Page 1

voor ondernemers in de Randstad

Heeft de provincie nog toekomst? Het taboe demotie Suzanne StraathofKocken: kandidaat voor lijst Topvrouwen www.vno-ncwwest.nl

jaargang 11 • februari 2015 • nr 1

WEST.


INHOUD

IN DIT NUMMER

08

HOOFDZAAK

PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN Op 18 maart worden de Provinciale Statenverkiezingen gehouden. Politici, op zoek naar kiezers, domineren de discussies in de media. Maar wat vinden ondernemers en bestuurders? West. vroeg vier van hen uit de regio West naar hun mening. Is de provincie nog die belangrijke partner of is de toekomst aan gemeenten en nieuwe metropoolregio’s?

12

KRACHTENVELD

DEMOTIE MOET KUNNEN Je wordt ouder en je hoeft niet meer per se hoger op de ladder te komen. Liever doe je een stapje terug. Of je bent werkgever en je wilt werknemers een overgangsregeling aanbieden naar hun pensioen. In Nederland is dit vaak nog een taboe. Onterecht, vindt VNO-NCW. Langzaamaan wint ‘demotie’ terrein, zo wees ook een onderzoek onder personeelsmanagers uit.

16 Weten wat er in uw sector speelt

met één druk op de knop.

TOPVROUW BIJ KONE Vrouwen in de top van het bedrijfsleven zijn nog steeds schaars, ondanks alle voorgestelde ‘quota’ en pogingen tot verandering. Suzanne Straathof-Kocken, kandidaat voor de lijst Topvrouwen van minister Bussemaker en Hans de Boer, zag het aantal vrouwen in staffuncties binnen haar bedrijf vervijftienvoudigen. “Als je stappen maakt moet je rekening houden met een werkweek van zestig uur.”

05 OPMERKELIJK

20 TOAST OP DE VRIJHEID

Met de Rabo Kennis App heeft u relevante kennis snel bij de hand om uw visie

06 VI-SITE

21 AGENDA

15 KLAWER

21 NIEUWE LEDEN

Download nu de Rabo Kennis App via rabobank.nl/kennis

16 Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, tijdens de Big Improvement Day, 21 januari:

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw sector is nu wel erg eenvoudig. te bepalen en te anticiperen op economische ontwikkelingen in uw branche.

12

PROFIEL

EN VERDER De Rabo Kennis App: actuele kennis direct beschikbaar.

08

‘Nederland moeten we veel meer gaan managen als een onderneming’

Een aandeel in elkaar Februari 2015 VNO-NCW WEST.

3


OPMERKELIJK

COLOFON HERSTEL CONSUMENTENVERTROUWEN WEST. wordt periodiek uitgegeven door VNO-NCW West in samenwerking met KEPCOM Creatieve Communicatie. VNO-NCW West is de regionale werkgeversorganisatie voor Noord- en Zuid-Holland. Ze behartigt de belangen voor het bedrijfsleven en biedt de aangesloten werkgevers een netwerk.

STIMULEREN GROEI

AANPAKKEN HOGE BELASTINGDRUK

VERBETEREN KWALITEIT ONDERWIJS

STIMULEREN BUITENLANDSE HANDEL

VERMINDERING BUREAUCRATIE EN REGELDRUK VNO-NCW West Postbus 93073 2509 AB Den Haag T 070 349 08 10 E info@vno-ncwwest.nl www.vno-ncwwest.nl Info lidmaatschap Erna Verschuur T 070 349 08 12 E verschuur@vno-ncwwest.nl Uitgeefpartner KEPCOM Creatieve Communicatie Oude Delft 200 2611 HH Delft Rik Weeda T 015 219 26 10 E welkom@kepcom.nl www.kepcom.nl

Jong talent in uw zaak

TERUGDRINGEN ZORGKOSTEN

INNOVATIEBELEID

VERBETERING INFRASTRUCTUUR EN BEREIKBAARHEID

STIMULEREN WONINGMARKT

VERDUURZAMING ECONOMIE

CRIMINALITEITSBESTRIJDING

Druk Drukkerij Tesink, Zutphen

Maak er werk van met de Startersbeurs

Hoofdredactie Annemarie van Oorschot VNO-NCW West Ontwerp en opmaak KEPCOM Creatieve Communicatie

Wat is het?

Win-win

De Startersbeurs Den Haag biedt gemotiveerde

U kunt met de Startersbeurs tijdelijk, voor slechts

jongeren die in het bezit zijn van een mbo 4, hbo- of

€ 100,- netto per maand en zonder blijvende

wo-diploma de kans om een half jaar werkervaring

verplichting een gemotiveerde kracht inhuren. U

en vakkennis op te doen.

krijgt daarmee een hoogopgeleide jongere in de zaak

Het is een regeling die u als werkgever kunt gebruiken

die met een frisse blik naar het vak kijkt. Misschien

om een starter een half jaar een werkervaringsplek

ontmoet u op deze wijze wel een toekomstige

te bieden.

medewerker! Kortom, een echte win-winsituatie.

Advertentie-exploitatie KEPCOM Creatieve Communicatie Rik Weeda T 015 219 26 10 E rik@kepcom.nl www.kepcom.nl Bart Tiemens T 06 51 34 58 70 E bt.media@live.nl Cover: Michel Porro

KABINET MOET CONSUMENTEN­ VERTROUWEN VERBETEREN Eind vorig jaar hield VNO-NCW een landelijk onderzoek naar de mening van directeuren van Nederlandse ondernemingen over het kabinetsbeleid. In totaal 343 leden van regionale ondernemersverenigingen namen deel. Onder hen 72 ondernemers van VNO-NCW West. Het rapportcijfer dat de ondernemers gaven aan het kabinet-Rutte-Asscher steeg van 4,9 in 2013 naar 5,6 eind 2014. Toonde in 2013 nog 30 procent zich tevreden over het kabinet, nu is dat 50 procent. Vooral de hervor­mingen in de wetgeving worden gewaardeerd. Pijnpunt is de stijgende lasten. Bovenstaande grafiek toont welke zaken het kabinet als eerste moet aan­ pakken in 2015, volgens de leden van VNO-NCW West. Op 1 staat ‘herstel con­ sumentenvertrouwen’, op 2 ‘groei’ en op 3 ‘belastingdruk’. In de landelijke uitslag staan stimuleren van de groei, herstel van consumentenvertrouwen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op respectievelijk 1, 2 en 3. Bron: Nieuwjaarsenquête van Forum (VNO-NCW) 2015.

