akkoord niet beknibbeld op investeringen in de infrastructuur. Maar nieuwe tegenvallers in de economische ontwikkeling van ons land, maakten extra bezuinigingen noodzakelijk. Die mond­ den uit in een besparing op het Infrastructuurfonds van in totaal 6,4 miljard euro tot en met 2028. In de media verscheen er een lijstje van wegen die niet meer zouden worden aangelegd. De schade lijkt toch mee te vallen. Rijnlandroute, Blankenburg­ tunnel en A13-A16 worden gewoon aangelegd. De ontwikkeling van de A10 Amsterdam Zuidas, de Parallelstructuur A12 bij Gouda en de Rotterdamsebaan in Den Haag lopen wel vertraging op, maar worden ook aangelegd. Bovendien komt er ook geld be­ schikbaar: driehonderd miljoen euro voor het programma Beter Benutten, waarin mobiliteitsmanagement een belangrijke plek inneemt. In tien regio’s in Nederland werken rijk, gemeenten, provincies en het bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid van de regio’s te verbeteren. VNO-NCW West stimuleert actief mobiliteitsmanagement in de regio’s Amsterdam, Rotterdam en Haaglanden. De leden zetten zich in om de files terug te dringen. Zo gaat Van Dorp Installaties aan de slag met nachtdistributie, wil Den Elzen Autoschadeherstel zijn wagenpark delen met andere bedrijven en zet Siemens zich in voor elektrisch vervoer. www.vno-ncwwest.nl/mobiliteitsmanagement

14

Maart 2013 VNO-NCW WEST.

nlangs luidde de nationale sportkoepel NOC*NSF de noodklok. In deze tijd van recessie en bezuini­ gingen dreigen ook sportverenigingen financieel kopje onder te gaan. Sponsorinkomsten lopen terug en gemeenten draaien de subsidiekraan dicht. Tegelijkertijd stijgen de energielasten. Het sportcomplex ontwikkelt zich ondertussen tot ‘buurthuis van de toekomst’, waar ruimte is voor voetbal of hockey, en bijvoorbeeld ook voor kinderopvang, huiswerkbegeleiding, bridge voor gepensioneerden en sportfacili­teiten voor scholieren. Ondernemers investeren met liefde in zo’n com­ plex. Ze hebben een band met hun sportvereniging of geven zo nieuwe invulling aan maatschappelijk verantwoord onder­ nemen. Besturen van sportverenigingen zien dat. Nu de traditionele geldstromen op­drogen doen ze een groter beroep op het bedrijfsleven dat bouwt, renoveert, installeert, aanlegt, terreinen onderhoudt of andere diensten aanbiedt. Ondernemers worden partners in plaats van sponsors. VNO-NCW West juicht deze ontwikkeling toe. Ze hoopt dat het bedrijfsleven meer opdrachten van sportverenigingen krijgt. Dit kunnen ondernemers goed gebruiken, zeker in de bouw waar de orderportefeuilles slecht gevuld zijn. Boven­ dien kunnen ondernemers de ‘buurthuizen van de toekomst’ duurzaam maken. Denk bijvoorbeeld aan energieopwekking en -opslag. Als we van sportverenigingen verwachten dat ze ook als buurthuizen fungeren en een bredere maatschappelijke rol vervullen, dan zou de overheid ondersteunende regelingen moeten openstellen voor sportverenigingen en betrokken bedrijven. Dit is geen pleidooi voor subsidies, maar voor fiscale mogelijkheden die de samenwerking tussen bedrijfs­ leven en de ‘buurthuizen van de toekomst’ aantrekkelijk maakt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Energie Investerings­ aftrek en de VAMIL, fiscale regelingen voor duurzame en energiebesparende maatregelen. Ook moeten sportvereni­ gingen een ANBI-status krijgen (organisatie van algemeen nut), zodat ze bijpassende belastingvoordelen genieten. De recessie treft ons allemaal. Bezuinigingen zijn nodig, maar de overheid kan door een slimme inzet van bestaande regelingen investeringen in sportverenig­ingen rendabel maken. Daar hebben we allemaal baat bij: ondernemers, sporters, bewoners én de maatschappij. René Klawer, voorzitter VNO-NCW West

‘Dit is geen pleidooi voor subsidies’

Foto: Michel Porro

Maart 2013 VNO-NCW WEST.

