Page 1

nr 5 •

oktober 2010 •

jaargang 6

voor ondernemers in de Randstad

Miljoenen ontbijt vno ncw


Als ondernemerr bent u erbij gebaat dat uw juridische zaken

Wat niet wegneemt dat onze advocaten u ook uitstekend

op orde zijn. Zo voorkomt u getouwtrek achteraff en dat scheelt

bijstaan als het toch op procederen aankomt. U bent van

tijd en geld. Pellicaan Advocaten brengt de juridische risico’s

harte welkom voor een oriënterend gesprek bij één van

in kaart op het gebied van arbeids- en ondernemingsrecht. Zo

onze vestigingen. Neem voor meer informatie contact op met

kunnen wij eventuele obstakels tijdig signaleren en wegnemen.

Michel Straus, tel. 020 206 06 55 of kijk op www.pellicaan.nl

ORDE IN ZAKEN

Kan uw organisatie juridisch gezien tegen een stootje?


Om beter schoon te maken gaan we eerst even op uw stoel zitten Schone ruimtes bevorderen het werkplezier, brengen tot uitdrukking dat een bedrijf of organisatie geeft om het welzijn van zijn medewerkers, leiden tot minder ziekteverzuim en dragen bij aan een positief imago. Gom Schoonhouden is al meer dan 40 jaar gespecialiseerd in goed en efficiĂŤnt schoonhouden. Onze 6.800 medewerkers zijn elke dag in het hele land actief om kantoren, productielocaties, publieke ruimtes (luchthavens, stadions etc.) en ziekenhuizen vakkundig schoon te maken. Met een systematische aanpak die we hebben laten patenteren en die uniek is in de wereld. Wilt u weten wat Gom voor uw organisatie kan betekenen? Kijk voor meer informatie op www.gom.nl of bel (010) 298 11 44. Wij zijn u graag van dienst. Gom. Schoonmakers die vooruitdenken

Onderdeel van Facilicom

De juiste mensen op de juiste plek

;deea[[dXe[aZWjb[[\j$$$    

                  !  " # #   $ % 

   &   &   

 

    

        '()'*++," - *./0+)'*1*!- 1(1.10'/'/) 2)

    


INHOUD

08

14

18

22

COLOFON WEST. wordt periodiek uitgegeven door VNO-NCW West in samenwerking met Media Business Press. VNONCW West is de regionale werkgeversorganisatie voor Noord- en Zuid-Holland. Ze behartigt de belangen voor het bedrijfsleven en biedt de aangesloten werkgevers een netwerk.

Gebruikte pictogrammen:

VNO-NCW West Postbus 93073 2509 AB Den Haag T 070 349 08 10 E info@vno-ncwwest.nl www.vno-ncwwest.nl Info lidmaatschap: Anita Zeilstra T 070 349 08 12 E zeilstra@vno-ncwwest.nl

Onderwijs en arbeidsmarkt

Uitgeefpartner Judith Verbeek Thieme Media Business Press Postbus 8643 3009 AP Rotterdam T 010 289 40 75 E info.tmbp@thiemegroep.nl www.tmbp.nl Druk Thieme Media Services

Ruimte voor bedrijven

Duurzaamheid

Hoofdredactie Annemarie van Oorschot VNO-NCW West Teksten en eindredactie VNO-NCW West Thieme Media Business Press Opmaak Thieme MediaCenter

Advertentie-exploitatie Thieme Media Business Press Lian Gebhardt T 010 289 40 84 E lian.gebhardt@thiemegroep.nl Coverfoto FotograďŹ e: michelporro.com Illustratie: Jonathan Morris @ebiun.nl

Bereikbaarheid

vno ncw

4

WEST. oktober 2010


OPINIE

INDUSTRIEBELEID

08 HOOFDARTIKEL

VOOR R WINDENERGIE

MILJOENENONTBIJT

Prinsjesdag, miljoenennota, bezuinigingen. Wat gaat er nog geïnvesteerd worden in de regio? Vijff ondernemerskringen van VNO-NCW W West organiseerden een Miljoenenontbijt en formuleerden hun wensen voor het nieuwe kabinet.

13 COLUMN

POWER VOOR DE BOUW

Het gaat economisch slecht met de bouwsector. VNO-NCW West helpt haar leden met inspirerende Bouwpowerbijeenkomsten. “Samen komen we er zeker weer bovenop”, zegt voorzitter René Klawer.

14 KRACHTENVELD

VIER R INNOVATIEHAARDEN

Wetenschapsparken kunnen onze economie versterken, zegt de Randstad-agendaa van VNO-NCW W West. In Noord- en Zuid-Holland zijn op dit moment vier parken in volle bloei. Een impressie van hun kracht.

18 PROFIEL

FRANK TEEUWISSE, DSM

De locatiedirecteur van DSM in Delft zit in de race met Singapore, Shanghai en Boston. “Zeker bij het vervangen van fossiele stoffen. Iedereen is er mee bezig. De tijd dringt, de concurrentie is keihard.”

TWEEDE KAMER, MAAK EINDE AAN

RATJETOE

VAN LOKALE REGELS BIJ AANBESTEDINGEN

Bernard d Wientjes, voorzitterr VNO-NCW, W in hett Financieele Dagblad van 9 septemberr 2010

EN VERDER 06 IN BEDRIJF I

22 VIZIER

12 FOTOREPORTAG R E

23 REGIONIEUWS

17 IN ‘T OOG

26 NIEUWE LEDEN

21 LEZERSAANBIEDING

26 AGENDA

SER-voorzitter Rinnooy Kan vindt dat industrietakken, waaronder windenergie, weer door de overheid gesteund moeten worden. Toen hij nog voorzitter was van VNO-NCW pleitte hij uitsluitend voor generiekk industriebeleid, omdat de markt zelff wel zou bedenken wat kansrijk was. Maar Rinnooy Kan is van inzicht veranderd. Zo niet de overheid. Op politiekk niveau zit de handelsgeest al jaren in een recessie en durft niemand te bewegen. De markt ondervindt schade van een zwalkend beleid, terwijl juist nu internationaal posities ingenomen worden. Hoe maakk je Den Haag duidelijkk dat het bij de ontwikkeling van windenergie niet alleen gaat over duurzaamheid, maar ookk over werkgelegenheid, kenniseconomie, internationale concurrentiepositie en landelijkk economisch herstel. Met name offshore wind, met windmolens ver in zee, is een grote economische kans. Uiteenlopende, onafhankelijke onderzoeken geven dat aan. Uit het rapport van Roland Berger Strategy Consultants blijkt bijvoorbeeld dat offshore windenergie de grootste economische potentie heeft van vijftien duurzame technologieën. De directe bijdrage aan de economische productiewaarde loopt vanaff het jaar 2020 op tot minimaal 2,4 en maximaal 4,7 miljard euro per jaar; de werkgelegenheid tot minimaal 12.000 en maximaal 20.000 fulltime banen. Nederland kan uitgroeien tot de top-3 van de wereld met de perfecte geografische uitgangspositie in het centrum van alle offshore windontwikkelingen op de Noordzee. Maar zonder duidelijkk stimuleringsbeleid zal Nederland de boot wederom missen. Dan wordt het passieff toekijken hoe buurlanden profiteren van de groeiende miljardenmarkt. Want er zijn al genoeg buitenlandse overheden die wél beseffen dat de kosten voor de baat uitgaan. Hans Bais, directeurr ATO (product- en marktontwikkelaar duurzame energie) en lid d van VNO-NCW Noordwest-Holland

oktober 2010 WEST.

