Page 1

voor ondernemers in de Randstad

hoofdzaak

Delft Silicon Valley Krachtenveld

Lobby gestart voor gemeenteraadsverkiezingen 2014 PROFIEL

www.v no-ncw west.nl

Advocate Brackmann: Blijf vragen stellen bij aanbesteding!

jaargang 9 ∙ mei 2013 ∙ nr 2

WEST.


Inhoud

Kunst, antiek en design tijdens onze voorjaarsveiling op 29, 30 en 31 mei

In dit nummer:

08

delft nieuwe silicon valley? Wat is de ambitie van een kennisregio als Delft? Waar Eindhoven genoemd wordt als een van de mogelijke opvolgers van Silicon Valley, lijkt Delft wat achter te blijven. Toch gebeurt er het een en ander, met name ook in de kenniscluster Delft-Rotterdam-Leiden.

Jan Wiegers (1893-1959) Landschap met regenboog bij Davos (olieverf op doek, mét studie op papier) Richtprijs € 22.000 - 25.000

12

Kijkdagen: 24, 25 en 26 mei 10.00 - 17.00 uur 25 mei 10.00 - 16.00 uur

Hoofdzaak

08

Krachtenveld

gemeenteRAADSverkiezingen 2014 Gemeenten maken zich alweer op voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Ook VNO-NCW West zit niet stil. Wat zijn de regionale speerpunten in de lobby?

Catalogus in print en online www.venduehuis.com info@venduehuis.com

16

12

Profiel

Aanbestedingen aangepakt Aanbestedingen: voor velen een nachtmerrie. Een dik eisenpakket en weinig kans op succes. In hoeverre is dat met de Aanbestedingswet, die sinds 1 april van kracht is, veranderd? Aanbestedingsjuriste Suzanne Brackmann heeft met veel partijen te maken aan beide zijden van de materie: zowel met aanbestedende diensten als met deelnemende bedrijven.

Bernard Wientjes (Radio 1):

EN VERDER:

Zilveren theebusje, 1906 Eisenloeffel voor Fa. C.L.J. Begeer Richtprijs € 8.000 - 12.000

Karel Klinkenberg (1852-1924) Stadsgracht Rotterdam (olieverf op doek) Richtprijs € 15.000 - 20.000

Bloemvormige diamanten hanger totaal ruim 6 ct Richtprijs € 7.000 - 9.000

Collectie Pre-Colombiaans aardewerk

Samuel Jesserun de Mesquita Zittend naakt, 1923 (pastel op karton) Richtprijs € 10.000 - 12.000

16

05 Opmerkelijk

21 agenda

06 in bedrijf

21 nieuwe leden

15 Klawer

20 Regionieuws

‘Aanwezigheid koningshuis bij handelsmissies kan net even dat duwtje in de rug zijn’

Mei 2013 VNO-NCW WEST.

3


ADVERTORIAL

Opmerkelijk

Ondernemershuis Ondernemershuis Zuidwaarts 9 2711 HA Zoetermeer

Ondernemershuis: dé plek voor ervaring en kennis Medio juni opent het Ondernemershuis zijn deuren. Op deze bijzondere locatie in het voormalig postkantoor aan het Zuidwaarts in Zoetermeer komen ondernemers bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en kennis op te doen. In het Ondernemershuis worden concullega’s compagnons en werken zij samen aan een beter economisch klimaat in de regio. Het Ondernemershuis is een uniek samenwerkingsverband tussen de gemeenten Zoetermeer, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg en de ondernemersverenigingen RVOZ, OVPN en Ondernemend 3B om de arbeidsmarkt in de regio te bevorderen. Met nog slechts enkele weken tot de opening, krijgt het Ondernemershuis steeds meer vorm. Vanaf 18 juni kunnen ondernemers uit de regio hier terecht voor zakelijke ontmoetingen, informatieve bijeenkomsten en vergaderingen. “Ondernemers hebben behoefte aan een centraal punt waar zij elkaar kunnen ontmoeten en terechtkunnen met vragen omtrent ondernemen, gemeentelijke diensten, personeel, huisvesting en dergelijke”, vertelt Jop Schmeitz, projectmanager van het Ondernemershuis. “Het Ondernemershuis biedt dit allemaal. Het wordt dé ontmoetingsplek waar ondernemers in elke levensfase van hun onder­neming terechtkunnen.”

Informele setting Kenmerkend van het Ondernemershuis is het ongedwongen karakter. “In informele setting kunnen ondernemers hier zaken met elkaar bespreken”, vervolgt Schmeitz. “Het Ondernemershuis herbergt diverse overlegkamers, een gemeentelijk ondernemersloket en coffee corner. Het beschikt over een goede wifi-verbinding en een vergaderruimte met beamer. Kortom: de uitgelezen locatie om met elkaar van gedachten te wisselen en ervaringen te delen.”

verder op weg helpen en accountmanagers van EZ en het Werkgeversservicepunt gaan zich bezighouden met het verbinden van ondernemers. Ook de Belastingdienst zal spreekuren houden. Daarnaast kunnen ondernemers bij de accountmanagers terecht voor vragen over de gemeentelijke dienstverlening, personeel en ondernemen. Het accountmanagement zorgt ervoor dat de vraag bij de juiste persoon terechtkomt en houdt regie over de vraag. En dat scheelt de ondernemer onnodig veel tijd, tijd die hij natuurlijk liever besteedt aan zijn kernactiviteiten.” Verder zullen gemeentelijke aanbestedingen vooraf in het Ondernemershuis worden gepresenteerd. “Waar je wat brengt, moet je ook wat kunnen halen”, vindt Schmeitz. “De ondernemers leveren een wezenlijke bijdrage aan het economisch klimaat in de regio. Als gemeente mag je daar ook wat voor terug doen. In het Ondernemershuis komen ondernemers ‘ter zake’. Het biedt een opstap naar succesvol ondernemerschap. Met elkaar, voor elkaar!

Verbinden Ook de overheid gaat haar steentje bijdragen. Zo zal een afgevaardigde van de Kamer van Koophandel startende onder­nemers

4

Mei 2013 VNO-NCW WEST.

Meer informatie is ook te vinden op www.tzho.nl en www.wgsp-zoetermeer.nl

COLOFON WEST. wordt periodiek uitgegeven door VNO-NCW West in samenwerking met KEPCOM Creatieve Communicatie. VNO-NCW West is de regionale werkgeversorganisatie voor Noord- en Zuid-Holland. Ze behartigt de belangen voor het bedrijfsleven en biedt de aangesloten werkgevers een netwerk.

