Page 1


Mistrzowie Nowej Energii


Adamus Saint-Germain w przekazie Geoffrey’a i Lindy Hoppe

Mistrzowie Nowej Energii Mądrość i Inspiracja dla Świata na Czas Przemiany

Przekład Jadwiga Fedynkiewicz, Andrzej Przybyło


Tytuł oryginału Adamus Saint-Germain – The Masters of the New Energy by Geoffrey and Linda Hoppe Copyright © 2007 by CCIP, Inc. Geoffrey and Linda Hoppe Copyright © 2010 der deutschsprachigen Erst-Ausgabe by Ansata Verlag, Műnchen, Verlagsgruppe Random House GmbH Copyright for the Polish edition © 2010 Wydawnictwo Biały Wiatr ISBN 978-83-930663-8-4 Redakcja – Łukasz Sałek i Dariusz Wróblewski Korekta – Jerzy Hogendorf Projekt okładki – Tomasz Sikora (angewehre@gmail.com), projekty graficzne Redakcja techniczna i skład – Aleksandra Dziugan AleksandraDziugan@poczta.fm Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich Wydawnictwo Biały Wiatr ul. Solarza 8/73 35-118 Rzeszów www.bialywiatr.com info@bialywiatr.com Druk i oprawa Drukarnia Narodowa S.A. 30-740 Kraków ul. Półłanki 18


SPIS TREŚCI Część 1 – Jak powstała ta książka Dedykacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Nowa Energia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Część 2 – Mistrzostwo Nowej Energii Starzy Mistrzowie, nowi Mistrzowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Zaufanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Elegancko proste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Najpierw ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Wszystkie energie służą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Żadnego kompromisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Wybór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Samowystarczalność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Więcej o zaufaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Iluzja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Akceptacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Nieznane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Aspekty i warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Żadnych oczekiwań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Żadnego wymuszania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 Kreacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 Wnikliwość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Wielkość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 Wzniesieni Mistrzowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 Jeszcze o akceptacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83


Bóg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 Magia mistrzostwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 Merlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 Ufność, wiedza, mistrzostwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105

Część 3 – Nowa Świadomość w życiu codziennym Pytania i odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 Czym jest channeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 Hrabia Saint-Germain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 Adamus Saint-Germain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154 Dwanaście oznak przebudzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156

Dodatek O Karmazynowym Kręgu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163 Glosariusz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165 Autorzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167 Kontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 Podziękowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171


CZĘŚĆ PIERWSZA

Dedykowana dla Shaumbry1. Której podróż zainspirowała Świadomość Nowej Energii Na Ziemi i poza Nią.

Wszystkie przypisy umieszczone w książce zostały zatwierdzone przez autorów 1. Słowo, które wprowadził Mistrz Tobiasz na określenie grupy ludzi przechodzących przez proces duchowego przebudzenia. Więcej na ten temat w Glosariuszu na str. 165.


Nowa Energia

W

czesną wiosną 2007 roku, w stolicy Holandii Amsterdamie, Adamus Saint-Germain, Wzniesiony Mistrz o długiej i barwnej historii, zwołał grupę Mistrzów oraz Nauczycieli Nowej Energii. W swoim otwierającym przekazie, za pośrednictwem Geoffrey’a Hoppe, wyjawił, że celem tego specjalnego zgromadzenia jest napisanie książki! Książka miała być zatytułowana „Mistrzowie Nowej Energii” i ma być darem mądrości oraz inspiracji dla tych wszystkich, którzy dokonają wyboru wstąpienia w swoje Mistrzostwo, w czasie wielkich i głębokich przemian na Ziemi. Energia oraz informacje zawarte w tej książce czerpią z mądrości tych, którzy przeszli przez proces stawania się Mistrzem Nowej Energii, przecierając szlak dla pragnących podążyć tą ścieżką. Podczas tego zgromadzenia Mistrzów i początkujących Mistrzów, Adamus 1 Saint-Germain zebrał razem kolektywną energię grupy i przekazał ją pod postacią materiału, który przerodziwszy się w książkę, trzymasz właśnie w rękach.

