Page 1

BACHELORSTUDIER – NETT OG DELTID 2016 – 2017 HANDELSHØYSKOLEN BI

KURS – STUDIER – LEDERUTDANNING


ER DU KLAR FOR FAGLIG PÅFYLL? BI ønsker deg velkommen til inspirerende kurs og studier du kan ta ved siden av jobb, fra enkeltkurs til full grad.

INNHOLD BACHELORSTUDIER_____________________________________________ 6 – klassiske studier fra økonomi til markedsføring HØYSKOLEKURS_______________________________________________ 16 BACHELOR OF MANAGEMENT__________________________________ 18 – sett sammen din egen bachelorgrad i ledelse SPESIALKURS I LEDELSE_________________________________________ 28

2


Kurs og studier ved Handelshøyskolen BI kjennetegnes ved verktøykasser fulle av praktisk kunnskap og gode råd, som bygger på vår solide fagkompetanse. BI er kjent for å ha tett kontakt mellom praksis og fag, og dette kommer til fullt uttrykk i vår executiveportefølje på bachelornivå. Her kan du velge studier, kurs og programmer tilpasset din bransje, ditt ansvarsforhold, eller kanskje drømmene du har for din fremtidige karriere. Alle kurs og programmer utvikles og ledes av våre solide faglige ansatte, noe som gir deg garanti på at du får den beste og riktigste kunnskapen, tilpasset nettopp din situasjon. Velkommen til deltids- og nettstudier ved Handelshøyskolen BI.

Ragnhild Silkoset Professor og Dean Executive

3


KOMBINER JOBB OG STUDIER VED HANDELSHØYSKOLEN BI HVORFOR SKAL JEG VELGE VIDEREUTDANNING PÅ BI? Svaret er enkelt; fordi økt kompetanse gir resultater! 9 av 10 som tar våre bachelorstudier på deltid får bedre jobbtilfredshet, høyere lønn eller ny jobb. Vi tror årsaken er at studier ved BI kjennetegnes ved den sterke kombinasjonen av faglig tyngde og relevant kunnskap. Over 400 faglige ansatte sørger for at BI ligger i forskningsfronten innenfor økonomisk-administrative fag. Samtidig sørger vårt tette samarbeid med offentlig og privat næringsliv for at fag du tar hos oss gir deg praktisk kunnskap som næringslivet trenger. Derfor gjør kunnskapen fra BI deg mer ettertraktet på jobbmarkedet. HVORDAN KAN JEG KOMBINERE JOBB OG STUDIER? De aller fleste av våre deltidsstudenter er i full jobb. Derfor er fleksibilitet et nøkkelord hos oss. Du velger selv tempoet i din utdanning, om du ønsker undervisning på dag, kveld eller nett, ettersom hva som passer deg og din hverdag best. Dine medstudenter er i samme situasjon, og dere får en unik mulighet til å lære av hverandres erfaringer gjennom klassediskusjoner og gruppearbeid. Slik oppstår et nettverk som mange har stor nytte av også i jobbsammenheng. ØNSKER DU STUDIEVEILEDNING? Våre veiledere har full oversikt over studietilbudet, og kan gi deg gode råd når du planlegger å søke. Vi er bare en telefon eller en e-post unna – og gleder oss til å høre fra deg. E-post: videreutdanning@bi.no Telefon: 46 41 00 20

4


HVOR KAN JEG STUDERE PÅ DELTID? På alle våre studiesteder – fysiske og virtuelle. Vi tilbyr kurs og studier på deltid i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, eller du kan gjennomføre nettstudier uansett hvor du bor. Vi skreddersyr også kurs og studieopplegg for bedrifter, noe du kan lese mer om på bi.no/corporate. TO VEIER Det er to veier til bachelorgraden. Med klassiske bachelorstudier (se side 6) følger du en fast studieplan. Du kan bestemme underveis hvor langt du vil gå, ettersom graden består av tre enkeltstående trinn. Den andre veien er gjennom den fleksible graden Bachelor of Management (se side 18), hvor du i stor grad setter sammen fagene selv, og kan bygge videre på din tidligere utdanning. FAGLIG PÅFYLL De aller fleste kursene og programmene i denne katalogen kan du ta enkeltvis. Derfor kan du velge kurs innenfor fagområder du er spesielt interessert i, og eventuelt bestemme senere om du vil bygge videre til en grad i ditt eget tempo. HELDAGSSAMLINGER Samlingsbaserte kurs har undervisning konsentrert i noen få heldagssamlinger, for eksempel tre samlinger à to dager i løpet av semesteret. Alle våre fire studiesteder tilbyr samlingsbasert undervisning. KVELDSUNDERVISNING – EN KVELD PER UKE Kveldsundervisning tilbys i Oslo, og hvert kurs foreleses en til to kvelder per uke gjennom semesteret. NETTSTUDIER – NÅR OG HVOR DU VIL Trenger du full fleksibilitet i forhold til jobb og geografi, er nettstudier ideelt. Da får du tett oppfølging gjennom innleveringsoppgaver og dialog med nettlærer, samt samlinger i Oslo. Har du ekstra kapasitet, er det også mulig å studere på heltid over nett.

5


BACHELORSTUDIER – KLASSISKE STUDIER FRA ØKONOMI TIL MARKEDSFØRING Bachelor i økonomi og administrasjon er den mest tradisjonsrike graden fra BI, og tilbys i sin helhet for deg som ønsker å studere på deltid. I tillegg kan du ta deler av bachelorgradene innenfor Markedsføringsledelse og Regnskap og revisjon på deltid.