VNO-NCW West Postbus 93073 2509 AB Den Haag T 070 349 08 10 E info@vno-ncwwest.nl www.vno-ncwwest.nl Info lidmaatschap Erna Verschuur T 070 349 08 12 E verschuur@vno-ncwwest.nl Uitgeefpartner KEPCOM Creatieve Communicatie Burgemeestersrand 59c 2625 NV Delft Rik Weeda T 015 219 26 10 E welkom@kepcom.nl www.kepcom.nl Druk Drukkerij Tesink, Zuthpen Hoofdredactie Annemarie van Oorschot VNO-NCW West Ontwerp en opmaak KEPCOM Creatieve Communicatie Advertentie-exploitatie KEPCOM Creatieve Communicatie Rik Weeda T 015 219 26 10 E rik@kepcom.nl www.kepcom.nl Bart Tiemens T 06 51 34 58 70 E bt.media@live.nl

Vraaggestuurd techniekonderwijs MBO-scholen worden voortaan beloond als ze ervoor zorgen dat hun op­­lei­dingen goed aansluiten op de arbeidsmarkt. Daarvoor stelt minister Jet Bussemaker 250 miljoen euro in het vooruitzicht. In april schreef de minister van Onderwijs een brief aan de Tweede Kamer waarin zij meerdere voorstellen doet om te voorkomen dat MBO-leerlingen een opleiding volgen waaraan geen behoefte is. Zo wil zij het aantal opleidingsplaatsen afhankelijk maken van de beschikbare stageplekken. Ook moeten onderwijsinstellingen informatie verstrekken over kansen op werk. De minister stelt bovendien voor dat het bedrijfsleven op regionaal niveau een school kan dwingen rond de tafel te gaan als er een tekort aan bepaalde vaklieden ontstaat. De brief past in een reeks initiatieven die het verwachte grote tekort aan technisch personeel teniet moeten doen. Deze maand sluiten overheid, bedrijfsleven en onderwijs een Techniekpact. Daarnaast leidt bestuursvoorzitter Ab van der Touw van Siemens Nederland en lid van VNO-NCW Den Haag een speciale commissie die de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfs­leven moet verbeteren. Van der Touw: "De komende jaren hebben we dringend 150 duizend technici nodig. Het Techniekpact is hard nodig om het onderwijs en het bedrijfsleven te stimuleren jongeren via passend onderwijs op te leiden voor technische beroepen. Vraaggestuurd onderwijs en bedrijven die stageplaatsen aanbieden, zijn cruciale onderdelen om dit te realiseren. Goede voorbeelden die er al zijn, moeten verder gebracht worden. Het Techniekpact zal daarbij helpen en zo het antwoord geven op een urgente vraag." www.techniekpact.nl

Mei 2013 VNO-NCW WEST.

5


in bedrijf

In bedrijf

Flexwerken via sms-code Flexwerken en een flexibel (openbaar) vervoersysteem. Twee zaken waar iedere rechtgeaarde Nederlander z’n vingers bij zou aflikken. Als het aan het Delftse Kinetic Vision ligt, is dit geen toekomstmuziek. Sterker nog, de droom wordt met het project Link2D al werkelijkheid.

Niels Jacobs, lid van VNO-NCW Delft: “Link2D is een oplossing voor ondernemers die meer flexibiliteit wensen voor de inzet en mobiliteit van hun medewerkers. Via een centraal adres kunnen deelnemende bedrijven met een sms-code werkplekken of vergaderplaatsen huren en verhuren voor een bepaalde tijd. Eventueel in combinatie met een parkeerplaats, een (elektrische) fiets of deeltaxi. Je kunt vanaf een plaats waar openbaar vervoer aanwezig is, collectief busvervoer naar je bedrijf of flexibele werkplek regelen. Ook kun je slotsystemen bij bedrijven via een unieke code openen en sluiten. Dat alles met behulp van de smartphone, een jaarlijkse fee en één factuuradres per werkgever.” Een uitkomst dus voor een drukke Randstadregio als Delft, volgens Jacobs. “De kosten zijn beperkt, laagdrempeligheid staat voorop. Het unieke van dit systeem is bovendien dat het universeel is en geïntegreerd kan worden met andere al bestaande aanbieders”. De belangstelling is met deelnemende bedrijven en instellingen als TNO, Gemeente Delft, IKEA, TU Delft en een aantal MKBbedrijven al aardig op gang gekomen. “Doel is om half juni zo’n driehonderd flexplekken te hebben”, licht Jacobs toe. “Nu nemen bij de Poort van Delft aangesloten bedrijven deel. Maar we beperken ons niet tot Delft. We richten ons op de regio Delft- Rotterdam- Den Haag.” Belangstelling kwam overigens ook al vanuit andere delen van de het land, met name uit Utrecht en Eindhoven. www.kineticvision.nl

‘De belangrijkste carrièrekeuze is de keuze met wie je trouwt...’

Een vruchtbare kruisbestuiving tussen de sector techniek en het bedrijfsleven. En tevens een betere doorstroming vanuit het middelbaar en hoger beroepsonderwijs naar het bedrijfsleven. Dit zijn de twee voornaamste doelstellingen van het idee achter de RDM Campus in Rotterdam. “Kleine ondernemers en onderwijsinstellingen krijgen ruimte en faciliteiten om samen te werken aan duurzame innovatieve pro­jecten”, aldus geestelijk vader Gerard van Drielen, bestuurslid VNO-NCW Rotterdam en Hogeschool Rotterdam. Het initiatief komt van de Hogeschool Rotterdam, het Albedacollege en het Havenbedrijf Rotterdam, en met aanvullende financiële ondersteuning vanuit de gemeente Rotterdam en het ministerie van OCW. Van Drielen: “Een van de RDM-loodsen is gerenoveerd, waarbij een hal voor het onderwijs en een hal voor jonge innovatieve bedrijven zijn ingericht. Ondernemers en studenten zetten samen real live projecten op. Studenten zien hun projecten direct in de praktijk gebracht. Bedrijven kunnen gebruik maken van de innovatieve creativiteit van de studenten.” Zo mondt een volgens Van Drielen unieke samenwerking tussen onderwijs en bedrijfs­ leven uit in projecten op het gebied van duurzame energie, mobiliteit en bouw. “Uniek in die zin dat er zowel fysiek, op locatie, als inhoudelijk wordt samengewerkt. Uniek ook omdat

Ontwikkeling opleidings niveau Zuid-Holland De ontwikkeling van het opleidings­niveau in Zuid-Holland loopt de laatste jaren achter op de rest van Nederland, ondanks de aan­wezigheid van exacte kennisinstellingen. Problemen zijn de hoge school­ uitval, een sterke stijging van de werkloosheid en lage private investeringen in research en development. De verticale balken staan voor het aandeel hoogopgeleiden (HBO, WO) als percentage van de totale arbeidsparticipatie.