5


TEKST INTERVIEWS Robin Ouwerkerk

West 8 urban design & landscape architecture

IN BEDRIJF

DUTCH

TALKING DUTCH’ MANAGEMENTGOEROE MANFRED KETS DE VRIES over INSEAD Fontainebleau (MT, T september 2010)

NEDERLAND KOPLOPER DUURZAAMHEID As het gaat om duurzaam ondernemen behoren Nederlandse bedrijven tot de absolute wereldtop. Dat concludeert VNO-NCW uit de nieuwste DowJones Sustainability Index. Deze index bevat 318 ondernemingen en is verdeeld in 57 categorieën. Met maar liefst vijff supersector leaders scoort Nederland nog beter dan vorig jaar. Duurzaamste onderneming in hun categorie zijn: AkzoNobel Philips TNT Air France-KLM Unilever TNT (Industriële Goederen en Diensten) strijkt voor de vierde keer op rij deze eervolle titel op. Unilever voert al twaalf jaar onafgebroken de ranglijst aan in de Voedsel & Drank. AkzoNobel won voor de vierde maal de titel in de categorie Chemie. Philips en KLM zijn ook in 2010 supersector leaders in hun sector, respectievelijk van Persoonlijke en Huishoudelijke Goederen en van Reizen en Vrije Tijd. In 2009 waren Unilever, TNT en DSM de besten in hun categorie.

6

FOTO

‘ELKAAR DE WAARHEID VERTELLEN HEET HIER

BRANDGRENS MAAKT KANS OP AWARD Op 14 mei 1940 vernietigde een Duits bombardement binnen een kwartier de binnenstad van Rotterdam. Rotterdam brandde. Pas in 2006 besloot het gemeentebestuur de brandgrens fysiek te marke ren. “Een noodzakelijk project,” stelt Adriaan Geuze, oprichter van het Rotterdamse stadsontwerpbureau West 8, dat de opdracht uitvoerde. “Dat bombardement was een gruweldaad tegen de stad en de bevolking. Straatjes, hoekjes, grachten, panden zijn verdwenen; de ziel van de stad.” Geuze en de zijnen wilden de opdracht binnenslepen. “Het zou niet hét monument worden. Dat is het beeld van Zadkine al. De Brandgrensmarkering moest een meer populaire versie worden, aangevuld met een website die allerlei informatie biedt over het bombardement: foto’s van de oude stad en van de brand, ooggetuigenverslagen, de vernieuwing na de oorlog. Ook zijn er zes granieten Brandgrensstenen geplaatst, met uitleg over het bombardement, maar ook functionerend als zitelement.” En zo ziet het er nu ook uit. Geuze: “Het is een van de schaarse projecten die echt helemaal uit je vingers komt. Het werkt, het past. Het was op tijd klaar. Vaak gebeurt het dat fase 1 wel wordt gerealiseerd, maar fase 2 niet. Of dat er budgettaire beperkingen zijn…” De permanente Brandgrensmarkering Rotterdam is genomineerd voor de Dutch Design Awards (DDA). Geuze legt uit: “Design wordt vaak gedefinieerd als ontwerp of concept. Maar zo’n award krijg je vooral voor de uitwerking. Een aantal partners – Philips, de diensten Stadsontwikkeling en Gemeentewerken van Rotterdam, grafisch ontwerpbureau Opera – heeft buiten zijn grenzen geopereerd. Zo gaan de energiezuinige led-lampen in de straat, die zijn gebruikt om de brandgrens te markeren, dertig jaar mee. De bolle lens is ijzersterk. Je voelt hem als je eroverheen loopt, zonder dat je je nek breekt, en je ziet hem ’s avonds vanaf dertig meter. Loop je overdag over die lens, dan is het icoon erin wit. ’s Avonds rood. De Brandgrensmarkering is tot in de finesses uitgewerkt.” Hoe belangrijk het winnen is van de DDA? “De nominatie is al mooi,” vindt Geuze.


IN BEDRIJF

BEDRIJFSOPVOLGING GOED REGELEN Hett is de nachtmerrie van elke ondernemer. Je hebtt een mooii familiebedrijff en je zakenpartner, tevens familielid d overlijdt. En dan blijktt dat je de overdrachtt niett goed d hebtt geregeld. Hett overkwam Dannyy van derr Meerr van transportbedrijff Gordijn (sinds 1881) uitt Rijswijk. Zijn moeder overleed in 2006. Jarenlang was zij directeur-grootaandeelhouder geweest en ze was nog actieff in het bedrijf. Maar feitelijk had Danny het al overgenomen, dacht hij. Van der Meer blikt terug: “Voor een overdracht moet geld op tafel komen. Daarvoor had ikk een lening gekregen van mijn moeder, tegen lage rente. Maar dat hadden we zakelijkk slecht geregeld. De fiscus kon er alle kanten mee op.” Zo liepen ze de bedrijfsopvolgingsfaciliteit mis, die juist in het leven is geroepen voor dit soort situaties. Van der Meer werd door de fiscus aangeslagen voor bijna een halff miljoen euro aan successierechten. “Als we het slim hadden gedaan, had die overdracht mij nauwelijks iets gekost.” De aanslag was zo hoog, dat Van der Meer zijn bedrijff had moeten verkopen om dat bedrag op te brengen. Hij ging in beroep. Nu, vier jaar later, is het nog steeds niet geregeld. Al is een schikking nabij. Van der Meer zal nog twee tot drie ton moeten betalen aan de belastingdienst, vreest hij. De juridische bijstand achteraff kost Van der Meer bovendien nu al zo’n dertigduizend euro. Mede uit verantwoordelijkheidsgevoel voor zijn medewerkers hield Van der Meer het bedrijff overeind. Dat de familie die niet in het bedrijf Gordijn zit, door het akkefietje met de fiscus geen deel van de erfenis krijgt, vindt hij pijnlijk. Zijn les heeft hij geleerd en daarom waarschuwt hij andere ondernemers. “Maakk niet één keer een testament, maar toets het continu aan veranderende omstandigheden. Omring je met mensen die jou adviseren bij wetswijzigingen: een goede notaris, een goede belastingadviseur en een goede accountant. En tegelijkertijd: houd het testament simpel. Je kunt toch niet alles afdekken.”

INTERNET INSPIREERT R Kunnen ondernemers via internet klanten aan zich binden door hen te inspireren? Ja! Dat bewijst Canon Australië met zijn EOS-Photochains. De cameragigant nodigt creatieve fotografen uit om zich te laten inspireren door een beeld uit een van de talloze kettingen en daaraan een schakel toe te voegen. Techniek T k doet er minder toe. Het ene gepubliceerde beeld moet het volgende oproepen. Het resultaat? Een creatieve communityy die tal van chains tevoorschijn tovert met allerlei thema’s: van pinkk en jump tot moustache en green. Canon won met deze Photochain onder andere Gold, Silver and Bronze Lions op het prestigieuze Cannes International Advertising Festival. www.canon.com.au/worldofeos/photochains

EMANCIPATIE

PERCENTAGE DOE-HETZELVERS ONDER

VROUWEN

STIJGT J NAAR RUIM 40 PROCENT. DE DAMES WINNEN LIEVER ADVIES IN BIJ EEN BOUWMARKT DAN BIJJ MAN OF VRIEND Onderzoekk van De Vos & Jansen in opdracht van bouwmarktketen Hornbach

vno ncw

oktober 2010 WEST.

7


HOOFDARTIKEL

TEKST Jos de Gruiter FOTO michelporro.com

Wensen voor nieuw KABINET

Miljoenenontbijt Den Haag, voorbespreking met de leden van het discussiepanel onder leiding van Jeroen Smit.

vno ncw


HOOFDARTIKEL

Praten over de laatste begroting van het demissionaire kabinet had niet zo veel zin, maar als het aan de voorzitters van vijf regio’s van VNO-NCW West ligt, moet het nieuwe kabinet zich hardmaken voor een betere infrastructuur en beter onderwijs. En het aantal ambtenaren mag omlaag.

vno ncw


HOOFDARTIKEL

V

oorzitter Jan Versteegh van VNO-NCW Rijnland, bestuursvoorzitter en partner bij TeekensKarsens advocaten en notarissen, is bezorgd. “De ontstane politieke onrust is slecht voor ondernemen en ondernemersklimaat. Nederland staat voor grote opgaven als het gaat om overheidsfinanciën, economie en werkgelegenheid. Om die aan te pakken, is een breed politiekk en maatschappelijkk draagvlakk nodig. We worden nu geconfronteerd met een Miljoenennotaa die niet – off in het beste geval – halff tegemoet komt aan wat er de komende jaren moet gebeuren.” Net als andere kringen van VNO-NCW W West hield Rijnland direct naa Prinsjesdagg een zogenoemd Miljoenenontbijt. En net als de andere kring-

LEDEN N WILLEN N KABINET VVD V -CDA A (PVV) Een digitale flitsenquête was het. De leden van VNO-NCW West kregen twee dagen de tijd om hun mening te geven over de kabinetsformatie. Dat leverde ruim tweehonderd reacties op (bijna 10 procent) en veel uitgesproken meningen bij de open vragen. Dit onderwerp leeft!