1. Wyjaśnienie imienia Adamus na str.154.


Oryginalne nagrania audio przekazów SaintGermain’a zostały spisane w formie tekstowej i tylko lekko zredagowane dla poprawy jakości czytania. Nie dokonano żadnych zmian w oryginalnych słowach Adamusa. Niczego do nich nie dodawano. Nowa Energia to nowa świadomość ludzkości oraz nowa wibracja dla Ziemi, która pozwala naszym boskim istotom na integrację z ludzką naturą.


CZĘŚĆ DRUGA

Mistrzostwo Nowej Energii


MĄDROŚĆ I INSPIRACJA DLA ŚWIATA NA CZAS PRZEMIANY

STARZY MISTRZOWIE, NOWI MISTRZOWIE

J

estem, tak jestem, Adamusem Saint-Germain. Jestem Mistrzem. Porozmawiajmy przez chwilę o Mistrzach. Samo określenie „Mistrz”1 jest bardzo popularne i często używane. W przeszłości było wielu Mistrzów, lecz ci z przeszłości byli inni, niż Mistrzowie Nowej Energii. Mistrzowie z przeszłości musieli często przechodzić przez ekstremalne cierpienie, by stać się Mistrzami. Musieli odrzucać swoje ciała, dosłownie wypierać się swojego człowieczeństwa, aby dokonać głębszego wglądu w Ducha. Musieli też oddzielać to co ludzkie od tego co duchowe, to co było realne od tego co było iluzją, to co było walką ego od tego co było błogosławieństwem bycia człowiekiem. Tak więc wielu mistrzów z przeszłości, o których słyszałeś lub czytałeś, wystawiało się na wielkie cierpienia, stając się męczennikami i Mistrzami naraz. W Nowej Energii nie ma takiej potrzeby. Mistrzowie Nowej Energii rozumieją, że MISTRZOSTWO OZNACZA BYCIE CZŁOWIEKIEM. Zdają sobie sprawę, że dotyczy to integracji wszystkich energii w sobie. Mistrz Nowej Energii

1. W całym tekście używana jest męska forma – Mistrz, która odnosi się również do kobiet – Mistrzyń

15


MISTRZOWIE NOWEJ ENERGII

rozpoznaje źródło Radości i uwalnia stare koncepcje cierpienia. Wielu mistrzów z przeszłości żyło w izolacji. Wybrali samotność, z dala od miast i rodzin. Żyli jak pustelnicy w lasach, na bezludnych wyspach czy opuszczonych terenach, gdzie nie mieszkali ludzie, usprawiedliwiając to potrzebą kontaktu z naturą. Mistrzowie minionych czasów musieli porzucić obecność innych, aby odkrywać siebie. Jednak Mistrz Nowej Energii, rozumie że zasadniczą sprawą jest bycie częścią ludzkości i społeczeństwa. Rozumie, że izolacja i oddzielenie nie służą potrzebom tych, którzy gotowi są być nauczycielami. Tak więc, Mistrz Nowej Energii, uczy się być Mistrzem egzystując w ludzkiej rzeczywistości, otoczony innymi ludźmi, zarówno wtedy kiedy jest w pracy, kiedy podróżuje czy kiedy idzie do tych samych sklepów, a nawet do tych samych kościołów, co inni ludzie. Oczywiście będą chwile, kiedy zechcesz być sam. Będą chwile, kiedy będziesz mieć potrzebę odbudowania własnej energii. Tym niemniej Mistrz Nowej Energii wie, że bardzo ważne jest żyć pośród ludzi. Ważne jest być częścią ludzkiej egzystencji. Bo jak możesz nauczać będąc na bezludnej wyspie? Jak możesz uczyć, mieszkając w odległym, odizolowanym miejscu? Jak możesz uczyć innych, kiedy siedzisz samotnie na szczycie trudno dostępnej góry? W przeszłości Mistrzowie pilnie pobierali wiedzę. Wielu z nich czytało stare księgi, studio16


