Page 1

jaargang 9 ∙ oktober 2013 ∙ nr 4

WEST. voor ondernemers in de Randstad

hoofdzaak

Pompen of verzuipen: alternatieven voor bankkrediet Krachtenveld

Milieuzones bedreigen MKB PROFIEL

www.vno-ncwwest.nl

Ab van der Touw: geen pretstudies


ADVERTORIAL

ING PRIVATE BANKING ZUID-HOLLAND Tournooiveld 6, 2511 CX Den Haag www.ing.nl/privatebanking

Marco Eijsackers (directeur Private Banking Zuid-Holland), Dominique ter Schure (directeur Grootbedrijf district Zuid-Holland) en Robert-Jan Wijnhoud (directeur MKB rayon Den Haag-Westland).

ING Tournooiveld Alle expertise onder één dak Oranje is kansen zien. Omdat het huidige economische klimaat veel creativiteit en doorzettingsvermogen vraagt van ondernemers, moeten zij altijd kunnen rekenen op een alerte, betrokken en deskundige bank. Een bank die hen inspireert en stimuleert om kansen te grijpen. Uw huisbankier en strategisch partner voor uw onderneming en voor u privé!

ING Grootbedrijf Zuid-Holland “Wij zijn pas tevreden als een klant ons als strategisch partner ziet en ervaart!” Deze uitspraak is afkomstig van Dominique ter Schure, districtsdirecteur Grootbedrijf Zuid-Holland. “Vanuit ons kantoor in Den Haag adviseren wij middelgrote bedrijven met een omzet vanaf 10 miljoen euro in het district Zuid-Holland. ING beschikt over een groot en eigen internationaal kantorennetwerk. Zo kunnen wij onze klanten ook verder helpen met het verwezen­ lijken van hun internationale ambities. Onze relatiemanagers werken specifiek voor een bepaalde sector en weten daardoor heel goed wat er speelt in een bepaalde branche. Wij organiseren regelmatig rondetafel bijeenkomsten en verbinden op deze wijze ondernemers aan elkaar”.

ING MKB Robert-Jan Wijnhoud, directeur MKB Den Haag-Westland zegt kansen te zien voor de regio Haaglanden. Zijn motto is: “Kansen zien, doen wat je zegt en laat zien wat je doet!” “ING is een bank met wortels in het MKB en een bank die van oudsher een warme band heeft gehouden met kleine en grotere ondernemers. Net als menig familiebedrijf hecht de ING aan traditie, loyaliteit en duurzaamheid. Wij zijn graag een vertrouwd aanspreekpunt voor bedrijven die willen sparren over hun huidige koers of toekomstplannen.

2

Oktober 2013 VNO-NCW WEST.

Wij zijn uw voorkeursbank voor ondernemend Den HaagWestland!”

ING Private Banking “ING Private Banking kenmerkt zich door het opbouwen van een persoonlijke relatie met klanten en het gedegen en deskundige beheer van vermogen”, zegt Marco Eijsackers, directeur Private Banking Zuid-Holland. “Onze relaties hebben behoefte aan inzicht in en overzicht van hun eigen financiële situatie. Dat is wat wij hen eerst bieden. Vervolgens komen wij met een helder en passend advies. Deze houding wordt gewaardeerd door onze relaties en verklaart ook onze groei in de markt. Op het ING-kantoor aan het Tournooiveld is alle kennis en kunde gebundeld. Wij zijn er graag voor u en denken graag met u mee!”

Meer informatie is ook te vinden op www.ing.nl


Inhoud

In dit nummer:

08

Hoofdzaak

Creatief door ‘nee’ van bank Ondernemers kronkelen zich in alle bochten omdat banken de geldkraan maar mondjesmaat open zetten. Met man en macht, plus een behoorlijke dosis creativiteit, weten ze toch het hoofd boven water te houden. Zo ontstaat een interessante alternatieve kapitaalmarkt.

12

Krachtenveld

Milieuzones jagen MKB op kosten Milieu is een schone zaak, maar te ver doorgevoerde milieuplannen bezorgen het mkb in Utrecht en Rotterdam zware hoofdbrekens. VNO-NCW West lobbyt tegen de plannen om oudere bestelauto’s uit een deel van de stad te weren. Een lobby die in Amsterdam al succes oogstte.

16

08

Profiel

12

Makelaar of ingenieur? De belangstelling voor ‘pretvakken’ daalt en stijgt weer voor technische vakken, constateert Ab van der Touw tevreden. Van der Touw is lid van VNO-NCW Den Haag, CEO bij Siemens en ambassadeur van het Nationaal TechniekPakt 2020. Maar komt deze omslag voor Nederland nog op tijd?

16 VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes in Forum-video, 17 september

EN VERDER: 05 opmerkelijk

19 miljoenenontbijten

06 in bedrijf

21 agenda

15 klawer

21 nieuwe leden

‘Het energieakkoord is goed voor de aannemers’

Oktober 2013 VNO-NCW WEST.

3


ADVERTORIAL

THE HAGUE SECURITY DELTA Sophialaan 10, 2514 JR Den Haag www.thehaguesecuritydelta.com

Rob de Wijk en Joris den Bruinen (HSD) in gesprek met Pim Jansen en Dennis Werkman (Rabobank Den Haag en omgeving).

Samen werken aan veiligheid en economische ontwikkeling Het thema veiligheid staat hoog op de nationale agenda, zo ook in de Haagse regio. The Hague Security Delta (HSD) is een uniek cluster van ruim 150 bedrijven, organisaties, overheden en kennisinstellingen. Ze werken als netwerk georganiseerd samen aan innovatieve veiligheidsoplossingen en geven daarbij ook de economische ontwikkeling in de regio een boost.

Alle samenwerkende partijen hebben een internationaal track­ record als het gaat om nationale veiligheid, de bescherming van infrastructuur en de bestrijding van cybercrime. Prof. dr. Rob de Wijk staat als algemeen directeur van dit samenwerkingsplatform aan het roer en geeft inzicht in de wijze waarop innovatieve veiligheidsoplossingen worden ontwikkeld. De Wijk: “De veiligheidssector is een groeimarkt met veel potentie. Op dit moment verdient één op de 50 mensen in onze regio zijn geld in de veiligheidssector. HSD wil in de komende 12 jaar verdrievoudigen.”

Innovatie “Op dit moment ligt de focus op het inhoudelijk vormgeven van de delta. Wij zorgen voor innovatie door middel van vijf innovatiehuizen op het gebied van nationale veiligheid, forensisch onderzoek, stedelijke veiligheid, cybercrime & cybersecurity en de bescherming van vitale infrastructuur. Alle aangesloten partijen brengen hun eigen kennis en expertise in om samen te komen tot innovatieve veiligheidsoplossingen.”

Hechte relatie overheid bedrijfsleven De Wijk vervolgt: “Dit samenwerkingsplatform is een aantal jaar geleden in Den Haag opgericht, mede vanwege het feit dat hier ruim 70 procent van de Nederlandse veiligheidssector gevestigd is. De basis ligt in onze regio, maar de uitrol is inmiddels landelijk met aangesloten partners als Siemens, TNO, Trigion en het NFI.