KABINET Bijna 44 procent van de respondenten geeft de voorkeur aan een minderheidskabinet VVD-CDA, met gedoogsteun van de PVV. Op de tweede plaats staat de coalitie VVD-CDA-PvdA: 29 procent. Maar liefst 65 procent van onze leden denkt dat het kabinet vroegtijdig zal vallen.

WIE MOET ER R PR REMIER WORDEN R ? DE TOP 5 Markk Rutte Job Cohen Neelie Kroes Ivo Opstelten Alexander Pechtold Maxime Verhagen

57 % 10 % 6% 4% 3% 3%

BEZUINIGINGEN Van de respondenten vindt 57 procent dat er tussen de 15 en 20 miljard moet worden bezuinigd, 29 procent neemt met minder genoegen en 13 procent vindt dat er meer dan 20 miljard aan bezuinigen nodig is.

WAAROP BEZUINIGEN? TOP 3 Ambtelijkk apparaat Ontwikkelingshulp Defensie

36% 25% 13%

‘LATEN WE DE

BEPERKTE MIDDELEN GOED INZETTEN’

is Versteegh bezorgd over de moeizame formatie en de complexe problemen die op het nieuwe kabinet afkomen. Een belrondje langs vijff kringvoorzitters levert een aantal verontruste reacties op en een wensenlijstje voor de nieuwe coalitie. Verbeteren van de infrastructuur is daarin een veelvoorkomende wens. Zo wijst Versteegh erop dat de nieuwe ministersploegg er niet onderuit kan om stevigg te investeren in wegen en openbaar vervoer. “Dat is in de regio Rijnland al jaren een groot knelpunt. We missen een goede verbindingg tussen A4 en A44, de Rijnlandroute. Minister Eurlings heeft er geld voor uitgetrokken, maar helaas te weinig: de regio en de provincie kunnen niet de helft van de kosten opbrengen.” Versteegh vindt verder dat er een nieuwe ontsluitingg moet komen voor het noorden van de Bollenstreekk en de regio Alphen is de files op de provinciale wegg richtingg Leimuiden en Schiphol (N207) ookk al langg zat, vertelt hij. “De provincie heeft nu plannen voor halve maatregelen, maar de wegg moet echt verdubbeld worden. En zo zijn er nogg meer knelpunten in onze regio die om een oplossingg vragen.” De RijnGouwelijn bijvoorbeeld, de snelle tramverbindingg van Goudaa viaa Alphen naar Leiden en verder naar de kust, die de wegen kan ontlasten. “De plannenmakerij duurt te lang,” vindt Versteegh. “De stroperigheid van procedures op het gebied van ruimtelijke ordeningg en infrastructuur moet verdwijnen. Minister Eurlings heeft met de spoedwet voor infrastructuur zijn best gedaan, maar het schiet niet op. De overheid is niet in staat om flexibel te reageren op economische ontwikkelingen. De nodige investeringen blijven uit en regio Rijnland gaat achterlopen.”

Knelpunten Ookk op andere plaatsen moeten knelpunten in de infrastructuur worden opgelost. Hans Verkaart, voorzitter van VNO-NCW W Den Haagg en eigenaar van technisch installatiebureau Verkaart, verbaast zich over de aanpakk van het verkeerscirculatieplan in zijn stad. “Uitstekend dat de overheid mensen in bus en tram wil krijgen. Maar als er vno ncw

10

WEST. oktober 2010


HOOFDARTIKEL

vervolgens een verkeerscirculatieplan wordt geïntroduceerd, magg je toch verwachten dat het autoverkeer op die wegen kan doorrijden. Maar we zien dat het openbaar vervoer op alle ringwegen voorrangg heeft en zelfs de verkeerslichten beïnvloedt. Als wij de gemeente daarop aanspreken, krijgen we te horen dat het rijksbeleid is. Ikk zou de nieuwe minister van Verkeer en Waterstaat met klem willen vragen dat beleid bij te stellen.” Het grote infrastructurele knelpunt van de regio lijkt te worden opgelost: de A4 door Midden-Delfland gaat er, na bijnaa vijftigg jaar discussiëren en procederen, eindelijk komen. Verkaart: “Alle hobbels zijn genomen. Maar ikk ben nogg voorzichtig: we hebben de afgelopen tien jaar wel vier keer gehoord dat de spaa de grond in kon. Ikk hoop dat het echt doorgaat. Ikk durff er niet aan te denken dat er alsnog een kinkk in de kabel komt.” Meer naar het noorden weet VNO-NCW W NoordwestHolland ookk wat langg vechten voor een wegg inhoudt. De verbindingg tussen Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn en Enkhuizen is de verkeersslagader van West-Friesland. Al meer dan veertigg jaar wordt gediscussieerd over het verbeteren van deze wegverbinding. “In de komende kabinetsperiode beginnen de werkzaamheden,” vertelt kringvoorzitter Guido de Wit, “maar we blijven alert, want er moet nogg geld komen van de provincie.” De Wit, partner bij Pesman Advocaten in Alkmaar en Haarlem, wijst het komende kabinet verder op het risico van verwaarlozing van de regio. “In de structuurvisie van de provincie worden we aangemerkt als krimpregio, maar er liggen hier geweldige kansen.” Een kansrijke sector noemt De Wit het bestaande zaadveredelingcluster. “Dat zou een impuls moeten krijgen, want de regio is een belangrijke greenport.” De Wit pleit verder voor behoud van de marinehaven in Den Helder en de kernreactor bij het ECN in Petten. “Als de reactor wordt stilgelegd, zal er veel hoogwaardige energiekennis vervliegen. En wat de marinehaven betreft: de bedrijvigheid is voelbaar tot in Alkmaar. Bezuinigingen op de marine zullen grote gevolgen hebben voor de regio.”

Geldpotten Iets naar het zuiden is Kasper Karssen voorzitter van VNO-NCW W Rijngouwe. De directeur van Karssen Office in Bodegraven wil dat het nieuwe kabinet de gemeentelijke herindelingg in Zuid-Holland voortvarend ter hand neemt. “In deze regio sputteren een aantal gemeenten tegen, dat is kortzichtig.” Karssen wijst erop dat tachtigg procent van de bevolking op een off andere manier afhankelijkk is van geld van de overheid. “Onze stroom subsidies, uitkeringen, toeslagen, bijslagen en kortingen is zo oneindig, dat het griezelig wordt,” vindt hij. “Om al die potten met geld cirkelen honderden consulenten, deskundigen en adviseurs die, bekostigd door dezelfde overheid, het doel hebben om zoveel mogelijkk van de subsidie naar binnen te harken.

Het vraagt leiderschap en overtuigingskracht van de toekomstige regeringg om de mindsett van de Nederlander op dat vlakk te veranderen.”

Onderwijs Innovatie en onderwijs zijn thema’s die in alle regio’s spelen. Voorzitter Cor van der Wel van VNO-NCW W Oostland wijst op het grote belangg van de greenport die West- en Oostland samen vormen. “Er zitten hier veel innovatieve bedrijven. Die innovatiekracht moet versterkt worden. Ikk realiseer me dat het Rijk krap bij kas zit, maar laten we de beperkte middelen in elk geval goed inzetten.” En maakk subsidietrajecten niet onnodigg gecompliceerd, vindt hij. “Soms is er geld beschikbaar maar ben je ergg langg bezigg om voor een relatieff gering bedragg in aanmerkingg te komen.” De directeur van IT-bedrijff Promaxx uit Bergschenhoek hoopt verder dat onderwijs, ondanks de hachelijke financiële situatie van het Rijk, de volle aandacht zal behouden. “De behoefte aan hoogopgeleide mensen wordt steeds groter, maar het wordt ookk steeds moeilijker om ze te vinden. In onze regio zijn er innovatieve bedrijven die al mensen uit Indiaa moeten halen.” Dezelfde waarschuwingg komt uit de mond van Versteegh (Rijnland). “Het lijkt afgezaagd, maar in onze regio wordt een groot tekort aan - vooral technisch - geschoold personeel voorspeld en dat op al betrekkelijkk korte termijn. Vooral de maakindustrie ondervindt daarvan de problemen en die is ontzettend belangrijkk voor de regionale economie en werkgelegenheid.” L

Miljoenenontbijten

vno ncw

rijnland

vno ncw

den haag

vno ncw

oostland

vno ncw

noordwestholland

vno ncw

rijngouwe

oktober 2010 WEST.

