Page 1

voor ondernemers in de Randstad

HOOFDZAAK

InnovationQuarter: sleutel voor succes Zuidvleugel KRACHTENVELD

Voorkom overlast bedrijfsleven door dichte Velsertunnel

www.vno-ncwwest.nl

PROFIEL

Markerink (ArenA): ‘Brazilianen werken graag met Nederlanders’

jaargang 10 ∙ juni 2014 ∙ nr 3

WEST.


INHOUD

IN DIT NUMMER:

08

HOOFDZAAK

KATALYSATOR VOOR INNOVATIE TNO, Deltares, life science, ruimtevaart, YesDelft!, het is een rijtje dat probleemloos kan worden aangevuld met andere voorbeelden van innovatieve kracht. Ze zijn allemaal ver­bonden met de Zuidvleugel van de Randstad. Toch blijft de Zuidvleugel achter bij de Noordvleugel. InnovationQuarter, een regionale ontwikkelingsmaat­ schappij, moet dat veranderen.

12

16 Thuis in Nederland

Thuis in de wereld

Ook financieren op basis van de buitenlandse vestiging. Een vestiging openen in het buitenland? Dat mag natuurlijk niet ten koste gaan van

KRACHTENVELD

AFSLUITING VELSERTUNNEL Zo’n 65 duizend auto’s razen iedere dag door de Velser­ tunnel. Als die levensader negen maanden dicht moet voor noodzakelijk onderhoud dan heb je een probleem. De Wijkertunnel kan deze extra stroom niet verwerken. Om te voorkomen dat ondernemingen de dupe worden van lange files is spitsmijden een oplossing. Maar VNO-NCW West heeft meer pijlen op de gespannen lobbyboog.

12

PROFIEL

ARENA BOUWT VOETBALSTADIONS WK De biertjes staan koel. Wie denkt er na de eerste aftrap van de WK in Brazilië nog aan de zweetdruppels geproduceerd bij de bouw van de twaalf stadions? Ook ‘wij’ bouwden mee. Henk Markerink, algemeen directeur van de ArenA, vertelt over internationaal zakendoen. Een ‘gestructureerde Nederlander’ in het land van ‘levensgenieters en creatieve denkers’.

EN VERDER:

16 Bernard Wientjes:

05 OPMERKELIJK

21 AGENDA

verschillende Europese landen ook op basis van de buitenlandse vestiging.

06 IN BEDRIJF

21 NIEUWE LEDEN

Kijk op rabobank.nl/internationaal

15 KLAWER

22 FOTOREPORTAGE

uw activiteiten in Nederland. Daarom financieren wij als enige Nederlandse bank in

08

‘Uiteindelijk moet Europa naar 1 leger’

Samen sterker Juni 2014 VNO-NCW WEST.

3


EVEN VOORSTELLEN

OPMERKELIJK

COLOFON

Sylvia Witkamp, Advocaat

Stephan Makatita, Creative Director

Jop Schmeitz, Manager

Ons bedrijf…

Ons bedrijf…

Ons bedrijf…

Ten Holter Noordam advocaten is een hechte samenwerking van 35 advocaten, geworteld in Rotterdam en Dordrecht, en onderdeel van een sterk internationaal netwerk. Wij adviseren ondernemingen, instellingen en overheden over onder meer commerciële contracten, fusies, overnames, joint ventures, arbeidsrecht, reorganisaties, medezeggenschap, bouw- en aanbestedingsrecht en de maritieme praktijk.

Stephan M zorgt ervoor dat uw merk zich onderscheidt en de aandacht krijgt die het verdient. Als fullservice conceptbureau helpen we u vanaf het businessmodel tot de (creatieve) marketingstrategie, marktintroductie, vormgeving, webdevelopment, communicatie en campagne (online en offline). Als creative director help ik u om uw concept creatief in te richten zodat het herkenbaar en onderscheidend wordt gepresenteerd aan uw (potentiële) doelgroep. Naast het inhuren van mijn bedrijf, ben ik ook inzetbaar voor het opzetten van creatieve projecten. Ik werk hierbij het best als ik af en toe getrakteerd wordt op Indonesische saté.

Ter Zake Het Ondernemershuis is dé ontmoetingsplaats voor ondernemers, gemeentelijke professionals en belangenorganisaties. Vanuit de bijzondere publiekprivate samenwerking tussen gemeenten en ondernemers uit Zoetermeer, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Oostland, vinden ondernemers hier alles onder een dak. Met een inspirerend programma en brede dienstverlening daagt Ter Zake iedereen uit om mee te werken aan het versterken van de regio. In Ter Zake kunnen ondernemers terecht voor een vergadering, een zakelijke afspraak, een informeel gesprek, spreekuren en workshops, vacatures, overleg met de gemeente, start van een samenwerking en inspiratie.

Onze ambitie is… staan voor de belangen van onze cliënten en streven naar bruikbare oplossingen voor complexe problemen, investeren in de relatie met onze cliënten door het delen van kennis, onder meer door workshops, seminars en cliëntspecifieke trainingen.

Bel ons want… wij staan altijd open voor een oriënterend gesprek om uw probleem te analyseren, kennis met u te delen zonder daarvoor meteen een rekening te sturen. Samen bepalen we een plan van aanpak, ook als u alleen maar met ons wilt klankborden over zaken die u zelf denkt te kunnen afhandelen.

Onze ambitie is… het afleveren van sterke merken en concepten en te blijven groeien (ook als bedrijf).

Bel ons want…
 voor zaken die niet met creativiteit, marketing, concepten, sterke merken en ideeën te maken hebben. Bel ons nu als u eens de gedachten heeft gehad om uw merk sterker te profileren.

Onze ambitie is… een compleet serviceloket te zijn waar ontmoeten en samenwerken centraal staan. Ondernemers, onderwijs en gemeenten leveren gezamenlijk een meerwaarde voor een gezond maatschappelijk- en economisch klimaat.

Bel ons want… kennismaken is zaken doen.

4

Ten Holter Noordam

STEPHAN M


Ter Zake Het Ondernemershuis

Veerhaven 17 3016 CJ Rotterdam Telefoon: +31 10 241 88 26 Faxnummer: +31 10 241 88 35 www.tenholternoordam.nl

Escamplaan 53 2547 GA Den Haag T +31 70 40 65 070 M +31 624 52 26 84 E stephan@stephanm.nl

Markt 3 2711 CZ Zoetermeer T (079) 346 97 00 E info@tzho.nl I www.tzho.nl

Juni 2014 VNO-NCW WEST.

VNO-NCW West Postbus 93073 2509 AB Den Haag T 070 349 08 10 E info@vno-ncwwest.nl www.vno-ncwwest.nl Info lidmaatschap Erna Verschuur T 070 349 08 12 E verschuur@vno-ncwwest.nl Uitgeefpartner KEPCOM Creatieve Communicatie Burgemeestersrand 59c 2625 NV Delft Rik Weeda T 015 219 26 10 E welkom@kepcom.nl www.kepcom.nl Druk Drukkerij Tesink, Zutphen Hoofdredactie Annemarie van Oorschot VNO-NCW West

Foto: Kurt van der Elst

WEST. wordt periodiek uitgegeven door VNO-NCW West in samen­ werking met KEPCOM Creatieve Communicatie. VNO-NCW West is de regionale werkgeversorganisatie voor Noord- en Zuid-Holland. Ze behartigt de belangen voor het bedrijfsleven en biedt de aangeslo­ ten werkgevers een netwerk.