6


BACHELORSTUDIER

BACHELORSTUDIENE BESTÅR AV TRE TRINN. Hvert trinn, som består av 6 - 8 kurs, gir deg tittel og 60 studiepoeng. Du kan ta trinnene separat uten å binde deg til hele studiet. Fra 2. trinn har du også noen valgkurs. På 3. trinn har du valget mellom to retninger å fordype deg i. Fullfører du alle tre trinnene, oppnår du en bachelorgrad. HVOR LANG TID BRUKER JEG PÅ STUDIENE? Heltidsstudenter bruker ett år per trinn, mens det på deltid er lagt opp til at du tar hvert trinn over to år (fire semestre). Du tar ca. to kurs per semester. HVA KAN JEG BRUKE EN BACHELORGRAD TIL? Bachelorstudier på BI gir deg verktøyene som fungerer i arbeidslivet. Her bygger du opp grunnleggende, allsidig kompetanse som kvalifiserer deg for et stort utvalg jobber innenfor økonomi, administrasjon og markedsføring, både i det offentlige og i private bedrifter. Dette er kunnskapsfelt som er helt nødvendig for de aller fleste bedrifter og organisasjoner, uavhengig av bransje. TYPISKE STILLINGER ETTER STUDIENE: Autorisert regnskapsfører Regnskapssjef Regnskapsmedarbeider Markedskonsulent Revisor Markedssjef Økonomisjef Kunderådgiver

Controller Logistikksjef Markedsanalytiker

HVEM ER DEN TYPISKE STUDENTEN? Det er en mangfoldig gruppe som tar bachelorstudier på deltid:

Trinn 3 Bachelor

• De fleste studentene er mellom 25 og 40 år • Halvparten har utdanning etter videregående • De aller fleste tar studiene ved siden av en travel hverdag, med full jobb og familie • 70 % jobber i privat sektor

Trinn 2 Høyskolekandidat

Trinn 1 Bedrifts- eller markedsøkonom

7


BEDRIFTSØKONOM Årsenhet som gir deg tittelen Bedriftsøkonom Årsenhet i bedriftsøkonomi er et helhetlig studium. Gjennom åtte effektive kurs får du solid breddekompetanse innen økonomi og administrasjon. Ønsker du å gå hele veien til en bachelorgrad, er dette ditt første av tre trinn. GRUNNLEGGENDE KUNNSKAP Kunnskap innen økonomi og administrasjon er nyttig og nødvendig i nesten alle bransjer og yrker. I tillegg til tittelen Bedriftsøkonom, gir dette studiet deg solid forståelse i økonomi, markedsføring, administrasjon og ledelse. Kombinasjonen er svært anvendelig og kvalifiserer deg for mange typer jobber, enten du studerer for første gang eller ønsker å supplere tidligere utdanning fra andre fagområder. BEDRIFTSØKONOM BESTÅR AV FØLGENDE KURS: • Markedsføringsledelse • Bedriften • Matematikk for økonomer • Statistikk for økonomer • Bedriftsøkonomisk analyse • Finans • Forretningsjus • Organisasjonsatferd og ledelse UNDERVISNINGSFORMER Studiet er på 60 studiepoeng, og består av åtte kurs, som du på deltid gjennomfører over to år og på heltid over ett år. I Oslo gjennomføres studiet på kveldstid med to undervisningskvelder per uke. I Trondheim og Stavanger gjennomfører du studiet på dagtid. Nettkursene gjennomføres med ulike undervisningsaktiviteter og tett oppfølging i et nettklasserom samt frivillige samlinger i Oslo. Ønsker du å studere videre etter dette, er du godt på vei mot å bygge en full bachelorgrad (se side 10).

Tittel

Gjennomføring

Sp Varighet

Pris

Bedriftsøkonom

Oslo, Nettstudier* Trondheim og Stavanger

60

Kr 69 600

*Studiet kan også gjennomføres på heltid nettbasert

bi.no/bachelordeltid

8

Deltid 2 år


BACHELORSTUDIER

MARKEDSØKONOM Årsenhet som gir deg tittelen Markedsøkonom Kunnskap om markedsføring blir stadig viktigere. Markedsøkonomstudiet gir basiskunnskap for deg som ønsker å studere markedsføring videre eller jobbe med det. GRUNNLEGGENDE KUNNSKAP Markedsføring er avgjørende for at bedrifter overlever i et marked preget av raske endringer. Fremtidens markedsførere må derfor ha evnen til å ta strategiske valg basert på en stor mengde informasjon. Dette studiet gir deg et solid grunnlag innenfor økonomi og markedsføring. Kompetansen du tilegner deg er svært anvendbar enten du studerer for første gang, eller ønsker å supplere tidligere utdanning fra andre fagområder. MARKEDSØKONOM BESTÅR AV FØLGENDE KURS: • Bedriften • Markedsføringsledelse • Statistikk • Forbrukeratferd • Makroøkonomi • Markedskommunikasjon 3.0 • Organisasjonsatferd og ledelse • Bedriftsøkonomi og finans UNDERVISNINGSFORMER Studiet er på 60 studiepoeng, og består av åtte kurs, som du på deltid gjennomfører over to år og på heltid over ett år. I Oslo gjennomføres studiet på kveldstid med to undervisningskvelder per uke. I Trondheim og Stavanger gjennomfører du studiet på dagtid. Nettkursene gjennomføres med ulike undervisningsaktiviteter og tett oppfølging i et nettklasserom samt frivillige samlinger i Oslo. Ønsker du å studere videre etter dette, er du godt på vei mot å bygge en full bachelorgrad (se side 14).