11


FOTO’S

John Brussel

FOTOREPORTAGE

MILJOENENONTBIJT LEIDEN Op de ochtend naa Prinsjesdag, 22 september, kwamen bijnaa tweehonderd leden van VNO-NCW W Rijnland in de Hogeschool Leiden bijeen om van gedachten te wisselen over de economische en politieke situatie in ons land. Gastspreker professor Goudszwaard (toegepaste economie rijksuniversiteit Leiden) was tamelijk positieff over het economische herstel. Bezuinigingen zijn nodig, maar moeten volgens hem over een langere termijn worden uitgesmeerd. Aan de paneldiscussie namen deel: Steff Blok, Tweede Kamerlid VVD, Jaap Smit, voorzitter CNV V Vakcentrale, Diederikk Samsom, Tweede Kamerlid PvdA A en Niekk Jan van Kesteren, algemeen directeur VNO-NCW. Steff Blok, die in de wandelgangen wordt getipt als minister in een nieuw kabinet met de VVD, voorspelde dat er de komende jaren veel demonstraties op het Haagse Malieveld zullen zijn. “Er komt veel vervelend nieuws aan.”

vno ncw

12

WEST. oktober 2010


COLUMN

POWER VOOR DE BOUW

W

e hadden een mooie zomer. Hoewel er sinds mensenheugenis niet zoveel regen gevallen is, kopten de kranten in augustus dat de economie weer aantrekt. Dan neem je je ondergelopen kelder maar wat graag op de koop toe. Na regen komt zonneschijn. Helaas geldt dat niet voor alle sectoren. Met name de bouw, goed voor zes procent van ons bruto nationaal product, heeft het zwaar te verduren. De gevolgen van de kredietcrisis arriveren anderhalf jaar later in deze laatcyclische bedrijfstak, waardoor de hele bouwketen nu gigantisch onder druk staat. Volgens Bouwend Nederland, de werkgeversorganisatie waar Elco Brinkman de scepter zwaait, zijn al vijftigduizend mensen hun werk kwijt, voornamelijk zzp’ers, zelfstandigen zonder personeel. Daarbovenop staan nu veertigduizend banen op de tocht van vooral mensen in loondienst, van metselaar tot loodgieter, schilder en dakbedekker; leverancier, architect, projectontwikkelaar, noem maar op. Dat aantal staat gelijk aan tien procent van het totale personeel in de sector. Gelukkig onderkent onze regering de noodlottige situatie. Demissionair minister De Jager heeft begin september het btw-tarief voor renovatiewerkzaamheden aan de eigen woning verlaagd van 19 naar 6 procent. Een uitstekende maatregel. Bovendien heeft De Jager meer stimuleringsmaatregelen aangekondigd. Ondertussen proberen wij op een bescheiden schaal de bouw te ondersteunen. Veel van onze leden zijn werkzaam in deze sector en hoewel ze geen van alle klagers zijn, kun je hun zorgen uit de verhalen destilleren. Vorig jaar heeft een van onze ondernemerskringen, VNO-NCW Oostland, Bouwpower gelanceerd. Onder die noemer organiseren we bijeenkomsten voor leden en relaties uit de bouwketen met als doel samen innovatieve oplossingen en nieuwe producten te bedenken. Iedereen doet mee: aannemers, projectontwikkelaars, banken, makelaars, installateurs. De gemêleerde samenstelling van de groep stimuleert de creativiteit. Bovendien is er zoveel verschillende kennis aanwezig, dat al snel duidelijk wordt of een idee haalbaar is of niet. Inmiddels houden we ook Bouwpower-bijeenkomsten in Rotterdam en staan ze op de agenda in Den Haag en Amsterdam. Een knap staaltje van ‘Samen zijn we sterk’ toch? De crisis in de bouw zal tot ver in het jaar 2011 voortduren, is de verwachting. De economie krijgt nog een lelijke tik te verwerken. Van de andere kant zie ik veerkrachtige ondernemers die voor elkaar op de bres springen. Samen komen we er zeker weer bovenop. Dat is het wezen van een vereniging.

DE ECON KRIJG J NOG LELIJ TE VERW

René Klawer, voorzitter VNO-NCW West

vno ncw

oktober 2010 WEST.

13


KRACHTENVELD BIO SCIENE PARK K LEIDEN Life Sciences (geneesmiddelen, therapieën en diagnostiek) Opgericht: 1985 Ruimte voor nieuwe bedrijvigheid: ca 10 hectare Omzet 2009: circa 7 miljard euro Aantal werknemers: circa 12.000 Voorbeelden van bedrijven: Prosensa, Galapagos, Crucell, Apotex, Centocor Voorbeelden van instituten: Universiteit Leiden Leids Universitair Medisch Centrum TNO Topinstituut Pharma Voorbeelden producten: Geneesmiddelen in melkk van nakomelingen stier Herman Factor V voor diagnose bloedstollingsziekte www.bioscienceparkleiden.nl SCIENCE PARK K AMSTERDAM ICT Life Sciences (geneesmiddelen en diagnostiek) Opgericht: 2005 Aantal bedrijven: 100 Ruimte voor nieuwe bedrijvigheid: 500.000 vierkante meter Aantal werknemers: 3.300 (10.000 in 2020) Voorbeelden van bedrijven Agendia, BDS, SMS Oncology Voorbeelden van belangrijke instituten Universiteit van Amsterdam FOM-instituut voor Atoom en Molecuulfysica CWI, Centrum Wiskunde & Informatica SARA Reken- en Netwerkdiensten Voorbeelden van producten Eerste internetverbinding met VS Start grootste internetknooppunt ter wereld Bijzonderheden Ookk gepland: woningbouw, waaronder 600 studentenunits, en Amsterdam University College (2012)

TRA

ke kap me

www.scienceparkamsterdam.nl

TEKST Annemarie van Oorschot

STIMULEER TECHNOLOGIEPARKEN, DE MOTOREN VAN ECO

14

VNO-NCW West bracht in augustus de Groeiagenda Randstad uit; adviezen aan het nieuwe kabinet over de ontwikkeling van de Randstad. (www.vno-ncwwest.nl/randstad) Die adviezen zijn hard nodig, want de concurrentiepositie staat ten opzichte van andere grootstedelijke regio’s in Europa onder druk.