Meer weten of direct een vacature plaatsen? Kijk op www.startersbeurs.nu/den-haag

Februari 2015 VNO-NCW WEST.

5


VI-SITE

VI-SITE

Tekst: Rik Weeda

DE DROOMWERELD VAN VOLKERWESSELS Je kunt veel zeggen van de bouwwereld, maar niet dat de ondernemers in deze branche lijdzaam wachten op herstel van de markt. Een van de nieuwe initiatieven om een antwoord te vinden op een krimpende vraag is het Wooniversum van bouwbedrijf VolkerWessels. Een 3D-projectie biedt potentiële kopers van woningen de mogelijkheid alvast een virtuele wandeling te maken door hun toekomstige woning en te kijken of de loungebank toch niet in de andere hoek van de woonkamer moet staan.

Vanuit de receptie van het Wooniversum in Nieuwegein leidt een onopvallende deur tot een halvemaanvormige projectie­ ruimte. Op het scherm zie je hoe je vanuit het diepzwarte universum afdaalt naar onze aardse werkelijkheid. De reis gaat voort naar Nederland dat steeds dichterbij komt. Langzaam worden de contouren zichtbaar van de plaats waar je woning wordt gebouwd. Na een fotografische trip langs de toeristische trekpleisters sta je plotseling voor de levensgrote projectie van jouw woning. De voordeur opent daadwerkelijk en je stapt de donkere 3D-hal binnen van het Wooniversum.

6

Februari 2015 VNO-NCW WEST.

Virtual reality-bril Dan start de virtuele ervaring. De plattegrond van de woning is geprojecteerd als een maquette; schaal 1 op 10. Miniatuurmeubels, planten, televisies en -keukenapparatuur kun je daar plaatsen waar je wilt. Heb je je woning ingericht, dan begeef je je naar het midden van de ruime hal (22 x 11 m) waar je woning geprojecteerd wordt op een schaal van 1 op 1. Eenmaal met de virtual reality-bril op loop je door je toekomstige woning. De meubels die je op de maquette hebt geplaatst, kom je daadwerkelijk tegen. Je loopt van kamer tot kamer, van verdieping naar verdieping.

Vraag stimuleren

Koerswijziging

Virtual reality is al geruime tijd bekend. Ook VolkerWessels past deze techniek met het Wooniversum al enkele jaren toe. Des­ondanks worden 3D-animaties in de woningmarkt nog steeds weinig ingezet. Onterecht, meent Hans Zippro, manager Wooniversum. “Uit onderzoek onder huizenkopers bleek dat een plattegrond te abstract is om een duidelijk beeld te geven van de woning. Daarom hebben we met behulp van het creatieve ontwerp- en bouwbedrijf Hypsos dit virtuele concept ontwikkeld. Op deze manier willen we enerzijds de vraag naar nieuwbouw­ woningen stimuleren en anderzijds de potentiële koper beter informeren.” Zippro spreekt van een ‘gekantelde markt.’ Door de afgenomen vraag naar nieuwe woningen heeft de schaarste van vroeger plaats gemaakt voor een overschot. “Daar moet je als ondernemer iets mee doen. Je moet klantgerichter opereren.”

Was het Wooniversum aanvankelijk gestart als een intern project binnen VolkerWessels, met name ondersteunend aan de eigen nieuwbouwactiviteiten, sinds vorig jaar is een koerswijziging ingezet. Zippro: “We stellen het Wooniversum ook beschikbaar voor externe partijen, bijvoorbeeld partners, architecten en ontwikkelaars. Daarmee is de formule verbreed. Stedenbouw­ kundige projecten, en bijvoorbeeld ook jachten, kunnen hier in 3D worden gepresenteerd. Je kunt als het ware de hele Amsterdamse Zuidas hier in 3D opbouwen. Daarmee zijn we een zelf­ standige unit geworden binnen VolkerWessels, maar met een eigen winst­gevende doelstelling. Nu werken we aan de plannen voor de marketing en promotie.” Zippro is optimistisch over de kansen, ondanks een nog steeds stagnerende bouwmarkt. “Natuurlijk hebben ontwikkelingen in de bouwwereld invloed op ons, maar we zijn daar niet alleen van afhankelijk. We verkopen hier niks, we bieden mensen de gelegenheid om zich beter te informeren. Daar liggen onze kansen.”

Sfeer De kracht van het Wooniversum zit volgens Zippro in emotie. “Een plattegrond zegt de meeste mensen niet zoveel. Huizen­ kopers hebben geen duidelijk beeld van wat het betekent dat een huis 375 kubieke meters inhoud heeft. Mensen willen de sfeer proeven. Ik ben zelf makelaar geweest. Als je dan vraagt waarom mensen na een aantal bezichtigingen kiezen voor een bepaald huis, dan gaat het meestal om de ‘klik’. Een huis voelt wel of niet goed. De sfeer is doorslaggevend. Die sfeer kun je in een 3Domgeving beter oproepen dan met een eendimensionale plattegrond. Zo verlagen we de drempel om nieuwbouw te kopen en kunnen we de achterstand op de verkoop van bestaande woningen verkleinen. Daarom hebben we in het Wooniversum ook een aantal gemeubileerde sfeerkamers waar bezoekers, direct na het bezoek aan de virtuele woning, die verschillende sferen zelf kunnen ervaren.”

www.wooniversum.nl

VI-SITE In de eerste editie van 2015 start West. de nieuwe rubriek ‘VI-SITE’. De populaire bedrijfsbezoeken vormen de inspiratiebron. Daarbij krijgen ondernemers en directeuren een exclusief kijkje in de keuken van een medelid van VNO-NCW West. Deze keer het bedrijfsbezoek van VNO-NCW Oostland. Op 5 februari heeft VNO-NCW Oostland een bedrijfsbezoek georganiseerd aan Boele en van Eesteren-VolkerWessels, waarbij ook het Wooniversum is bezocht.