DE PROOI Hedwig Verhoeven, zakelijk directeur van de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, wil graag samenwerken met het bedrijfsleven. Op haar uitnodiging bezochten dertig leden van VNO-NCW Den Haag eind april het theaterstuk ‘De prooi’ over de ondergang van ABN AMRO. Door alle bezuinigingen heeft de culturele sector het zwaar. Het is niet verwonderlijk dat culturele instellingen naarstig op jacht zijn naar andere financiers dan de overheid. Omgekeerd treedt het bedrijfsleven hen wel­willend tegemoet, want culturele voorzieningen zijn een cruciaal onderdeel van een goed vestigingsklimaat. VNO-NCW Rotterdam en VNO-NCW Den Haag werken sinds kort nauw samen met de culturele sector. Zo heeft Diederik van Dommelen, voorzitter van VNO-NCW Rotterdam, met succes gelobbyd voor de aanstelling van een wethouder Cultuur. VNO-NCW Den Haag participeert in het project Culturele Business Case waarbij ondernemers en culturele organisaties samen innovatieve, kostendekkende acti­ viteiten ontwikkelen. De samenwerking met de Koninklijke Schouwburg moet nog vorm krijgen, maar Verhoeven neemt een schot voor de boeg. Waarom zou een ondernemer niet in ruil voor sponsoring van een acteur les kunnen krijgen in spreken in het openbaar?

www.vno-ncwwest.nl/denhaag

Ontwerp en opmaak KEPCOM Creatieve Communicatie Advertentie-exploitatie KEPCOM Creatieve Communicatie Rik Weeda T 015 219 26 10 E rik@kepcom.nl www.kepcom.nl Bart Tiemens T 06 51 34 58 70 E bt.media@live.nl

WEST. MAAKT GEBRUIK VAN LAYAR Hoe werkt dit? Als het Layar symbool bij een artikel is geplaatst, word je door de pagina te scannen met je smartphone direct geleid naar een website met meer verrassende informatie over het artikel. Download wel eerst de gratis Layar app.

Coverfoto: Vincent Basler INTERACTIVE PRINT

Download de gratis Layar App

Scan deze pagina’s

Ontdek de interactieve content

Juni 2014 VNO-NCW WEST.

5


IN BEDRIJF

IN BEDRIJF

CULINAIRE BELEVING IN RIJDENDE TRAM

KIESKOMPAS COMBINEERT WETENSCHAP EN ONDERNEMEN Wetenschap en ondernemen worden vaak gezien als twee volkomen verschillende werelden. Wetenschappelijk directeur André Krouwel heeft de kloof met succes gedicht. Hij noemt Kieskompas een ‘kleine sociale onderneming’, maar wel één die actief is in 43 landen, tot in Egypte en Jemen aan toe.

Het duurde even maar na drie jaar voorbereiding werd de droom van Bobby van Galen werkelijkheid. Zijn rijdende tramrestaurant ‘Hoftrammm’ is uniek in Nederland. Vasthoudendheid is het motto van de jonge ondernemer. “Als je met zo’n idee komt, krijg je direct allerlei vragen op je afgevuurd. Maar gaandeweg werden de gemeente en HTM steeds enthousiaster.” “Ik was altijd in loondienst, in de horeca- en evenement­ sfeer. Toen ik tijdens een vakantie met mijn verloofde in het Australische Melbourne een tramrestaurant zag, was ik verkocht. ‘Dat wil ik ook’, dacht ik.” De droom was geboren, en in plaats van het veilige maandelijkse loon­ strookje ging hij voor het avontuur. “Toen bleek dat zoiets nog niet bestond in Nederland", vervolgt Bobby van Galen, "ben ik naar de Haagse HTM gestapt. Natuurlijk krijg je dan allerlei vragen, mensen zien overal beren op de weg. Maar die terughoudendheid

Maja Markovic, Finance Director Tetra Pak

‘Gebruik je energie niet om het oude te bestrijden, maar om het nieuwe te bouwen’

sloeg toch over in enthousiasme, ook omdat HTM dit jaar zijn 150 jarig bestaan viert.”

De politieke wetenschapper Krouwel nam in 2006 op uitnodiging van de Vrije Universiteit en Dagblad Trouw de uitdaging aan ”om de kiezer op een betere manier te helpen dan de StemWijzer, namelijk door de kiezer inzicht te geven in zijn eigen positie in het politieke land­ schap.” Dat gaat volgens Krouwel veel dieper dan een eendimensionaal stemadvies. “Dat doen we met hart voor de democratie, dit is ons sociale element.”

Pierre Wind “Mijn aanvankelijke idee van een oude historische tram bleek niet haalbaar, daarom hebben we samen met HTM gekozen voor een gewone tram. HTM tekende voor de deskundige begeleiding. Het geld voor de huur en ombouw van de tram en de bemensing en inrichting van het restaurant heb ik door crowdfunding, via Crowd­ AboutNow, bij elkaar gekregen. Dat kan ik echt iedere ondernemer met een droom aanbevelen. Pierre Wind, bekend van de tv, is mijn executive chef-kok. Want kwa­liteit staat voor mij voorop. Het gaat niet alleen om de tram, deze extra culinaire beleving moet ook op het bord plaatsvinden.”

De keuze om hiervoor een ondernemingsvorm te kiezen, was puur praktisch. “Ik was in dienst bij de Vrije Universi­ teit, maar om vanuit de universiteit een dergelijk project op te zetten, was onhandig. Kieskompas is namelijk meer dan een stemhulp, we leveren vooral wetenschappelijke data, informatie over stemgedrag, aan klanten, meestal media. Dit is commercieel geld, hier betalen ze voor. Maar

VEEL INFRASTRUCTURELE PROJECTEN VOOR RANDSTAD NOORD De figuur geeft de verdeling van de totale projectkosten (planstudieen realisatieprojecten) per regio volgens het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) van 2011, 2012 en 2013. Hierin neemt de Randstad Noord een derde van de totale projectkosten voor haar rekening, en dat aandeel neemt over meerdere jaren gezien nog toe. Randstad Zuid is goed voor bijna 15 procent van het totaal, maar dat aandeel neemt iets af. De samenstelling van de werkzaamheden loopt vrij sterk uiteen. In Randstad Noord vertegenwoordigt het hoofdwegen­ net meer dan de helft van de totale projectkosten. In de andere regio’s ligt dit aandeel tussen 25 en 40% van de totale projectkosten.