MĄDROŚĆ I INSPIRACJA DLA ŚWIATA NA CZAS PRZEMIANY

wało religie i filozofie, spędzało większość życia w szkole i nawet na starość, studiowało, studiowało i studiowało, starając się poprzez naukę znaleźć drogę do oświecenia. Wydawało im się, że jeśli będą bardziej skupieni i otwarci na wiedzę, zbliży ich to do bycia Mistrzem. Było zaledwie kilku, którzy osiągnęli mistrzostwo tą drogą, chociaż naprawdę wielu, próbowało. Ci, którym się udało, odkryli jedną wspólną rzecz – sprowadzając wszystko do umysłu, dochodzi się niestety do ignorowania prawdziwych uczuć. Prędzej czy później, Mistrzowie z przeszłości, którzy oddawali się rygorystycznym studiom, odkrywali że powinni je porzucić. Pięknym tego przykładem był Kuthumi Lal Singh. On też studiował bez końca na uniwersytetach, próbując tym sposobem dojść do oświecenia, co niestety doprowadziło go prawie do szaleństwa. W pewnym momencie musiał to wszystko zostawić. Musiał uświadomić sobie, że cała książkowa wiedza świata, nigdy nie sprowadzi prawdziwego oświecenia, które przychodzi dzięki odczuwaniu i gnostowi2.

2. Termin, który oznacza wewnętrzną ludzką zdolność odnajdywania „kreatywnego rozwiązywania” problemów, z którymi nie radzi sobie umysł albo logika. W języku polskim można to określić jako „intuicyjny wgląd”. Gnost to „czwarta noga ludzkiego krzesła”, pozostałe trzy to: umysł, ciało oraz Duch (w oryginale: „mind, body, Spirit and gnost.”)

17


MISTRZOWIE NOWEJ ENERGII

Mistrzowie Nowej Energii także studiowali. Wszyscy czytaliście książki, chodziliście na różne kursy, czytaliście o wszystkich starych, mądrych technikach. Ale czy to rozwiązało Wasze problemy? Może dawało to chwilową przyjemność, może świetnie się przy tym bawiliście, ale czasami przez nadmierne zaangażowanie zapominaliście, że JUŻ jesteście Mistrzami. Próbując znaleźć intelektualne odpowiedzi, wpadaliście w kompleksy, zapominając, że odpowiedzi od zawsze w Was były. Jesteście tak pochłonięci poszukiwaniami, tak skupieni na ścieżce, że wciąż umyka wam ten prosty fakt. Więc tu nie chodzi o studiowanie wszystkiego, co się da, aby znaleźć odpowiedź. Owszem studiuj, jeśli sprawia ci to przyjemność, ale pamiętaj, że tą drogą nie znajdziesz odpowiedzi. Wielu Mistrzów z przeszłości praktykowało skrajną dyscyplinę, narzucając ją zarówno umysłowi, jak i ciału. Wydawało im się, że jeśli w ten sposób skupią energię staną się czyści i skoncentrowani niczym promień lasera, co powinno przynieść upragnione oświecenie. Ale tak naprawdę, wielu zwyczajnie się torturowało, zaprzeczając swojemu człowieczeństwu. Owszem do pewnego stopnia to działało, ponieważ właśnie taka była energia, w której żyli Mistrzowie z przeszłości. Energia przed setkami czy tysiącami lat była znacznie gęstsza, niż dzisiaj. Była bardziej zwarta i znacznie trudniej się z nią pracowało, dlatego dla ambitnych Mistrzów zachodziła potrzeba takiej dyscypliny 18