Februari 2015 VNO-NCW WEST.

7


HOOFDZAAK

VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij bepalen in hoofdlijnen het beleid van de provincie en controleren de Gedeputeerde Staten. • d  atum verkiezingen: 18 maart • datum officiële uitslag: 23 maart. • gelijktijdige verkiezingen: Waterschapsverkiezingen 2015 en - in Caribisch Nederland - de eilandsraadsverkiezingen 2015 • frequentie: eens in de vier jaar • a  antal zetels Noord-Holland: 55 (heel Nederland: 566) • a  antal zetels Zuid-Holland: 55 • inwonersaantal Noord-Holland: 2.719.764 • inwonersaantal Zuid-Holland: 3.560.205 • g  rootste partijen in 2011: - Noord-Holland: VVD (13), PvdA (11), PVV en D66 (6) - Zuid-Holland; VVD (12), PvdA (10), PVV (8)

HOOFDZAAK

PROVINCIE KAN MEER DOEN VOOR ONDERNEMERS Metropoolregio’s zijn tegenwoordig de internationale economische zwaarte­ punten. Welke rol blijft over voor de provincie? Moet deze bestuurslaag drastisch vernieuwd worden? Op 18 maart 2015 worden de Provinciale Statenverkiezingen gehouden. VNO-NCW West vroeg ondernemers en bestuurders naar hun ervaringen met de provincie en hun visie op de toekomst.

Tekst: Pieter van der Meulen

➔ 8

Februari 2015 VNO-NCW WEST.

Februari 2015 VNO-NCW WEST.

9


HOOFDZAAK

‘PROVINCIES MOETEN VERNIEUWEN’

‘SAMENWERKEN IS DE OPLOSSING’

‘PROVINCIE BELANGRIJKE ‘OVERBODIGE LAGEN PARTNER’ VALLEN WEG’

Bert Mooren, directeur van VNO-NCW West

Roland Wondolleck, algemeen directeur Rotterdam-The Hague Airport

Marry de Gaay-Fortman, voorzitter van VNO-NCW Metropool Amsterdam en partner bij Houthoff Buruma

“VNO-NCW West behartigt de belangen van ondernemers in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Ons doel is een optimaal ondernemingsklimaat, waarin economische groei en werkgelegenheid ontstaan en daarmee welvaart voor alle inwoners van de provincies. Achterhaalde bestuurlijke constructies en overheden die teveel met zichzelf bezig zijn vormen echter een bron van ergernis voor onder­

“Als luchthaven hebben wij interactie met alle bestuurs­ lagen. Rotterdam doet het ontzettend goed op belang­ rijke lijstjes, zoals architectuur, toerisme, bestuurlijke vernieuwing, sociale vraagstukken en vergroening. Maar filevorming blijft een probleem rondom onze stad en daarmee ook voor Rotterdam-The Hague Airport. Dat kun je ook positief bekijken. Dat het nu weer vol staat, geeft aan dat we qua activiteiten weer de goede kant op gaan. Infrastructurele investeringen zijn noodzakelijk. De capa­citeitsdruk op het wegennet, het spoor en ook de luchtvaart blijft toenemen. De problemen worden door de overheid goed herkend. Ik heb goede ervaringen met de samenwerking. Wij zijn door onze frequente contacten goed thuis in ‘het landschap’ van Provinciale Staten. Bestuurlijke vernieuwing vanwege de metro­poolregio's hoeft niet bedreigend te zijn. Het afbouwen van de pro­vinciale taken is geen doel op zich. Ondernemers die de provincie uitsluitend als inefficiënt en achterhaald bestempelen, vind ik dan ook te kort door de bocht. Het is een kwestie van perspectief. Als een ondernemer voor het eerst in contact komt met deze bestuurslaag, kan ik me voorstellen dat het even wennen is. De provincie is een complex instituut, maar samenwerking komt van twee kanten: als je niet begrepen wordt, is je verhaal misschien niet duidelijk. Als vlieger weet ik dat je met de verkeers­toren op de­zelfde

‘PROVINCIE EN STEDEN MOETEN NIET MEER STRIJDEN OM MACHT EN GELD’ nemers. Er zijn te veel over­heden betrokken bij dezelfde taak, waardoor onduidelijk is waar de beslissingsmacht ligt. In plaats van strijden om macht en geld moeten de steden en de provincie samenwerken. Noord- en Zuid-Holland zijn samen verantwoordelijk voor veertig procent van de Nederlandse economie. Het gaat om belangrijke Europese regio’s. De metropoolregio’s over de hele wereld worden steeds krachtiger. Londen, Shanghai, noem maar op. In de Randstad dienen de provincies zich minder defensief op te stellen en te accepteren dat de steden aan kracht winnen en meer bestuurlijke ruimte verdienen. Er moet een nieuwe vorm van ‘governance’ worden ontwikkeld. Een goed en modern openbaar bestuur is een belang­ rijke vestigingsvoorwaarde voor bedrijven. De provincies in het westen van het land moeten zich gaan vernieuwen. Zo’n nieuw bestuur moet geen beleidsfabriek zijn die alles wil toetsen, het moet meer de regierol pakken, met meer lef en ambitie werken aan innovatie, infra­ structuur, duurzaamheid en arbeidsmarkt en onderwijs. Dit is de tijd van partnerships in de gouden driehoek van provincies, steden, bedrijfs­leven en kennisinstellingen. Samen werken aan een gezamen­lijke agenda voor meer economische groei en banen!”