35 30 25 20 15 10 5 0 Bovenregionaal

Juni 2014 VNO-NCW WEST.

www.kieskompas.nl

Europese verkiezingen

www.hoftrammm.nl

Bron: MIRT 2013, Stichting Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

6

dat doen we niet met een winstoogmerk. We investeren de winst weer in mensen en onderzoek.” In het Amsterdamse kantoor van Kieskompas werken zeventien mensen, internationaal zijn er nog zo’n 250 mensen op projectbasis actief. Zij werken in Nederland en internationaal aan de ‘beste stemhulp’. Krouwel: “Als ondernemer denk je meer commercieel dan als weten­ schapper. Ik wil ons product zo verpakken dat zoveel mogelijk mensen het gaan gebruiken. Bijvoorbeeld met aantrekkelijke grafische tools die we bijvoorbeeld voor de EUvox, de stemhulp voor de Europese verkiezingen, hebben ontwikkeld. Gamification en verbeterde opinie­ peilingen zijn andere innovatieve trajecten.”

Noord

Oost

Randstad Noord Randstad Zuid

2011

2012

2013

Zuid

Juni 2014 VNO-NCW WEST.

7


HOOFDZAAK

INNOVATIE SLEUTEL TOT SUCCES ZUIDVLEUGEL

De Zuidvleugel moet een economische hoogvlieger worden. Nu blijft de regio nog achter bij de Noordvleugel van de Randstad. Daar moet verandering in komen met InnovationQuarter, sinds 1 januari operationeel. Deze regionaleontwikkelings maatschappij (‘ROM’) wordt een katalysator voor innovatie en groei en maakt een vliegende start. In de eerste maanden landden al tweehonderd businessplannen op het bureau van directeur Rinke Zonneveld.

Tekst: Hans Oerlemans | Foto's: Vincent Basler

V.l.n.r. : Paula van Rossom, Rinke Zonneveld en Remi Blokker.

8

Juni 2014 VNO-NCW WEST.

Juni 2014 VNO-NCW WEST.

9


HOOFDZAAK

HOOFDZAAK

Hoe kan het dat de Zuidvleugel achterblijft? De start­positie is immers ijzersterk met drie topuniversiteiten en een reeks grote kennisinstellingen. Voorbeelden zijn TNO, Deltares en een hele serie sterke clusters waar­onder life science, ruimtevaart, safety & security en cleantech. Rinke Zonneveld, directeur Innovation­Quarter (IQ), kan nog wel even doorgaan. “De publieke uitgaven voor research en development zijn de hoogste van Nederland. We hebben met Yes!Delft de beste tech-incubator van Europa. En toch scoren we op macro­niveau onder de maat. De potentie en de prestaties liggen ver uit elkaar. Het lukt niet om de kennis te verzilveren.”

ROM IN DE RANDSTAD Als eerste provincie in de Randstad heeft Zuid-Holland sinds 1 januari 2014 een regionale ontwikkelingsmaatschappij. Van de huidige 35 medewerkers (24 fte’s) is een deel afkomstig van de vroegere Kennisalliantie Zuid-Holland en Science Port Holland. IQ beschikt over een investeringsfonds van 28 miljoen euro met bijdragen van Rijk, provincie en grote steden. Via participaties en leningen stelt IQ kapitaal beschikbaar. Opbrengsten vloeien terug in het fonds. Naast business development en financiering is er nog een derde taak: marketing en acquisitie. IQ gaat de Zuidvleugel internationaal profileren als een regio met een uitstekend vesti­ gingsklimaat en een grote diversiteit aan sterke clusters. Naar verwachting zullen op termijn regio­ nale acquisitiebureaus als WFIA samengaan met InnovationQuarter.

10

Juni 2014 VNO-NCW WEST.

Investeringsfonds

Klem

Als twee belangrijke oorzaken noemt Zonneveld het gebrek aan risicokapitaal en aan organiserend vermogen. IQ moet hierin verandering brengen. “We hebben een investeringsfonds van 28 miljoen euro. Dat is relatief bescheiden, maar de aandeelhouders hebben de intentie uitgesproken het fonds te laten groeien tot honderd miljoen. Net zo belangrijk als investeren is het organiseren van innovatiekracht. Met zoveel kennis en prachtbedrijven moet het mogelijk zijn om tot veel meer innovatieve producten en diensten te komen.”

“In onze sector is kapitaal nodig om van een relatief onzekere fase in een fase te komen met meer zekerheden. Investeerders komen pas aan boord als je zover bent. Dat is de klem waarin start-ups gevangen zitten. De ROM kan je daaruit bevrijden door in een vroege fase te participeren. Het trekt andere investeerders over de streep. Elders in het land vervullen ROM’s die rol met veel succes. Start-ups uit de Rand­ stad krijgen mooie aanbiedingen uit het zuiden en oosten op voorwaarde dat ze verhuizen. Ik hoop dat IQ hen voor de regio kan behouden.”

Brabants succes De sleutel tot succes ligt in de gouden driehoek van bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. De ROM zit midden in deze triple helix en brengt partijen samen, treedt op als liaison en bouwt aan netwerken en consortia rond innovatieve thema’s. Zonneveld weet van dichtbij hoe de ROM werkt. Als topambtenaar bij het ministerie van Economische Zaken was hij jarenlang de grootste aandeelhouder van ROM’s in onder meer Brabant en Limburg. “Het succes van Brainport Eind­hoven, Automotive Campus Helmond en Pivot Parc Oss valt mede toe te schrijven aan de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, oftewel BOM. Dat is evident. We gaan de best practices van elders in deze regio implementeren.”

Energiewinning Cleantech-starter Bluerise uit Delft bouwt samen met InnovationQuarter aan een consortium rond Ocean Thermal Energy Conversion. Het gaat om energiewinning uit grote warmteverschillen in de oceaan. “Onze techniek heeft zich inmiddels bewezen”, zegt CEO Remi Blokker. “Het is nu zaak op te schalen zodat we naar de markt kunnen. Om het concept operationeel te maken zijn forse investe­ ringen nodig in offshore installaties en andere infrastruc­ tuur. Samen met IQ zoeken we partners die hierin een rol kunnen spelen.”

Start-ups klem Het lijkt wel of ondernemers zaten te wachten op de komst van InnovationQuarter. In de eerste maanden ontving Zonneveld al twee­­honderd proposities voor medefinanciering. Het wijst op de grote behoefte aan kapitaal. Paula van Rossom van start-up OcellO uit Leiden weet het uit eigen ervaring. Haar bedrijf ontwikkelt een revolutionaire techniek om met 3D-simulaties van menselijk weefsel nieuwe medicijnen te testen. “Ik zie hier op Leiden Bio Science Park, maar ook op Utrecht Science Park, hoeveel moeite start-ups hebben om risico­kapitaal aan te trekken. Anders dan de VS heeft Nederland geen traditie op dit gebied. Investeerders zoeken bedrijven die op lange termijn veel rendement kunnen bieden én met een zo beperkt mogelijk risico.”

‘POTENTIE EN PRESTATIES VAN DE ZUIDVLEUGEL LIGGEN VER UIT ELKAAR. WE MOETEN KENNIS VERZILVEREN’ Volgens Remi Blokker kan IQ voorkomen dat start-ups na een veelbelovende eerste fase alsnog in de beruchte Valley of Death belanden. “Om door te groeien is finan­ ciering nodig. Cash is king. IQ neemt in de regel een minderheidsbelang en helpt om co-financiers te vinden. Een dergelijke samenwerking bevalt ons uitstekend. Deze club heeft de juiste kennis en connecties, maar ook de drive om start-ups naar de markt te leiden. Wij hebben er veel vertrouwen in.”