30

Zuid-Holland Nederland

25

de gehele onderwijskolom betrokken is. Studenten werken in innovatieteams. HBO’ers denken en ontwerpen, MBO’ers zorgen voor de bouw.” Het succes van de samenwerking tot nu heeft ervoor gezorgd dat de RDM Campus al belangstelling kreeg vanuit andere regio’s en ver buiten Nederland. www.rdmcampus.nl

Amsterdamse mediahoogleraar José van Dijck:

Ontwikkeling aandeel hoog opgeleiden in totale arbeidsparticipatie

Opleidingsniveau personen van 15-65 jaar (%)

Voorzitter VNO-NCW VrouwenNetwerk Caroline van Reenen:

Innovatieve real live projecten

20

‘Facebook dreigt als een Tupperwareparty te worden waarbij vrienden zich opdringen met producten’

15 10 5 0 2001

6

Mei 2013 VNO-NCW WEST.

2006

2011

Bron: CBS, TNO, UWV Mei 2013 VNO-NCW WEST.

7


hoofdzaak

‘Kennisregio Delft nog geen tweede Silicon Valley’ Op het lijstje van steden die het zakenblad Fortune bombardeerde tot ‘potentiële tweede Silicon Valleys’, ontbreekt de regio Delft. Logisch of een vergissing? Het steekt de ‘Delftenaren’ dat de concurrenten van Brainport Eindhoven wel tot de uitverkorenen behoren. Is de Technologische Innovatie Campus, de Zuid-Hollandse tegenhanger van Eindhoven, de parel van innovatieve mogelijkheden die de regio voorwaarts zal stuwen? Veel hoop is gevestigd op de ‘driehoek’ bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen als economische motor. Tekst: Rik Weeda

➔ 8

Mei 2013 VNO-NCW WEST.

Mei 2013 VNO-NCW WEST.

9


hoofdzaak

hoofdzaak

Op 29 augustus 2012 ondertekenden vijf Delftse onder­ nemers namens de Delftse bedrijven een adhesiebetuiging met het programma Technologische Innovatiecampus Delft (TIC). Daarmee hebben de vertegenwoordigers van onder meer VNO-NCW West en MKB Nederland hun steun toegezegd aan een gezamenlijke investering door de ‘driehoek’ bedrijven, kennisinstellingen en overheid. Doel is een ‘verdubbeling van de Delftse kenniseconomie’. Binnen TIC is in totaal één miljard begroot, niet alleen door de overheid, ook door het bedrijfsleven. Zo levert DSM een bijdrage van honderd miljoen euro.

Joris Kleinveld. Hij verklaart de achterstand op bijvoorbeeld Eindhoven deels uit het feit dat de driehoek, overheid- kennisinstellingen- bedrijfsleven, pas sinds kort op volle kracht opereert. “Pas met de ondertekening van de adhesiebetuiging door de ondernemers, is de driehoek compleet. Er is nu een gezamenlijke ambitie van bedrijfs­ leven, overheid en kennisinstellingen. Daarbij is de lokale overheid er alles aan gelegen het internationale kennis­ imago op de kaart te zetten en investeert daar ook in.” Ook op het gebied van bereikbaarheid, traditionele kritiek van ondernemers, is veel in gang gezet, zoals het verlengen van de A4. Maar op andere punten moet nog veel gebeuren, erkent Kleinveld. “Bereikbaarheid van het zuidelijke deel van de stad Delft is een aandachtspunt. Rotterdam The Hague Airport ligt echt op een steenworp afstand, maar zie maar eens van het vliegveld naar de stad te komen. Dat is haast onmogelijk en daardoor is Delft als bedrijvenstad minder aantrekkelijk."

Kennisgebieden TIC vormt het hart van twee clusters van bedrijven en kennisinstellingen in de regio Delft-Rotterdam-Leiden: Clean Tech Delta en Medical Delta, een innovatieve en ambitieuze kennisregio. De focus ligt op vier kennis­­ge­bieden: medische technologie, klimaat en energie, industriële biotechnologie en water- en deltatechnologie. Motor van de ontwikkeling zijn ziekenhuizen in de regio en innovatieve bedrijven en kennisinstellingen, bijvoorbeeld TU Delft, Exact, TNO, Deltares, UNESCO-IHE en DSM. TIC herbergt innovatieve projecten als YES!Delft, een ondernemers­centrum en springplank voor ruim honderd jonge techno­lo­gische bedrijven, en het UN Watercentre, ontwikkeld door Unesco-IHE, het internationale kennis-, opleidings- en onderzoekscentrum van de Verenigde

‘De adhesiebetuiging door de ondernemers completeert een gezamenlijke ambitie van bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen.’ Naties op het gebied van water. Internationale erkenning in de vorm van een Europese subsidie kreeg Bioprocess Pilot Facility, een joint venture van CSM, Koninklijke DSM en de TU Delft, met als doel het onderzoek naar biotechno­ logische processen te stimuleren.

Technopolis De namen zijn indrukwekkend maar critici benadrukken dat de plannen, die in grote lijnen al dateren van begin jaren ’90, inmiddels volwassener zijn geworden dan de resultaten. Symbool voor deze scepsis is misschien wel Technopolis/Science Port Holland. Dit in 2007 gestarte high tech bedrijvenpark op en rond de campus van de

10

Mei 2013 VNO-NCW WEST.

Medical Delta (foto TU Delft)

TU Delft moest in 25 jaar tijd uitgroeien tot een conglo­ meraat van kennisintensieve en innoverende bedrijven met internationale allure. Ondanks de vestiging van bedrijven als Deltares, Reactor Instituut Delft (TU Delft) en Softwarebedrijf Exact wijzen critici Technopolis een tot nu toe mager resultaat toe en wordt het park gekenmerkt als grotendeels braakliggend terrein. Anderen wijzen op het feit dat de 25 jaar nog lang niet om zijn en Technopolis tijd nodig heeft. Zij worden gesteund door het feit dat nu ook een internationaal technologiebedrijf als 3M Technopolis als vestigingsplaats voor zijn Nederlandse hoofdkantoor kiest.

Potentie Volgens rapporten van TNO en Nyfer is Delft wel degelijk een kennisstad, met relatief veel kenniswerkers en banen op HBO- en WO-niveau. Ook Joris Kleinveld, namens VNO-NCW West medeondertekenaar van de adhesie­ betuiging, benadrukt de potentie van Delft. “Tweederde van de werkgelegenheid in de stad wordt geleverd door de kenniscentra. Ook zijn hier internationale marktleiders gevestigd zoals Kipp & Zonen, wereldspeler op het gebied van meetapparatuur voor zonne-energie, Ampelmann, voortgekomen uit YesDelft en marktleider op het gebied van hydraulische offshore platformen, en Prysmian, wereldwijde leverancier van kabels, onder andere voor het hoogste gebouw van Dubai. Daarmee heeft de stad een unieke aantrekkingskracht op nationaal en internationaal aan de weg timmerende bedrijven. In de bundeling van

de know how en faciliteiten ligt de kans voor de regio op economische ontwikkeling.”