10

HOOFDZAAK

Februari 2015 VNO-NCW WEST.

‘ALS VLIEGER MOET JE COMMUNICEREN OP DEZELFDE FREQUENTIE’ frequentie moet communiceren. Zo is het ook met overheid en ondernemers. Je moet je kunnen inleven in de ander en vervolgens diegene weten te ‘winnen’ voor jouw plannen. De oplossing ligt vrijwel altijd in samen­werking. In Nederland komen we er daarom doorgaans samen uit!”

“De provincie Noord-Holland is een belangrijke partner van de metropoolregio Amsterdam. Wij delen dezelfde ambities, met als hoofddoel het versterken van de economische kracht van onze regio. Bij de aankomende verkiezingen moet de provincie inzetten op verbetering van het vestigingsklimaat voor de metropool Amsterdam. Dit is een belangrijke voorwaarde om internationaal door te groeien. Daarbij moet de maakindustrie de ruimte krijgen. Deze sector genereert veel werkgelegenheid en is een motor voor innovatie. Het gaat hier ook om concrete, fysieke ruimte. De vraag waar op de lange termijn de maakindustrie kan floreren, moeten we nu gaan beantwoorden. VNO-NCW Metropool Amsterdam heeft recent een visierapport gepresenteerd, waarin zij locaties aanwijst die geschikt zijn voor de ontwikkeling van de maakindustrie. De oproep aan de provincie is een leidende rol te pakken in dit proces. Samen met gemeenten en bedrijfsleven moet de provincie de fysieke ruimte voor de maakindustrie orga­niseren. Hiervoor is nodig dat bedrijventerreinen vanaf milieucategorie 3 provinciaal belang worden. Dat betekent dat de provincie de formele zeggenschap krijgt over de bestemmingen van deze terreinen. Dan wordt eindelijk beleid op regionaal

‘BEDRIJVENTERREINEN VANAF MILIEUCATEGORIE 3 ONDER REGIE VAN PROVINCIE’ niveau mogelijk voor spreiding van de bedrijventerreinen. Het belang van de rol van de overheid bij de vestiging van bedrijven in de provincie kun je aflezen aan het succes van het Amsterdam Science Park. Hierbij zijn universiteiten, provincie en bedrijven als Unilever, TATA Steel en Philips aangesloten. Onlangs heeft ASML, een Nederlands hightechbedrijf, besloten een nieuw onderzoekscentrum te openen op het Amsterdam Science Park. Daarbij gaf het nadrukkelijk aan dat de samenwerking in de triple helix (overheid, onderwijs, ondernemers) een doorslaggevende factor was in het kiezen voor Amsterdam.”

Joop Saan, directeur van de Koninklijke Saan, gevestigd in de provincie Noord-Holland “Ik pleit voor grotere gemeenten en minder provincies. De overheid moet mee met deze tijd. We leven in een heel dynamische periode. De digitale revolutie woedt volop. Dit maakt de taken van de overheid eenvoudiger, vooral op het gebied van informatievoorziening. Het bedrijfs­ leven heeft hierbij baat, maar het moet ook gevolgen

‘IK BEN MEER VOORSTANDER VAN GROTERE STEDEN ZONDER PROVINCIES’ hebben voor de overheid. Wanneer je in een bedrijf overbodige lagen hebt, dan vallen die weg. Zo ont­ wikkelt een bedrijf zich. Ik denk dat vooral op provinciaal niveau hervormingen nodig zijn. Er was enige tijd geleden sprake van het samenvoegen van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Dat lijkt me een uitstekend plan, hoewel ik meer voorstander ben van grotere steden zonder provincies. Groningen, Friesland en Drente hebben gezamenlijk 1,6 miljoen inwoners, dat is twee keer Amsterdam. Maak daar bijvoorbeeld tien gemeenten van. Kies een maat zodat de gemeente van de ene kant dicht bij de bevolking staat en van de andere kant efficiënt gerund kan worden. In de hele wereld worden steden belangrijker. Zelf heb ik weinig te maken met de provincie, dus misschien maakt onbekend onbemind. Voor vergunningen en dergelijken gaan wij altijd naar de gemeente. Ik heb prima contact met de gemeente Diemen. Van de provincie heb ik geen last, ze mag blijven bestaan, maar ze moet dan wel toegevoegde waarde houden.”

START CAMPAGNE. DOE MEE! VNO-NCW West daagt lijsttrekkers en ondernemers uit hun mening te geven over provinciale besluiten en activiteiten die voor het bedrijfsleven van belang zijn. Doe mee aan de discussie! Reageer op de blogs op www.vno-ncwwest.nl. Of ventileer een eigen standpunt op www. vno-ncwwest.nl/provincie of in de sociale media. Volg ons op Twitter @VNONCWWest of LinkedIn.

Februari 2015 VNO-NCW WEST.