4

Oktober 2013 VNO-NCW WEST.

Maar ook ministeries zoals het Ministerie van Veiligheid en Justitie, lokale overheden en de lokale Rabobank zijn aangesloten bij HSD. Door middel van goede onderlinge samenwerking streven we naar de meest efficiënte veiligheidsvoorzieningen.”

Kennis delen “Alle aangesloten partners leveren los van elkaar zeer belangrijke bijdragen aan kennis en expertise. Zo heeft bijvoorbeeld de Rabobank informatie in huis over de lokale economische omstandigheden en werkgelegenheidscijfers. Deze kennis is essentieel voor de verdere ontwikkeling van HSD. Maar de bank brengt samen met Rabobank Nederland ook kennis in op het gebied van cybercrime bij internetbankieren.” Dennis Werkman, directeur Grootbedrijf van Rabobank Den Haag en omgeving, is heel positief over HSD: “In HSD ontwikkelen wij initiatieven voor ondernemers in het veiligheidscluster. Gezamenlijk doel is meer veiligheid te creëren met als mooi neveneffect meer werkgelegenheid in onze regio. Als bank zorgen wij natuurlijk ook voor de hierbij passende financieringsoplossingen en begeleiding van starters in de branche.”

Meer informatie is ook te vinden op www.thehaguesecuritydelta.com


Opmerkelijk

COLOFON WEST. wordt periodiek uitgegeven door VNO-NCW West in samenwerking met KEPCOM Creatieve Communicatie. VNO-NCW West is de regionale werkgeversorganisatie voor Noord- en Zuid-Holland. Ze behartigt de belangen voor het bedrijfsleven en biedt de aangesloten werkgevers een netwerk.

VNO-NCW West Postbus 93073 2509 AB Den Haag T 070 349 08 10 E info@vno-ncwwest.nl www.vno-ncwwest.nl Info lidmaatschap Erna Verschuur T 070 349 08 12 E verschuur@vno-ncwwest.nl Uitgeefpartner KEPCOM Creatieve Communicatie Burgemeestersrand 59c 2625 NV Delft Rik Weeda T 015 219 26 10 E welkom@kepcom.nl www.kepcom.nl Druk Drukkerij Tesink, Zuthpen Hoofdredactie Annemarie van Oorschot VNO-NCW West Ontwerp en opmaak KEPCOM Creatieve Communicatie Advertentie-exploitatie KEPCOM Creatieve Communicatie Rik Weeda T 015 219 26 10 E rik@kepcom.nl www.kepcom.nl Bart Tiemens T 06 51 34 58 70 E bt.media@live.nl

succes dGA's door ongewone combi’s “Vroeger zochten ondernemers elkaar op in een kleine gemeenschap. Door het individualisme zijn we dat afgeleerd.” De deelname aan het DGA Netwerk van VNO-NCW West is voor Cees van der Meij, bestuursvoorzitter Koninklijke Lemkes een bewuste keus. “In de samenleving zorgen de ondernemers voor verandering en toegevoegde waarde. Succes kun je in deze tijd vooral krijgen als je ongewone combinaties maakt. Daarvoor heb je persoonlijk contact nodig met directeurengrootaandeelhouders uit andere sectoren dan de agribusiness. Het DGA Netwerk faciliteert dat.” Lemkes is een groot familiebedrijf in Bleiswijk dat handelt in sierteeltproducten. De focus ligt op het leveren van kamer- en tuinplanten aan de grootschalige retail in Europa. Van der Meij hekelt de laag van adviseurs die ontstond toen ondernemers elkaar niet meer ontmoetten. “Adviseurs werken vertroebelend. Ondernemers moeten zonder tussenkomst van derden kennis en ervaring delen. Dat levert wat op. Het is aan VNO-NCW om de juiste DGA’s bij elkaar te zetten.” VNO-NCW aan DGA’s verbeteren, bouwWest wil haar dienstverlening vrouwen zorg power netwerk power zowel in de organisatie van netwerkbijeenkomsten als in de lobby. netwerk vno-ncw west netwerk vno-ncw west netwerk vno-ncw west Per 1 september 2013 zijn de DGA-platforms Noord- en Zuid-Holland opgegaan in het DGA Netwerk West. Hans Verkaart (Zuid-Holland) en Joop Saan (Noord-Holland) bekleden het duo- voorzitterschap. Manager van het netwerk is Norma Drost. Op 14 oktober heeft zij de eerste kleinschalige inspiratiebijeenkomst georganiseerd bij UPS in Wassenaar. Op 7 november staat een grootschalige bijeenkomst gepland over de kracht van familiebedrijven.

dga platform netwerk vno-ncw west

Coverfoto: Michel Porro

hrm expert netwerk netwerk vno-ncw west

www.vno-ncwwest.nl/dga

Oktober 2013 VNO-NCW WEST. dga

bouw

5 zorg


in bedrijf

Teksten: Robin Ouwerkerk

‘Juist mkb’er kan scoren met crowdfunding’ In 2003 startte WEBclusive als algemeen internet­ bureau. Anno 2013 is het een van de grootste Europese bedrijven in crowdfunding. Oprichter en commercieel directeur Ronald Kleverlaan: “Juist de mkb’er kan succes hebben met crowdfunding.” Nee, WEBclusive is destijds níet gefinancierd door crowdfunding: het ophalen van kapitaal met steun van het grote publiek. “Wij zijn zelfstandig gegroeid. Wij ontwikkelen software en geven strategisch advies. Of beter: ontwikkelden software. Dat deel is net verkocht aan een investeerder.” Voor het zetten van een standaard in crowdfundingsoftware kregen Kleverlaan en zijn partners in 2012 de Accenture Innovation Award, maar zelf is Kleverlaan vooral bezig met het strategisch

adviseren van non-profit instellingen, overheden, banken en zelfs de Europese Commissie. En dat blijft hij doen. De kunst voor organisaties, zegt hij, is crowdfunding blijvend in te zetten; ervoor te zorgen dat mensen projecten blijven steunen. “Iedereen ziet crowdfunding als het ei van Columbus, maar het is hard werken. Als je honderd financiers wilt binnenhalen, zijn dat honderd individuele beslissingen. Bovendien is er een culturele omslag nodig. We zijn niet gewend om te vragen.”

Overtuigen Crowdfunding is veel meer dan een leuk project op een platform zetten en dan kijken of er geld binnenkomt om het te realiseren. “Het is mensen overtuigen. Het is een manier van continue communiceren met fans en klanten. En dat maakt het bij uitstek geschikt voor mkb’ers”, denkt Kleverlaan. “Zij hebben al een netwerk van klanten, leveranciers en fans, die weten wat het bedrijf kan en jou verder willen helpen. Dat kapitaal maakt het gemakkelijker een bank te overtuigen jou ook krediet te verlenen.” Glim­lachend: “Eigenlijk is het terug naar vroeger. Toen kon de ondernemer in een dorp een beroep doen op zijn buren. En zij op hem. Een kwestie van gunnen.” www.webclusive.com

Acceptatiecriteria van TWITTER MEE!