Ontwikkelingsmaatschappij TU Delft is als deelnemende kennisinstelling een belang­ rijke stuwende motor in deze ontwikkeling. Paul Althuis, directeur Kennisvalorisatie: “De TU is in de eerste plaats gericht op het doen van fundamenteel onderzoek. Het bedrijfsleven is een belangrijke opdrachtgever voor ons. De wederzijdse belangen zijn sterk. Er zijn tal van contacten op allerlei niveaus en langlopende overeenkomsten. Daaruit vloeien die vele samenwerkingsprojecten voort. Het bedrijfsleven maakt op zijn beurt weer gebruik van toegepast onderzoek door de TU.” De TU etaleert zich volgens Althuis ook nadrukkelijk in de eigen regio. “Onze deelname in TIC is met name daarom van belang. Daarnaast richten we samen met de Provincie Zuid-Holland, het ministerie van Economische Zaken en de andere twee universiteiten, een regionale ontwikkelingsmaatschappij op om de samenwerking tussen de kennisinstellingen te bevorderen. We besteden aandacht aan marketing om bedrijven naar ons toe te halen, en we maken ons sterk voor een participatiefonds. Daarnaast werken we samen met Rotterdam in de Scienceport Holland, dat straks opgaat in de regionale ontwikkelingsmaatschappij.”

Kennisstad Positieve berichten en een proeve van bekwaamheid zou je zeggen. “De ambitie is er wel degelijk”, bevestigt

’Ondanks de aandacht voor het onderwerp, die er ontegenzeggelijk is, doen andere steden het gewoon iets beter’ Duidelijker Bestuursvoorzitter Van den Berg van de TU Delft, oud Secretaris Generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, benadrukt het belang om de kracht van Delft internationaal duidelijker in beeld te brengen: “Eindhoven heeft een sterke industriële geschiedenis vanwege Philips, waaruit een aantal zeer hoogwaardige bedrijven zijn voortgekomen, zoals ASML en NXP. Wij hebben onze eigen oriëntatie”, doelend op de vier technologische aandachtsgebieden. “We moeten dat nadrukkelijker belichten. We zijn sterk genoeg om het op eigen kracht te doen. Goed naar onszelf kijken en niet naar anderen.” Walter Manshanden (TNO), onderzoeker en auteur van het TNO-rapport ‘Kennis als economische motor’: “Delft moet beter kunnen. Ook ontbreekt een regionale focus. Rotterdam is bezig met z’n haven en Den Haag en Leiden met hun zaken. Delft is natuurlijk klein en kan het niet alleen. Ondanks de aandacht voor het onderwerp, die er ontegen­zeggelijk is, doen andere steden het gewoon iets beter. Ik schat in dat Delft zeker nog zo’n vijf jaar nodig zal hebben.”

Mei 2013 VNO-NCW WEST.

11


Krachtenveld

Lobbyen voor de juiste route

Alblasserwaard-Vijfherenlanden | Gemeente en onder­nemers moeten een samenwerkingsovereenkomst sluiten om het inkoopen aanbestedingsbeleid regionaal te regelen. Rotterdam | Gemeente, bedrijven en kennisinstellingen moeten samenwerken om het gebrek aan technisch geschoold personeel aan te pakken. Amsterdam | Investeer in parkeerplaatsen. Alle parkeeropbrengsten moeten ten gunste komen van het mobiliteitsfonds in Amsterdam. Delft | Investeer in experimentele techniek. De gemeente moet jaarlijks een budget vrijmaken om innovatief aan te besteden. Westland | Nieuwe innovatieve bedrijven hebben minimaal kavels van 10 hectare nodig. Kijk waar herverkaveling mogelijk is en zoek naar genoeg ruimte voor bedrijven. Drechtsteden | Er moet een oplossing komen voor het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen tussen Dordrecht, Zwijndrecht en België en Zuidwest Nederland. Rijngouwe | De bedrijventerreinen Coenecoop en Doelwijk moeten een directe aansluiting krijgen op de nieuwe parallelweg langs de A12 en A20. Dit is slechts een greep uit de standpunten. U vindt een overzicht op

www.vno-ncwwest.nl/verkiezingen. Daar vindt u ook de lokale groeiagenda van VNO-NCW.

Nog een jaartje en dan breekt het gemeentelijk verkiezingsgeweld weer los. In de Malietoren zijn de lobbyisten al druk bezig met het beïnvloeden van de lokale politieke partijen. Hier alvast enkele belangrijke standpunten van de regio’s van VNO-NCW West. Noordwest Holland | De groei van bedrijven mag niet belemmerd worden door woningbouwwensen. Oostland | Geef bedrijven die failliet dreigen te gaan dezelfde ondersteuning als mensen met een uitkering. Den Haag | Investeer in ICT, cyber security en veiligheids-

Debatteer mee!

op­lei­dingen. De internationale stad van recht en vrede heeft

VNO-NCW West plaatst regelmatig standpunten op Twitter

behoefte aan een The Hague Security Campus.

en LinkedIn onder #verkiezingen2014. Debatteer mee en help

Rijnland | Leiden is goed benaderbaar, maar de laatste kilo­

ons de standpunten aan te scherpen. Ook kunt u uw mening

meters de stad in zijn moeilijk. Hoe kunnen we mensen het

geven op het besloten deel van VNO-NCW West.

beste uit de spits halen?

12

Mei 2013 VNO-NCW WEST.

Mei 2013 VNO-NCW WEST.

13


Klawer

Laat het jubeljaar een keerpunt zijn Thuis in Nederland.

E

en geweldige opsteker voor de metropool Amsterdam. Onze hoofdstad is ‘in the picture’ met de heropening van het Rijksmuseum op 13 april en alle jarigen, waar­onder de grachtengordel 400 jaar, het koninklijk Concertgebouworkest 125 jaar en Artis 175 jaar.

Thuis in de wereld.

Met de troonswisseling die als absoluut hoogtepunt daar­ bovenop komt, is Amsterdam even wereldnieuws. Zo’n duizend journalisten gaven vanuit Amsterdam in beeld en tekst signalen over de hele wereld af.

11 International Desks in Europa. Internationaal Zakendoen? De Rabobank is met 11 International Desks thuis in de belangrijkste Europese landen. We kennen er de markt, de wet- en de regelgeving en we hebben het netwerk waar u als ondernemer écht wat aan hebt.