11


KRACHTENVELD

DEMOTIE MOET OP DE AGENDA Geen promotie maken maar juist minder verantwoordelijkheden nemen en een stapje terug doen in salaris. Demotie is noodzakelijk om de Nederlandse economie verder op weg te helpen. Het moet op de agenda komen. ”Iedereen moet doen waarvoor hij het meest geschikt is. Dus als je ouder wordt en wat minder verantwoordelijkheid wilt, moet dat bespreekbaar zijn,” aldus VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer. In Nederland is het gebruikelijk dat naarmate je ouder wordt, je ook hoger op ‘de ladder‘ komt. Op het omgekeerde van deze promotie rust echter nog steeds een taboe. Dat is een belangrijke verklaring voor de terughoudende opstelling van werkgevers bij het aannemen van ouder personeel. Er zit een te groot risico aan vast. Werknemers moeten in salarisschalen kunnen bewegen. De Boer: “Ik heb er geen probleem mee als iemand jonger is en meer verdient. Ik ben voor flexibiliteit: mensen komen op plekken waar ze tot hun recht komen. Dat is goed voor de economie en daar profiteren we met zijn allen van.” Uit het onderzoek ‘HR Trends 2014-2015’ onder ruim zevenhonderd Nederlandse personeelsmanagers blijkt dat bijna de helft van hen zich al bezighoudt met demotie. Zo heeft ruim één op de tien werkgevers in 2014 zijn personeel gevraagd salaris in te leveren en versoberde bijna een kwart zijn arbeidsvoorwaarden. Benieuwd naar toepassing van demotie door onze leden? Ga naar www.vno-ncwwest.nl/westpunt en lees: ‘Keuze van boventallige vijftigplussers in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda’ en: ‘Demotie op eigen verzoek bij oliemaatschappij BP in Capelle aan den IJssel’.

Tekst: Lisette Jongerius/La Plume Media

12

Februari 2015 VNO-NCW WEST.

Februari 2015 VNO-NCW WEST.

13


EVEN VOORSTELLEN

KLAWER

ECONOMIE EN MILIEU HAND IN HAND Jeroen Smoorenburg Directeur

Rinske Brand Directeur-eigenaar

Ton Plooy CEO

Ons bedrijf…

Ons bedrijf…

Ons bedrijf…

‘Succes kun je garanderen’, dat is onze visie op projecten zoals die voor klanten worden uitgevoerd. Rondom projecten ontstaan veel frustraties: er wordt niet op tijd geleverd, budget wordt ruim overschreden en je vraagt je af of je nou hebt gekregen waar je om hebt gevraagd. Wij helpen organisaties met het bereiken van hun doelstellingen doordat we ons focussen op projectmanagement en kwaliteitszorg, oftewel een goed beheerst project met goede resultaten.

Brand zet betekenisvolle organisaties en initiatieven in de markt èn in de maatschappij, en helpt zo ambities waar te maken. BRAND bestaat uit jonge en enthousiaste vrouwen en mannen die energie halen uit de stad. Wij zijn ook een team dat gaat voor commer­cieel resultaat. Strategisch inzicht combi­neren we met een uiterst pragmatische aanpak. We hebben een onuitputtelijke drive het optimale rendement uit onze inspanning te halen.

tbp electronics is een gevestigde naam op het gebied van Electronics Manufacturing Services (EMS) en biedt opdrachtgevers volledig geïntegreerde services aan op het gebied van printed circuit boards, inclusief early involvement, Design for eXcellence (DfX), productontwikkeling, componenten inkoop, pcb-assemblage, test engineering, inspectie, cabinettenbouw, reparatie, up­grades, ordertracking en supply chain management. Al 40 jaar werkt tbp voor opdrachtgevers in telecom, ICT, media en entertainment, semiconductor, petrochemie, grafische, medische en offshore industrie, bouw en defensie. Met meer dan 130 medewerkers is tbp electronics een private, nietbeursgenoteerde, onderneming met haar hoofdvestiging in Dirksland, Nederland.

Onze ambitie is… Onze ambitie… bij elke klant willen wij een klantwaardering scoren van 9 of hoger: cum laude dus! U moet tevreden zijn, want dan kunnen wij het ook zijn, en voor minder doen we het niet.

Bel ons want… iedereen kent wel van die moeizame projecten waarvan je zou willen dat ze op tijd, binnen budget en met het juiste resultaat worden opgeleverd. Wij hebben die ervaring, wij kunnen dat!

14

bedrijven en organisaties helpen hun product, dienst of verhaal optimaal voor het voetlicht te krijgen. Wij bieden – op basis van ambities en doelstellingen – precies de ondersteuning die nodig is. Of het nu gaat om af en toe sparren op strategisch niveau, een volledige rebranding, de organisatie van een zakelijk event of een complete campagne.

Onze ambitie… De naam tbp staat voor the business of perfection and ‘the race for perfection has no finish line’.

Bel ons want… ook jouw organisatie, product, event of idee verdient het meer gehoord en beter gezien te worden. We horen graag wat jouw droom is.

Bel ons wanneer… u op zoek bent naar een smart EMSpartner!

Condigne bv

BRAND communicatie

tbp electronics bv

Jan Prinsheem 72 2182 ZC Hillegom T (085) 760 36 77 I www.condigne.nl

Schiedamse Vest 91B 3012 BG Rotterdam T 010 - 43 33 500 M info@brandcommunicatie.nl I www.brandcommunicatie.nl

Vlakbodem 10 3247 CP Dirksland T +31 187 602744 E info@tbp.nl I www.tbp.nl

Februari 2015 VNO-NCW WEST.