15


PROFIEL

Hij heeft de baan die elke arts zou willen hebben. Hij doet veertigduizend uitzinnige Feyenoord-fans op de tribune opgelucht ademhalen als hij een geblesseerde ster­ speler weer op de been krijgt. En hij doet ook nog ‘wel eens iets voor de samenleving’. Professor dokter Casper van Eijck, chirurg met specialisme pancreaskanker in het ErasmusMC en clubarts van Feyenoord, heeft recht van spreken als het om zorg gaat. En hij heeft nogal wat te vertellen want er moet veel, heel veel, veranderen. Tekst: Veerle Focke | Foto: Martien de Man

Uit de mangel van de zorgverzekeraar Een opvallende uitspraak: een keuring in plaats van een kerstpakket. Wat bedoelt u? “Werkgevers willen verzuim terugdringen en de produc­ tiviteit verhogen. Om dit te bewerkstelligen is een andere aanpak nodig. Ze kunnen hun werknemers bijvoorbeeld in plaats van een dikmakend kerstpakket een sport­ medische keuring geven. Preventieve zorg om verzuim te voorkomen.”

En vervolgens conditiestatistieken van werknemers bijhouden? “Nee, het doel van preventieve keuringen is tweeledig. Enerzijds toon je als werkgever interesse in de gezondheid van je werknemers. Dit is een goed signaal, het komt de werksfeer ten goede en dat is goed voor de productiviteit. Ten tweede kun je hiermee een gezondheidsprobleem aanpakken voordat er verzuim intreedt.”

En als blijkt dat de werknemer ongezond leeft en weigert dat te verbeteren? “Dan heeft de werkgever pech en had hij maar beter moeten opletten bij de sollicitatieprocedure. Je moet er tijdens een sollicitatie achter zien te komen wat voor een vlees je in de kuip hebt. Kun je dat niet, dan ligt het risico bij jou. Zo is dat wettelijk geregeld en dat vind ik ook goed. Wat ik niet goed vind is dat zieke werknemers soms zes weken thuis zitten te wachten omdat er een

16

Maart 2013 VNO-NCW WEST.

wachtlijst is. Dat kost een werkgever belachelijk veel geld en de werknemer wordt er ook niet blij van.”

Wat is je oplossing? “Wachtlijsten ontstaan door verkeerd doorverwezen patiënten. Bij orthopedie wordt slechts vijftien procent van de mensen die binnenkomt geopereerd. Bij ons chirurgen is dat zelfs maar tien procent. Die andere negen­ tig procent hoort dus niet in mijn wachtkamer. De meest voor­komende aandoeningen bij de arbeidsbevolking zijn

‘Werkgevers tekenen als makke schaapjes voor de zorgpakketten van de verzekeraars’ hart- en vaatziekten, longproblemen en aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Die zorgen gezamenlijk voor tachtig procent van het totale ziekteverzuim. Ik pleit ervoor om de mensen met dergelijke klachten niet direct door te verwijzen naar een ziekenhuis, maar in samenwerking met de arbo-artsen een tussenstation te creëren waar verschillende specialisten samenwerken: een sportarts, een fysiotherapeut, een cardioloog. Zij diagnosticeren de

Maart 2013 VNO-NCW WEST.

17


profiel

ONDERWERP

meest voorkomende problemen bij de arbeidsbevolking en beslissen vervolgens of er doorverwezen moet worden naar een ziekenhuis. Daardoor krijgen wij in het ziekenhuis minder mensen in de wachtruimte en slinken de wacht­ lijsten. De arbo-arts krijgt dus een efficiëntere rol en is het lijntje tussen het bedrijf en het tussenstation en het tussenstation is de filter naar het ziekenhuis.”

in begeleiding, omdat we niets meer voor ze kunnen doen. Dat kost veel energie en dat moet ook want ik vind het belangrijk dat je iemand menselijk bijstaat. Dan is het wel leuk om aan de andere kant ook dat werk met die jonge voetballers te doen. Elk jaar weer een nieuwe lichting, op de bank in het stadion, het teamgevoel.”