Kijk op rabobank.nl/internationaal Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

1002-997 [A] Internationaal zakendoen#2.indd 1

01-05-13 15:36

TE KOOP: VRIJSTAANDE MONUMENTALE VILLA Schelpkade 46 Den Haag, Archipelbuurt Volledig te renoveren voormalig schoolgebouw 600 m2 perceeloppervlakte Garage plus parkeren op eigen terrein Voor meer informatie en foto’s: Telefoon: +31 70 360 14 91 www.centacon.nl | www.funda.nl

Voor een van de speerpunten van het Topsectorenbeleid, de vestiging van buitenlandse ondernemingen in ons land, was de uitgelezen promotie een geschenk uit de hemel. Ook voor de toeristische industrie, de congressen en de creatieve industrie gaf onze hoofdstad een prachtig visitekaartje af. Successen neerzetten met een optimistische instelling is nu precies het medicijn dat wij nodig hebben. Ondernemend Nederland heeft de kracht en de flexibiliteit sterker uit de crisis te komen. Een gecoördineerde en eensgezinde aanpak van de politiek met duidelijke communicatie, zoals Amsterdam dat doet, is daarbij gewenst. Het succesvol gesloten sociaal akkoord moet het vertrouwen bij onder­nemers en consumenten herstellen. Het akkoord bevat de gewenste hervormingen op de arbeidsmarkt en goede initiatieven, zoals ‘werk-naar-werk’ en de 'vrijwillige' aanpak in plaats van een quotum arbeidsgehandicapten. Amsterdam straalt optimisme uit in haar jubeljaar en met de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Nu is de politiek aan zet om op vergelijkbare wijze met eenduidige commu­ nicatie vertrouwen te etaleren. Dan volgt optimisme vanzelf. Ik feliciteer onze leden en bestuur van VNO-NCW metropool Amsterdam met het jubeljaar en de aanzet tot optimisme. Laat het jubeljaar een keerpunt zijn.

‘Successen en een optimistische instelling zijn het medicijn dat wij nodig hebben’

René Klawer Voorzitter VNO-NCW West

Foto: Michel Porro

14

Mei 2013 VNO-NCW WEST.

Mei 2013 VNO-NCW WEST.

15


profiel

Menig MKB’er haalt mooie opdrachten binnen via aanbestedingen, maar anderen laten zich afschrikken door de enorme administratieve rompslomp en ‘negatieve energie’. Op 1 april is de Aanbestedingswet van kracht gegaan. Hiermee is de administratieve last verlaagd en wordt het voor MKB-ers makkelijker om mee te dingen. Suzanne Brackmann, lid van VNO-NCW Rotterdam, staat als aanbestedingsjurist aanbestedende diensten en aanbieders bij. Biedt de wetswijziging nu echt meer perspectief? Tekst: Veerle Focke, foto’s Paul Voorham

Aanbesteden: de frustratie voorbij? Ik wist niet dat er zoiets bestaat als een aanbestedingsjurist…

Heb je een tip voor ondernemers die meedoen aan een aanbesteding?

“Op de 16 duizend advocaten in Nederland zijn er ongeveer twintig specialisten die zich op hoog niveau frequent bezighouden met aanbestedingen. Wel zijn er meer advocaten die het aanbestedingsrecht erbij doen.”

“Stel vragen! Je haalt er onduidelijkheden mee uit de stukken en kunt de aanbestedende dienst eisen laten aanpassen. Is het antwoord onbevredigend, stel ‘m dan vooral nog een keer en leg de context uit. Dan kan de aanbestedende dienst beter begrijpen waarom het antwoord op die vraag zo belangrijk is.”

Hoe kom je erbij om dit te gaan doen? “Toen ik als bouwrechtadvocaat begon bij een groot kantoor in Rotterdam, bleek dat niemand hier kennis had van aanbestedingen. Ik heb me erin verdiept en al snel deed ik niets anders. Toen het kantoor uit Rotterdam verhuisde, besloot ik als rasrotterdammer om zelfstandig als aanbestedingsadvocaat verder te gaan. Negen jaar later zit ik hier in de Van Nellefabriek, met zes medewerkers.”

‘Ik hoop dat het MKB weer

Wat doen jullie zoal?

Ik stel vragen en lever na weken zwoegen het perfecte document in, maar er wordt een andere vreemde keuze gemaakt. Dan denk ik: ‘die wilden ze op voorhand al’.

“Gemeenten, provincies, academische ziekenhuizen en scholen zijn verplicht om opdrachten boven een bepaald bedrag aan te besteden. Hiervoor moeten zij een document opstellen dat voldoet aan alle eisen van de Europese wetgeving en inhoudelijk en juridisch moet kloppen. Wij helpen daarbij. Ook proberen we bij problemen na gunning, bijvoorbeeld als ondernemers bezwaar maken, een geding te voorkomen. Maar ook ondersteunen we ondernemers in het voortraject, procederen wanneer een opdracht onterecht niet is toegekend, of staan bij als er bezwaar wordt gemaakt tegen hen als winnende partij.”

16

Mei 2013 VNO-NCW WEST.

meer gaat meedingen naar aanbestedingen, want de kansen zijn aanzienlijk vergroot’

“Veel marktpartijen hebben dat gevoel. Ik hoor wel eens dat een bestuurder een bepaalde partij naar voren schuift, maar uiteindelijk gebeurt daar bij mijn weten niets mee. Het kan ook eigenlijk niet, want dan moet het hele ambtenarenapparaat er achter staan en de aanbesteding daar op schrijven, en met een heel groot juridisch risico. Ik weet dan ook niet precies waar dat wantrouwen bij ondernemers precies vandaan komt.”

Mei 2013 VNO-NCW WEST.

17


profiel

Even voorstellen

Misschien omdat maar één partij kan voldoen aan de hoge eisen? “Minimaal drie partijen moeten aan de eisen kunnen voldoen. Anders kun je bezwaar maken en moeten de eisen worden aangepast. Zo had een heel groot univer­ siteitsziekenhuis eens het schoonmaken van de zieken­ zalen aanbesteed. De partij moest ervaring hebben met het schoonmaken van academische ziekenhuizen van een bepaalde minimum omvang. Dat mag dus niet, want dan beperk je teveel. Bovendien, waarom zou een schoonmaker van een streekziekenhuis ongeschikt zijn voor de schoonmaak van een academisch ziekenhuis? Dat is aangevochten met als conclusie dat het ziekenhuis disproportionele eisen had gesteld en deze moest aanpassen.”

Er worden dus inderdaad belachelijke eisen gesteld. “Er wérden inderdaad vaak rare en hoge eisen gesteld waaraan veel MKB-bedrijven niet konden voldoen. Bijvoorbeeld een minimale omzeteis of een onhaalbaar aantal referenties. In de nieuwe aanbestedingswet worden zwaardere eisen en lasten gelegd bij de overheid. Vooral het MKB krijgt meer kansen om opdrachten te verwerven. Dat wil niet zeggen dat er geen fouten meer worden gemaakt in het eisenpakket, blijf dus altijd vragen stellen!”