‘Versterkk kennis en innovatie als motor van vernieuwingg en groei’ luidt het eerste agendapunt. En als subagendapunt: ‘Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen zorgen voor hoogwaardige science parks rond de universiteiten in Amsterdam, Delft, Leiden en Rotterdam.’ Rake punten bleekk recent, toen het World Economic Forum (WEF) de mondiale concurrentie-indexx publiceerde. Daarin staat dat

de investeringen in onderzoekk en ontwikkelingg in Nederland dalen en dat de afstand tussen het bedrijfsleven en de universiteiten groot blijft. En dat, terwijl de kabinettenBalkenende innovatie tot speerpunt van hun beleid hebben gemaakt. Zouden science parks voor betere prestaties kunnen zorgen? Op deze bedrijventerreinen zijn kennisintensieve bedrijven en organisa-


KRACHTENVELD

SPACE BUSINESS PARK K NOORDWIJK Ruimtevaarttechnologie Opgericht: 2005 Ruimte voor nieuwe bedrijvigheid: 10 hectare Aantal werknemers: circa 1000 Voorbeelden van bedrijven Satellite Services, Decos, Sapienza ESTEC 2, ESA Business Incubation Centre Voorbeelden van instituten ESA, European Space Agency Technische Universiteit Delft NSO, Netherland Space Office fi TNO Voorbeelden van producten: Software en onderdelen voor satellieten Zonnepanelen

ANSFER

ennis pitaal ensen

www.spacebusinesspark.nl www.esic-noordwijk.eu

SCIENCE PORT HOLLAND Technopolis Delft Industriële biotechnologie Energie, klimaat en water Medische technologie Opgericht: 2008 Ruimte voor nieuwe bedrijvigheid: 600.000 vierkante meter Beoogd aantal banen: 12.000-15.000 Voorbeelden van bedrijven NMI, Exact, Yes! Delft (incubator) Voorbeelden van instituten TU Delft, TNO, Deltares Voorbeelden van producten Kernreactor voor isotopen Stormvaste paraplu Bijzonderheden Betrokken bij ontwikkeling van campussen in Delft Noord (DSM), Hoboken (Erasmus MC), RDM en Merwede/Vierhavens in Rotterdam www.scienceportholland.nl

ONOMIS CHE GROEI ties gevestigd, gericht op onderzoekk en innovatie en op transfer van kennis, mensen en kapitaal tussen alle vestigingen. Ze worden ookk wel kennis-, technologie-, wetenschapsparken off campussen genoemd. Het onderzoekbureau Buckk Consultants International heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken eind november de wetenschapsparken in Nederland in kaart gebracht. Het onderscheidde 24 cam-

pussen, waarvan de volgende in het werkgebied van VNO-NCW W West (Noord- en ZuidHolland):

- TU Delft Campus (Delft) - Space Business Parkk (Noordwijk) - Bio Science Parkk (Leiden)

- AMC Medical Business Parkk (Amsterdam) - VU Biomedical Parkk (Amsterdam) - Technopolis (Delft) - EMC Hoboken (Rotterdam) - Science Parkk Watergraafsmeer (Amsterdam)

Op deze pagina’s wordt de economische kracht van de laatste vier in beeld gebracht. De eerste vier zitten nogg in de idee- of opstartfase. Aan Watergraafsmeer en Bio Science Parkk kent Buckk een nationaal belangg toe.

15


AD VERT O R I AL

Het milieu is wereldwijd een veelbesproken onderwerp waarbij vooral de problematiek rond de CO2-uitstoot hoog op ieders agenda staat. Onterecht volgens Egbert Vennik, directeur van Business Unit Randstad bij afvalverwerkingsbedrijf Van Gansewinkel Groep. “Het is wellicht het bekendste probleem, maar niet het meest urgente. Er moeten nu vooral oplossingen komen voor de verarming van de bodem en de ruwe grondstoffen die in een razendsnel tempo opraken.” De electrische vuilniswagen past in de reductie van de Co2 uitstoot en het ingezamelde afval wordt gebruikt als groene stroom waarmee de vuilniswagen weer wordt opgeladen!

IN MINDER DAN TWEE DECENNIA ZIJN WE DOOR EEN AANTAL VAN ONZE RUWE GRONDSTOFFEN HEEN:

DE OPLOSSING LIGT IN HERGEBRUIK DOOR RECYCLING! Van Gansewinkel maakt duurzaamheid tastbaar dankzij de terugwinning van schaarse grondstoffen en het opwekken van energie en warmte uit restafval. En dat hergebruik vandaag de dag cruciaal is, blijkt wel uit het feit dat maar liefst 40% meer ruwe grondstoffen ontgonnen worden dan de aarde kan herstellen... SCHAARSTE “De laatste schatting is dat we over achttien jaar compleet door ons zilver, koper, tin heen zijn”, aldus Vennik. “En rodium is alleen nog in China te vinden, maar dit land heeft de markt gesloten. Dat is alarmerend, zeker als je je realiseert dat deze ruwe grondstoffen in tal van producten gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld mobiele telefoons, computers en laptops. Al zijn de vooruitzichten schrikbarend, productie zal echt niet tegengehouden kunnen worden. Wel is het zo dat je te maken krijgt met schaarste waardoor de prijzen zullen gaan stijgen. De oplossing ligt dan ook in een andere manier van ontwikkelen en omgaan met grondstof-

fen. Recycling wordt steeds belangrijker. Momenteel bedraagt ons recyclingspercentage 75% (lees: 9 miljoen ton afval), maar dat kan hoger worden als meer bedrijven al in de ontwerpfase van een product nadenken over de eindfase zodat grondstoffen teruggewonnen kunnen worden en een tweede leven krijgen.” ZUIVERE TOEPASSING Zoals ook het geval is bij cradle to cradle, een steeds meer gebruikt principe in de bouw. Door alleen materialen en constructietechnieken toe te passen die hergebruikt kunnen worden, zorg je ervoor dat grondstoffen behouden blijven en de keten gesloten kan worden. Vennik: “Glas is bijvoorbeeld 100% recyclebaar als het zuiver toegepast wordt. En ook hout is uitstekend te hergebruiken, mits het niet vervuild is door verlijming, persing of het gebruik van milieuonvriendelijke verf.” Maar er zijn tal van sectoren waarin ruwe grondstoffen verwerkt worden en dus een nieuw leven kunnen krijgen. Ook Desso Tapijt is zo’n bedrijf dat een zorgvuldig milieubeleid

nastreeft. “De tapijten worden zo geproduceerd dat de grondstoffen hergebruikt kunnen worden als deze hun eindfase bereiken”, eindigt Vennik. “De tapijten worden vervolgens in een gesloten circuit opgehaald waarna deze in een van onze recyclingsfabrieken uit elkaar worden getrokken zodat de grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden. Ander voordeel van het recyclen van grondstoffen is dat het een veel lagere energieconsumptie en CO2-uitstoot heeft dan bij het gebruik van ruwe grondstoffen. Wil je als bedrijf écht groen ondernemen, dan is recycling al een hele belangrijke stap naar een beter milieu.” Meer informatie is te vinden op www.vangansewinkel.nl


TEKST Margo Verbiest

IN ’T OOG

MADONNA Emilyy Ansenk, directeur van de Kunsthall in Rotterdam, en lid d van VNONCW W Rotterdam: “Deze Madonna is een van de beroemdste werken ter wereld, gemaakt door Edvard Munch. De Noorse schilder is bij het grote publiekk bekend van De Schreeuw. Hij heeft geprobeerd de ultieme vrouw te schilderen. En daar is hij zeer in geslaagd. Alles heeft hij in dit beeld gevangen. Het heilige, maar ookk het erotische. Zijn liefde voor de vrouw, maar ook zijn lastige relaties met vrouwen. Zijn tweede liefde bijvoorbeeld, heeft hem na een korte relatie zijn leven lang achtervolgd en onder andere gedreigd met zelfmoord. Munch heeft overigens vier versies gemaakt van deze Madonna, die van elkaar verschillen. In een van die versies wordt ze omringd door een geschilderde lijst met spermacellen en is een embryo met een doodshoofd afgebeeld. Leven en dood dus in één beeld. Munch wordt gerekend tot de expressionisten, maar zijn werkk is zo divers, dat je hem daarmee tekort doet. Hij is een eenling, en hij was zijn tijd ver vooruit. Deze litho dateert uit 1895. Zijn werkk is voor het eerst in Nederland te zien, in de Kunsthal. Werkk uit uitsluitend particuliere collecties, meer dan honderdvijftig schilderijen. Ikk voel me dus erg rijk, in positieve zin, met deze tentoonstelling in de Kunsthal.” www.kunsthal.nl

Madonna, Edvard d Munch, 1896-1902, litho in vijff kleuren, ©Munch Museum / Munch Ellingsen Group / Pictoright Amsterdam 2010

vno ncw

oktober 2010 WEST.

17


PROFIEL

TEKST Veerle Focke FOTO michelporro.com

Frankk Teeuwisse is sinds twee jaar locatiedirecteur van het biotechnologische bedrijff DSM in Delft. In de wereldwijde race om vervangers van fossiele brandstoffen, constateert hij een keiharde concurrentie. Door anderen een kijkje in de keuken te bieden, kan hij een voorsprong krijgen.