Tittel

Gjennomføring

Sp Varighet

Pris

Markedsøkonom

Oslo, Nettstudier* Trondheim og Stavanger

60

Kr 69 600

Deltid 2 år

*Studiet kan også gjennomføres på heltid nettbasert

bi.no/bachelordeltid

9


BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON – Den mest allsidige av våre bachelorgrader Dette tradisjonsrike studiet har vært det mest populære BI-studiet i over 20 år. Her får du en grundig kompetanse som enhver virksomhet trenger – uavhengig av størrelse og bransje, offentlig eller privat sektor. Flere av BIs fagansvarlige har bakgrunn fra ulike deler av næringslivet, som økonomisjefer, markedsansvarlige og analytikere, noe som som gir deg en unik inngang til oppgaver og utfordringer du vil møte i arbeidslivet. TRINN 1: BEDRIFTSØKONOM Det første trinnet gir deg basiskunnskap innenfor sentrale økonomiske og administrative fagområder. Trinn 1 består av åtte kurs over to år, hvor du fullfører to kurs per semester. Etter avsluttet studium er du Bedriftsøkonom fra BI. Trinn 1 består av følgende kurs: • Markedsføringsledelse • Bedriften • Matematikk for økonomer • Statistikk for økonomer • Bedriftsøkonomisk analyse • Finans • Forretningsjus • Organisasjonsatferd og ledelse

TRINN 2: HØYSKOLEKANDIDAT På det andre trinnet får du fordype deg mer i fagområdene, med kurs som bygger videre på det du lærte på første trinn. To av kursene velger du selv innenfor et valgfritt fagområde, så her kan du få kompetanse i alt fra sosiale medier til prosjektledelse. Trinn 2 består av åtte kurs over to år, hvor du fullfører to kurs per semester. Etter avsluttet studium er du Høyskolekandidat fra BI. Trinn 2 består av følgende kurs: • Finansregnskap og regnskapsanalyse • Mikroøkonomi • Økonomi og virksomhetsstyring • Makroøkonomi for økonomer • Business Communication in English, written • Metode og økonometri • To valgkurs

Tittel

Gjennomføring

Trinn 1 Bedriftsøkonom Trinn 2 Høyskolekandidat Trinn 3 Bachelor i økonomi og administrasjon

Sp

Oslo, Nettstudier* Trondheim og Stavanger Deltid 2 år 60 Nettstudier* Deltid 2 år 60 Nettstudier* Deltid 2 år 60

*Studiet kan også gjennomføres på heltid nettbasert.

bi.no/bachelordeltid

10

Varighet

Pris Kr 69 600 Kr 70 400 Kr 70 400


BACHELORSTUDIER Det mest lærerike med studiet har vært den helthetlige kunnskapen det har gitt. Jeg bruker biter fra de forskjellige kursene hver eneste uke på jobb. Jørgen Elton Nilsen Leder, TU Story Labs

TRINN 3: BACHELOR – TO ALTERNATIVE RETNINGER På det avsluttende trinnet velger du mellom to ulike retninger; den tradisjonelle bachelorgraden i økonomi og administrasjon, eller en spesialisering innen regnskap (se side 12). BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Denne retningen gir deg den allsidige bachelorgraden i økonomi og administrasjon, en solid og praktisk generalistutdanning. Studiet består av fire obligatoriske kurs, en valgfri fordypning og en bacheloroppgave innenfor et tema du velger selv. De obligatoriske kursene er: • Finansiell styring • Strategi • Strategisk økonomistyring • Kommunikasjon for ledere og organisasjoner • Valgkurs/fordypning • Bacheloroppgave BACHELORGRAD MED SPESIALISERING I REGNSKAP, SE NESTE SIDE.

11


BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MED REGNSKAPSUTDANNING Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon tilbyr en spesialisering innen regnskap på det tredje og siste trinnet. Studiet gir deg en yrkesrettet utdanning, og fyller det faglige kravet dersom du ønsker å bli autorisert regnskapsfører. Handelshøyskolen BI er landets største tilbyder av det faglige kravet for å få denne beskyttede tittelen. Du kan søke Finanstilsynet om tittelen autorisert regnskapsfører (ARF) hvis du i tillegg til utdanningen har minst to års relevant arbeidserfaring. De obligatoriske kursene er: • Rettslære for regnskapsførere • Strategi • Regnskapsførerskikk og etikk • Regnskapsorganisasjon og IT • Finansregnskap • Skatt og avgift Trenger du vurdering av din utdanning, ta kontakt med nettstudier@bi.no eller 46 41 00 20.

Med denne yrkesrettede utdanningen kan du søke om autorisasjon som regnskapsfører. Dette er en beskyttet tittel som etterspørres dersom du ønsker å jobbe i en regnskapsavdeling eller ved et regnskapskontor. Arbeidsmarkedet er godt, og bransjen har hatt en positiv lønnsutvikling de siste årene. Roy Kristensen, høyskolelektor, Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi 

bi.no/arf

12


BACHELORSTUDIER

BACHELOR I REGNSKAP OG REVISJON – Utdanningen som gir deg to karriereveier Med vitnemål fra dette studiet er du klar for en karriere innenfor regnskap og revisjon, og samtidig har du gjort unna det teoretiske kravet for å kunne bli autorisert revisor. Du kan gjennomføre med to trinn på deltid, og avslutte med det siste trinnet på heltid i Oslo. TRINN 1: På trinn 1 får du en solid faglig basiskunnskap innenfor de mest sentrale fagområdene innenfor regnskap. Du tar åtte kurs over to år, hvor du fullfører to kurs per semester. Du må selv søke på hvert enkelt kurs.