U hebt én de meest benijdenswaardige chirurgiespecialisatie én een bijbaan waar menig sportarts van droomt…

Dus, medische keuringen en efficiëntere samenwerking. Nog meer tips? “Naast de standaard arbo-eisen kun je als werkgever investeren in een fitnessruimte of een personal trainer. Daarnaast vind ik dat je in onderhandeling moet gaan met zorgverzekeraars. Ga in samenspraak met de arboarts na waar de risico’s van je werknemers liggen en kom met een verzekerings(-eisen-)pakket op maat. Dat pakket leg je neer bij de zorgverzekeraar.”

‘Werkgevers kunnen hun werknemers in plaats van een dikmakend kerstpakket een sportmedische keuring geven’

En die zegt dan: u heeft keus uit drie standaardpakketten… “Er is nu een monopolie van zorgverzekeraars. Ze maken reclame, bepalen de regels en wij tekenen als makke schaapjes voor pakketten waaraan we grotendeels niets hebben. Dat moet omdraaien. Bedenk: wat past bij mijn mensen? Wat hebben ze nodig? Als je als bedrijf in één keer met honderd werknemers en dus honderd poten­tiële polissen komt aanzetten, is er veel mogelijk. Kleinere bedrijven kunnen via een gezamenlijke arbo-arts pakketten afdwingen.”

Is dat wel realistisch? “Naast mijn werk als chirurg ben ik clubarts van Feyenoord. Ik heb er direct voor gezorgd dat alle spelers dezelfde zorgverzekering kregen. Ingewikkelde vaatchirurgische behandelingen zijn voor sporters van dertig jaar niet nodig. Fysiotherapie en sneldiagnostiek juist wel, evenals MRI-scans. Daar was Feyenoord voorheen zestigduizend euro per jaar aan kwijt en dat zit nu in het pakket. Het kan

18

Maart 2013 VNO-NCW WEST.

dus wel; onderhandelen. De tijd is gekomen dat zorgver­ zekeraars zich aan werkend Nederland aanpassen in plaats van andersom.”

Hoe bent u bij Feyenoord terechtgekomen? “Ik was 26 jaar clubarts bij Sparta en had zin in een nieuwe uitdaging. Dus toen ik bij Feyenoord werd gevraagd, hoefde ik niet lang na te denken. Ik voer mijn werk als clubarts uit naast mijn werk in het ErasmusMC, Ik heb direct aangegeven dat ik niet langs het veld ga staan wachten tot er iemand geblesseerd raakt. Er werken vier fysiotherapeuten en als zij niet weten wat er aan de hand is, dan kunnen de spelers beter direct naar het ziekenhuis komen waar een compleet geoliede machine ze opvangt. Ik ben dus eigenlijk niet alleen chirurg met mijn eigen expertise, maar ook een soort tussenstation dat ervoor zorgt dat de spelers snel op de juiste plek terecht komen.”

Groot fan zeker? “Ik vind het heel leuk als ze winnen, maar als je je dage­ lijks bezighoudt met de ergste vorm van kanker leer je een voetbalspel snel relativeren. Voor mij is het vooral een uitdaging om die jonge jongens zo snel mogelijk fit te krijgen en testen uit te voeren om blessures te voorkomen.”

Is het een pauze van je dagelijks zware werk? “Misschien. De chirurgie van de alvleesklier is de mooiste chirurgie die er is, dat vindt iedereen. Het is echt de Chevrolet onder de operaties. Maar voor veel patiënten gaat behandeling helaas op een gegeven moment over

“Er zullen inderdaad mensen jaloers zijn. Het is ook heel leuk, maar je ziet natuurlijk ook de minder leuke kanten. De zorg kan beter worden georganiseerd. Elke arts is verantwoordelijk voor bergen administratieve rompslomp en onze divisies worden aangestuurd door medisch speci­ alisten. Laat mensen uit het bedrijfsleven aansturen, laten we personen in dienst nemen voor de admini­s tratie en laat medisch specialisten uitvoeren waar ze goed in zijn. Nog zoiets: mensen in de zorg worden niet betaald naar kwaliteit, een automatisch gevolg van ons zorgstelsel, dus iedereen krijgt aan het eind van de maand gewoon zijn loonstrookje. Hoe zorg je dan toch dat je het optimale uit iedereen haalt? Volgens mij weet het bedrijfsleven het antwoord daarop veel beter dan wij. Daar kunnen we nog veel van leren.”