‘DE CONCURRENTI CONCURRENTIE I

IS KEIHARD’ Het is alweer twaalff jaar geleden dat Gist-brocades werd overgenomen door DSM. Inmiddels is het Delftse bedrijf een toonaangevende wereldspeler op de markt van life sciencess en hoogwaardige materialen; grondstoffen voor voedings- en geneesmiddelen. Het produceert antibiotibiotica, enzymen, gist en gistextracten. “Helaas zijn er maar weinigg mensen die het weten, maar wij hebben hier de grootste antibioticafabriekk ter wereld staan”, zegt een trotse Teeuwisse, lid van VNO-NCW W Delft. “Antibiotica en gist ontstaan uit een vergelijkbaar biotechnologisch proces. In de biotechnologie maakk je chemische stoffen met micro-organismen, die ikk voor het gemak ‘beestjes’ noem. Bijnaa alles wat je met de traditionele organische chemie creëert, kun je ookk door beestjes laten uitvoeren. Alleen het proces is anders. In de traditionele chemie gooi je stoff A en stoff B bij elkaar en krijgg je door een reactie stof

C. In de biotechnologie voed je beestjes met suikers, die vervolgens een stoff uitpoepen en die gebruikk je.”

Dus hier staan overal bakken met beestjes en poep? “Ja, op het terrein staan reactoren van 1 tot 220 kubieke meter met daarin de beestjes en voedingsstoffen. Dat wordt geroerd, verwarmd en op temperatuur gehouden. Vergelijkk het met het bewaren van vlees. Als je het in de diepvries doet, gaat het niet schimmelen. Maar bewaar het een paar dagen bij 36 graden en…”

...het loopt weg. “ Daarom hebben wij er een vat omheen gebouwd. We laten die beestjes, afhankelijkk van product en beest, daarin twee off drie dagen hun gangg gaan en dan halen we met alvno ncw

18

WEST. oktober 2010


oktober 2010 WEST.

19


PROFIEL

lerlei processen de uitwerpselen eruit. Met als resultaat bijvoorbeeld een antibioticum.”

Dat is het? “Het kan een eindproduct zijn, ja. Fermentatie, schimmelen, rotten; het komt allemaal op hetzelfde neer. Als je eten in de vuilnisbakk laat liggen, dan gebeurt daar iets wat je liever niet wil. Wij kunnen dat proces precies zo sturen dat er heel nauwkeurigg uit komt wat we wel willen. Door traditionele chemische processen te vervangen, werken we relatief ongevaarlijkk en besparen we fossiele brandstoffen.”

Dat klinkt erg milieuverantwoord... “Dat zijn we ook. Wij gebruiken enkel plantaardige producten. Daarbij is het de kunst grondstoffen te kiezen die niet concurreren met de voedselketen. In veel landen wordt op grote schaal bio-ethanol gemaakt uit maïs, rijst off suikerbieten, maar die producten worden ookk gegeten. DSM gebruikt enkel afval. Ookk uit de bladeren en stengel van maïs kan bijvoorbeeld suiker worden gehaald. Dat is enerzijds maatschappelijkk verantwoord en anderzijds zakelijkk goed, want de fossiele grondstoffen raken gewoon op.”

Het vervangen van fossiele grondstoffen is populair. Hebben jullie veel concurrentie? “Dan moeten we onderscheid maken tussen productie en research. Onze productie van antibioticaa is succesvol concurrerend met het Verre Oosten. Quaa research zitten we in een race. Iedereen is bezigg met onderzoekk naar alternatieven voor de fossiele brandstoffen. Singapore, Shanghai, Boston, daar zitten enorme concentraties van kennis. Dat hebben wij hier rond Delft ook: een aantal bedrijven dat zich bezighoudt met biotechnologie en natuurlijkk de TU Delft en de universiteit van Leiden. Daarmee werken we samen.”

Dus het is niet langer ‘houd je keuken gesloten’? Nee, we werken samen, maar dat kan nogg veel meer. De tijd dringt, de concurrentie is keihard. Een mentaliteitsveranderingg is nodig. Je kunt alles wel in je uppie willen ontwikkelen, maar als het snel moet off kostbaar is, dan kun je beter samenwerken. Wij participeren bijvoorbeeld in BEBasic, een grootschaligg samenwerkingsproject. Daarnaast willen we ons terrein openstellen voor bedrijven die zich bezighouden met biotechnologie. Zij kunnen gebruikmaken van al onze faciliteiten en vergunningen. Dat bespaart een hoop tijd en geld en zo creëren we een betere concurrentiepositie en werkgelegenheid voor de regio.

‘VAN

HUIS UIT BEN IK MIJNBOUWER’

Is dat een persoonlijke missie? Ikk ben van huis uit mijnbouwer en heb een paar jaar ondergronds gewerkt. Dat is een heel andere takk van sport, maar er is wel een parallel: de sfeer. Ondergronds heb je altijd een enorme saamhorigheid. Dat kom ikk nu weer tegen, die enorme wil om de klus samen te klaren. Dit verhaal klopt aan alle kanten zo goed dat ikk er steeds weer enthousiast van word.

Houd je al zoveel van beestjes dat je ze kweekt in je vuilnisbak? Nee hoor. Het enige dat ikk met mijn vuilnisbakk doe is hem elke vrijdagg buiten zetten en in de zomer met een poedertje schoonmaken. Ikk staa liever achter het fornuis. Noem me maar een fanatieke hobbykok.

Met als favoriet schimmelkaas? Ja, serieus! Dat kan toch geen toeval zijn? L Voor een uitgebreide versie van het interview: www.vno-ncwwest.nl/westpunt www.dsm.nl

vno ncw

20

WEST. oktober 2010


advertentie

LEZERSAANBIEDING Thieme Workshop Direct Mail

Maak in één dag een succesvolle mailing Herkent u vragen als: • Hoe krijg ik de aandacht van mijn klanten? • Wat werkt beter? Een brief of een folder? • Online communiceren of juist een printmailing? • Waar haal ik de juiste adressen vandaan? Vragen die u zich stelt als u (potentiële) klanten wilt benaderen. Met de Thieme Workshop Direct Mail maakt u binnen één dag een succesvolle mailing onder begeleiding van professionele tekstschrijvers, vormgevers en DMadviseurs.

De eerste 10 aanmeldingen betalen geen inschrijfgeld De capaciteit is beperkt tot een maximaal aantal personen, dus wees er snel bij. Op = op! Thieme MediaCenter Rotterdam en TNT Post bieden u deze compleet verzorgde dag* aan voor € 150,– per persoon. De eerste 10 beslissers betalen géén inschrijfgeld. Maak uw interesse kenbaar via info@thiemegroep.nl

*De Thieme Workshop vindt plaats begin 2011. Een exacte datum wordt nog bekend gemaakt.


HIJ KOMT, HIJ KOMT


REGIONIEUWS

MINIMAAL ACHT SNELTRAMS PER UUR FOTO: A. VAN OORSCHOT

Randstadraill behoortt tott de hoofdwegenstructuurr van de gemeente Den Haag, vinden de leden van VNONCW W Den Haag. Daarom moett de sneltram tussen 6.00 en 22.00 0 uurr de haltes langs deze route minimaall acht keerr perr uurr aandoen. Op 17 september overhandigde Hans Verkaart, voorzitter van VNO-NCW Den Haag, het rapport ‘Dé basis van een succesvolle toekomst: Bereikbaar Den Haag’ aan wethouder Peter Smit van Verkeer en Vervoer. Hiermee gaff hij gehoor aan de uitnodiging van het nieuwe gemeentebestuur mee te denken over het te voeren beleid. De ondernemers doen concrete aanbevelingen voor een betere bereikbaarheid. Een paar voorbeelden: - Zorg voor verdubbeling van het spoor tussen Den Haag en Rotterdam, zodat zes intercity- en zes stoptreinen per uur over deze rails kunnen gaan; - Leg zo snel mogelijkk de Rotterdamsebaan aan, de vierde entree naar de stad voor auto’s; - Regel een goede doorstroming van het autoverkeer op de buiten- en centrumring van de stad met roton-

des, groene golven en ongelijkvloerse kruisingen; - Wijzig voor internationaal treinverkeer de naam van Rotterdam CS in Rotterdam The Hague CS. Rapport downloaden: www.vno-ncwwest.nl/denhaag