Trinn 2 består av følgende kurs: • Finansregnskap og regnskapsanalyse • Mikroøkonomi • Strategi • Verdsettelse • Metode og økonometri • Makroøkonomi for økonomer • Økonomi og virksomhetsstyring • Videregående finansregnskap med avslutning og regnskapsteori

Trinn 1 består av følgende kurs: • Bedriften • Markedsføringsledelse • Matematikk for økonomer • Statistikk for økonomer • Bedriftsøkonomisk analyse • Finans • Organisasjonsatferd og ledelse • Virksomhets- og regnskapsorganisasjon

TRINN 2: På trinn 2 fordyper du deg mer i fagområdene fra trinn 1, og gjennomfører åtte kurs over to år. Du må selv søke på hvert enkelt kurs.

Gjennomføring

Sp

Pris

Trinn 1 Nettstudier Trinn 2 Nettstudier Trinn 3 Tilbys kun på heltid i Oslo

60 60 60

Kr 10 095 pr kurs Kr 10 095 pr kurs Kr 65 400

bi.no/bachelordeltid

13


BACHELOR I MARKEDSFØRINGSLEDELSE – Verktøyene for morgendagens markedsførere Har du lyst til å lære om hvorfor vi mennesker velger ett produkt fremfor et annet? Og hvorfor noen merker og bedrifter har suksess, mens andre ikke lykkes? Da kan en Bachelor i markedsføringsledelse være en ideell utdanning for deg. Du kan ta de to første trinnene på deltid, og avslutte siste trinn på heltid. TRINN 1: MARKEDSØKONOM Dette trinnet gir deg generell innføring i markedsføring, i tillegg til grunnleggende kunnskap om hvordan næringslivet og bedrifter fungerer. Du gjennomfører åtte kurs over to år. Trinn 1 består av følgende kurs: • Bedriften • Markedsføringsledelse • Statistikk • Forbrukeratferd • Makroøkonomi • Markedskommunikasjon 3.0 • Organisasjonsatferd og ledelse • Bedriftsøkonomi og finans

Tittel

TRINN 2: MARKEDSKANDIDAT På det andre trinnet fordyper du deg mer i faget, med kurs som bygger videre på det du lærte på første trinn. Du gjennomfører åtte kurs over to år. Ett av kursene velger du selv innenfor et valgfritt fagområde, så her kan du få kompetanse på alt fra sosiale medier til prosjektledelse. Du må selv søke på hvert enkelt kurs. Trinn 2 består av følgende kurs: • Business Communication in English, written • Praktisk økonomi- og virksomhetsstyring • Branding • Profesjonelt salg og forhandlinger • Logistikk og markedsføringskanaler • Metode og markedsinnsikt • Produkt- og prisstrategi • Ett valgkurs

Gjennomføring

Varighet

Oslo, Nettstudier* Trondheim og Stavanger

Deltid 2 år 60

Kr 69 600

Trinn 2 Markedskandidat Nettstudier* Deltid 2 år 60 Trinn 3 Bachelor i markedsføringsledelse Tilbys kun på heltid i Oslo ** Heltid 1 år 60

Kr 10 320 pr kurs Kr 66 800

Trinn 1 Markedsøkonom

*Trinn 1 kan også gjennomføres på heltid nettbasert. ** De fleste av kursene kan også tas på nettstudier

9 av 10 fikk karriereløft og økt jobbtilfredshet etter videreutdanning på BI.

bi.no/bachelordeltid

14

Sp Pris


BACHELORSTUDIER

Markedsføring er avgjørende for at bedrifter overlever i marked preget av raske endringer. Fremtidens markedsførere må derfor ha evnen til å ta strategiske valg basert på en mengde informasjon. De må forstå hvordan ting henger sammen og skaffe seg innsikt fra flere disipliner for å skape verdi. Cecilie Staude, høyskolelektor, Institutt for markedsføring  

15


HØYSKOLEKURS – Basiskunnskap du kan bygge videre på Høyskolekurs er de enkelte kursene i de klassiske bachelorstudiene. Disse kursene er teoretiske og grunnleggende, med samme innhold enten du studerer på heltid eller deltid. UNDERVISNINGSFORM Kursene tilbys som nettstudier eller med klasseromsundervisning. Nettkursene gjennomføres med aktiviteter og tett oppfølging i et nettklasserom, og frivillige samlinger i Oslo. HVA KAN JEG BRUKE HØYSKOLEKURS TIL? Du kan ta høyskolekurs enkeltvis for faglig oppdatering innenfor et fagfelt, eller du kan ta flere og bygge opp til en grad innenfor de klassiske bachelorstudiene. Du kan også bruke kursene i den fleksible graden Bachelor of Management, som frie studiepoeng eller kjernefag.

Gjennomføring Oslo, Nettstudier, Bergen, Stavanger og Trondheim.

bi.no/enkeltkurs

Det som gjør det så inspirerende å ta kurs på BI er at kursinnholdet er så oppdatert at man kan bruke den nye kompetansen direkte i sitt arbeid. Pål Magnus Bjørlo Head of Sales, Eniro Norge AS  

16

Varighet Ett semester

Sp 7,5

Pris Fra kr 10 320


BACHELORSTUDIER

Kursoversikt høyskolekurs 2016 – 2017 Endringer kan forekomme, men på våre nettsider finner du alltid oppdatert informasjon om kursene. LEDELSE, ORGANISASJON OG STRATEGI

SAMFUNNSØKONOMI

• Innovation and Entrepreneurship––––––––––––– H V • Kommunikasjon for ledere og organisasjoner ––– V • Organisasjonsatferd og ledelse –––––––––––––– H V • Organisasjonsteori og HRM––––––––––––––––– H • Personalledelse ––––––––––––––––––––––––––– H • Strategi ––––––––––––––––––––––––––––––––– H • Ledelse og økonomisk kriminalitet ––––––––––– V

