Page 1

Program: eCULTURA Proiect: BIBLIOTIC. Proiectul EBC-037, „e-Cartea o provocare pentru fiecare. Biblioteca te invită la citit.” Finanţator: Proiectul „Economia Bazată pe Cunoaştere” (EBC) iniţiat de Guvernul României, prin Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu sprijinul Băncii Mondiale. Solicitant: Primăria oraşului Aninoasa /jud. Hunedoara Parteneri: Primăria comunei Licurici /jud. Gorj, Școala Sfânta Varvara Aninoasa /jud. Hunedoara www.ecomunitate.ro e-Cartea o provocare pentru fiecare. Biblioteca te invită la citit. Comunitatea Aninoasa, prin solicitantul Biblioteca Orăşenească Aninoasa se numără printre cei 33 de câştigători ai programului de granturi eCULTURA. Proiectul, „e-Cartea o provocare pentru fiecare. Biblioteca te invită la citit.” a primit o finanţare nerambursabilă în valoare de 15961 RON, care a contribuit la procesul de dezvoltare culturală locală şi comunitară. eCULTURA reprezintă un program pentru dezvoltarea de proiecte culturale de către bibliotecile publice şi cele şcolare din comunităţile EBC. Integrarea bibliotecii orăşeneşti în programul Economia Bazată pe Cunoaştere are ca scop îmbunătăţirea accesului la cunoaştere prin resurse informaţionale moderne ce vor atrage asupra comunităţii următoarele beneficii: • •

dezvoltarea de parteneriate şi de proiecte colaborative în interiorul reţelei bibliotecarilor EBC; integrarea resurselor TIC moderne în activităţile culturale locale pentru creşterea performanţei bibliotecarilor şi dezvoltarea bibliotecii ca un centru-resursă în comunitate; dezvoltarea şi furnizarea de servicii moderne în cadrul bibliotecii publice pentru întreaga comunitate.

Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Biblioteca Şcolii Generale „Sfânta Varvara” Aninoasa şi Biblioteca comunală Licurici, Gorj şi activităţile proiectului se desfăşoară în perioada 21.05.2012 – 22.10.2012. Obiectivul general al proiectului urmăreşte creşterea gradului de atractivitate al serviciilor furnizate prin intermediul bibliotecilor locale şi şcolare din Aninoasa şi Licurici, precum şi promovarea culturii şi a tradiţiilor locale prin mijloacele de comunicare moderne. Acest obiectiv se va realiza prin: •

Dotarea bibliotecilor cu mijloace electronice moderne de lectură şi familiarizarea utilizatorilor bibliotecilor cu utilizarea lor;


Crearea de cataloage electroniceale celor 3 biblioteci partenere şi a paginii de web www.bibliotecaaninoasa.ro prin intermediul căreia sunt disponibile spre consultare utilizatorilor interesaţi; Organizarea unor cercuri literare tradiţionale şi virtuale urmărindu-se şi transpunerea în format electronic a unor elemente de marcă a culturii şi tradiţiilor locale pentru a fi promovate prin mijloacele de comunicare moderne, care au şi fost propuse pentru a fi postate pe portalul Europeana pentru a figura alături de elementele de marcă ale culturii europene.

Despre Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere Economia Bazată pe Cunoaştere este un proiect strategic de pionierat pentru societatea cunoaşterii din România, conceput şi derulat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi finanţat de Banca Mondială şi de Guvernul României. Prin acest program, MCSI a dotat 255 de comunităţi din România dezavantajate din punct de vedere al cunoaşterii şi accesului la informaţie cu infrastructură TIC şi acces la Internet de mare viteză. În fiecare comunitate inclusă în acest exerciţiu inovativ a fost dezvoltată o Reţea Electronică a Comunităţii Locale, ce comprimă 4 noduri de importanţă publică locală: Primăria, Şcoala, Biblioteca şi PAPI (Punct de Acces Public la Infomaţie). Beneficiarii direcţi ai societăţii cunoaşterii reprezintă 1.8 mil locuitori, 20% din populaţia din mediul rural, 8% din populaţia României. Economia Bazată pe Cunoaştere şi-a propus să transforme această categorie vulnerabilă a populaţiei în adevărate surse de educaţie şi informaţie, prin transfer de cunoaştere şi diseminare de bune practici atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Mai multe informaţii despre proiect puteţi obţine vizitând www.ecomunitate.ro .

Proiect eCultura Aninoasa  

Obiectivele proiectului eCultura initiat de Biblioteca oraseneasca Aninoasa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you