S

tel je voor, een stad zonder verkeersdrukte, zonder af val en zonder CO 2-uitstoot. Stel je voor, een stad met een per fec t klimaat in de straten, niet te koud en niet te warm, met schone pleinen en terrassen, en met geautomatiseerde ver voersmiddelen die je op elk moment naar het door jou gewenste adres brengen. Stel je voor, een stad die haar energie totaal uit hernieuwbare bronnen haalt. Een droom? Verre van dat. De bovengenoemde verbeelding wordt getoond in de YouTube-video ‘Masdar City’. Deze stad wordt op initiatief van het emiraat Abu Dhabi ontwikkeld in de woestijn. Ik hoorde van de plannen tijdens de voorbereidingen voor het reiscongres dat dit jaar in Abu Dhabi wordt gehouden. Ik ben onder de indruk. Dit is precies de weg die we met elkaar op moeten gaan. Ik ben niet de enige die dat vindt. Half januari presenteerde voormalig president van Mexico, Felipe Calderon, het rapport ‘Better Growth, Better Climate’ bij VNO-NCW in de Malietoren. Calderon is voorzitter van The Global Commission on the Economy and Climate, een brede, internationale groep van overheidsbestuurders en ondernemers die uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar de kansen voor duurzame economische groei. In hun rapport staat dat steden de machines van economische groei zijn. Hun inwoneraantal zal de komende decennia snel toenemen. Helaas vindt deze verstedelijking vaak ongepland en ongestructureerd plaats. Als we daaren­tegen goed nadenken over hoe we steden compact en duurzaam kunnen ontwikkelen, en investeren in moderne infrastructuur, technologie en innovatie, dan wordt economische groei zonder belasting van het milieu mogelijk. Pionierende steden laten het al zien, zegt de commissie. Masdar City is zo’n pionier. Eind dit jaar is er een grote klimaatconferentie in Parijs. Hoewel dergelijke topconferenties gedoemd zijn te mislukken, zie ik déze met vertrouwen tegemoet. Want ik ben het met onze voorzitter Hans de Boer eens dat het aanpakken van klimaatproblemen een win-win situatie is in plaats van een contradictie tussen economie en milieu.

‘ALS WE STEDEN DUURZAAM KUNNEN ONTWIKKELEN, WORDT ECONOMISCHE GROEI MOGELIJK.’

René Klawer, voorzitter VNO-NCW West

www.newclimateeconomy.report

Foto: Michel Porro

Februari 2015 VNO-NCW WEST.

15


PROFIEL

TOPVROUWEN TONEN HUN AMBITIES Suzanne Straathof-Kocken (45) is kandidaat voor de lijst Topvrouwen die minister Bussemaker (OCW) en werkgeversvoorzitter De Boer willen samenstellen voor de vacatures in raden van bestuur en commissarissen. Een topfunctie in Nederland bij het Finse bedrijf KONE zet haar in the picture. Het geheim? Ambities duidelijk maken, de juiste balans vinden en flexibiliteit. Straathof-Kocken is tevens bestuurslid van het VNO-NCW VrouwenNetwerk. Tekst: Tristan van Oorschot | Foto's: Michel Porro

Via het gymnasium, de hogere hotelschool, universiteit Nyenrode (finance), Siemens en het uiteindelijk verkochte familiebedrijf Nelcon (nu onderdeel van Kalmar Industries) is Straathof-Kocken in 2003 bij KONE terechtgekomen. Twee jaar later, op de jonge leeftijd van 35 jaar, werd zij gevraagd directeur Nieuwbouw te worden bij deze multi­ national in liften en roltrappen. Het eerste half jaar was heel hard werken, maar Straathof-Kocken zit tot op de dag van vandaag op een plek waar ze zich thuis voelt.

Wat houdt uw functie in? “Ik maak onderdeel uit van het Nederlandse directieteam van KONE. Ons bedrijf is in drie delen te splitsen: onderhoud, renovatie en nieuwbouw. Ik ben verantwoordelijk voor de nieuwbouw, waarbij mijn focus aan de verkoopkant ligt. Ik geef indirect leiding aan 110 mensen en draag

‘HET GOEDE AAN EEN QUOTUM IS DAT DE DISCUSSIE ACTUEEL BLIJFT’ verantwoordelijkheid voor de area Central and North Europe. Ieder najaar start het budgetproces. Dan ga ik naar Helsinki en moet ik mijn verwachtingen van de ontwikkeling op de Nederlandse markt voor de liftenen roltrappensector duidelijk maken aan de Finse Raad van Bestuur. De laatste jaren moest ik het bestuur ervan overtuigen dat zij met hun groeicijfers te hoog zaten. Mijn marktvoorspellingen wijken tot nu toe nauwelijks af

16

Februari 2015 VNO-NCW WEST.

van de reële uitkomsten. Daarbij monitor je natuurlijk wel het hele jaar door en stel je bij. Ik denk dat daar mijn kracht ligt; in betrouwbare voorspellingen. Ik weet van tevoren precies welke projecten we wel en niet krijgen. De liftenmarkt is na de kredietcrisis van 2008 met twee­ derde gekrompen. Het is dan zaak de winstgevendheid maximaal te houden en het marktaandeel als marktleider te stabiliseren. Dat is ons in Nederland goed gelukt.”

Wat is het marktaandeel van KONE? “Uitsluitend op corporate niveau zijn kerncijfers openbaar. KONE is actief in meer dan vijftig landen verspreid over de hele wereld. We onderhouden bijna één miljoen liften en roltrappen en hebben wereldwijd meer dan 43 duizend medewerkers. KONE had in 2013 een jaaromzet van 6.9 miljard euro en behoort daarmee wereldwijd tot de top 3.”

En de Nederlandse tak? “We zijn voor Finland pilotland. Toen de crisis ons bedrijf raakte, hebben we de prijsopbouw veranderd. Eerst waren offertes heel erg basisgericht, de kosten van de bouw van een standaardlift stonden erin. Nu bieden we allerlei keuzemogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van design, people flow intelligence ™ (integreren van liften, roltrappen, deuren en toegangspoorten in een gebouw – red.) en service. Dat is internationaal overgenomen. Wij zijn binnen KONE ook leidend in BIM, Building Information Modeling. Daarbij maak je gebruik van digitale 3D-modellen waardoor veel fouten op de bouwplaats voorkomen worden. Bovendien voeden wij de R&D in Finland.

Februari 2015 VNO-NCW WEST.

17


PROFIEL

KONE staat 42ste op de lijst van meest innovatieve be­drijven in de wereld en is ook het enige liftenbedrijf op deze lijst. Dat is mede dankzij de innovaties hier in Nederland. Dan moet je denken aan duurzaamheid, design en gebruikersvriendelijkheid.”