• Anvendt mikroøkonomi –––––––––––––––––––– H V • Bedriften –––––––––––––––––––––––––––––––– H • Makroøkonomi ––––––––––––––––––––––––––– H • Makroøkonomi for økonomer ––––––––––––––– V • Mikroøkonomi–––––––––––––––––––––––––––– H

METODE

BEDRIFTSØKONOMI • Bedriftsøkonomisk analyse –––––––––––––––––– H V • Bedriftsøkonomi og finans–––––––––––––––––– V • Finansiell styring –––––––––––––––––––––––––– H • Finansregnskap og regnskapsanalyse –––––––––– H V • Finans –––––––––––––––––––––––––––––––––– V • Praktisk økonomi og virksomhetsstyring ––––––– V • Strategisk økonomistyring –––––––––––––––––– V • Økonomi- og virksomhetsstyring––––––––––––– V

MARKEDSFØRING, PR/KOMMUNIKASJON • B2B markedsføring og salg–––––––––––––––––– V • Branding–––––––––––––––––––––––––––––––– V • Forbrukeratferd ––––––––––––––––––––––––––– V • Logistikk og markedsføringskanaler –––––––––– V • Markedsføringsledelse ––––––––––––––––––––– H • Markedskommunikasjon 3.0 –––––––––––––––– H • Produkt og prisstrategi––––––––––––––––––––– H • Profesjonelt salg og forhandlinger–––––––––––– V • Reklame og testing–––––––––––––––––––––––– V • Sosiale medier–––––––––––––––––––––––––––– H V • Service og innovasjon–––––––––––––––––––––– H

• Matematikk for økonomer –––––––––––––––––– H V • Matematisk analyse ––––––––––––––––––––––– H • Metode og markedsinnsikt ––––––––––––––––– H • Metode og økonometri –––––––––––––––––––– V • Statistikk –––––––––––––––––––––––––––––––– V • Statistikk for økonomer –––––––––––––––––––– V

JURIDISKE FAG • Forretningsjus –––––––––––––––––––––––––––– H • Rettslære for regnskapsførere –––––––––––––––– H • Skatt og avgift ––––––––––––––––––––––––––– V

SPRÅK • Business Communication in English 1, written –– H • Business Communication in English, oral –––––– V

ANDRE FAGOMRÅDER • Logistikk og markedsføringskanaler –––––––––– V • Logistikkledelse – Supply Chain Management –– H • Prosjektledelse ––––––––––––––––––––––––––– V • Butikkledelse –––––––––––––––––––––––––––– H V

REGNSKAP/REVISJON/SKATT • Finansregnskap ––––––––––––––––––––––––––– H • Finansregnskap og regnskapsanalyse –––––––––– H V • Personlig økonomi––––––––––––––––––––––––– H • Regnskapsførerskikk og etikk –––––––––––––––– V • Regnskapsorganisasjon og IT ––––––––––––––– V • Skatt og avgift ––––––––––––––––––––––––––– V • Verdsettelse ––––––––––––––––––––––––––––– H • Videregående finansregnskap og regnskapsteori –V • Virksomhets- og regnskapsorganisasjon ––––––– H

Høst H Vår V Nettstudier Samlingsbasert

17


BACHELOR OF MANAGEMENT r de rå

Kjernefag 30 sp

Av sl

Leadership in action 30 sp

ram prog

Valgfritt Bachelorprogram 30 sp

de ten ut

Tre sen tral ef ag om

Bachelor of Management – bygg din egen bachelorgrad i ledelse – en fleksibel studiemodell

Frie studiepoeng 90 sp BI

nn

er

F

ra

e ll

er a

nnen

utd an nin g

od BI g

kje

Bachelor of Management er en grad som bare tilbys fra Handelshøyskolen BI. Den er utviklet med tanke på deg som har noen års arbeidserfaring og vil bygge kompetanse innenfor ledelse. I denne fleksible graden setter du sammen mange av elementene etter eget ønske. Som andre bachelorgrader består Bachelor of Management av 180 studiepoeng. Graden bygger du opp av fire deler i ditt eget tempo; 90 frie studiepoeng, fire kjernefag, et valgfritt bachelorprogram og et felles avsluttende program innen ledelse.

18


BACHELOR OF MANAGEMENT 90 FRIE STUDIEPOENG Bachelor of Management gir deg uttelling for tidligere utdanning. Veien til en grad kan være kortere enn du tror! Fra din tidligere utdanning fra høyskoler eller universiteter, uansett fagområde, kan du få inntil 90 frie studiepoeng godkjent i graden. Har du færre enn 90 studiepoeng fra før, kan du fylle på med våre enkeltkurs og bachelorprogrammer. Mulighetene er mange, og vi anbefaler å ta kontakt for studieveiledning.

KJERNEFAG Kjernefag består av fire kurs innenfor sentrale fagområder, som sikrer deg et godt faglig grunnlag. De fire kursene på til sammen 30 studiepoeng, velger du selv blant våre høyskoleeller spesialkurs innenfor følgende fagområder:

Valgfritt Bachelorprogram 30 sp Kjernefag 30 sp

Leadership in action 30 sp

Frie studiepoeng 90 sp

Valgfritt Bachelorprogram 30 sp

Kjernefag 30 sp

Leadership in action 30 sp

Frie studiepoeng 90 sp

• Ledelse, organisasjon og strategi: To kurs • Bedriftsøkonomi: Ett kurs • Markedsføring: Ett kurs Er du usikker på hvilke kurs du skal velge som kjernefag, kan vi anbefale spesialpakken Grunnutdanning i ledelse. Disse kursene utfyller hverandre, og du får lavere pris enn om du tar hvert kurs enkeltvis.