‘RICHT INNOVATIONQUARTER VOOR NOORDVLEUGEL OP’ ‘Een mijlpaal’ noemt Bert Mooren, directeur van VNO-NCW West, de start van InnovationQuarter. “Overheid, bedrijfsleven en kennis­instituten slaan de handen ineen. Daar hebben we hard voor gelobbyd. Alleen zo ontstaat de noodzakelijke synergie om de innovatie- en concurrentiekracht te versterken. De Zuidvleugel levert weliswaar nog altijd 25 procent van het nationaal product, maar tegelijkertijd scoren we bij economische groei, innovatie en werkgelegenheid onder de maat. De vernieuwing bij het mkb stagneert en veel­be­lovende start-ups breken onvoldoende door. InnovationQuarter heeft de kennis en mid­ delen om voor doorbraken te zorgen. Zij is de noodzakelijke katalysator om van een innovatief idee tot een kansrijk product te komen. De ver­ wachtingen zijn hooggespannen. Laat maar eens zien hoeveel ongebruikt potentieel hier is.” Mooren vindt dat er ook in de Noordvleugel een vergelijkbaar investeringsfonds moet komen. “Het ministerie van Economische Zaken is bereid om hierin te participeren op voorwaarde dat ook de provincies en de grote steden over de brug komen. Het is zaak snel besluiten te nemen. De bestuurlijke drukte in de Randstad maakt dat zulke processen lang duren. Veel te lang. Dat kunnen we ons niet permitteren. De wereld draait door. Wij beginnen in Nederland over smart factories te praten, terwijl Duitsland volop smart factories bouwt. Dat is het verschil.” Mooren benadrukt dat bestuurders van provincie en steden goed bezig zijn om ROM Noord-Holland van de grond te trekken.

www.vno-ncwwest.nl/iq

Juni 2014 VNO-NCW WEST.

11


KRACHTENVELD

VELSERTUNNEL DICHT VOORKOM VERTRAGING IN WIJKERTUNNEL Tekst: Geordie Kooiman | Fotomontage: KEPCOM Creatieve Communicatie

De Velsertunnel gaat dicht! Helemaal, en niet – zoals eerder was aangekondigd – slechts één buis. In 2016 zal de tunnel negen maanden sluiten voor een gron­dige renovatie. Dit is hard nodig, VNO-NCW West staat er achter, maar niet als Noordwest-Holland onbereikbaar wordt. En daar dreigt het nu wel naar uit te zien. Vooral het bedrijfsleven in de IJmond zal de dupe worden… Tenzij de overheid voortvarend maatrege­ len invoert om de verkeersdoorstroming veilig te stellen. VNO-NCW West lobbyt voor enkele maatregelen in het bijzonder. In de eerste plaats zijn er extra voorzienin­ gen nodig voor het beroepsverkeer. Dage­ lijks maken 65 duizend voertuigen gebruik van de Velsertunnel. Al dit verkeer zal uitwijken naar de Wijkertunnel. Daar moet de vluchtstrook gereserveerd worden voor

12

Juni 2014 VNO-NCW WEST.

taxi’s, vrachtauto’s en bestelbusjes. Ook de zogenaamde calamiteitenbogen, dit zijn extra binnenbochten in de Wijkertunnel die de A22 met de A9 verbinden, moeten voor het beroepsverkeer worden gereser­ veerd. Daarbovenop moet de overheid vol inzetten op spits­mijden. Dat dit een effec­ tieve maatregel is, is al bewezen. Tijdens werkzaamheden aan de A15 kregen werk­ nemers in de regio Rotterdam een financiële beloning als zij de spits meden. Aan het project deden vijfduizend mensen mee. Kosten: circa vijf miljoen euro, voornamelijk betaald door de overheid. Het leverde 1550 spitsmijdingen per werkdag op. Rijkswaterstaat schat dat het aantal voer­ tuigen dat dagelijks op spitstijden door de Wijkertunnel gaat rijden met vijfduizend moet verminderen om opstoppingen te voorkomen. Dit betekent dat spitsmijden

een ruim drie keer grotere omvang moet hebben dan destijds in de regio Rotterdam. De overheid moet snel komen met een doordacht bereikbaarheidsplan waarin extra voorzieningen voor het beroeps­ vervoer en het spitsmijden dominant zijn. Als ondernemers dan zelf ook hun kantoor­ personeel stimuleren thuis te werken of de trein te pakken, dan is die 7,6 procent vermindering van het autoverkeer mogelijk en blijft de IJmond bereikbaar. www.vno-ncwwest.nl/lobby

Juni 2014 VNO-NCW WEST.

13


EVEN VOORSTELLEN

KLAWER

TOCH NOG GEZELLIG IN ONZE WINKELS! René le Clercq, John van Adrichem en Ruben Peeters

Dhr. Ties van Dijk, Manager

Annabel Mekelenkamp, Vermogensmanager

Ons bedrijf…

Ons bedrijf…

Ons bedrijf…

PVA Continuaris is uw back-up voor de leiding van uw organisatie. Mocht u plotseling niet meer in staat zijn uw bedrijf te leiden dan kunnen wij inspringen om de continuïteit van uw bedrijf te kunnen waarborgen. Wij zijn ervaren managers die direct de leiding kunnen overnemen zolang u dit niet kunt. Als u niet meer terug kunt keren in het bedrijf zoeken wij een goede oplossing zoals u dat wenst.

VOLA NL BV is een dochteronderneming van het Deense familiebedrijf VOLA A/S dat sinds 1968 kranen, douches en accessoires ontwerpt en maakt. Kenmerkend zijn het minimalisme, bedieningsgemak, comfort, duurzaamheid en de tijdloze, Bauhaus-vormgeving. Duurzaam vanaf het productieproces tot en met het gebruik, zowel qua grondstoffen als waterverbruik. In Nederland wordt VOLA toegepast in de utiliteitbouw en woning(ver)bouw. Referenties in Amsterdam zijn onder andere Het Concertgebouw, Stedelijk Museum, Scheepvaart Museum, The Bank, Heineken Hoofdkantoor, Paleis van Justitie, de Portugese Synagoge en de Arena.

Rabo Vermogensmanagement is onderdeel van Rabobank Private Banking en richt zich op vermogende ondernemers. We gebruiken onze eigen vakkennis en ervaring, maar maken ook gebruik van de 100 jaar expertise van Schretlen & Co. Naast expertise zijn betrokkenheid bij uw persoonlijke geschiedenis en inzicht in uw aspiraties van groot belang voor goed vermogensbeheer. Als huisbankier van vele ondernemingen zijn wij vaak betrokken geweest bij de opbouw van vermogen en weten we hoe hard daar voor gewerkt is.

Onze ambitie is… voor bedrijven van 5 tot 50 werknemers de continuïteit helpen borgen als de DGA wegvalt.

Bel ons want…
 als u wel een brandverzekering heeft en een back-up van uw computer, maar niet geregeld heeft wat er gebeurt als u zelf plotseling wegvalt, dan is de continuïteit van uw bedrijf in het geding.