H. van der Eerden @hvdeerden

#MODH13: als iedereen elkaar napraat en zegt dat er geen visie is, zou je het nog bijna gaan geloven

Netto percentage banken in Nederland dat de acceptatiecriteria voor 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100

MKB grote ondernemingen

I

II

III

2008

IV

I

II

III

IV

2009

De acceptatiecriteria voor bedrijfskrediet zijn in het eerste kwartaal van 2013 verder aangescherpt. Dit betrof vooral de leningen aan het mkb.

6

Oktober 2013 VNO-NCW WEST.

I

II

20


In bedrijf

Moor introduceerde merkdenken bij tuinders en had vijf medewerkers. Inmiddels telt het bedrijf Sion honderd­ dertig man. Zijn geld verdient hij nu vooral met de jaarlijkse verkoop van dertig miljoen jonge planten die elders worden opgekweekt tot eindproduct. Net zo gemakkelijk praat hij over de marketing. “Jarenlang brachten tuinders hun producten naar de veiling. Via marketing hebben wij ervoor gezorgd dat er speciale vraag is naar ons product. Mensen kopen een merk. Ik vond het leuk om dat zo aan te pakken en het is gelukt. We analyseren ook de consu­ mentenvraag, zodat wij ons aanbod daarop kunnen aansluiten.”

Kanteling Een Oscar voor tuinders. Eric Moor, lid VNO-NCW WestlandDelfland, werd genomineerd voor de prestigieuze Interna­tional Grower of the Year Award. Moor reisde af naar Londen en bereikte een eervolle tweede plaats. Zijn bedrijf Sion kweekt orchideeën en is leverancier van jonge planten. Zijn succes? “Willen innoveren, uitgekiende marketing en een breed netwerk dat voor inspiratie zorgt.” “Wat je kunt bereiken met veredeling… nieuwe kleuren, andere grootte en langere houdbaarheid. Een orchidee blijft gemiddeld drie maanden staan.” Eric Moor kan nog steeds door zijn eigen producten worden verrast. Hij startte in 1993 met orchideeën

banken aAngescherpt

III

IV

I

II

III

2011

IV

I

TWITTER MEE!

Participatiesamenleving slaat aan bij ondernemers #MODH13 @PaulVeger; ruimte geven, innovatie, gewoon doen; prachtige liberale waarden #doen

verscherping (+)

10

www.sion.eu

Leendert de Lange @leendertdelange

krediet aan ondernemingen hebben veranderd t.o.v. het vorig kwartaal.

versoepeling (-)

Bij het merkdenken hoort ook klanten uitnodigen op het bedrijf. “We willen onze klanten – kwekers dus – bewuster maken, via bijvoorbeeld internationale reizen en een jaarlijks seminar. Dat zorgt op den duur voor een ander kweek- en teeltgedrag. Dat is echt een kanteling in het tuindersvak.” Wat hem inspireert? “Ik zit in studieclubs, reis veel, heb een open blik, ga gemakkelijk een gesprek aan. Als ik iets zie dat ik kan gebruiken, implementeer ik het in mijn eigen bedrijf.” Vanuit Nederland is de wereld het werkterrein van Moor geworden. Europa is stabiel in afzet. Noord-Amerika, Brazilië en Mexico groeien. De uitdaging? “Die ligt in China en India.”

verwachting

II

III

2012

IV

I

II

2013

Slechts een enkele bank scherpte de goedkeuringscriteria aan voor leningen aan grote onder­nemingen, maar voor de kleine en middelgrote­bedrijven deed ongeveer de helft dat.

Oktober 2013 VNO-NCW WEST.

7


hoofdzaak

Joris Kleinveld, voorzitter VNO-NCW Delft.

8

Oktober 2013 VNO-NCW WEST.


Leden overleven gebrek aan krediet Banken zijn terughoudend bij kredietverstrekking, en het wordt nog erger. Europa eist dat de banken de voorwaarden voor bedrijfskredieten verder aanscherpen. Ondernemers lopen vast. Leden van VNO-NCW West moesten alles uit de kast halen om te overleven of om broodnodige investeringen te realiseren. Met ongekend doorzettingsvermogen vonden ze wegen om hun bedrijf toch financiĂŤle zekerheid te geven.

Tekst: Rik Weeda en Geordie Kooiman | Fotografie: Michel Porro

âž” Oktober 2013 VNO-NCW WEST.

9


hoofdzaak

Het Delftse softwarebedrijf Auxilium moest begin 2013 aankloppen bij de bank voor een overbruggingskrediet om een grote order binnen te halen. “Zo’n acht jaar geleden wilden we naast op maat gemaakte web- en mobiele applicaties een standaard eindproduct maken, een Electronisch Cliënten Dossier”, vertelt directeur Joris Kleinveld, tevens voorzitter van VNO-NCW Delft. “Op basis van een nog niet echt concrete eerste aanzet, een businessplan en onze blauwe ogen konden we zonder veel moeite zo’n twee ton lenen van de bank. Dit jaar kreeg ik met moeite vijftigduizend euro overbruggingskrediet in plaats van de benodigde anderhalve ton, terwijl het product al vrijwel gereed was, de contracten met de klant ondertekend waren en de opdracht dus gegarandeerd was. Destijds ging het misschien wat al te makkelijk, maar nu wordt het echt te moeilijk. Logisch dat banken voorzichtiger zijn geworden, ook door de regelgeving. De risico’s voor de banken zijn enorm. Maar ze zijn hierin nu wel iets te ver doorgeslagen.”

Doorstart De Verkaart Groep, die werktuigkundige installaties voor onder meer overheidsorganisaties ontwerpt, installeert en beheert, maakte deze zomer een doorstart. Directeur Hans Verkaart, lid VNO-NCW Den Haag: “Je moet tegenwoordig tegen bodemtarieven offreren, ook wij. Zijn er tegenvallers gedurende de werkzaamheden dan schiet je al snel in de rode cijfers, en bij grotere projecten kunnen die hoog oplopen. Vorig jaar is ons dat bij enkele projecten overkomen. Daarnaast aarzelen opdrachtgevers om te investeren. Beslissingen werden uitgesteld en er was een faillissement van een op­drachtgever. Zo kwamen we in de problemen. Dan moet je de bank overtuigen van je bestaansrecht. Hoe kom je van je kosten af? Het gaat allemaal dan in rap tempo verder.”

‘Logisch dat men voorzichtiger is geworden, ook door regelgeving. De risico’s voor de banken zijn enorm. Maar ze zijn hierin nu wel iets te ver doorgeslagen’ Voor Verkaart, die dit nooit eerder meemaakte, een emo­ tionele aangelegenheid. “De onderhandelingen met de bank verliepen aanvankelijk stroef en je vindt elkaar niet altijd aardig. De bank handelt natuurlijk uit zakelijke overwegingen, dat kan ik wel begrijpen. En zonder de bank kun je niks. Uiteindelijk heeft zij haar medewerking verleend aan een doorstart, en daar zijn we dankbaar voor.”

10

Oktober 2013 VNO-NCW WEST.