Valgfritt Bachelorprogram 30 sp

BACHELORPROGRAM Bachelorprogrammene gir deg mulighet til å fordype deg innen ledelse. Programmene gjennomføres over ett år og undervisningen er samlingsbasert, noen i kombinasjon med nettbasert undervisning. Du fordyper deg i et fagområde som gir deg solid kompetanse basert på aktuell forskning og erfaringer fra arbeidslivet.

Leadership in action 30 sp

Kjernefag 30 sp

Frie studiepoeng 90 sp

Les mer om våre bachelorprogrammer på side 22.

LEADERSHIP IN ACTION Det avsluttende programmet gir deg en solid og helhetlig plattform innenfor ledelse. Nå er du klar for å bruke det du har lært, og oppdage hvordan ledelse kan utløse potensialet som ligger i alle mennesker.

Valgfritt Bachelorprogram 30 sp Kjernefag 30 sp

Leadership in action 30 sp

Frie studiepoeng 90 sp

Les mer om Leadership in Action på side 24.

bi.no/bm

19


GRUNNUTDANNING I LEDELSE – Solid lederutdanning med prisfordel Dette programmet passer for deg som ønsker å utvikle din lederkompetanse på relativt kort tid. Du får en bred innføring i ledelse, gjennom fire kurs innenfor ulike fagområder som utfyller hverandre godt. Programmet gir deg solid kompetanse til å fungere godt i en lederrolle, og gir deg nyttige ledelsesverktøy du kan ta i bruk fra første forelesning. Etter ett års studier har du bygget en grunnleggende kompetanse for å fungere i en lederrolle. GRUNNUTDANNING I LEDELSE BESTÅR AV KURSENE: • Grunnleggende bedriftsøkonomi. Her lærer du de viktigste metoder og modeller og hvordan du anvender dem i økonomisk styring. • Logistikk og markedsføringskanaler. I dette kurset lærer du om hvordan logistikk og markedsføring henger sammen. I logistikkdelen lærer du om den fysiske flyten av varer, og i markedsføringsdelen får du innblikk i hvordan kjeder er bygget opp. • Situasjonsbestemt ledelse. Gjennom dette kurset får du innsikt i ulike ledelsesformer, hvordan sette mål, delegere, gi tilbakemelding, konflikthåndtering og andre lederoppgaver. • Personalledelse. Her får du oversikt over lederens oppgaver innen temaer som holdninger, verdier, lover, avtaler og samfunnsforhold som påvirker moderne personalledelse. Grunnutdanning i ledelse passer for alle som er eller har ambisjoner om å bli leder, og som ønsker faglig løft innen moderne ledelse. Det er fordel å ha noen års arbeidserfaring. På samlingene får du mulighet til å knytte personlige kontakter og utveksle erfaringer med motiverte medstudenter fra privat og offentlig sektor. Totalprisen er lavere om du søker hele programmet enn om du melder deg på de samme kursene enkeltvis. Grunnutdanning i ledelse dekker kravene til kjernefag i graden Bachelor of Management.

Gjennomføring Bergen, Trondheim, Stavanger og Nettstudier.

Varighet Sp Ett år 30

Pris Kr 44 200

Over 1000 studenter har fullført Grunnutdanning i ledelse, som er et av våre mest populære programmer.

bi.no/grul

20


BACHELOR OF MANAGEMENT

Meget dyktige forelesere med tung faglig kompetanse og erfaring innen ledelse er en av de viktigste grunnene til at jeg gjerne anbefaler programmet til andre. Kristian Furuholmen Teamleder, Serit Itum AS

21


BACHELORPROGRAMMER – Programmer i ledelse med faglig fordypning Bachelorprogrammer passer for deg som vil fordype deg i ledelse innen et valgt fagområde. Undervisningen er samlingsbasert, noen i kombinasjon med nettbasert undervisning. Du kan ta programmene enkeltvis eller som en del av graden Bachelor of Management. Hver samling består vanligvis av 3 – 5 hele dager, så her får du god anledning til faglig fordypning. Undervisningen er variert, med mye gruppearbeid og diskusjon i klassene. Erfaringsutveksling mellom studentene er et viktig bidrag til læringsutbyttet. Mellom samlingene jobber du med en selvvalgt prosjektoppgave, hvor du kan trekke inn reelle utfordringer fra din egen arbeidsplass. GENERELLE PROGRAMMER I LEDELSE • Endringsledelse, team og coaching • Prestasjonsledelse • Human Resource Management • Leadership in Action • Prosjektledelse • Retorikk, kommunikasjon og ledelse BRANSJERELATERTE PROGRAMMER • Helseledelse • Ledelse av film, TV og sceneproduksjon • Risk and Insurance – for deg som jobber i forsikring • Bank- privat- eller bedriftsmarked

Gjennomføring Oslo, Nettstudier, Bergen, Stavanger og Trondheim

Varighet Sp Ett år 30

Pris Kr 57 000

ÅRSENHET I LEDELSE Grunnutdanning i ledelse sammen med et selvvalgt bachelorprogram gir deg et vitnemål på en solid lederkompetanse.