Onze ambitie is… met ons kleine slagkrachtige team van 4 collega´s samen met de architecten en de VOLA-dealers ook de komende jaren fraaie, doordachte projecten te realiseren.

Bel ons…

Onze ambitie is… het opbouwen van een vertrouwensrelatie met onze cliënten die rust brengt en onze relaties ontzorgt op financieel gebied. We omringen uw vermogen met zorg, aandacht, kennis en ervaring.

Bel ons want… wij kunnen u helpen uw persoonlijke ambities waar te maken.

voordat u belangrijke beslissingen neemt over keuken, pantry, toilet en badkamer.

PVA Continuaris
 Commandeurskade 5 3155 AC Maasland T 06 20 200 419 E info@continuaris.nl I www.continuaris.nl

14

Juni 2014 VNO-NCW WEST.

VOLA NL BV Valkenburgerstraat 23 NL-1011 MG Amsterdam Netherlands T +31 (0)20 36 56 356 F +31 (0)20 36 56 482

Rabobank Rotterdam Private Banking Blaak 333 3011 GB Rotterdam T 06 22 828 165 E A.M.Mekelenkamp@rotterdam.rabobank.nl I www.rabobank.nl/rotterdam

N

iets menselijks is ondernemers vreemd. Vaak worden de langzaam voorbijtrekkende donkere wolken van de langdurige economische crisis als excuus gebruikt voor tegenvallende resultaten of uitstel van investeringen. De wereld is in diezelfde periode van economische terugval ondertussen vanwege de snelle technologische ontwikke­ lingen flink veranderd. Ondernemers die hierop passend inspelen zijn de winnaars van vandaag en morgen. Sectoren als de bouw en detailhandel zijn in transitie, op zoek naar nieuwe product-marktcombinaties. En ook de retail maakt een turbulente tijd door, vooral door de snelle ontwik­ kelingen in de verkoop via internet. Ook in mijn eigen sector, de reisbranche, speelt dat. Nieuwe businessmodellen, zoals Booking.com en Transavia.com, hebben traditionele aan­ bieders van stedenreizen verslagen. Grote en middelgrote reisorganisaties, zoals Oad, Hotelplan en Sudtours, zijn van het vakantietoneel verdwenen. Opvallend is de vorige maand aangekondigde mega-reis­ bureaufusie tussen D-Reizen en VakantieExperts. Een fusie in een sterk veranderende retailmarkt waar het aantal ‘stenen’ reisbureaus in tien jaar tijd praktisch gehalveerd is. Met een multichannel-strategie speelt deze nieuwe combinatie nu juist heel goed in op het sterk veranderende klantengedrag. De reisconsument kan daarbij naar keuze switchen tussen online en offline. Ondernemers die de klant de combinatie bieden van online gemak en offline service en advies weten klanten in onze 24-uurs economie te binden. Soms wil een klant gewoon snel een hotel of ticket online boeken. Een andere keer wil diezelfde klant een reisexpert persoonlijk spreken om deskundig advies te krijgen over bijvoorbeeld een bijzondere vakantiebestemming of een mooie cruisevakantie omdat hij of zij online geen juiste keuze kan maken. Door de fusie tussen de twee grote spelers in de reis-retailsector ontstaat schaalvoordeel. Daardoor zijn investeringen in technologie verantwoord en profiteert uit­­eindelijk de consument. Het retaillandschap verandert snel. De geleerden zijn het er ondertussen over eens dat een uitgebalanceerde strategie tussen online en offline voor zowel online aanbieders als retailpartijen de toekomst heeft. De winkelformules die daar goed op inspelen, komen als winnaar uit de strijd om de klant. Dan blijft het toch nog gezellig in onze winkelstraten!

‘GEEF REISCONSUMENT KEUZE TE SWITCHEN TUSSEN ONLINE EN OFFLINE’ Foto: Michel Porro

René Klawer, voorzitter VNO-NCW West

Juni 2014 VNO-NCW WEST.

15


PROFIEL

BRAZILIAANSE VOETBALSTADIONS DUURZAAM DOOR AMSTERDAM ARENA Nederland gaat niet alleen naar Brazilië om te voetballen. De Amsterdam ArenA heeft geholpen bij de bouw van drie stadions waaronder het Itaipava Arena Fonte Nova. Dit is het stadion in Salvador waar het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd speelt. Algemeen directeur Henk Markerink is positief over ondernemen in Brazilië en ook over de kansen van het Nederlandse elftal op het WK. Tekst: Pieter van der Meulen | Foto's: Vincent Basler

Hoe komt de Amsterdam ArenA in Brazilië terecht? “Er is een lang voortraject bij dit soort projecten. Nadat het eerste contact is gelegd, proberen we een vriendschap­ pelijke relatie op te bouwen met onze handelspartners. De aannemers waarmee we gewerkt hebben, zijn de Braziliaanse Odebrecht en OAS. We hebben ze rondgeleid in de ArenA. Zo’n stadion is natuurlijk een mooi uithang­ bord. We zijn ook in november 2012 met een grote Neder­ landse delegatie, onder leiding van MKB Nederland, op handelsmissie naar Brazilië gegaan. Daar vond een soort bezegeling plaats, de afspraken werden toen al gemaakt. We streven altijd naar een vertrouwensband met onze partners op basis van wederzijds respect.”

‘DE BRAZILIAANSE CREATIVITEIT IS COMPLEMENTAIR AAN DIE VAN NEDERLAND’

Hoe is het om zaken te doen met Braziliaanse ondernemers? “Het is mijn ervaring dat internationaal zaken doen in de meeste landen hetzelfde werkt, op enkele nuances na. Ieder land heeft zijn eigenaardigheden. De Brazilianen zijn levensgenieters, creatieve denkers. Dat zie je ook aan hun manier van voetballen. Nederlanders zijn gestructureerd. Deze eigenschappen vullen elkaar goed aan. Een Brazili­

16

Juni 2014 VNO-NCW WEST.

aanse ondernemer zei ooit tegen mij: ‘Jullie zeggen wat je denkt en doen wat je zegt’. Dat vond hij prettig werken. De Brazilianen werken graag met Nederlanders. Grote landen, zoals de VS, zijn ‘bossy’. Kleine landen zijn minder bedreigend. Bovendien hebben de Nederlanders een ‘afspraak is afspraak’ -mentaliteit. De Braziliaanse creativi­ teit is daar complementair aan.”

Heeft Brazilië baat bij het organiseren van een WK? “Er zijn veel vragen over de voorbereiding en de impact van het aankomende WK. In 2006 heeft het WK Duitsland een enorme boost gegeven, maar in Zuid-Afrika staan alweer stadions weg te roesten. Gedurende het WK zullen plaatselijke ondernemers zeker baat hebben bij het toer­ nooi, maar het is afwachten of dit structureel is. Het is van belang dat de organisatie goed verloopt, dat kan sterk bijdragen aan het zelfrespect van de Braziliaanse bevolking. Het kan echter ook fout lopen. Er is veel criminaliteit in het land en er zijn veel zorgen over het transport. De luchthavens zijn te weinig uitgebreid en het luchtruim zit vol. Het is niet te voorzien hoe dat gaat verlopen. Maar Brazilianen kunnen goed improviseren. In Nederland willen we alles honderd procent geregeld hebben, anders raken we in paniek.”