Traag Deltaclip International B.V. ontwikkelt sinds 2011 innovatieve en milieuvriendelijke paperclips van volledig recyclebaar FSC gecertificeerd papier. Deltaclip sleepte al veel prijzen en keurmerken in de wacht, waaronder een prestigieuze Europese prijs voor het meest innovatieve product van karton. Het bedrijf had op korte termijn geld nodig om te investeren in een miljoenencontract met een grote Amerikaanse distributeur. CEO Johan van den Boogaard kon weliswaar een financiering van de bank krijgen, maar zekerheid was er nog niet, het zou maanden duren om door alle beoordelingen te komen. We moesten het geld op korte termijn hebben dus hebben we het proces met de bank vroegtijdig in goed overleg afgebroken“.

Hulde “Om krediet te kunnen krijgen moet je nu circa hetzelfde bedrag op andere manieren zien te krijgen”, aldus Kleinveld, “of met minder genoegen nemen. In veel gevallen wordt daarom uitgeweken naar particuliere en informele financiering. Een deel van de financiering van ons overbruggingskrediet heeft de Belastingdienst voor haar rekening genomen. Eerst noodgedwongen, later met goede afspraken. Zij heeft zich zeer flexibel opgesteld, complimenten. Het is mede te danken aan de goodwill die we hebben opgebouwd in de zestien jaren van ons bestaan. Mijn analyse is overigens dat de Belastingdienst momenteel een zeer belangrijke rol speelt in de Nederlandse economie. Hulde daarvoor.” Het overige geld is particulier geld, ‘niet het ‘makkelijkste


hoofdzaak

wat doen we voor u? VNO-NCW en MKB Nederland lobbyen flink voor andere manieren van geldfinanciering, bijvoorbeeld voor kredietunies, coöperaties waarbij de leden geld uitlenen aan andere leden. VNO-NCW West heeft gelobbyd voor de Regionale Ontwikkelings Maatschappij (ROM), een participatiefonds van circa dertig miljoen euro waar ondernemers onder voorwaarden krediet kunnen krijgen voor groeiplannen. Ook werd in september bekend dat nog dit jaar 170 miljoen euro van verzekeraars beschikbaar komt voor ondernemers, in eerste instantie voor het MKB. Ook werd het stimuleringsfonds Ondernemend Oranje Kapitaal (OOK) gelanceerd. Een aantal grote ondernemers en ondernemingen steunt kansrijke kleinere bedrijven met kapitaal en met coaching in hun groei.

Vragen of klachten? Ga naar ondernemerskredietdesk.nl, een initiatief van VNO-NCW, MKB-Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) om de kredietverlening aan bedrijven te verbeteren.

deel van het traject’, maar Kleinveld reageert hier redelijk nuchter. “Ik had zelf geen vermogen, dus heb aangeklopt bij familie en vrienden. Dat zijn we als Neder­landers natuurlijk niet zo gewend, maar het is een voorbeeld van de nieuwe kapitaalmarkt die is ontstaan. Dat is niet helemaal ongezond. Je moet het immers zélf doen. Ook ben je minder kwijt aan afsluitprovisie en rente. Naast de veel terughoudendere opstelling van de banken en de nieuwe rol van de Belastingdienst is die nieuwe kapitaalmarkt de derde grote verandering waarmee we te maken hebben.”

rol van overheid- en overheidsinstanties, bijvoorbeeld het ‘uiterst behulpzame’ UWV. Kleinveld wijst op mogelijke gevolgen van deze problemen om kredieten te krijgen. “Als je bewezen hebt dat je het kunt, ontbreekt vaak de financiële stimulans om plannen te realiseren. Dat belemmert nieuwe initiatieven en innovatie. Maar als je écht wilt,

Crowdfunding

afbrokkelen’

Ook Van den Bogaard moest creatief zijn om aan het benodigde kapitaal te komen. Meerdere opties werden onderzocht, maar alles ging te lang duren. Het initiatief geldvoorelkaar.nl bood een oplossing. “We hebben op internet alternatieven gezocht. Crowdfunding werkte. Binnen 48 uur was de benodigde lening van 140 duizend euro binnen.” Hans Verkaart was minder gelukkig. “Ik moest al m’n eigen geld in het bedrijf stoppen. Alles wat je hebt opgebouwd, inclusief je pensioenpotje, zie je afbrokkelen. Dat was een eis van de bank. Op zich had ik daar niet veel moeite mee, dat doe je gewoon, maar je gaat dan wel nadenken: ‘Stel dat het mis gaat? Heb ik nog de moed en energie? Bovendien had ik net een hartstilstand overleefd en zat nog in de revalidatie.”

En nu verder Maar terugblikkend is Verkaart uiterst te spreken over de

‘Alles wat je hebt opgebouwd, inclusief je pensioenpotje, zie je

kom je er toch wel. Gelukkig zijn klanten belangrijker dan banken.” Van den Boogaard ziet crowdfunding als bruikbaar aanvullend middel. “Je krijgt natuurlijk geen garantie, maar met een goed product kan het behoorlijk snel gaan. Uit­eindelijk was het voor ons niet heel veel duurder dan een lening bij de bank.” Verkaart zegt door de doorstart met de neus op de feiten te zijn gedrukt. “Hoewel ruim driekwart van de werkgelegenheid bij ons kon worden behouden, is het ergste toch afscheid te moeten nemen van een deel van je mensen. Dat wil je niet meemaken. Belangrijkst is het vertrouwen weer te krijgen van de klant. Dat lukte ons goed. Zo heeft de bank die onze doorstart regelde en ook klant was van ons, het vertrouwen weer uitgesproken en ons ingeschakeld. Nu staan we voor de uitdaging er weer een prachtig bedrijf van te maken.”

Oktober 2013 VNO-NCW WEST.

11


krachtenveld

12

Tekst: Dorine van Kesteren

Oktober 2013 VNO-NCW WEST.


Ondernemen anno 2015 Rotterdam en Utrecht overwegen op 1 januari 2015 een milieuzone voor bestelauto's in te voeren om te voldoen aan de Europese luchtkwaliteitseisen. In een deel van de binnenstad zouden geen bestelauto's uit 2005 en ouder mogen rijden. Dit heeft grote gevolgen voor het bedrijfsleven. Bedrijven die gebruikmaken van bestelauto's (en dat zijn er nogal wat, denk alleen al aan de bouw- en installatiesector) moeten dan hun wagenpark vervangen om de stad in te kunnen. Kosten: vijfduizend euro per voertuig. Of ze lopen omzet mis omdat ze hun opdrachtgevers niet meer kunnen bereiken. In Amsterdam, waar de gemeente deze plannen ook koesterde, zou de milieuzone het bedrijfsleven vijftig miljoen euro kosten. En dat terwijl een milieu足 zone slechts een luchtverbetering van een half procent oplevert. Bovendien blijkt uit gemeente足

lijke cijfers dat alle steden in 2020 hoe dan ook aan de luchtkwaliteits足normen voldoen, milieuzone of niet. Dat komt door de 'autonome verschoning': bestelauto's worden in de loop der tijd vanzelf vervangen door schonere exemplaren. Milieuzonering is dus eigenlijk een tijdelijke maatregel die tot versnelde vervanging van het wagenpark dwingt. VNO-NCW voert een intensieve lobby tegen de plannen, zowel regionaal als landelijk. En met succes, in Amsterdam heeft het college voorlopig afgezien van dit plan.

www.vno-ncwwest.nl/milieuzone

Oktober 2013 VNO-NCW WEST.