‘Aanbestedende diensten willen een verhaal op maat, geen standaarddocument’ Hoeveel makkelijker is aanbesteden sinds de wetswijziging? “Behalve een kritische blik op de eisen door de aanbe­ stedende diensten, moeten voldoende MKB-bedrijven de opdracht kunnen verwerven. Gaat het bijvoorbeeld om het meedingen naar een ingewikkeld bouwproject van drie scholen, een muziekschool en buitenruimte met parkeerterrein, dan moest je de afgelopen drie jaar eenzelfde opdracht al minstens drie keer hebben uitgevoerd en daar verschillende referenties van overleggen. Dat mag nu niet meer. Nu zou ervaring met het bouwen van een school, plus ervaring met de aanleg van een buitenruimte én met communicatie bij grote bouwprojecten voldoende moeten zijn. De verschillende competenties zijn losgetrokken. Er mag maximaal één referentie per competentie worden gevraagd. Je kunt dus uit een groter arsenaal ervaringen putten om aan de eisen te voldoen. Een omzeteis is verboden en er komt er een standaardverklaring met een

18

Mei 2013 VNO-NCW WEST.

aanvinkfunctie in plaats van verschillende documenten in te moeten dienen. Ik hoop dat het MKB weer meer gaat meedingen naar aanbestedingen, want de kansen zijn aanzienlijk vergroot.”

Maar kun je als klein bedrijf wel opboksen tegen firma’s met complete tenderdesks? “Grote bedrijven hebben vaak enorme kennis van aan­ bestedingen, maar aanbestedende diensten willen een verhaal op maat, geen standaarddocument. Doe dat en je maakt zeker kans. Ook omdat de focus nu meer is gericht op kwaliteit en minder op prijs.”

Klinkt goed, maar blijkbaar gaat er nog zoveel mis in aanbestedingsland dat bij jullie er dagelijks zeven mensen mee bezig zijn. “Van de op jaarbasis 20 duizend aanbestede opdrachten belandt één procent bij de rechter. Er gaat dus gelukkig ook heel veel goed. Daarbij treden wij natuurlijk niet alleen op als er iets fout gaat. Dat willen we juist voorkomen. Ook is een aanbesteding vaak aanleiding voor andere vragen, bijvoorbeeld over een interpretatieprobleem van het contract of als de opdrachtnemer zijn beloften niet kan nakomen, bijvoorbeeld faillissementen. Deze en het niet nakomen van beloften zijn lastige zaken omdat een aanbestedende dienst niet zomaar mag overstappen op de ‘tweede’ partij. Wij kunnen daarin bijstaan, maar het zou prettig zijn als de regels hierover vereenvoudigd zouden worden.”

De heer J.G. Milo, directeur

Marius Kraamwinkel, directeur

Jochem en Boudewijn Mos, directeur

Ons bedrijf…

Ons bedrijf…

Ons bedrijf…

Omroep West is de regionale publieke omroep voor Zuid-Holland noord. Opgericht in 1987 als Radio West en met verschillende kanalen (TV West, Radio West, Westtekst, Omroepwest.nl en Westbusiness.nl, Den Haag FM, Den Haag TV, Den Haag Totaal, Denhaagfm.nl, FunX). We leveren actuele content voor 156 narrowcasting kanalen waaronder het Kyocera ADO stadion. De omroep wordt grotendeels betaald uit publieke middelen en zo'n 20% van het totale budget uit reclameinkomsten. Volgens de Mediawet moet 50% van de programmering betrekking hebben op informatie, educatie en cultuur uit Zuid-Holland.

ClaimsAgent.nl is een cloudservice (SaaS), waarmee crediteuren en curatoren van failliete ondernemingen financiële informatie digitaal kunnen uitwisselen. De applicatie begeleidt schuldeisers (meest MKB-bedrijven) bij het indienen van vorderingen en genereert automatisch het bericht dat zij nodig hebben om de door hen afgedragen BTW bij de Belastingdienst terug te vragen. Daardoor neemt de tijdsbesteding van de curator aan administratie drastisch af, met als resultaat een hogere uitkering aan de schuldeisers. Onze klanten zijn curatoren, maar het belang van de door een faillissement getroffen ondernemers staat voorop bij de ontwikkeling van onze internet-diensten.

EcoChain heeft een unieke internetappli­ catie ontwikkeld die de duurzaamheid van producten eigenhandig berekent: van bedrijfsfootprint, tot processen en producten (LCA). De kracht van de applicatie is dat nieuwe ontwikkelingen in de productieketen realtime verwerkt worden in de berekening van eigen producten, door leveranciers­ producten aan u te koppelen. Waar traditionele methodes alleen een momentopname geven, maakt EcoChain een doorlopende film van het gehele product-portfolio. Als uw toeleveranciers verbeteringen aanbrengen of als inkoop voor andere grondstoffen kiest, heeft dit direct positieve gevolgen voor uw positie in de markt.

Onze ambitie is…

Onze ambitie is…

alle curatoren in Nederland aan te sluiten. Circa dertig advocatenkantoren gebruiken de applicatie in inmiddels meer dan 1000 faillissementen. We verbeteren momenteel de afwikkeling van de BTW bij faillissement. Ook zijn we bezig met de eerste verkenningen om de dienstverlening binnen de EU uit te rollen. Technisch is dat niet zo moeilijk, maar de omschakeling van papier naar digitaal gaat niet steeds van harte.

om hét sociale netwerk van (duurzame) ondernemingen te worden. Door de Eco-Chain applicatie te gebruiken, krijgen bedrijven de kans om effectiever te investeren, een groener imago te creëren en de efficiency te verhogen.

Onze ambitie is… als regionaal mediacentrum onze rol als grootste media-instelling in de regio verder te verstevigen en uit te bouwen, en een belangrijke bijdrage te leveren aan de Zuid-Hollandse samenleving en cohesie.

Bel ons want… Omroep West is de grootste mediapartner in de regio Zuid-Holland. Wij bereiken wekelijks ruim 1,3 miljoen consumenten én het bedrijven in de regio. Bel ons op 070-307 88 00 of kijk op westbusiness.nl.

Bel ons want… met ons kunt u uw milieuvriendelijke producten beter profileren en op een duurzame manier extra omzet genereren.

Hoe ziet jouw toekomst eruit? “Ik blijf dit werk graag doen. Ik vind het heerlijk om juridisch geschillen uit te vlooien en te zorgen dat mijn cliënten krijgen wat ze willen. Daarbij kan ik me in de meest uiteenlopende branches verdiepen. Dat maakt het werk divers en leerzaam. Verder wil ik graag onze toppositie behouden en waar mogelijk ons kantoor verder uitbreiden. In Rotterdam uiteraard!”