Hoe hebben jullie geholpen bij de bouw van de stadions? “We zijn betrokken geweest bij de bouw van de stadions in Salvador, Natal en Porto Alegre. In het prille begin geven wij vooral advies over financiering, wat haalbaar is

Juni 2014 VNO-NCW WEST.

17


PROFIEL

ADVERTORIAL

HET WERKGEVERSSERVICEPUNT HAAGLANDEN / ZUID-HOLLAND CENTRAAL IS EEN SAMENWERKINGSVERBAND TUSSEN UWV, GEMEENTEN EN SW-BEDRIJVEN.

en vooral wat niet. Vervolgens maken we een business­ plan, zodat het bouwproject winstgevend kan worden. Tijdens de bouw geven we praktische tips over materialen en halffabrikaten. Als het stadion af is regelen we de organisatie. Bij deze projecten handelen we volgens het motto: ‘sustainable met legacy’. Bij sustainable gaat het om profit, planet en people. Het project moet niet alleen

Martin Andriessen, directeur Werk en Leren, dienst SZW Gemeente Den Haag:

‘Een duurzame oplossing vraagt om een regionale aanpak’

‘ER ZIJN ZORGEN OVER HET TRANSPORT, HET LUCHTRUIM ZIT VOL’ winstgevend zijn, maar ook zorgvuldig omgaan met de planeet. Hierbij is duurzaam ondernemen een belangrijk begrip. Daarnaast creëren we met de stadions werkgele­ genheid. In Brazilië hebben we, samen met Plan Interna­ tional, het initiatief genomen tot ‘Doelen voor een beter leven’. Hierbij krijgen kansarme jongeren in Brazilië de kans om tijdens evenementen in de stadions te werken. Legacy betekent dat je niet alleen een stadion wilt opbou­ wen, maar ook iets wilt nalaten. Het gebied rondom de Amsterdam ArenA heeft echt een boost gekregen door het stadion. Met de ArenA Boulevard, het Ziggo Dome en de Heineken Music Hall is een nieuw stuk stad ontstaan. Dit principe werkt wereldwijd en willen we dus ook in Brazilië realiseren. Inmiddels hebben we ook een partner­ ship in Qatar, waar we na het WK aldaar in 2018 ook iets willen nalaten.”

Waarom is de ArenA zo in trek bij buitenlandse ondernemers? “We hebben in de loop der jaren expertise en ervaring opgebouwd als het gaat om het managen van een stadion. Hoe financier je het stadion, hoe regel je de logistiek, hoe verdien je geld aan je stadion? De ArenA bestaat alweer achttien jaar. In die periode is er veel veranderd en vooral verbeterd. We hebben gekozen te investeren in de kwaliteit van het stadion, zodat de tevredenheid van de bezoekers optimaal is. We doen dit zo duurzaam mogelijk. Het streven is de ArenA klimaatneutraal te maken. De verwarming en koeling van het stadion zijn al duurzaam geregeld in samenwerking met energiemaatschappij NUON. Ook hebben we ongeveer zevenduizend vierkante meter zonnepanelen op het dak. Op een zonnige dag kan

18

Juni 2014 VNO-NCW WEST.

HENK MARKERINK In 1980 heeft Henk Markerink een master Architectuur en Bouwkunde aan de Universiteit van Eind­hoven behaald. Sinds de start van de bouw van de Amster­ dam ArenA in 1991 is Markerink betrokken geweest bij het stadion. Zelf heeft hij acht jaar eredivisie gevolleybald. Hij is ook een groot voetballiefhebber. “In mijn functie is het wel van belang dat je affiniteit met sport hebt.”

“Ondanks de crisis zijn tal van ondernemers nog altijd bereid anderen aan de slag te helpen. Dankzij een nauwe samenwerking tussen de regionale Werkgeversservicepunten en het bedrijfsleven zorgen we ervoor dat ook diegenen die wat verder van de arbeidsmarkt af staan, duurzaam aan de slag kunnen.” Dat zegt Martin Andriessen, directeur Werk en Leren, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag.

De Werkgeversservicepunten (WSP’en) staan werkgevers met raad en daad bij in hun zoektocht naar goede werknemers. Ze beschikken over een grote kaartenbak met kandidaten die moeilijk op eigen kracht werk kunnen vinden, zoals mensen met een bijstandsuitkering, mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en Wajongers.

Verbinding

het stadion zelfs helemaal zelfvoorzienend zijn. Tijdens grote evenementen, zoals wedstrijden van Ajax of het Nederlands elftal, is dat nog niet haalbaar. Daar is nog een slag te maken, maar we zijn op de goede weg.”

Maakt Nederland een kans op het WK? “We missen met Strootman een belangrijke speler, maar ik vertrouw op Louis van Gaal. In 1978 waren er ook geen verwachtingen en vielen er in de voorbereiding belangrijke spelers weg. Toch haalden we de finale. We hebben nu veel jonge spelers en Van Gaal kan hier goed mee omgaan.”

“Als gemeenten en UWV hebben we een maatschappelijke opdracht”, aldus Andriessen, “namelijk mensen die wat verder van de arbeidsmarkt af staan, duurzaam aan het werk helpen. Dit kunnen we natuurlijk niet alleen, daar hebben we betrokken ondernemers voor nodig. Ik geloof in de verbinding tussen commerciële bedrijven en gemeentelijke instanties als het WSP. Ondernemers weten waar de markt behoefte aan heeft. De accountmanagers van het WSP Den Haag luisteren goed naar de opdrachtgever en zoeken de juiste kandidaat. Daarnaast zorgt het WSP voor de nodige ondersteuning en opleiding. Ook proberen we werkgevers te ontlasten op het gebied van complexe regelgeving, zoals subsidie- en loonkostenregelingen. Waar mogelijk proberen wij belemmeringen weg te nemen door regels eenvoudiger te maken. Op deze manier wil de gemeente ondernemers stimuleren bij de invulling van hun personeels­ bestand en tegelijkertijd mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk krijgen.”

Regionale aanpak Voor gemeenten op hun beurt wordt het steeds belangrijker regionaal samen te werken. “De meeste bedrijven zijn immers niet gebonden aan alleen de eigen gemeentegrenzen. Daarom hebben we met elf gemeenten, vertegenwoordigd in Zuid-Holland Centraal en Haaglanden, eenduidige afspraken gemaakt om werkgevers zoveel mogelijk te ontlasten en tegemoet te komen aan de invulling van hun personeelsvraag. Zo is afstemming gekomen over de subsidieregelingen, scholingskosten en opleidingen. Ook registratie en monitoring worden meer regionaal geregeld.” Goed voorbeeld van de regionale samenwerkingsaanpak is een pilot dat WSP onlangs draaide voor een groot Haags winkelbedrijf. Hier moest zestig man personeel voor aangetrokken worden. “Kandidaten werden geleverd door zowel het UWV als diverse WSP’en uit de regio. Dankzij de regionale samenwerking kunnen we sneller en efficiënter aan de wensen van de opdrachtgever tegemoet komen én mensen duurzaam in het arbeidsproces betrekken. Zo ontstaat een win-win situatie voor álle partijen.” Meer weten over de regionale aanpak? Kijk op www.wsphaaglanden-zhc.nl of neem contact op via 070 700 33 35.

www.amsterdamarena.nl

Juni 2014 VNO-NCW WEST.