‘De tijd is gekomen dat zorgverzekeraars zich aan werkend Nederland aanpassen in plaats van andersom’

U bent een ondernemer in de zorg. “Ik vind het belangrijk om kritisch te blijven nadenken. Om die reden doe ik ook af en toe iets voor de maatschappij. Zo heb ik een aantal jaren geleden het initiatief genomen voor de documentaire ‘All my tomorrows’ waarin we de ziekte kanker begrijpelijk maken voor patiënten. Daarnaast heb ik samen met mijn vrouw Quercus Musica opgericht, een stichting die jonge afgestudeerden van het conser­ vatorium een podium biedt. Ik zorg voor sponsoren, heb een vleugel aangeschaft en probeer wat te lobbyen zodat ze ergens kunnen optreden. Iedereen moet waar mogelijk een bijdrage aan de maatschappij leveren!”

Zorgpower Leden van VNO-NCW Rotterdam hebben op 1 mei 2012 Zorgpower opgericht in hun regio Rijnmond. In dit netwerk voor de zorgsector ontmoeten bestuursvoorzitters en directeuren van zorginstellingen en bedrijven elkaar. Door kennis en ervaringen te delen en elkaar te inspireren ontstaan unieke samenwerkingsverbanden en innovatieve oplossingen voor de prangende vraagstukken in de zorg.

Maart 2013 VNO-NCW WEST.

19


Fotoreportage

VNO-NCW west

AGENDA

Nieuwe leden

VNO-NCW Metropool Amsterdam woensdag 17 april, 16.00 - 19.00 u.

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden - De heer P. Spruijtenburg AC/RAB, ProMissie, Bedrijfsoverdracht en Ondernemersadvies - De heer T.J.E.P. Versteeg, Reinigingsdienst Waardlanden

Op 17 april vindt de kick-off plaats van Bouwpower VNO-NCW Metropool Amsterdam. Bouwpower staat voor een breed netwerk van ondernemers en bestuurders in de complete bouw- en vastgoedkolom. Dit leidt tot nieuwe samen­werkingsverbanden, wat brood­ nodig is in deze zware tijd voor de bouw. Sprekers onder anderen: - Rob van Kampen, regiodirecteur van BAM Utiliteitsbouw en voorzitter Bouw­ power - Pieter van der Zwet, segmentleider building & construction van KPMG Er worden twee innovatieve voorbeelden in de bouwwereld gepresenteerd: De Beuk erin en Sluiskiltunnel. Lokatie: Het Studenten Hotel.

De stevige stamboom van de economie Onlangs kwam het vierde deel van de serie ‘Nederlandse Ondernemers, 1850-1950’ uit. Het werd overhandigd aan Bernard Wientjes, voorzitter van VNO-NCW, die in een toespraak het belang van familiebedrijven voor de Nederlandse economie benadrukte. In deel vier beschrijven historici van naam hoe de grondleggers van familiebedrijven in Noord- en Zuid-Holland hun onderneming opbouwden en op eigen karakteristieke wijze leidden. Zij transformeerden Nederland van een agrarisch en op handel gebaseerde samenleving naar een industriële maatschappij. Tijdens de bijeenkomst, die georgani­ seerd werd door VNO-NCW West, vertelde een nazaat van een van die ondernemers, Koos van Oord van de gelijknamige baggermaatschappij, over zijn familietradities. Bijna alle directeuren-grootaandeelhouders van VNO-NCW West waren aanwezig.