Haeghe Groep

Hoeveel vrouwen werken in de top? “Tijdens mijn eerste stafmeeting in Nederland in 2005, waar ongeveer zestig mensen bijeenkwamen, was ik de enige vrouw. Nu behoren vijftien vrouwen tot de staf. We gaan de goede kant op, maar genoeg is het nog niet. KONE faciliteert en stimuleert vrouwen door te groeien. Er zijn bijvoorbeeld veel opleidingsmogelijkheden om je leiderschapscapaciteiten te ontwikkelen. Ook organi­ seren we voor uitsluitend het vrouwelijke personeel bij­een­komsten over doorgroeikansen. KONE brengt jaarlijks een corporate responsibility rapport uit. Daaruit blijkt dat in 2013 het aantal vrouwen in de managementteams zeventien procent is, we streven naar twintig procent.”

Wat vindt u van een quotum? “In eerste instantie was ik niet erg enthousiast. Als je heel hard en zichtbaar werkt, dan kom je er wel, denk ik. Het goede aan een quotum is dat de discussie actueel blijft. Individuele leidinggevenden kunnen het verschil maken.

‘VROUWEN MOETEN HUN AMBITIES TONEN. DAT DOEN ZE NIET ZO SNEL EN DUIDELIJK ALS MANNEN’

Wil je een probleem als deze doorbreken dan moet je het bewustzijn bij die mensen hoog houden. Zij moeten andere keuzes gaan maken en capabele vrouwen een steuntje in de rug geven. Voorbeeldfuncties en politiek agenderen zijn hierin belangrijk.”

Wat is uw advies aan ambitieuze vrouwen? “Als je stappen maakt, moet je in de eerste periode rekening houden met een werkweek van zestig uur of meer. Daar moet je niet bang voor zijn. Toen ik gevraagd werd directeur te worden, heb ik de dag daarop ‘ja’ gezegd. Ik had twee jonge kinderen en er was nog niets geregeld. Het eerste halfjaar werkte ik heel erg hard. Ik moest immers kennismaken met alle medewerkers

18

Februari 2015 VNO-NCW WEST.

bijzonder ondernemend

en regio’s, terwijl de business gewoon doordraaide. Bovendien kun je nog niets op routine doen. Er waren momenten waarop ik dacht: ‘Waar ben ik aan begonnen?’ Maar dan moet je doorzetten. Je zit ook in een functie waarin je goede mensen om je heen kunt verzamelen. Dan komt de fase dat je ook gas terug kunt nemen. Dat heb ik moeten leren. Kijk in zo’n tijd van de budget­ besprekingen in Finland, moet je er gewoon zijn. Maar op andere momenten moet je durven zeggen dat je later bent of op een andere manier de tijd neemt voor jezelf.”

Wat is uw ervaring met vrouwelijke mede­ werkers?

Voor schoonmaak, catering, onderhoud openbare ruimten, archief & digitalisering, beveiliging, interieurbeplanting, groenonderhoud, (her)stoffering, refurbishing, verpakkings- en assemblagewerkzaamheden, mobiele wasservice, tuinbouwservices en recycling. Meer informatie? Bel: 070 353 56 98 of bezoek onze website

www.haeghegroep.nl

Omdat klanten niet zomaar uit de lucht komen vallen

“Vrouwen moeten hun ambities tonen. Dat doen ze niet zo snel en duidelijk als mannen. In mijn team zie ik dat ook gebeuren. Er zijn mannen die elke maand zeggen dat ze hogerop willen waarvan ik denk: ‘jij moet jezelf eerst nog even bewijzen’. Terwijl een vrouw in mijn team met heel goede presentaties haar ambities voor zich houdt. Je moet in het vizier komen van je leidinggevende en zorgen dat die goede acties associeert met jou.”

Wat zijn uw eigen ambities? “Mijn ambitie is om algemeen directeur te worden en lid van de Raad van Commissarissen van een groot bedrijf.”

Wilt u graag op de lijst van topvrouwen staan? “Ja. Ik vind de lijst een goed idee. Wanneer een positie vacant is, kan de lijst hulp bieden. Eigenlijk creëer je met die lijst een netwerk.”

KEPCOM. Meer business door communicatie! www.kepcom.nl Februari 2015 VNO-NCW WEST.

19


FOTOREPORTAGE

VNO-NCW WEST

dga platform

bouw power

zorg power

vrouwen netwerk

netwerk vno-ncw west

netwerk vno-ncw west

netwerk vno-ncw west

netwerk vno-ncw west

hrm VNO-NCW expert netwerk Vrouwen ­Netwerk 16 februari, 18.00 uur

Den Haag - M.B. Hinderink, Heering Office - K .G. van , De Reputatie­Regisseurs - B.J. van Trommel, Astorium

De kunst van het netwerken

Metropoolregio Amsterdam - Mw. M.A. Bruin, Bank ten Cate & Cie - J. Brokken, IBUS Asset Management

netwerk vno-ncw west

Tijdens het diner delen twee netwerkexperts hun ervaringen.

dga platform

bouw power

NIEUWE LEDEN

VNO-NCW Den Haag 17 februari, 15.45 uur zorg power

Rijnland - Mw. I. van der Zande, stichting Libertas Leiden

Rijngouwe - Mw. J. Pluis, JPG Advocaten Rotterdam - N. Alsemgeest, Alsemgeest & Westerwoudt Architekten - Mw. I.J.C. de Crom, Euroforce - P.I. Gan, Molijn Group - Mw. N. van de Graaf, Technicom - R. Jorna, Affectum - R. van der Klooster, Gispen International - W.J. Otterspeer, Otterspeer, Haasnoot & Partners

VOLG ONS!