Omroep West Laan van ’s Gravenmade 2 2495 AJ Den Haag T 070-307 88 88 I www.omroepwest.nl

ClaimsAgent.nl Boompjes 390 3011 XZ Rotterdam T 010 260 20 89 I www.claimsagent.nl

EcoChain Oostenburgermiddenstraat 202 1018 LL Amsterdam T 020-303 5777
 E jmos@ecochain.com/bmos@ecochain.com I www.ecochain.com

Mei 2013 VNO-NCW WEST.

19


Midden-Holland krachtig Groen Hart

dga platform

bouw power AGENDA

netwerk vno-ncw west

netwerk vno-ncw west VNO-NCW Den Haag Dinsdag 28 mei, 16.00-19.00 uur André Kuipers Dinsdag 28 en woensdag 29 mei vindt het vijfde Ondernemersplein plaats op het Plein in Den Haag. Dit tweedaagse evenement wordt georganiseerd door de gemeente en de Rabobank. Onder­nemers komen op het Plein bijeen om te netwerken, zaken te doen en zich op de hoogte stellen van actuele onder­nemerszaken. VNO-NCW Den Haag organiseert samen met de Rabobank een programmaonderdeel op 28 mei. Astronaut André Kuipers zal dan vertellen over zijn onderneming in de ruimte. Voor wie grenzen wil verleggen, innoveren en kansen pakken, zal Kuipers lezing een bron van inspiratie zijn.

“Midden-Holland is krachtig genoeg om zelfstandig te blijven”, vindt Loes Koster, voorzitter VNO-NCW Rijngouwe. “Dit neemt niet weg dat onze regio georiënteerd is op samenwerking met de omliggende steden. Voor het zuidelijk deel van het Groene Hart is dit de Zuidvleugel van de Randstad (Rotterdam-Den Haag) en voor het noordelijk deel de Noordvleugel (Amsterdam, Schiphol).”

Divers Koster: “Door de diversiteit in het bedrijfsleven is het lastig de regio nationaal en internationaal te positioneren. Je hebt een gemeenschappelijk economische profiel, een brand nodig. Greeneconomy spreekt mij aan. Dat staat voor een duurzaam of maatschappelijk ondernemende regio die gericht is op eco­ nomische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet).”

Op 3 juni organiseert VNO-NCW Rijngouwe een bij­eenkomst voor ondernemers in de regio. Meer informatie en aanmelden: www.vno-ncwwest.nl/agenda Meer informatie over de lobbyactiviteiten: www.vno-ncwwest.nl/rijngouwe

20

Mei 2013 VNO-NCW WEST.

zorg power Nieuwe leden

netwerk vno-ncw west Den Haag e.o.

RijnGouwe

- De heer H. Cizrelioglu,

- De heer mr. M.P. Bakker Schut,

Fivehead B.V.

Wat is de toekomst van Midden-Holland? Deze regio in het Groene Hart dreigt in de verdrukking te komen door bestuurlijke schaalvergroting en dominante economische agenda’s van de grote steden en metropoolregio’s in de Randstad.

Het bedrijfsleven in Midden-Holland wil een gelijkwaardige gesprekspartner zijn. Dat kan als de vier aanbevelingen uit het recent gepubliceerde rapport van de commissie Hendrikx worden gerealiseerd: 1. Organiseer de belangenbehartiging in Midden Holland; 2. Formuleer een integrale economische agenda voor Midden Holland en het Groene Hart; 3. Zoek samenwerking tussen de drie steden Woerden, Gouda en Alphen aan den Rijn; 4. Versterk de innovatiekracht van de regio met een Economische Ontwikkelingsraad Groene Hart, waarin overheid, ondernemers en kenniscentra samenwerken.

VNO-NCW west

- Mevrouw H.J. Dordregterde Lange BCOM, - De heer W. Heijboer,

Op donderdag 16 mei opende minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu officieel de nieuwe Tweede Coentunnel en de volledige, nieuwe Westrandweg (A5). Tege­lijkertijd gaf zij het startsein voor de renovatie van de bestaande Coentunnel. In 2014 zal het volledige tracé, de Westrandweg én de beide Coentunnels, open zijn voor het verkeer. De aanleg van de Tweede Coentunnel en Westrandweg zorgt voor een betere bereikbaarheid van de Noordelijke Randstad en een betere ontsluiting van het Westelijk Havengebied van Amsterdam. Dagelijks rijden er 100 duizend weggebruikers over dit traject. Sinds 1966 staat de Tweede Coentunnel op de politieke agenda. Nu, bijna vijftig jaar later, gaat de tunnel eindelijk open. VNO-NCW, dat jarenlang intensief heeft gelobbyd voor de aanleg, is blij met dit succes. Het is becijferd dat de files het bedrijfsleven jaarlijks 12 miljoen euro kosten. Met de opening van de Tweede Coentunnel en ook de Westrandweg zullen deze kosten drastisch dalen.

- De heer P. Beij, Joulz - De heer A. de Groot,

ING Grootbedrijf, district Zuid-Holland - De heer R. van der Wijst, Personenvervoer van der Wijst B.V.

dga platform

Van Omme & de Groot - Mevrouw mrs. M. HofstedeSchotkamp, Inntel Hotels - Mevrouw I.M. Krielen, Workmate - De heer mr. L.B. van Luijn,

Metropool Amsterdam - Mevrouw drs. M.E. Heins, Be7 - Mevrouw drs. S.E.M. van Keep, De Issuemakers PA Online B.V. Secretaressepool

Justion Advocaten Rotterdam - De heer drs. B.T.C. Sorensen, RedSpinach - De heer J.M. Vervat, Matrans Holding B.V. - De heer R. van Wingerden, Binnenstebuiten groei en ontwikkeling

Noordwest-Holland

Werkgevers Drechtsteden

- De heer F.A.J. Louter,

- De heer D. de Blois,

Natura Artis Magistra

Ballast Nedam Infra Regio NW

De leeuw is lui, behalve in crisissituaties. Nadert een hongerige groep hyena's, dan toont hij charismatisch leiderschap. De bonobo's regelen het anders: de vrouwtjes delen de macht en beheersen conflicten door vrijerijen. Wie leiderschap in de dierenwereld observeert krijgt een brede blik op leiderschapsstijlen. Biologe Charlotte Vermeulen bestudeert al jaren groepsgedrag van dieren. Zij zal op 4 juni, speciaal voor de leden van het VNO-NCW VrouwenNetwerk, een lezing geven over vrouwelijk leiderschap in het dierenrijk. Daarna volgt een rondleiding door de dierentuin.

B.V.

Voor een actuele agenda: www.vno-ncwwest.nl/agenda

Rotterdam

- De heer S. Verkooijen,

Hampshire Hospitality BV

Lobbysucces

IRIS Corporate Finance

Blomsma Print & Sign

- De heer E.J.A. Verkerk,

VNO-NCW VrouwenNetwerk Dinsdag 4 juni, 14.30-18.00 uur

- De heer drs. G. Eduard MRE,

Slabbers De Lange

- Mevrouw F.M. Szabó,

Uitsluitend toegankelijk op uitnodiging.