VNO-NCW VrouwenNetwerk woensdag 15 mei, 13.30 - 19.00 u. Vrouwen in Europa Het VNO-NCW VrouwenNetwerk organi­ seert samen met de Zweedse ambassade een bijeenkomst over de ontwikkeling van vrouwelijk ondernemerschap in Europa. Sprekers onder anderen: - Swedish Minister for Enterprises, Annie Lööf - Minister Henk Kamp van Economische Zaken - Kristina Johansson, new CEO of IKEA Nederland. Lokatie: Siemens Den Haag.

www.vno-ncwwest.nl/dga Voor een actuele agenda: www.vno-ncwwest.nl/agenda

20

Maart 2013 VNO-NCW WEST.

Delft - De heer D. van Krevel, BAM Utiliteitsbouw bv Den Haag e.o. - De heer drs. E.R.W. Beekes MBA, Van Lieshout & Partners - De heer J.C. Biesheuvel, Grafisch Compleet Den Haag - Mevrouw Th.A.J.M. BrouwerBergers, viervier - De heer ing. J.G. Diepenhorst, DVP B.V. - De heer mr. T.C. Erpenbeek de Wolff, Venduehuis der Notarissen - De heer M.J. de Frel, De Frel Financieel Planners - De heer L. Kalisvaart, Kalisvaart Technisch Beheer - Mevrouw drs. C.C.G. Koek, Zo Kinderopvang & BSO - De heer mr.drs. M.O. Kraamwinkel, CrediVera B.V. - Mevrouw  S.J. Kroon, SDU Uitgevers Jong Oostland - Mevrouw J.M. Lansbergen, LG Flowers - De heer M. Post, Post Makelaardij - De heer W.C. Ripping, W RIPPING - Mevrouw J.A. van der Sman, Vandeez Reclame - Mevrouw D. van Zanten, WPS Horti Systems B.V. Metropoolregio Amsterdam - Mevrouw J.A.M. Driessen, Zuidas Amsterdam - De heer prof.dr. M. Dzoljic, Nyenrode Business Universiteit - De heer ing. A.E. Limburg, HD - De heer E.J. Lücke MBA FFP, Rabobank Amstel en Vecht - De heer J.H.M. Maas, Ewals Cargo Care, Air & Ocean - De heer M.A. Natzijl, Friso Bouwgroep Almere BV - Mevrouw I.K. Odolphy, Caresse Cosmetics BV - De heer R.J. Raats RI CPM, InnoComm Solutions B.V. - Mevrouw C.J. Tanis, Nationaal Register Commissarissen en Toezichthouders - De heer ing. D.M. Veldmaat, Yucon

VOLG ONS!

Bouwpower Amsterdam

Noordwest-Holland - De heer P.H. Debets mpm, VOWA - Het bestuur, Westfriese Bedrijven­ groep Oostland - De heer H.H. van Teffelen, RTV Lansingerland RijnGouwe - De heer J. van den Berg, Nomacon BV - Mevrouw mr. F.R. SchoutenKorwa, De Clercq Advocaten Notarissen - Mevrouw Mr R.E.M. Vink-Dijkstra, De Clercq Advocaten Notarissen Rotterdam - Mevrouw S.J. van den Akker, Rocket Events - De heer ir. R.F. Bakker, Atos Nederland BV - De heer mr. N.F. Barthel, Hoens & Souren Keereweer Advocaten - De heer mr. W.C. Bothof, AG Hart Advocten & Adviseurs - Mevrouw mr. M. van den Brekel, Van den Brekel Advocaten - De heer W.J. Bosch, Canon Business Center Rotterdam - De heer C.A.F. Bouterse AA, Steens & Partners Accountants en Adviseurs - Mevrouw L. Breur, Breur IJzer­ handel Rivium Westland-Delfland - De heer A. van Aalst, Prominent Telersvereniging - De heer R.P.A. van der Arend, Van der Arend Tropical Plant­ center B.V. - De heer H. Eigenraam, Auto­ service Eigenraam Peugeot - De heer K. van der Hout, Dael B.V. - De heer A. Kapel, Narville reclame-adviesbureau b.v. - De heer E. ter Laak, Ter Laak Orchids - De heer L.J.W.S. Lievaart, Lievaart Expeditie b.v. - De heer R.C.R. Prins, Priva B.V. - De heer C.W. van Rijn, Bouw­ maatschappij Tizo B.V. - Mevrouw M.A. van der Zijpp, MZ Organisatie en Secretarieel Management

Voor een actueel ledenoverzicht: www.vno-ncwwest.nl/ledennet

Maart 2013 VNO-NCW WEST.