13


even voorstellen

de heer T.C. Erpenbeek de Wolff, directeur

Etienne Hendriks, general manager

Jochem en Boudewijn Mos, directeur

Ons bedrijf…

Ons bedrijf…

Ons bedrijf…

is het oudste veilinghuis van Nederland. In 1812 kwamen de eerste stukken onder de hamer bij het Venduehuis der Notarissen in Den Haag. Inmiddels verzorgen wij met een team van twaalf medewerkers meerdere kunst-, antiek- en designveilingen per jaar. Specialisten op het gebied van schilderkunst, zilver, goud & juwelen, Chinees porselein en ook 20e eeuws design taxeren uw kostbaarheden of bedrijfscollectie. Door het introduceren van online veilen kan iedereen, waar ook ter wereld, onze veilingen volgen en is het Venduehuis der Notarissen ook internationaal een begrip!

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. is verantwoordelijk voor de verkoop van geavanceerde en milieuvriendelijke documentoplossingen in Nederland. Ons bedrijf biedt een uitgebreid portfolio aan zwart-witen kleurenprinters en multifunc­tionals en de bijbehorende software en diensten.

EcoChain heeft een unieke internetappli­ catie ontwikkeld die de duurzaamheid van producten eigenhandig berekent: van bedrijfsfootprint, tot processen en producten (LCA). De kracht van de applicatie is dat nieuwe ontwikkelingen in de productieketen realtime verwerkt worden in de berekening van eigen producten, door leveranciers­ producten aan u te koppelen. Waar tradi­tionele methodes alleen een momentopname geven, maakt EcoChain een doorlopende film van het gehele productportfolio. Als uw toeleveranciers verbeteringen aanbrengen of als inkoop voor andere grondstoffen kiest, heeft dit direct positieve gevolgen voor uw positie in de markt.

Onze ambitie is… het hoogste niveau te halen binnen ons vakgebied. Een betrouwbare, transparante en dienstverlenende partner te zijn voor onze relaties. Een bedrijf met gevoel voor de nieuwste ontwikkelingen in de markt.

Bel ons want… uw collectie of kunstwerk krijgt bij het Venduehuis der Notarissen de aandacht die het verdient en wereldwijde exposure! Op 13 november start de grote Najaars­ veiling. Kom langs tijdens de kijkdagen vanaf vrijdag 8 november of kijk op de website.

VendueHuis Nobelstraat 5, 2513 BC ’s-Gravenhage T 070 365 88 57 F 070 346 27 69 E info@venduehuis.com I www.venduehuis.com

14

Oktober 2013 VNO-NCW WEST.

Onze ambitie is… Kyocera’s bedrijfsfilosofie is dat economie en ecologie hand in hand gaan. KYOCERA Document Solutions Nederland maakt zich sterk voor de bescherming van het milieu, gaat zuinig om met natuurlijke hulpbronnen en streeft er als bedrijf naar een voorbeeldfunctie te vervullen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast heeft KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. als missie om de zakelijke klanten in Nederland volledig te ontzorgen door het leveren van printoplossingen die de klant kwaliteit, betrouwbaarheid, continuïteit en een kostenreductie garandeert.

Onze ambitie is… om hét sociale netwerk van (duurzame) ondernemingen te worden. Door de EcoChain applicatie te gebruiken, krijgen bedrijven de kans om effectiever te in­vesteren, een groener imago te creëren en de efficiency te verhogen.

Bel ons want… wij bieden u een gratis tool aan om zelf uw verborgen printkosten in beeld te brengen en op basis hiervan uw kostenbesparing voor te rekenen.

Bel ons want…

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V. Beechavenue 25 1119 RA Schiphol-Rijk T 020 5877200 I www.kyoceradocumentsolutions.nl

EcoChain Oostenburgermiddenstraat 202 1018 LL Amsterdam T 020 303 5777
 E jmos@ecochain.com/bmos@ecochain.com I www.ecochain.com

met ons kunt u uw milieuvriendelijke producten beter profileren en op een duurzame manier extra omzet genereren.


Klawer

Pleistertje na een knock out Je omzet neemt af. Debiteuren betalen niet of te laat. Je wilt investeren want je hebt nog grote klanten die om hoogwaardig maatwerk vragen. Je hebt dringend krediet nodig. Te vaak hoor ik van leden dergelijke voorbeelden: een faillissement dreigt terwijl het om een tijdelijke financiering gaat. En dan geeft de bank niet thuis. Toppunt is de Deutsche Bank (DB) die afscheid neemt van zestienduizend ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Een ‘strategische heroriëntatie om bedrijfseconomische redenen’. Schan­dalig! Als gevolg van het bevel van eurocommissaris Neelie Kroes moesten in 2007 duizenden ondernemers noodgedwongen van ABN AMRO naar DB verhuizen. Toen immers werd ABN AMRO overge­ nomen, en eiste Brussel de verkoop van een aantal zakelijke activiteiten. DB was de enige koper en kocht deze activiteiten toen zeer ver onder de gangbare prijs. Financiële specialisten van MKB Nederland voeren op het hoogste niveau binnen DB gesprekken. Die hebben er al toe geleid dat ondernemers niet ‘rücksichtslos' aan de kant worden gezet. Wie niet bij een andere bank terecht kan, kan bij DB blijven bankieren. Maar deze verzachtende maatregel vergelijk ik met het plakken van een pleistertje wanneer je iemand knock out hebt geslagen. Je moet in principe overstappen naar een andere bank, waaronder nota bene ABN AMRO. Van de Nederlandse banken kun je bovendien niet verwachten dat ze de DB-leningen en condities zomaar overnemen. De speelruimte van de banken is sinds de kredietcrisis flink verkleind. Zo wordt het gebrek aan krediet de groeibreker die we in deze tijd echt niet kunnen gebruiken. Het goede nieuws is dat het kabinet in de Miljoenennota met flink wat voorstellen komt om de financiering van het bedrijfsleven te verbeteren, het resultaat van een intensieve lobby van VNO-NCW en MKB Nederland. Door de komst van een Nationaal Hypotheek Instituut verdwijnen hypotheken van de bankbalans en neemt de ruimte voor kredietverlening toe. Een Nationaal Investeringsinstituut zal langlopende investeringsprojecten gaan financieren. Zaak is vaart achter deze instituten te zetten. Bovendien zouden we geld kunnen vrijmaken uit de pensioenreserves. De investeringsbereidheid onder ondernemers neemt weer toe. Zorg dat ze de middelen hebben.

‘Het gebrek aan krediet wordt de groeibreker die we in deze tijden echt niet kunnen gebruiken’ Foto: Michel Porro

René Klawer, voorzitter VNO-NCW West Bent u klant van de Deutsche Bank en komt uw kredietverlening in gevaar? MKB Nederland staat klaar u te helpen. Ga naar: meldpuntdb@mkb.nl

September 2013 VNO-NCW WEST.

15


profiel

16

Oktober 2013 VNO-NCW WEST.