LOKET VOOR DUURZAAM ONDERNEMEN Bedrijven lopen regelmatig aan tegen zaken die duurzaam ondernemen lastig maken. De regelgeving kan belemmerend werken, financiële middelen ontbreken off de juiste wegen om te bewandelen zijn onbekend. De commissie Duurzaamheid van VNO-NCW Regio Amsterdam steekt graag een helpende hand uit. De leden van de commissie werken bij organisaties als IBM, ABN AMRO, New Energy Docks, Houthofff Buruma, Croon Elektrotechniek, Bureau ZuidAs en projectontwikkelaar PFC2. Zij beschikken over ervaring en expertise én een enorm netwerkk op het gebied van duurzaamheid. VNO-NCW- leden kunnen per mail hun advies inwinnen. De commissieleden geven antwoord off koppelen bedrijven aan elkaar, zodat in tweede instantie aan de gekoppelde partij het advies kan worden gevraagd. Mail uw vraag naar duurzaamheid@vno-ncwwest.nl Binnen vier werkdagen antwoord.

PUBLIC AFFA F IRS ‘We hebben vastgeroeste tegenstellingen doorbroken en vastgelopen projecten vlotgegrokken. Op tal van locaties zijn de werklieden al concreet aan de slag off zelfs al klaar.’ Demissionairr ministerr Eurlings van Verkeer en Waterstaatt in een brieff aan de Tweede Kamerr (15 5 septemberr 2010) ‘Voorzieningen als onderwijs komen in gevaar als de stad Den Haag nog minder geld krijgt. Ikk zie liever dat op provincies gekort wordt.’ Wethouderr Sanderr Dekkerr in de NRC C (14 septemberr 2010)

23


AD VERT O R I AL

EVEN VOORSTELLEN‌

In deze rubiek stellen nieuwe leden zichzelf voor. Belangstelling voor deelname? Meldt het via West.

Robert Stroeve

Robert van Lente

Irene van Bentum

ONS BEDRIJF‌ SQM Vastgoed adviseert ondernemers en organisaties bij het vinden van de juiste huisvesting. Ons bedrijf onderscheidt zich door betrokkenheid en maatwerk. We zijn klein begonnen en richtten ons in eerste instantie op de speciďŹ eke wensen van onze ondernemers. De afgelopen jaren hebben we ons daarin als makelaars en adviseurs bewezen. Het kiezen van een eerste kantoorlocatie is immers voor een startende ondernemer niet eenvoudig en een grote stap. Wij begrijpen dat en denken vanuit die overtuiging mee met onze klanten.

ONS BEDRIJF‌ Ontwikkelingsmaatschappij Den Haag, beter bekend als Om Den Haag, draagt met diverse projecten en initiatieven al bijna tien jaar bij aan een duurzame toekomst van de regio Haaglanden. Hierbij combineren we kennis en kunde van het bedrijfsleven en overheden. Zo heeft Om Den Haag het Platform Duurzaam Den Haag opgericht en het Klimaatfonds Haaglanden. Om Den Haag is betrokken bij een breed scala van projecten. Soms als aanjager of kennispartner, dan weer als adviseur of projectmanager. Maar altijd vanuit de volle overtuiging dat een duurzame toekomst hand in hand gaat met duurzaam economisch rendement.

ONS BEDRIJF‌ RAK Communicatie is een jong Rotterdams bureau dat voor iedere opdrachtgever een helder advies formuleert. Wij combineren onze eigen kennis en kunde met een actief en betrouwbaar netwerk. De kracht van RAK ligt in het concreet maken van de vaak al lopende denkprocessen bij een ondernemer Daarnaast zijn wij eigenaar van de Hercules Trophy in Nederland, een sportief, teambuilding- en netwerkevent dat al jaren internationaal een succes is. Begin september heeft de eerste Nederlandse Trophy plaatsgevonden op Recreatieoord Binnenmaas. Diverse teams van bedrijven streden tijdens twaalf ludieke sportieve proeven om de eerste Trophy. Een doorslaand succes Ên deelnemers gaven aan dat dit veel meer effect heeft dan een gewoon bedrijfsuitje!

ONZE AMBITIE IS‌ in de afgelopen jaren met deze ondernemers meegegroeid! Tegenwoordig brengen wij vraag en aanbod bij elkaar van bedrijfsonroerend goed binnen en buiten de Randstad, variÍrend van kantoor- en winkelpanden tot bedrijfshallen. Wij geven advies aan grote gerenommeerde ondernemingen, maar ook nog steeds aan kleine ondernemers. Samen met hen zoeken we naar de beste locatie om hun droom te verwezenlijken. BEL ONS, WANT‌ als u op zoek bent naar een vastgoedadviseur met kennis van zaken en een no-nonsense mentaliteit en die zich onderscheidt door betrokkenheid en maatwerk

SQM Vastgoed Benoordenhoutseweg 21-23 2502 AM Den Haag TtF 070-326 84 40 I www.sqmvastgoed.nl

ONZE AMBITIE IS‌ de duurzame stad en regio dichterbij brengen met concrete rendabele projecten en die leiden tot een duurzame leefomgeving. BEL ONS, WANT‌ Om Den Haag is de spin in het web als het gaat om duurzame ontwikkeling in Den Haag en de regio Haaglanden. Om Den Haag opereert op het snijvlak van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Door onze ervaring en ons uitgebreide netwerk zijn wij als geen ander in staat duurzaamheid te vertalen naar de praktijk en belevingswereld van ondernemers.

Stichting OM Den Haag Riouwstraat 191 2585 HT Den Haag TtF 070-362 61 53 I www.omdenhaag.nl

ONZE AMBITIE IS‌ om samen met het snelgroeiende netwerk van partners en klanten de Hercules Trophy tot een zeer bekend merk in Nederland te maken. BEL ONS, WANT‌ wij zien dat organisaties nog steeds alles op alles zetten om de corebusiness goed draaiend te houden. Abstracte zaken als public relations, media en reclame komen hierbij, vaak ten onrechte, als laatste aan bod. Tijdens een afspraak bespreken wij graag uw visie en wat wij voor elkaar kunnen betekenen.

RAK Communicatie 8JMIFMNJOBLBEFt"33PUUFSEBN T 06-167.46.878 I http://www.rak-communicatie.nl http://twitter.com/rakcom


AD VERT O R I AL

EVEN VOORSTELLEN…

Thieme media Business Press inspireert

ONS BEDRIJF… Thieme Media Business Press is dé praktische en theoretische ondersteuner voor de uitgever in beweging. Onder de merknamen Boekblad academie en Mediafact academy brengen wij opleidingen, cursussen en seminars voor de uitgeverijbranche in de breedste zin van het woord: voor educatieve uitgevers, algemene boekenuitgevers, uitgevers van vak en wetenschap en uitgevers van dagbladen en tijdschriften. ONZE AMBITIE IS… om uitgevers, redacteuren en vormgevers te informeren en op te leiden op het gebied van nieuwe media en crossmediaal uitgeven. Ook hebben we een groot aanbod aan basisopleidingen, waaronder de Opleiding Uitgeverij. Tijdens de opleiding nemen cursisten het hele uitgeefproces onder de loep: van uitgeefstrategie tot uitgeefplan en van calculaties tot promotie. De basis van de opleiding is de digitale leeromgeving, waar de cursist alle theorie en opdrachten kan vinden, contact kan zoeken met medecursisten en studiebegeleiders en opdrachten kan insturen en feedback ontvangen. Daarnaast zijn er een bijeenkomsten waarin de opdrachten en de theorie worden be-sproken en worden er excursies georganiseerd naar bedrijven die uitgeverijen ondersteunen.

Thieme Media Business Press Molenbaan 19 • 2908 LL Capelle aan den IJssel • T 010-289 4093 • F 010-289 2076 I www.boekbladacademie.nl

In deze rubiek stellen nieuwe leden zichzelf voor. Belangstelling voor deelname? Meldt het via West.