21


Troonswisseling

Groen is pas duurzaam als het rendement oplevert, zoals bij Smart Building Logistics. BAM staat midden in de samenleving en neemt haar verantwoordelijkheid om verder te werken aan duurzaamheid in de bouw-, installatie- en vastgoedsector zeer serieus. Sterker, we willen daarin een leidende rol vervullen. Dat vraagt continue aandacht bij alles wat we doen om de effecten van ons handelen te beheersen. De focus ligt daarbij op CO2 uitstoot, afval en veiligheid. Onze werkmaatschappijen leveren hierover structureel gegevens aan. De filosofie daarbij is die van ‘meten is weten’: effectief gegevens verzamelen en sturen op meetbare, concrete resultaten. Zoals bijvoorbeeld onze eigen CO2 desk, Toolkit Bestaande Bouw, Toolkit Energy Services, GreenUpTool en Smart Building Logistics. We beseffen ons dat er nog een lange weg te gaan is. Daarbij is samen-werking en communicatie met klanten, partners, overheden, leveranciers door de hele keten en onze eigen medewerkers essentieel. BAM zal daarbij een voortrekkersrol spelen. Want alleen op die manier kunnen we onze opdrachtgevers de economisch beste oplossingen bieden. Voor meer informatie neemt u contact op met Chris Pronk van

BAM Utiliteitsbouw bv (070) 388 95 00.

Prins Willem-Alexander bezoekt Afrika. Tweede van links Marry de Gaay Fortman.

Koningsgezind O

ndernemers zijn koningsgezind. Daarom hing VNO-NCW in februari van dit jaar een groot, oranje bord aan de Malietoren. Alle automobilisten die over de Utrechtsebaan de stad Den Haag inreden, lazen: ‘Ondernemend Nederland bedankt koningin Beatrix’.

“De waarde van ons koningshuis is ook voor ondernemers van belang”, zegt Marry de Gaay Fortman, voorzitter VNO-NCW metropool Amsterdam. “Denk aan handelsmissies. Hierbij spelen de Oranjes van oudsher een stimulerende rol voor het bedrijfsleven. Dit wordt gewaardeerd door handelspartners, buiten Europa, maar vooral ook in Europa. Nederland drijft tenslotte het grootste deel van zijn handel met andere Europese landen. Ik heb er alle vertrouwen in dat Willem-Alexander en Maxima zich voor het bedrijfsleven op een zeer constructieve manier zullen inzetten.”

slim

We vinden nieuwe wegen Dura Vermeer is voortdurend op zoek naar nieuwe wegen om tot de beste oplossingen te komen op het gebied van wonen werken en recreëren. Samenwerking, meedenken, creativiteit, innovatie en integrale aanpak vormen daarbij de basis van ons ondernemerschap in infrastructuur. Innsbruckweg 81, 3047 AG Rotterdam T (010) 208 32 00 www.duravermeerinfrastructuur.nl

22

Maart 2013 VNO-NCW WEST.

me

geb

ouw

en,

we

ge

ne

nm

ed

ew

erk

ers


ONDERNEMERS WILLEN ONDERNEMEN Voor al uw zaken in Haaglanden: ABN AMRO Bank Bedrijven Den Haag

ABN AMRO Bank Bedrijven Den Haag, Kneuterdijk 8, 2514 EN Den Haag. Tel. 070-3752149.

West.  

Verenigingsblad van VNo-NCW West, werkgeversorganisatie voor Noord- en Zuid-Holland.

West.  

Verenigingsblad van VNo-NCW West, werkgeversorganisatie voor Noord- en Zuid-Holland.

Advertisement