‘Die Holländer haben es endlich kapiert’ Tekst: Hans Oerlemans | Fotografie: Vincent Basler

Ab van der Touw (1955), lid van VNO-NCW Den Haag, praat met veel passie over het belang van techniekonderwijs. Hij is ambassadeur van het Nationaal TechniekPakt 2020 en leidde een adviescommissie over publiek-private samenwerking in het beroeps­ onderwijs. Zelf studeerde hij klassieke talen en geschiedenis in Leiden. Hoe wordt een classicus CEO van Siemens Nederland?

U moet een gelukkig mens zijn. De instroom van studenten in het techniekonderwijs steeg dit jaar met zo’n twintig procent. Hoe verklaart u de omslag?

De commissie Van der Touw stelt een sterke reductie van het aantal mbo-studies voor. Brengen studenten dan nog wel genoeg bagage mee naar de werkvloer?

“De boodschap is overgekomen. Onder de paraplu van het Platform Bèta Techniek voeren we al jaren campagnes om jongeren te wijzen op de kansen in de techniek. De crisis geeft de motivatie om daadwerkelijk de stap te zetten. Jongeren begrijpen dat Nederland niet zit te wachten op nog meer vrijetijdsplanners of dierenver­ zorgers. Om straks aan de bak te komen moet je nu iets kiezen waar de samenleving behoefte aan heeft. De tijd van pretstudies is voorbij, hoewel technische vakken ook heel leuk zijn.”

“Landelijk zijn er honderden mbo-opleidingen. Hoe specifieker de opleiding, hoe beperkter de inzetbaarheid. Een jonge afgestudeerde kan beter een breed referentiekader hebben en zich via een kopstudie of bijscholing on the job specificeren. De ontwikkelingen gaan zo snel. Iedere werknemer moet sowieso een leven lang blijven leren. Wie met een solide basis begint, kan zich gemakkelijker aanpassen. Het vraagt om een open houding, nieuwsgierigheid en het vermogen snel nieuwe kennis en vaardigheden op te pakken.”

Het Nationaal TechniekPakt 2020 pleit voor een sterke regionale aanpak van het mbo. Wat is de visie daarachter?

U komt veel in Duitsland. Wat kunnen wij van de Duitsers leren?

“Mbo-studenten blijven na hun studie in de eigen regio wonen. Hoger opgeleide professionals zijn veel mobieler. Daarom moet het mbo worden afgestemd op de regionale arbeidsmarkt. ROC’s hebben de neiging om een heel breed palet aan studies te bieden. Maar een opleiding offshore heeft in Eindhoven weinig zin. Als het onderwijs in overleg met het regionale bedrijfsleven opleidingen aanbiedt, dan zijn de studenten verzekerd van een baan en de bedrijven van toekomstig personeel. De regio’s moeten zelf bepalen hoe dat precies vorm krijgt. Geen landelijk keurslijf, maar ruimte voor experimenten.”

“In Duitsland staan ambacht en vakmanschap in hoog aanzien. Als je Gelernter Schreiner op je visitekaartje hebt staan, ben je iemand. In Nederland zijn we sinds de jaren ’60 een andere kant op gegaan. Iedereen moest voortaan kunnen doorstuderen. Dat was een politiek-sociale ambitie die niet per se goed is voor de economie. Het ging ten koste van de status van handwerk en technische disciplines. We denken nu met heimwee terug aan de lts.” “Het meest frappant vind ik nog wel hoe jonge afgestudeerde technici met een stalen gezicht zeggen: ‘Ik wil echt niet m’n hele leven in de techniek blijven hangen.’ Een afgestudeerde arts zal nooit zeggen: ‘Ik wil niet in

Oktober 2013 VNO-NCW WEST.

17


profiel

de geneeskunde blijven hangen’. Nee, toch? Waar wil je dan blijven hangen? In Nederland wilde iedereen het liefst manager worden of advocaat of makelaar. Daar komen we nu snel van terug. De technische studies zitten al een aantal jaren in de lift. ‘Die Holländer haben es endlich kapiert’, zouden de Duitsers zeggen.”

Kan Nederland die omslag wel snel genoeg maken? Door de uitstroom van ouderen ontstaan er straks jaarlijks zo’n dertigduizend vaca­tures in de techniek. “Het is nog een lange weg. Daarom moeten we alles tegelijk doen. Scholieren stimuleren om voor techniek te kiezen, werknemers omscholen en oudere werknemers motiveren langer door te werken. En technisch geschoolde profes­ sionals die nu in andere sectoren werken, terugwinnen voor onze sector.” “We zullen er ook niet aan ontkomen om specialisten van elders aan te trekken. Duitsland doet dat al op grote schaal. Daar zit wel een gevaar in. De braindrain uit ZuidEuropa maakt het voor die landen nog moeilijker om uit het dal te komen en hun economieën te vernieuwen. En dat maakt het voor ons in het noorden moeilijker om producten in het zuiden af te zetten. Zo schieten we onszelf in de voet.”

beetje afzetten tegen al het bètageweld. Een aantal jaren na mijn afstuderen in Leiden kreeg ik de kans een MBA Supply Chain Management te volgen. Dat was interessant en bovendien minder moeilijk dan ik dacht. Zo ben ik via een omweg in het bedrijfsleven terecht gekomen.”

Waren de jaren in Leiden verloren jaren?

‘Jongeren begrijpen dat Nederland niet zit te wachten op nog meer vrije-tijdsplanners of dierenverzorgers. Om straks aan de bak te komen moet je nu iets kiezen waar de samenleving behoefte aan heeft’ Het zal u al vaak gevraagd zijn, maar hoe komt een doctorandus in de klassieke talen aan het roer van Siemens Nederland? “Ik kom uit een familie van ingenieurs. Mijn vader was onderzoeker bij Philips in Eindhoven. Mijn broer was ingenieur, net als een aantal ooms en neven. Alles bij ons thuis kwam van Philips tot en met de stortbak van het toilet. Op feestjes ging het over de elegantie van de wankelmotor. Ik was wat minder goed in de exacte vakken en hield van talen en geschiedenis. Misschien wilde ik me ook wel een

18

Oktober 2013 VNO-NCW WEST.

“Nee, absoluut niet. Ik ben blij dat ik een brede alfa- en bètabasis heb. Om te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit, moet je iets weten van geschiedenis en cultuur, maar ook van natuur- en scheikunde. Als je focus volledig op de ene of andere kant gericht is, ben je halfzijdig gehan­ dicapt, zoals de Franse publicist Raymond Aron zei tegen journalisten die hem niet konden plaatsen.”