Van Dam Bodegraven B.V.

VOLG ONS!

REGIONIEUWS

Considerata B.V - De heer H. Ouwens, O2 Accountants & Adviseurs BV

Jong Oostland - De heer T.J. Puijk,

- De heer P. Roest, Jansen Recycling Groep BV

Beheerd.nl BV

Oostland - De heer E. Arends, Het Witte Huis

Westland-Delfland - De heer R. Bomhof, bocchi flower trade netherlands b.v. - De heer P.J.G. Bouman,

Rijnland - Mevrouw R.S. van de Paverd, AIESEC

Vastgoed Maatschap Bouman - De heer R. van der Molen. Transformatio

Voor een actueel ledenoverzicht: www.vno-ncwwest.nl/ledennet

bouw power

Mei 2013 VNO-NCW WEST.

21


Fotoreportage

Daan van Krevel, commercieel ontwikkelaar

Piet Spruijtenburg RAB, adviseur bedrijfsopvolging

de heer T.C. Erpenbeek de Wolff, directeur

Ons bedrijf…

Ons bedrijf…

Ons bedrijf…

BAM Utiliteitsbouw is een landelijk opererende ontwikkelende bouwer. We richten ons op huisvesting voor bedrijven en instellingen, in alle sectoren van de markt. Onze kracht is vooral dat we daarbij onze kennis, inzicht en ervaring in de gehele levenscyclus van een gebouw inzetten voor onze klanten. Daarmee leveren wij een zo hoog mogelijke bijdrage aan hun rendement. We zijn decentraal georganiseerd. En daarom altijd bij onze klanten in de buurt.

ProMissie Bedrijfsoverdracht is specialist op het gebied van bedrijfsoverdracht, bedrijfswaardering en ondernemersadvies. Onze cliënten zijn actief in het MKB in diverse branches.Onze bedrijfscultuur is open en informeel en onze waarden zijn gepassioneerd, geïnspireerd, verbindend, uitdagend en beschermend. We hebben PASSIE VOOR ONDERNEMERS OP CRUCIALE MOMENTEN.

is het oudste veilinghuis van Nederland. In 1812 kwamen de eerste stukken onder de hamer bij het Venduehuis der Notarissen in Den Haag. Inmiddels verzorgen wij met een team van 12 medewerkers meerdere kunst-, antieken designveilingen per jaar. Specialisten op het gebied van schilderkunst, zilver, goud & juwelen, Chinees porselein en ook 20e eeuws design taxeren uw kostbaarheden of bedrijfscollectie. Door het introduceren van online veilen kan iedereen, waar ook ter wereld, onze veilingen volgen en is het Venduehuis der Notarissen ook internationaal een begrip!

Onze ambitie is… Onze ambitie is…

bouw power netwerk vno-ncw west

vrouwen zorg netwerk power Bouwpower Amsterdam opgericht netwerk vno-ncw west

netwerk vno-ncw west

hrm expert netwerk netwerk vno-ncw west

Op 17 april vond de aftrap van Bouwpower in VNO-NCW metropool Amsterdam plaats. In navolging van succesvolle Bouwpower-netwerken in onder meer Rotterdam en Den Haag slaan nu ook in de Amsterdamse regio de bouw- en vastgoed de handen ineen. Rob van Kampen, regiodirecteur BAM Amsterdam en voorzitter van Bouw­ power Amsterdam: “Bouwpower wil een platform zijn, waar we ervaringen delen en samen vooruit­denken. Zo gaan we de crisis te lijf. Het sterke merk dat VNO-NCW biedt, kan breek­ijzer zijn.” Wethouder Arthur van Dijk van Haarlemmermeer hoopt dat door Bouwpower nieuwe kansen worden gezien. “Samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid is cruciaal!”Bouwpower van VNO-NCW metropool Amsterdam zal twee keer per jaar een bijeenkomst in de regio organiseren.

ga atform

ouwen

Even voorstellen

www.vno-ncwwest.nl/bouwpower

22

Mei 2013 VNO-NCW WEST.

bouw power

hrm expert

zorg power

een stuwende kracht zijn voor onze klanten bij het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van hun huisvesting, hen ondersteunen om hun ambities en doelen te verwezenlijken. Wij nemen en tonen initiatief, durven risico’s aan te gaan en beheersen processen. Ons streven is de meest klantgedreven partner te zijn op het gebied van utiliteitsbouw.

dé adviseur en dé partner van familiebedrijven zijn, vooral oog hebben voor alle betrokkenen en generaties. We hebben aandacht voor de onderneming én voor de ondernemer, door onze ervaring, kennis en inlevings­ vermogen. Het gaat om ‘harde’ én vooral ook om ‘zachte’ zaken, om de mens in duurzame relatie tot familie, bedrijf en omgeving. Balans brengen is onze uitdaging.

Bel ons, want…

Bel ons want…

wij ontwikkelen zowel grote werken als kleinere projecten. Wij komen graag in gesprek met ú.

uw vragen, uitdagingen en zorgen willen wij met onze expertise aandacht geven. Persoonlijke betrokkenheid en kwaliteit zijn de sleutel van onze dienstverlening.

BAM Utiliteitsbouw bv regio Den Haag Oude Middenweg 75 2491 AC Den Haag T 070 315 75 00 M 06 27 16 94 35 E d.van.krevel@bamutiliteitsbouw.nl I www.bamutiliteitsbouw.nl

ProMissie Bedrijfsoverdracht Franklinweg 27 4207HX Gorinchem T 085-8771690 E p.spruijtenburg@promissie.nl I www.promissie.nl

Onze ambitie is… het hoogste niveau te halen binnen ons vakgebied. Een betrouwbare, transparante en dienstverlenende partner te zijn voor onze relaties. Een bedrijf met gevoel voor de nieuwste ontwikkelingen in de markt .

Bel ons want… uw collectie of kunstwerk krijgt bij het Venduehuis der Notarissen de aandacht die het verdient en wereldwijde exposure! Kom langs tijdens de kijkdagen vanaf vrijdag 24 mei.

VendueHuis Nobelstraat 5 2513 BC ’s-Gravenhage T 070 365 88 57 F 070 346 27 69 E info@venduehuis.com I www.venduehuis.com

Mei 2013 VNO-NCW WEST.

23


ONDERNEMERS WILLEN ONDERNEMEN Voor al uw zaken in Haaglanden: ABN AMRO Bank Bedrijven Den Haag

ABN AMRO Bank Bedrijven Den Haag, Kneuterdijk 8, 2514 EN Den Haag. Tel. 070-3752149.

West.  

Verenigingsblad van VNO-NCW West, werkgeversorganisatie voor Noord- en Zuid-Holland