Elly van Vliet

We spelen met onze cursussen zo snel mogelijk in op de ontwikkelingen in de markt. Zo starten we in september met de cursus Succesvol games uitgeven. In deze cursus wordt antwoord gegeven op de vraag hoe uitgevers en ondernemers geld kunnen verdienen met games. In twee dagen worden aan de hand van cases en door verschillende sprekers de verdienmodellen van games bijgebracht. De insteek van deze cursus is heel praktisch: de cursisten kunnen daarna direct aan de slag! BEL ONS, WANT… bij ons bent u aan het juiste adres als u opgeleid wilt worden tot allround uitgever. Als opleider staan wij in de uitgeefbranche goed bekend. De cursussen en seminars starten meerdere keren per jaar. Meer informatie vindt u op onze websites.

ONS BEDRIJF… Adecco Group Nederland bestaat uit Adecco (General en Specialized Staffing) DNC, Ajilon, Badenoch & Clark en Modis (Professional Staffing) en Lee Hecht Harrison (outplacement). Professional Staffing spitst zich toe op de vakgebieden Finance, ICT, Legal, Science en Engineering & Technical. In Nederland is Adecco actief met circa 1.000 medewerkers vanuit ruim 160 vestigingen. Het hoofdkantoor staat in Zaltbommel. Wereldwijd is de Adecco Group de grootste aanbieder van HR-oplossingen, actief vanuit 5.900 kantoren in 60 landen. Adecco Nederland is lid van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en ISO-9001 gecertificeerd. ONZE AMBITIE IS... Een allround personele dienstverlener te zijn die als businesspartner langdurige relaties met haar klanten onderhoudt. BEL ONS WANT... Onze organisatie is afgestemd op de vragen die horen bij de dynamiek van de arbeidsmarkt. Standaard services of specialistenwerk, u bent verzekerd van optimale support en kwaliteit. Daar zetten wij niet alleen de beste mensen voor in, maar ook verrassende beheer-, analyse- en communicatietechnologieën. Zo boekt u snel tijd- en kwaliteitswinst en houdt u de kosten beheersbaar.

Thieme Media Business Press Molenbaan 19 • 2908 LL Capelle aan den IJssel • T 010-289 4093 • F 010-289 4076 I www.mediafactsacademy.nl

Adecco Group Nederland Hogeweg 123 • 5301 LL Zaltbommel T 0418-784 000 • F 0418-784 111 I www.adecco.nl


NIEUWE LEDEN / AGENDA

VNO-NCW Amsterdam − drs. M.C. Spek Prospex Amsterdam BV VNO-NCW Delft − E.F. van Hunnik First Element BV − mr. K.A.M. Stoffels The Tax Company − mw. M.P. van de Velde Verbeek Swung House Haaglanden VNO-NCW Den Haag e.o. − mw. C.J. Bouma - Kroon Ministerie van Binnenlandse Zaken/EC Mobiliteitsorganisatie − ing. A.H. Deekens Witteveen+Bos − drs. M.W.H. Dirks Provast

− mw. drs. J.M. de Mos Levade Management & Consultancy − J.H.A. Slootmaekers MBOZ office support − R.M. van der Sluis ABN AMRO Bank − R.P. Stoker Aon Risk Services − drs. P. Wuite Slim Rijden - Advies VNO-NCW Gooi en Vecht − A.W. Konz Buhl Fijnmetaalbewerking BV VNO-NCW NoordwestHolland − H.J. Wilminkk RA Deloitte Accountants BV

VNO-NCW Rotterdam − S.J. van der Graaf SAM Headhunting − U.P. de Haan De Haan Management Partners Training, Coaching, Interimmanagement − J. van Leeuwen Aon Risk Services − P.M.M. Schimmel UTS Abbink Rotterdam − drs. E. Spindler Identity Games − ir. J. Vogel Croon Elektrotechniek BV − M.C. Vlot Berlioz − K. Wassens MSc Rotterdam School of Management

Voor een actueel ledenoverzicht: www.vno-ncwwest.nl/ledennet

Golftoernooi VNO-NCW Den Haag, Westland-Delfland, Rotterdam en Delft 6 oktober 2010 11.30-21.00 uur Golfbaan Delfland, Abtsrechtseweg 1, Schipluiden VNO-NCW Regio Amsterdam 14 oktober 2010 15.30-19.00 uur

SCHIJNWERPERS OP STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD IDTV, Kraanspoor 50, Amsterdam VNO-NCW Oostland 7 oktober 2010 16.00 -22.00 uur Thema Oostlanddag met workshops en presentatie economische studie De Kracht van Oostland, samen met KvK, Rabobank, LTO, OVPN, O3B, NOOVA Hotel Den Haag Nootdorp, Nootdorp www.oostlanddag.nl

VNO-NCW DGA Gooi en Vecht 7 oktober 2010, vanaff 19.00 uur

Ontbijtbijeenkomst Slim Bereikbaar 25 oktober 2010, 8.00-10.00 uur

THEMABIJEENKOMST

SLIM BEREIKBAAR ROTTERDAM

Evert van Vliet, Teeuwissen Rioolreiniging, Bestevaer 50, Huizen BouwPower Haaglanden 13 oktober 2010 19.00-23.00 uur

BOUWPOWER met sprekers Joop van Oosten, topman BAM, Marnix Norder, wethouder gemeente Den Haag KOW Groep, Esperantoplein 19 Den Haag VNO-NCW NoordwestHolland 19 oktober 2010 16.00-19.15 uur

TECHNIEK HEEFT DE TOEKOMST! met spreker Jan Kamminga Tebunus, Nijverheidsterrein 11, Ursem

met spreker Jeannette Baljeu, wethouder Haven, Verkeer en Regionale Economie Rotterdam The Hague Airport VNO-NCW Delft en VNONCW Rotterdam 27 oktober 2010 16.00-19.00 uur

DE IMPACT VAN SOCIALE NETWERKEN OP ORGANISATIE EN LEIDERSCHAP met spreker Menno Lanting, De Baak Management Centrum en auteur van het boek Connect! Westcord Hotel Delft, Olof Palmestraat 2, Delft VNO-NCW DGA Platform Zuid-Holland 10 november 2010 16.00-20.00 uur

VERGADERING DGA’S ZUID-HOLLAND met spreker Hennie van der

VNO-NCW Westland-Delfland − R. Hendriks Opti-flor BV − E. Moor Sion − M. Scherpenzeel DLV glas & energie − H.W. Verel MIF F. van Lanschot Bankiers

AGENDATIP

VNONCW W ROTTERDAM 15 oktober 2010 13.00-18.00 uur ROTTERDAM ‘PACT OP ZUID’ KANSEN! met sprekers André de Groot, Pact op Zuid procesmanager thema Economie en Arbeidsparticipatie, Michel de Baan, lid Dagelijks Bestuur deelgemeente Charlois Japans centrum Shofukan en Deksels, Rotterdam

Most, DGA Network Mastermate VBT Groep , Importweg 3, Delfgauw Bouwpower Rotterdam 23 november 2010, 16.00-18.30 uur samen met Bouwend Rijnmond

HOE KUN JE DUURZAAMHEID OMZETTEN IN KANSEN? met sprekers Paula Verhoeven, directeur klimaat gemeente Rotterdam, Niels Ruyter, regiomanager Bouwend Nederr land, Jan van der Kaaij, managing partner Between-us, René Giesbers, directeur Cargoshell, Jan de Mooij, regiodirecteur Zuid West Blauwhoed Vastgoed ICDuBO, Heijplaatstraat 21 E1, Rotterdam

vno ncw

26

WEST. oktober 2010


Met wat persoonlijke aandacht zijn ze lekkerder aan het werk

Zorg en Zekerheid verzorgt de gratis FitCheck voor uw werknemers.

www.zorgenzekerheid.nl/ďŹ tcheck

West.  
West.  

Verenigingsblad van VNO-NCW West, werkgeversorganisatie voor Noord- en Zuid-Holland.

Advertisement