U bent optimistisch over de maakindustrie in Nederland. Waar baseert u dat op? “Het fundament is nog steeds goed. Ons onderwijs behoort in de breedte tot de top van de wereld. Onze infrastructuur is goed. We hebben wereldspelers als ASML, Philips, maar ook bedrijven als IHC Merwede, Damen Shipyards en andere middelgrote exporterende ondernemingen. Nederland heeft een hoge welvaart, maar wel een afnemende beroepsbevolking en een hoog loonniveau. Er is maar één manier om die welvaart te behouden: per werknemer veel toegevoegde waarde leveren. Dat vraagt om hoogwaardige kennis en vak­ manschap op alle niveaus. Ook onze mbo’ers moeten uitblinkers zijn.”


fotoreportage

Bleiswijk

Den Haag

Gouda

Leiden

Miljoenenontbijten De ochtend na Prinsjesdag, 18 september, stonden bijna dertienduizend onder­ nemers, politici en bestuurders vroeg op om deel te nemen aan het Miljoenen­ ontbijt. Dit jaar organiseerde VNO-NCW West zes Miljoenenontbijten, in Den Haag, Rotterdam, Gouda, Leiden, Alkmaar en Bleiswijk, in samenwerking met onder meer banken en accountantskantoren. Er werd volop gedebatteerd en getwitterd over de gevolgen van de miljoenennota voor het bedrijfsleven. Verslagen en meer foto’s: www.vno-ncwwest.nl/miljoenenontbijt

Rotterdam

Rotterdam Oktober 2013 VNO-NCW WEST.

19


even voorstellen

Tom Broring, accountmanager

Willem Heijboer, algemeen directeur

Frits de Ruyter de Wildt, general manager vastgoed

Uw nieuwe locatie

Ons bedrijf…

Ons bedrijf…

Bedrijventerrein HarnaschPolder biedt, met diverse bedrijfskavels geschikt voor ‘echte bedrijvigheid’ en transport & logistiek, ruimte voor uw nieuwe huisvesting. Zo heeft PostNL net haar distributiecentrum voor pakkettenpost in gebruik genomen. Dit biedt kansen voor e-business, voor een tijdige verzending van uw orders en voor groei van uw bedrijf. De locatie is strategisch gelegen tussen Den Haag en Rotterdam aan de A4.

Blomsma heeft zich in ruim 30 jaar ontwikkeld tot een moderne en klantgerichte totaalleverancier van visuele communicatiemiddelen. Met meer dan 90 werknemers en twee vestigingen is Blomsma één van de grootste signbedrijven van Nederland. Centraal staan totaaloplossingen vanuit printfaciliteiten als signtoepassing voor veiligheids-en gezondheidssignalering en procesidentificatie, voor binnen- en buitenreclame, interieurdecoraties en wagenparkbeletteringen, decoratie in de retail en openbaar vervoersector.

Oesterbaai verzorgt advies en inventari­ saties op het gebied van asbest. Wij vallen onder de Shield Group die in bredere zin diensten levert op het gebied van kwaliteit van leefomgeving, legionella, brandbe­vei­ liging en klimaat-, kantoor- of industriële ruimtes.

Uw volgende stap Onze ambitie is ruimte geven aan de uitbreidingswensen van uw bedrijf. Bent u toe aan de volgende stap voor uw bedrijf, dan bekijken wij graag samen mét u wat nodig is om deze stap te kunnen zetten. U weet alles van uw bedrijf, wij van de locaties en mogelijkheden in de regio.

Bel ons, want… alleen nadenken over vernieuwing en uitbreiding is niet genoeg.

Bedrijvenschap HarnaschPolder Is onderdeel van www.businessparkhaaglanden.nl M 06 52485084

20

Oktober 2013 VNO-NCW WEST.

Onze ambitie is… vanuit onderscheiden divisies met ieder hun specialistisch vakgebied de klant te ont­zorgen en meer te geven dan waar hij op had gerekend in kwaliteit en meedenken in oplossingen.

Bel ons want… als familiebedrijf vinden wij continuïteit van de onderneming en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) belangrijk. Duurzaamheid en veilig werken staan bij ons hoog in het vaandel. Waarbij een praktische insteek en nuchter, zakelijk verstand altijd de basis blijven.

Blomsma Print & Sign Storkstraat 1-3, 2722 NN Zoetermeer Postbus 360, 2700 AJ Zoetermeer T 079 330 10 00 F 079 330 10 55 I www.blomsma.nl

Onze klanten… zijn allen eigenaren van gebouwen, indus­triële of maritieme objecten waar vanuit wetgeving asbest onderzocht moet worden: particulier, zakelijk, overheid, internationaal. Wij behoren tot de grootste partijen van Nederland op dit gebied.

Bel ons want… als uw gebouw van voor 1993 is, dient bij renovaties of sanering een asbest­ rapport overhandigd te worden. Indien u tijdig rekening houdt met de kosten- en tijds­aspecten scheelt dat aanmerkelijk. Wij adviseren in uw besluitvorming en bege­leiden de uitvoering zodra asbest verwijderd wordt.

Ingenieursbureau Oesterbaai BV Hongkongstraat 5, 3047 BR Rotterdam The Netherlands M +31 6 511 811 74 E fderuyterdewildt@oesterbaai.nl I www.oesterbaai.nl


VNO-NCW west

AGENDA

Nieuwe leden

VNO-NCW Metropool Amsterdam 24 oktober vanaf 7.30 uur

Delft

- Dhr. C.A.G. Heijmans, BOAG

- Dhr. J. Visser, LMI Zuid-Holland

Advies en Management

Ondernemersontbijt

Den Haag e.o.

- Dhr. G. Holwerda, De Nieuwe Lijn

Stedelijk Museum Met onder andere SER Kroonlid Mirjam van Praag. En rondleiding door de dan pas geopende Malevich tentoonstelling.

- Mevr. mr. A.E. de Groot, Natio-

- Dhr. ir. R. van Houwelingen,

naal Register Commissarissen en Toezichthouders - Dhr. drs. P.G.A. Kuijer, TrainerMatch

VOLG ONS!

- Dhr. B. van Holten, Merin

ERA Contour B.V. - Dhr. ir. R.V.A. Kruip, Wijdeland Hearthunting & Recruitment - Dhr. ir. C.M. Lovisa, Squizzo Architecten B.V.

vrouwen netwerk

g wer

netwerk vno-ncw west

vno-ncw west

VrouwenNetwerk hrm expert netwerk 30 oktober vanaf 14.30 uur

Metropoolregio Amsterdam

Excursie Tweede Kamer

Oostland

- Dhr. R. Schwarz, PwC

VVD-kamerlid Erik Ziengs verzorgt de rondleiding.

- Dhr. R. Jenner, Ron Jenner Photo

- Dhr. I.C. Thepass, Laurens Wonen

- Dhr. E.W.A. Ooteman, BoerCroon

netwerk vno-ncw west

Management BV

- Dhr. mr. B. van Nieuwaal, Leeman Verheijden Huntjens Advocaten - Dhr. mr. W.A.M. Schellekens, NautaDutilh N.V.

bouw power

tform

vno-ncw west

netwerk vno-ncw west

bouw power

BouwPower zorg power 31 oktober zorg power vanaf 16:00 uur netwerk vno-ncw west

& Graphic Design

vrouwen netwerk netwerk vno-ncw west

Diensten Zorg

- Dhr. A.J.G. Jukema, Jukema Legal

- Mevr. L.J. Vreeke, Sea City Lady

- Dhr. S.R. Wijnia, DSW Rijswijk e.o.

- Mevr. mr. M.F.E. de Waard-Preller, NautaDutilh N.V.

hrm expert netwerk RijnGouwe

- Dhr. T. Wesselink, Rotterdam

netwerk vno-ncw west

- Dhr. S.J. Hamersma, Van ’t Hof Groep Gouda B.V.