19


EVEN VOORSTELLEN

VNO-NCW WEST

AGENDA netwerk vno-ncw west

DGAbouw Netwerk power 10 juni vanaf 16.30 uur netwerk vno-ncw west

vrouwen hrm Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

zorg power

netwerk

netwerk vno-ncw west

expert

netwerk vno-ncw west M.A.C. de Haan, Abr. de Haannetwerk - drs. M.J.W. van der Knaap, LMC

Logistics B.V.

netwerk vno-ncw west

- A .P. Koster, Sparreboom Techniek

VOLG ONS!

dga platform

NIEUWE LEDEN

- Mw. G. Kroeze-Knol, Het Nieuwe

Inspiratiebijeenkomst Jochem en Boudewijn Mos, Directeur

Elena Bragar, Account Manager

Daan van der Veen, Regiomanager

Ons bedrijf...

Ons bedrijf...

Ons bedrijf...

EcoChain helpt bedrijven het hoogste rendement op hun duurzaamheidsinspanningen te behalen. Dit doen we door de ecologische én de economische impact van energie en materialen binnen de complete supply chain meetbaar en beheersbaar te maken. EcoChain heeft een applicatie ontwikkeld die de Levens­ cyclusanalyse (LCA) van alle producten simultaan berekent met behulp van de zelf gecreëerde en door KEMA/DNV gevalideerde methodologie “Activity Based Footprinting”. EcoChain levert inzicht in de efficiency van energie-en grondstof­ stromen op bedrijfs-, proces-, producten materiaalniveau, en faciliteert coöperatie binnen de supply chain door netwerk­ technologie toe te voegen.

European Staff B.V. is een Russisch-Nederlandse holding met ruim tien jaar ervaring in werving en selectie van specialisten van alle niveaus op basis van recruitment en detachering. We tellen zes vestigingen en dertig vertegenwoordigingen in Rusland, dochterondernemingen in Oekraïne, Kazachstan en Wit-Rusland, en een netwerk van partnerorganisaties in 20 landen.

Merin verhuurt kantoor- en bedrijfsruimte in 200 eigen gebouwen in Nederland, aan kleine zelfstandigen in onze bedrijfsverzamelgebouwen tot aan grote organisaties in een eigen gebouw. Samen met onze klanten en onze adviseurs creëren wij een kwalitatieve, duurzame en moderne werkomgeving in bestaande gebouwen.

Onze ambitie is... Onze ambitie is... internationale bedrijven helpen met starten of uitbreiden van hun onderneming in Rusland of andere GOS-landen. Het uitvoeren van een volledig spectrum van diensten voor de opening van uw vertegenwoordiging: van marktonderzoek tot werving van personeel en vinden van een kantoor.

Onze ambitie is...

Bel ons, want…

het netwerk van (duurzame) bedrijven zijn. Door de EcoChain applicatie te gebruiken krijgen bedrijven het inzicht om effectiever te investeren, processen te optimaliseren en een groener imago te creëren.

we kunnen voor de selectie van zowel lokaal als buitenlands personeel van alle niveaus zorgen. Tevens laten we alle kosten voor juridische, financiële en afdeling personeelszaken van uw bedrijf in Rusland minimaliseren en zorgen we voor het uitvoeren van betalingen volgens de lokale wetgeving.

Bel ons, want… wij helpen u om met duurzame producten extra omzet te genereren.

de meest klantvriendelijke aan­bieder van bedrijfsruimte van Nederland te zijn. Alles wat we doen is erop gericht om van onze huurder een tevreden huurder te maken. Een tevreden huurder is de beste ambassadeur die we kunnen wensen.

Boer Paul Bos en Eléonoor Hintzen (Good Company) begeleiden een interactieve workshop over duurzaam ondernemen in Fortboerderij Dijkzicht in Aalsmeerderbrug.

wij gaan zover als nodig en mogelijk om de juiste huisvesting te vinden voor onze klanten. Wij zijn een gezonde organisatie, hebben geld om te investeren en kunnen gebouwen aanpassen aan uw wensen of samen zoeken naar een geschikt gebouw. Wij doen altijd een scherp voorstel. We doen zelf het beheer en kopen servicediensten groot in. Wij bieden dit voordelig aan. Onze klanten hebben vaste contactpersonen. Persoonlijk contact vinden wij belangrijk.

Luxor Theater Rotterdam

- drs. M.O. Boksteen, 2TRUST

- O. Langerak, VideoWerkt B.V. - mr. A.P. van Oosten, Dijkstra, Voer­

HOLDING BV

mans Advocatuur & Notariaat

- Mw. drs. M.B. van der Hoeven,

- mr. D.C. Ottevangers, Van Leussen

RentReview

Van den Broek Notarissen

- E.H. van Vliet, Stichting Lucas

- drs. Th.P. van Pelt, RentReview

Onderwijs

- J.T.J.M. van Ravesteyn, Mediter­

- drs. R. Zonneveld, Innovation­

Metropool dga Amsterdam platform 11 juni vanaf 16.00 uur

bouw power

Quarter

zorg power

Metropoolregio Amsterdam

Uri Coronel

- drs. C. Boon, Paswerk

Oud-voorzitter van Ajax, tevens oudvoorzitter VNO-NCW metropool Amster­ vrouwen vertelt over zijn onlangs dam Uri Coronel netwerk verschenen boek ‘Uri, Mijn familie, mijn leven’.

- ing. J. Folkerts, Zaans Ondernemers

VNO-NCW Rotterdam 11 juni vanaf 17.00 uur

hrm expert netwerk

Netwerk (ZON)

Op het terras van Sociëteit Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging De Maas

ranean Shipping Company ( Nederland ) B.V. - Mw. mr. A.W.M. Roozeboom, Hoboken Advocaten - S.M.T. Schipper, Tjeerd Schipper Advies B.V.

- M.W. van der Leij, 123commercie

- drs. D.J. Schrijer, Gemeente

RijnGouwe

- W.L.O.R. Smits, Pure Group BV

- Mw. mr. L. Koster, PNO Consul­

- ir. F.J.C. Spruit, NedPortal bv

Zwijndrecht

tants b.v.

- drs. G.H. Staal, Stichting Biblio­

Rotterdam

- J.B.J. Stegmann, Robeco Neder­

theek Rotterdam - ing. H. Borsje MRE, VolkersWessels

Netwerkborrel Bel ons, want…

Den Haag e.o.

Vastgoed bv - C. Commijs, Luxaflex Nederland B.V.

land BV - A. Thissen, Hapag-Lloyd Rotterdam - drs.ing. D.J. de Wit, DdeW Orga­ nisatie- en Procesmanagement

- ing. W. Dijkshoorn, ITS Projects

VNO-NCW Westland-Delfland 11 juni vanaf 16.30 uur

- R. Dobbe, Flincq bv

Westland-Delfland

- B.M. Dura, IMP B.V.

- A .C. van Gaalen, Transportbedrijf

- ing. J.P.T. van Erven, VanderHelm Bedrijven B.V.