AGENDA

Ondernemen en big data

vrouwen netwerk

EEN TOAST OP DE VRIJHEID De nieuwjaarsreceptie van VNO-NCW West op 8 januari in de Malietoren in Den Haag werd overschaduwd door de terroristische aanslag op Charlie Hebdo de dag ervoor. Een van de sprekers, directeur Karin van Gilst van het Stedelijk Museum in Amsterdam, had haar korte presentatie helemaal omgegooid en sprak over het belang van kunst voor de vrijheid en democratie. René Klawer, voorzitter van VNO-NCW West, sprak zijn afschuw uit: “Een aanslag op de vrijheid van meningsuiting die ons allemaal aangaat! Een laffe daad.” De nieuwjaarreceptie had als thema cultuur en ondernemerschap. Behalve Karin van Gilst ging Benno Tempel, directeur van het Haagse Gemeente­ museum, in op het maatschappelijke belang van kunst. Jongeren van het jeugdtheater Hofplein Rotterdam zongen onder meer de Zauberflöte. Foto’s: Martien de Man

hrm expert netwerk

Dankzij geavanceerde computersystemen kunnen allerlei gegevens worden gecombineerd en toegankelijk worden gemaakt. ‘Big data’ brengt een nieuwe schat aan informatie. In samenwerking met de Rijksuniversiteit Leiden lichten twee wetenschappers en een ondernemer toe wat het bedrijfsleven aan big data kan hebben.

Door de implementatie van een nieuw ledenregistratie­systeem eind december 2014 is dit overzicht niet compleet. Voor een actueel ledenoverzicht:

www.vno-ncwwest.nl/ledennet

VNO-NCW metropool Amsterdam 19 februari, 19.30 uur Discussieclub Helma van den Berg, manager operations, vertelt over de HEMA academie, het grootste landelijk erkende online opleidings­ instituut. In de huiskamer, plaats voor circa 15 deelnemers.

VNO-NCW Westland-Delfland 19 februari, 14.30 uur Nature’s Pride Oprichter en CEO Shawn Harris verzorgt een rondleiding door zijn bedrijf dat gespecialiseerd is in handel en distributie van exotische groenten en fruit. Kamal basho @kamal_basho:

‘Asterix Obelix and Dogmatix returns to pay tribute to the Charlie Hebdo victims http://dailym.ai/1tTJfZN via @MailOnline’

Voor een actuele agenda: www.vno-ncwwest.nl/agenda

20

Februari 2015 VNO-NCW WEST.

Februari 2015 VNO-NCW WEST.

21


Groen is pas duurzaam als het rendement oplevert, zoals bij Smart Building Logistics. BAM staat midden in de samenleving en neemt haar verantwoordelijkheid om verder te werken aan duurzaamheid in de bouw-, installatie- en vastgoedsector zeer serieus. Sterker, we willen daarin een leidende rol vervullen. Dat vraagt continue aandacht bij alles wat we doen om de effecten van ons handelen te beheersen. De focus ligt daarbij op CO2 uitstoot, afval en veiligheid. Onze werkmaatschappijen leveren hierover structureel gegevens aan. De filosofie daarbij is die van ‘meten is weten’: effectief gegevens verzamelen en sturen op meetbare, concrete resultaten. Zoals bijvoorbeeld onze eigen CO2 desk, Toolkit Bestaande Bouw, Toolkit Energy Services, GreenUpTool en Smart Building Logistics. We beseffen ons dat er nog een lange weg te gaan is. Daarbij is samen-werking en communicatie met klanten, partners, overheden, leveranciers door de hele keten en onze eigen medewerkers essentieel. BAM zal daarbij een voortrekkersrol spelen. Want alleen op die manier kunnen we onze opdrachtgevers de economisch beste oplossingen bieden. Voor meer informatie neemt u contact op met Chris Pronk van

BAM Utiliteitsbouw bv (070) 388 95 00.

slim

me

geb

ouw

en,

we

ge

ne

nm

ed

ew

erk

ers

We vinden nieuwe wegen

14012

Dura Vermeer is voortdurend op zoek naar nieuwe wegen om tot de beste oplossingen te komen op het gebied van wonen werken en recreëren. Samenwerking, meedenken, creativiteit, innovatie en integrale aanpak vormen daarbij de basis van ons ondernemerschap in infrastructuur.

22

Februari 2015 VNO-NCW WEST.

Rotterdam Airportplein 21, 3045 AP Rotterdam. (T) 010) 280 87 00 www.duravermeer.nl 23


Bouwen aan duurzame steden met toekomst Siemens heeft de antwoorden om steden schoner, leefbaarder en aantrekkelijker te maken.

Steden zijn de motoren van de samenleving en staan voor de uitdaging om groei harmonisch samen te laten gaan met een goede kwaliteit van leven. Dat vereist visie en beleid op het gebied van milieu, leefbaarheid en aantrekkingskracht van steden.

oplossingen, maar ook innovatieve concepten voor duurzame energievoorziening en een veilige, comfortabele woon/werkomgeving. Deze aanpak moet uiteindelijk leiden tot een betere leefbaarheid, maar ook tot lagere operationele kosten voor steden.

Door een combinatie van expertise op het gebied van stedelijke ontwikkeling en het aanbod van een breed technologisch portfolio biedt Siemens duurzame totaaloplossingen. Bijvoorbeeld ge誰ntegreerde mobiliteits-

Over de hele wereld helpt Siemens bij de ontwikkeling van steden. Elke dag werken wij samen met overheden, wetenschap en bedrijfsleven aan antwoorden waar de wereld van morgen mee vooruit kan.

Profile for VNO-NCW West

2015 1 vno ncw west lr  

Verenigingsblad van VNO-NCW West, werkgeversorganisatie voor Noord- en Zuid-Holland.

2015 1 vno ncw west lr  

Verenigingsblad van VNO-NCW West, werkgeversorganisatie voor Noord- en Zuid-Holland.

Advertisement