Grunnutdanning i ledelse

Valgfritt bachelorprogram

bi.no/bm

22

Årsenhet i ledelse


BACHELOR OF MANAGEMENT

Jeg vil anbefale alle som jobber med prosjekter, i større eller mindre grad, til å ta bachelorprogrammet i prosjektledelse. Det vil gi deg større forståelse for prosjekt som arbeidsform og gi deg tryggheten til å lede prosjekter fra A til Å. Kristin Sveinsson Brand Activation Specialist, Sony Nordic

Studér hvor du vil ! Vi har studenter i mer enn 20 land.

23


LEADERSHIP IN ACTION – Fordyp deg i ledelse gjennom aksjon og refleksjon Programmet Leadership in Action gir deg en fordypning i ledelse der du får sette ledelsesteorier og egen erfaring i en større sammenheng. Gjennom aktive læringsprosesser får du innsikt i hvordan god ledelse kan bidra til å utløse potensialet som ligger i alle mennesker. Leadership in Action skal, som navnet sier, lære deg ledelse i praksis. Her blir du godt kjent med “aksjonslæring”, som innebærer mye studentinvolvering gjennom prosess, øvelser, gruppearbeid og diskusjoner. Samtidig utvikler du din konkrete lederkompetanse gjennom grundig faglig forankring. Selvutvikling står sentralt i programmet, og du får personlig veiledning i arbeidet med å skrive en prosjektoppgave. Programmet går over ett år. EKSTERN SAMLING På samlingene har vi fokus på å utøve lederskap gjennom lederrollen. Den siste samlingen handler om helhetsledelse og gjennomføres utenfor klasserommet; vanligvis reiser vi til de nydelige Koster-øyene i Sverige. Dette er en viktig og svært engasjerende samling hvor studentene får anledning til å bruke alt de har lært gjennom aksjonsøvelser, både utendørs og innendørs. HVEM PASSER DET FOR Programmet er den avsluttende delen av graden Bachelor of Management, men kan også tas selvstendig. Det passer for deg som har ledererfaring eller ønsker deg en rolle som leder, og vil utvikle din lederkompetanse og kvalifisere deg for nye oppgaver.

Å være leder er både ensomt og utfordrende til tider. Faglig påfyll er viktig for utvikling fremover og ikke minst innover. Programmet har gitt meg større innsikt og forståelse for lederskap i praksis. Veronica Evertsen Shopping Center Manager, Nerstranda/Steen&Strøm

Gjennomføring Oslo, Nettstudier, Bergen, Stavanger og Trondheim

bi.no/lia

24

Varighet Sp Ett år 30

Pris Kr 61 800


BACHELOR OF MANAGEMENT

Leadership in Action gir deg innsikt i ledelse, utvikling og organisering i praksis. Programmet fokuserer på samhandling med andre gjennom teori, handling, trening og refleksjon. Du møter medstudenter fra næringsliv, tjenestesektor og forvaltning, og vi øver mye på ledelse og samarbeid i grupper. Birgit Jevnaker Førsteamanuensis, kursansvarlig Leadership in Action

25


HELSELEDELSE – Fordypninger for deg som jobber i helsesektoren Denne varianten av graden Bachelor of Management er skreddersydd for deg som jobber i helsesektoren og ønsker kompetanse innenfor ledelse. Programmene passer både for deg som er leder, og for deg som ønsker å kvalifisere deg for lederstillinger. Programmene kan tas enkeltvis eller som del av graden Bachelor of Management med fordypning i helseledelse. For å oppnå graden, må du som utgangspunkt ha 90 studiepoeng innenfor helsefag fra andre studiesteder. På BI bygger du videre på dette med fordypninger innenfor helseledelse, som erstatter kjernefag og valgfritt bachelorprogram fra den ordinære graden. BACHELOR OF MANAGEMENT. Grunnstudiet Ferdigheter i helseledelse og fordypningsstudiet Helsetjenestens rammebetingelser gir 30 studiepoeng hver. De går over ett år med samlinger over 2 – 3 dager.

Program Grunnstudiet Fordypningsstudiet

Gjennomføring Nettstudier Nettstudier

Varighet Ett år Ett år

Sp 30 30

Pris Kr 38 500 Kr 38 500

ÅRSENHET I HELSELEDELSE Grunnstudiet Ferdigheter i helseledelse sammen med fordypningsstudiet i Helsetjenestens rammebetingelser gir deg et vitnemål på en solid lederkompetanse innen helse.

Grunnstudiet

Fordypningsstudiet

bi.no/helseledelse

26

Årsenhet i helseledelse


BACHELOR OF MANAGEMENT

Studiet i helseledelse har hatt stor betydning for min jobbhverdag. Jeg føler meg mer motivert, inspirert og selvsikker på jobb, og jeg er ikke lenger så redd for å ta imot utfordringer. Linn Sandum Sykepleier, Akershus universitetssykehus

27


SPESIALKURS Effektive kurs – nye verktøy for din jobbhverdag Spesialkursene gir deg nyttige verktøy du kan ta i bruk direkte i jobb, og har fokus på et avgrenset fagområde. Kursene gjennomføres over ett semester, og undervisningen er vanligvis samlingsbasert, noen i kombinasjon med nettundervisning. UNDERVISNINGSFORM Spesialkurs undervises i mindre klasser, noe som gir tett oppfølging fra foreleser og gode diskusjoner i klassene. Flere av spesialkursene tilbys også som nettstudier. HVA KAN JEG BRUKE SPESIALKURS TIL? Kursene passer for deg som ønsker å spisse kompetansen innenfor et bestemt tema, uavhengig av tidligere utdanning. Undervisningen er knyttet til aktuell forskning og relevante erfaringer fra arbiedslivet. Du kan gjennomføre kursene enkeltvis eller bruke dem i graden Bachelor of Management.