Bedrijfsbezoek Groene Hart Ziekenhuis

- Mevr. M. Hooftman, Hooftman Autobedrijf B.V.

- Dhr. V. van Zon, Van Zon Consultancy

- Dhr. drs. P.A.J. van Peski, Hof

hrm expert netwerk

Hoorneman Bankiers - Dhr. E.A.M. Verkleij, Edelman B.V. dga platform netwerk vno-ncw west

dga platform

Marketing - Dhr. M. Wijbers, Crediment B.V.

DGAbouw Netwerk power 7 november bouw power vanaf 17.00 netwerk vno-ncw west

zorg power

vrouwen netwerk

netwerk vno-ncw west

netwerk vno-ncw west

Rotterdam zorg

hrm expert netwerk

Westland-Delfland - Dhr. J.W.A. Fioole, Westbouw B.V. - Mevr. S. Vollebregt, Vitis Welzijn

netwerk vno-ncw west

-power Mevr. mr. D.F. Fernhout, Van Cappelle & Fernhout

Orchideeën, diamanten en bier vrouwen netwerk

- Dhr. D. Harreman LLM, Verder Fiscaal Specialisten B.V.

hrm Over de kracht expert van familie­ netwerk bedrijven. Met onder andere Benno Leeser, directeur (derde gene­ratie) van Gassan Diamonds, Nederlands grootste en oudste diamantenslijperij, dga bouw platform power topman Peter Swinkels oud-Bavaria­ en Marin Smaal, algemeen directeur van So Natural, ’s werelds grootste orchideeën­k wekerij. vrouwen netwerk

hrm expert netwerk

Voor een actueel ledenoverzicht: www.vno-ncwwest.nl/ledennet

Netwerken op maat zorg

VNO-NCWpower West heeft vijf specifieke netwerken opgericht: • Bouwpower • DGA Netwerk • HRM Expert Netwerk • Zorgpower • VrouwenNetwerk Leden kunnen kosteloos participeren in deze netwerken. Meer informatie: www.vno-ncwwest.nl/netwerk Leden kunnen deelnemen aan de bijeenkomsten van de netwerken in alle regio’s van VNO-NCW West. www.vno-ncwwest.nl/regio

Voor een actuele agenda: www.vno-ncwwest.nl/agenda

Oktober 2013 VNO-NCW WEST.

21


ADVERTORIAL ONDERWERP

Ondernemershuis Zuidwaarts 9 2711 HA Zoetermeer

Ondernemershuis: dé plek voor ervaring en kennis De afgelopen zomer heeft het Ondernemershuis zijn deuren geopend. Op deze bijzondere locatie in het voormalig postkantoor aan het Zuidwaarts in Zoetermeer komen ondernemers bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en kennis op te doen. In het Ondernemershuis worden concullega’s compagnons en werken zij samen aan een beter economisch klimaat in de regio. Het Ondernemershuis is een uniek samenwerkingsverband tussen de gemeenten Zoetermeer, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Leidschendam-Voorburg en de ondernemersverenigingen RVOZ, OVPN en Ondernemend 3B om de arbeidsmarkt in de regio te bevorderen. Na de opening in juni heeft het Ondernemershuis steeds meer vorm gekregen. Nu kunnen ondernemers uit de regio hier terecht voor zakelijke ontmoetingen, informatieve bijeen­komsten en vergaderingen. “Ondernemers hebben behoefte aan een centraal punt waar zij elkaar kunnen ontmoeten en terecht­ kunnen met vragen omtrent ondernemen, gemeentelijke diensten, personeel, huisvesting en dergelijke”, vertelt Jop Schmeitz, projectmanager van het Ondernemershuis. “Het Ondernemershuis biedt dit allemaal. Het is dé ontmoetingsplek waar ondernemers in elke levensfase van hun onderneming terecht kunnen.”

Informele setting Kenmerkend voor het Ondernemershuis is het ongedwongen karakter. “In informele setting kunnen ondernemers hier zaken met elkaar bespreken”, vervolgt Schmeitz. “Het Ondernemershuis herbergt diverse overlegkamers, een gemeentelijk ondernemers­ loket en coffee corner. Het beschikt over een goede wifi-verbinding en een vergaderruimte met beamer. Kortom: de uitgelezen locatie om met elkaar van gedachten te wisselen en ervaringen te delen.”

weg helpen en accountmanagers van EZ en het Werkgevers­ servicepunt gaan zich bezighouden met het verbinden van ondernemers. Ook de Belastingdienst zal spreekuren houden. Daarnaast kunnen ondernemers bij de accountmanagers terecht voor vragen over de gemeentelijke dienstverlening, personeel en ondernemen. Het accountmanagement zorgt ervoor dat de vraag bij de juiste persoon terechtkomt en houdt regie over de vraag. En dat scheelt de ondernemer onnodig veel tijd, tijd die hij natuurlijk liever besteedt aan zijn kernactiviteiten.” Verder worden gemeentelijke aanbestedingen vooraf in het Ondernemershuis gepresenteerd. “Waar je wat brengt, moet je ook wat kunnen halen”, vindt Schmeitz. “De ondernemers leveren een wezenlijke bijdrage aan het economisch klimaat in de regio. Als gemeente mag je daar ook wat voor terug doen.” In het Ondernemershuis komen ondernemers ‘ter zake’. Het biedt een opstap naar succesvol ondernemerschap. Met elkaar, voor elkaar!

Verbinden Ook de overheid draagt haar steentje bij. Zo zal een afgevaardigde van de Kamer van Koophandel startende ondernemers verder op

22

Oktober 2013 VNO-NCW WEST.

Meer informatie is ook te vinden op www.tzho.nl en www.wgsp-zoetermeer.nl


Waarom we bij opdrachtgevers zo vroeg op de kaart staan. Vroeg. Vijf letters. Een woord. Voor ons staat het voor optimaal. Voor slim, voor denken, voor vooruitzien. Met kennis van zowel heden als verleden. Die instelling passen we ook toe als het gaat om restaureren, verbouwen en planmatig onderhoud . Uw gebouw is niet alleen een optelsom van muren, plafonds en vloeren. Het is voor uw medewerkers en collega’s ook een beetje ‘thuis’. We weten hoe er vroeger gebouwd werd. Die ervaring passen we vandaag toe als het gaat om restauratie en renovatie. Maar wij zijn ook thuis in het up-to-date houden van uw pand en in het aanpassen van uw huisvesting bij groei of krimp. En hoe gaat u om met het onderhoud, slijtage, nieuwe inzichten of normen die aanpassingen vergen? Wij helpen u hier graag bij. Wat uw vraag of wens ook is, in alle gevallen van restauratie, aanpassing of onderhoud kunt u rekenen op de expertise van onze mensen. Specialisten die begrijpen dat het niet alleen gaat om uw gebouw, maar vooral om wat het gebouw betekent voor uw mensen. Wilt u meer weten over restauratie, maakt u dan een afspraak met Pim Schipper: (020) 574 52 66 (Schakel & Schrale). Wilt u meer weten over verbouwen en planmatig onderhoud, maakt u dan een afspraak met Frank van Rooden: (020) 574 53 10 (BAM Gebouwservices).


1200248 6 west mag oktober lr  
Advertisement