Sierteelt Sprekers: Lucas Vos, bestuursvoorzitter FloraHolland en Sion-directeur Eric Moor

- Mw. drs. K.N. van Ettinger-Re­ dert, Ebbinge Executive Interim Management - drs. C.M. van der Haagen MBA, Nodazzle

VNO-NCW West 12 juni vanaf 7.30 uur

Koos van Gaalen B.V. - A .O.M. van Geest, VG Orchids - Mw. A. Koolschijn, Stichting Westland Marketing - J.A.C. Olsthoorn, VTM Telecom B.V. - R. Passchier, Passchier Interim Management

- J.C.L. Hordijk, BK Bouw&Milieu

- G. van der Sar, E-Payroll B.V.

- W. Horbach, Stichting American

- A .A. Vreugdenhil, A.A. Vreugden­

International School of Rotterdam

hil Holding

Werkgeversontbijt European Staff B.V. EcoChain Oostenburgermiddenstraat 202 1018 LL Amsterdam T 020 303 57 77
 E info@ecochain.com I www.ecochain.com

20

Juni 2014 VNO-NCW WEST.

Anna van Buerenplein 41, office 7 2595 DA Den Haag T 070 205 46 70 E esbv@europe.com I www.es-bv.com Volg ons op Twitter, Facebook en Linked-in!

Merin Hogehilweg 8 1101 CC Amsterdam T 020 607 74 02 I www.merin.nl

Bereikbaar Haaglanden organiseert een ontbijt bij DGMR Raadgevende Ingenieurs over mobiliteitsmanagement

Voor een actuele agenda: www.vno-ncwwest.nl/agenda Voor een actueel ledenoverzicht: www.vno-ncwwest.nl/ledennet

Juni 2014 VNO-NCW WEST.

21


FOTOREPORTAGE

Groen is pas duurzaam als het rendement oplevert, zoals bij Smart Building Logistics.

1

2

3

4

ZOEK DE 'VREEMDE WK-GAST' Leden van VNO-NCW West netwerken op bijeenkomsten in de regio. Een van de gasten was een mysterie. Bekijk de foto’s en ontdek deze ‘vreemde gast’. Stuur uw oplossing naar communicatie@vno-ncwwest.nl. De eerste inzender met het juiste antwoord wacht een verrassing. Er over twitteren mag ook: @vnoncwwest.

5

22

Juni 2014 VNO-NCW WEST.

6

1. Bouwpower VNO-NCW Zuid-Holland (Hermen Buurman Fotografie) 2. VNO-NCW Rotterdam (Peter Schildkamp) 3. VNO-NCW Den Haag (Jeroen Poortvliet) 4. VNO-NCW Den Haag (Jeroen Poortvliet) 5. Bouwpower VNO-NCW metropool Amsterdam (Fototeam Sanders & Rozemeijer) 6. VNO-NCW Westland (Gerard Vlekke)

BAM staat midden in de samenleving en neemt haar verantwoordelijkheid om verder te werken aan duurzaamheid in de bouw-, installatie- en vastgoedsector zeer serieus. Sterker, we willen daarin een leidende rol vervullen. Dat vraagt continue aandacht bij alles wat we doen om de effecten van ons handelen te beheersen. De focus ligt daarbij op CO2 uitstoot, afval en veiligheid. Onze werkmaatschappijen leveren hierover structureel gegevens aan. De filosofie daarbij is die van ‘meten is weten’: effectief gegevens verzamelen en sturen op meetbare, concrete resultaten. Zoals bijvoorbeeld onze eigen CO2 desk, Toolkit Bestaande Bouw, Toolkit Energy Services, GreenUpTool en Smart Building Logistics. We beseffen ons dat er nog een lange weg te gaan is. Daarbij is samen-werking en communicatie met klanten, partners, overheden, leveranciers door de hele keten en onze eigen medewerkers essentieel. BAM zal daarbij een voortrekkersrol spelen. Want alleen op die manier kunnen we onze opdrachtgevers de economisch beste oplossingen bieden. Voor meer informatie neemt u contact op met Chris Pronk van

BAM Utiliteitsbouw bv (070) 388 95 00.

Goed personeel is de basis van uw succes als werkgever. Gemotiveerd lager en middelbaar opgeleid personeel vinden valt echter niet mee. Het Werkgeversservicepunt Den Haag helpt u daarbij, met maatwerk en praktische oplossingen. De gemeente voelt zich verantwoordelijk voor mensen die gemotiveerd zijn en graag willen werken, maar het op eigen kracht nog niet redden. Daarbij werken we graag samen met werkgevers die ook die verantwoordelijkheid voelen. Wij selecteren kandidaten, verzorgen opleidingen op maat en begeleiden werknemers tot op de werkvloer. U krijgt persoonlijke service van een accountmanager die uw branche uitstekend kent. Meer weten? Kijk op wspdenhaag.nl of bel 070 752 7750.


The best knows no alternative. De nieuwe C-Klasse. Vanaf € 36.995,-. De nieuwe C-Klasse zorgt al snel voor een gevoel van fascinatie. Als pionier in zijn segment inspireert de C-Klasse met een unieke combinatie van modern design en eindeloos veel innovatieve aspecten, zoals het LED Intelligent Light System¹ met welkomstverlichting. Het comfortabele en tegelijk sportieve karakter, het kwalitatief hoogstaande interieur en de innovatieve assistentiesystemen van Mercedes-Benz Intelligent Drive leggen de lat steeds hoger. Ervaar de nieuwe C-Klasse zelf tijdens een uitgebreide proefrit. Gecombineerd verbruik: 4,0 - 5,8 l/100 km, 25,0 - 17,2 km/l. CO2-uitstoot: 103 - 135 g/km. U rijdt al een C-Klasse vanaf € 36.995,- incl. BPM en BTW en excl. recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken. Voor kosten en leveringsvoorwaarden zie www.mbdb.nl. Leasetarief vanaf € 595,- per maand excl. BTW o.b.v. Operationele Service Lease, looptijd 48 maanden, benzine 20.000 km per jaar, diesel 30.000 km per jaar. Acceptatie onder voorbehoud door Mercedes-Benz Financial te Utrecht. Bel voor meer informatie: 00800 - 97 77 77 77 (gratis). ¹Optioneel.

Mercedes-Benz Alphen a/d Rijn De Schans 25 2405 XX Alphen a/d Rijn tel. 0172 - 47 51 55.

Mercedes-Benz Den Haag Donau 42 2491 BA Den Haag tel. 070 - 340 03 00.

Mercedes-Benz Leiden Vondellaan 45 2332 AA Leiden tel. 071 - 576 93 03.

Mercedes-Benz Naaldwijk Klompenmakerstraat 50 2672 GA Naaldwijk tel. 0174 - 52 67 70.

www.mbdb.nl, info@mbdb.nl

Profile for VNO-NCW West

West juni 2014  

Verenigingsblad van VNO-NCW West, werkgeversorganisatie voor Noord- en Zuid-Holland.

West juni 2014  

Verenigingsblad van VNO-NCW West, werkgeversorganisatie voor Noord- en Zuid-Holland.

Advertisement