Kurset i styrekompetanse ga meg bedre innsikt i og forståelse for ledelse. Som leder er jeg avhengig av å stadig forbedre kunnskap om styring og kontroll av selskaper, og hvordan styret kan hjelpe meg til å lede selskaper bedre. Per Åge Dahl Regiondirektør Oslo, Rema Franchise Norge AS

Gjennomføring Oslo, Nettstudier, Bergen, Stavanger og Trondheim.

bi.no/enkeltkurs

28

Varighet Ett semester

Sp 7,5

Pris Fra kr 15 950


BACHELOR OF MANAGEMENT

Kursoversikt spesialkurs 2016 – 2017 Endringer kan forekomme, men på våre nettsider finner du alltid oppdatert informasjon om kursene.

LEDELSE, ORGANISASJON OG STRATEGI • Bruk av psykologiske tester i arbeidslivet –––––– • Digital forretningsforståelse–––––––––––––––– • Effektive team – innflytelse gjennom ledelse––– • Forhandling og forhandlingsteknikk ––––––––– • Kompetanseledelse og læringskultur ––––––––– • Organisasjonsutvikling og endring –––––––––– • Personalledelse –––––––––––––––––––––––––– • Rekruttering, intervjuteknikk og nyansattes læringsprosesser –––––––––––––––– • Selvledelse – personlig effektivitet og utvikling av medarbeidere og team ––––––– • Situasjonsbestemt ledelse ––––––––––––––––– • Styrekompetanse 1 ––––––––––––––––––––––– • Utviklende og motiverende lederskap ––––––––

V H V H V H H H V V

ET!

NYH

H V H H H V V

ØKONOMI • Grunnleggende bedriftsøkonomi –––––––––––– H V

MARKEDSFØRING • Logistikk og markedsføringskanaler ––––––––– H

COACHING • Coaching, selvledelse og emosjonell intelligens – H V

PROSJEKTLEDELSE • Prosjektledelse 1 ––––––––––––––––––––––––– H V • Prosjektledelse 2––––––––––––––––––––––––– H V • Prosjektledelse 3 ––––––––––––––––––––––––– H V

JURIDISKE FAG • Arbeidsrett 1 –––––––––––––––––––––––––––– H V • Arbeidsrett 2 –––––––––––––––––––––––––––– H V KOMMUNIKASJON • Retorikk – kunsten å overbevise i tale og tekst – H V

Høst H

Vår V

Nettstudier

Samlingsbasert

29


PRAKTISK INFORMASJON HVORDAN SØKER JEG OPPTAK? Finn ditt kurs eller studium på bi.no og søk direkte fra nettsiden. Du kan søke allerede i dag! BI praktiserer opptak frem til studiestart, så vi anbefaler deg å søke så tidlig som mulig for å være sikret plass. Søknader behandles helt frem til studiestart på det enkelte kurset eller frem til det er fulltegnet. HVA ER OPPTAKSKRAVENE? Opptakskravene varierer mellom de enkelte kursene og studiene. Når du tar enkeltstående kurs og program, er det hovedsakelig generell studiekompetanse som er kravet, men søkere som fyller 25 år i opptaksåret (eller eldre) kan også søke om opptak på bakgrunn av realkompetanse. Du finner detaljert informasjon om opptakskrav på bi.no/opptakskrav FINANSIERING AV STUDIENE 65 % av de som tar enkeltkurs ved siden av jobb får dette helt eller delvis dekket av arbeidsgiver. Mange studenter bruker prosjektoppgaven til å skrive om konkrete problemstillinger for bedriften de er ansatt i. På denne måten vil bedriften få svært effektiv uttelling for investeringen de gjør i medarbeiderens kompetanseutvikling. Våre kurs og studier er godkjent av Statens lånekasse for utdanning. VURDERING Alle kurs og studier har en form for vurdering, gjennom eksamen og/ eller prosjektoppgaver. Vurderingsformen finner du på de enkelte kursbeskrivelsene på bi.no. INNPASSING TIL GRADEN BACHELOR OF MANAGEMENT Det er mulig å søke om innpassing av tidligere avlagt utdanning. Ta kontakt med studieveileder for nærmere informasjon.

bi.no/videreutdanning

30


HANDELSHテ郎SKOLEN BI I OSLO Nydalsveien 37, 0484 Oslo E-post: deltidoslo@bi.no/nettstudier@bi.no Telefon: 46 41 00 20 bi.no/videreutdanning BI BERGEN Kong Christian Frederiks plass 5, 5006 Bergen E-post: bi-bergen@bi.no Telefon: 55 54 67 60 bi.no/bergenvidere BI STAVANGER Hesbygata 5, 4039 Stavanger E-post: bi-stavanger@bi.no Telefon: 98 25 17 00 bi.no/stavangervidere BI TRONDHEIM Havnegata 9, Pirsenteret, 7010 Trondheim E-post: trondheimvidere@bi.no Telefon: 98 25 17 52 bi.no/trondheimvidere


MER INFORMASJON: bi.no/bachelordeltid bi.no/bm

Handelshøyskolen BI tilbyr over 200 kurs for deg som er i jobb. Fra korte og effektive kurs på få dager til hele mastergrader innen ledelse. Se hele vårt studietilbud på bi.no/videreutdanning Handelshøyskolen BI ble rangert som nummer 41 i Financial Times European Business School Rankings i 2015. BI er også den eneste norske handelshøyskolen som har mottatt de tre mest prestisjetunge internasjonale akkrediteringene. Mindre enn 1% av alle handelshøyskoler i verden har mottatt denne trippel akkrediteringen.

BACHELORSTUDIER – NETT OG DELTID  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you