MĄDROŚĆ I INSPIRACJA DLA ŚWIATA NA CZAS PRZEMIANY

- inaczej mogliby zostać uwikłani w gęstość ówczesnej świadomości. Jednak, w czasach w których żyjemy, nie potrzebujesz ekstremalnej dyscypliny. Nie musisz odmawiać sobie rzeczy, które są częścią życia. Nie musisz obawiać się jakiejkolwiek rzeczy wokół Ciebie. Jest wielu takich, którzy boją się brać udział w radościach i przyjemnościach życia, myśląc że to ich rozproszy, że uwikłają się w coś lub uzależnią, zapominając o swojej prawdziwej duchowej drodze. Być może zablokowałeś sam siebie przed odczuwaniem prawdziwej radości życia, ponieważ obawiałeś się doświadczać przyjemności. Może w pasji Swojej duszy, w której jesteś Nauczycielem Nowej Energii, odczuwałeś, że ziemskie zadowolenie mogłoby Cię rozpraszać, a więc dosłownie zatrzasnąłeś własny Dom Życia. Ale teraz, w tej Nowej Energii, możesz otworzyć się na wszystkie z tych rzeczy. Może w przeszłości popadłeś w alkoholizm i teraz się go obawiasz. Może dałeś się uwikłać złości i teraz próbujesz zamknąć drzwi na klucz przed własnym gniewem, nie chcąc wpuścić go do środka. Może wpadłeś w narkotyki lub inne uzależnienia i próbujesz ukryć się lub uciec od nich, ponieważ wierzysz, że są większe i mocniejsze od Ciebie. Jednak teraz zamierzam prosić Ciebie - Mistrza Nowej Energii - abyś pozwolił temu odejść, ponieważ ŻADNA z tych rzeczy nie jest większa od 19


MISTRZOWIE NOWEJ ENERGII

Ciebie. TY jesteś Mistrzem. TY decydujesz. TY wybierasz. TY ustalasz, czego chcesz. TY jesteś MISTRZEM. Mistrz Nowej Energii jest zupełnie inny, niż Mistrz z przeszłości. I nie ma potrzeby, aby powracać do studiowania starych Mistrzów, ponieważ ich życie było specyficzne dla tamtej ery i tamtego czasu. W przeszłości żyło zaledwie kilku prawdziwych Mistrzów. Na przykład, Yeshua (Jezus), był Mistrzem sprzed dwóch tysięcy lat. Tak samo jak Wy był pracownikiem zmian (ang. changeworker) i był standardem - odstawał od reszty. W swoich czasach, reprezentował Świadomość Chrystusową na ziemi. Był reprezentantem wielu istot, ponieważ tego wymagały ówczesne energie. Wtedy nie mogło być wielu Mistrzów, mogło ich być tylko kilku. Teraz, w Nowej Energii, jest inaczej. Teraz na całym świecie jest czas funkcjonowania wielu Mistrzów, ponieważ nadszedł moment dla każdej kultury, regionu i społeczności, aby zauważyć i docenić obecność Mistrza. Przyszedł czas wielu Mistrzów, którzy mają pomóc zakotwiczyć energię nowego, zakotwiczyć energię rozszerzonej świadomości i na koniec, zakotwiczyć energię Chrystusowego nasienia, w pełni rozkwitającego właśnie teraz na ziemi. TEN CZAS, TO CZAS DLA WIELU MISTRZÓW, A NIE JEDYNIE DLA KILKU.

20


MĄDROŚĆ I INSPIRACJA DLA ŚWIATA NA CZAS PRZEMIANY

Zabrzmi to zaskakująco, ale bycie Mistrzem, wcale nie wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, której możnaby się spodziewać. Wyjaśnię to nieco później, kiedy będziemy omawiać różne aspekty bycia Mistrzem, oraz to jaka jest relacja Mistrza wobec własnej osobowości, wewnętrznego środowiska i wobec świata.


Mistrzowie Nowej Energii, Adamus Saint-Germain - fragment  

Autor daje praktyczne wskazówki, w jaki sposób nie pogubić się w otaczającym świecie chaosu oraz upadających systemów i paradygmatów, a zami...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you