Page 1

BI Executive BI EXECUTIVE 2019/20

Videreutdanning studieåret 2019/2020

Ta regi på fremtiden din

EKTE OG INDERLIG

Veronica Evertsen mener ledere må være mindre opptatt av applaus og heller tørre å gå sine egne veier. Les mer på side 12

Nyheter

– Gründerlivet er undervurdert Bysykkel-gründer Jan Tore Endresen spår at privatbilen snart vil forsvinne. Les mer på side 16

Årets nyheter er her! Les mer på side 3

HODEJEGERENS HEMMELIGHETER Slik kaprer du drømmejobben

Å VÆRE VOKSEN STUDENT Hvordan få støtte fra sjefen

HOLD DEG OPPDATERT Se full oversikt over alle kursene vi tilbyr på BI

Les mer på side 22

Les mer på side 20

Les mer på s 34 1


LEDER

© Torbjørn Brovold

Finn din egen vei!

Det finnes utrolig mange jobber som ingen ante noe om da du gikk på skolen. Hele tiden skapes det nye utfordringer og dermed også nye muligheter. Verden går kort sagt fremover. BI Executive er et tilbud til deg som har begynt å tenke på hvor du vil, og hvor du egentlig er på vei. Kan du skape deg en bedre arbeidshverdag? Hvordan gi karrieren et ordentlig løft? Her på BI er vi opptatt av utvikling i vid forstand. Vi har jobbet lenge med lederutvikling, medarbeiderutvikling, organisasjonsutvikling og forretningsutvikling. Det fantastiske med utvikling er at den drives av ildsjeler med erfaringer. Den kunnskapen du får fra oss, er drivstoff på ferden din videre.

2

Du finner ingen andre skoler i Norge der så mange år med arbeidslivserfaring møter så oppdatert kunnskap om næringslivet og organisasjoner. På tvers av alle mulige sektorer og veier har norske beslutningstakere tatt veien til BI for å hjelpe oss alle et skritt videre. Vi byr selvsagt på forskningsbasert kunnskap og et usedvanlig engasjerende studentmiljø. Men først og fremst ønsker vi å støtte deg og ditt initiativ. Det er jo din reise vi snakker om her. Velkommen til å finne din egen vei til en smartere, bedre og mer givende fremtid!

Jan Kjetil Arnulf

Professor og Dean Executive ved Handelshøyskolen BI


BI EXECUTIVE 2019/20

Nye kurs Bærekraft som konkurransefortrinn Corporate Business Analytics Design Thinking for nyskaping Global Strategy and Entrepreneurship Governance: Risikostyring, compliance og internrevisjon Markedsorientert forretningsstrategi Offentlige anskaffelser – innovasjon og bærekraft Strategi i praksis Tilstedeværende ledelse – i en digital tid Compliance, jus og etikk for forsikringsnæringen

TRIPLE CROWN

KUN 1 %

© Nicolas Tourrenc

av alle handelshøyskoler har klart å oppnå trippel akkreditering. "Triple Crown" skolene utmerker seg på et nivå i verdensklassen.

3


BI EXECUTIVE 2019/20

INNHOLD

6

SPÅDOMMER FRA STYREROMMET

Dette kreves av deg i fremtidens arbeidsmarked.

8

HVILKEN KOMPETANSE ER DU UTE ETTER?

Les mer om hvilke kurs og studier vi tilbyr på BI.

12

EKTE OG INDERLIG Veronica Evertsen mener ledere må være mindre opptatt av applaus og heller tørre å gå sine egne veier.

20

TIPS TIL STUDENTEN

Slik lykkes du som voksenstudent.

16

– GRÜNDERLIVET ER UNDERVURDERT Bysykkel-gründer Jan Tore Endresen spår at privatbilen snart vil forsvinne.

4


BI BIEXECUTIVE EXECUTIVE2019/20/ 2019/20

22

HODEJEGERENS HEMMELIGHETER

Slik kaprer du drømmejobben.

24

DET NYE KLASSEROMMET Nye vaner og trender i vår digitale verden fører til at vi endrer måten vi lærer på.

30

28

BI ALUMNI – DITT GLOBALE NETTVERK

Med BI Alumni får du tilgang til en rekke arrangementer rundt om i hele verden.

26

HER FINNER DU OSS Velg mellom fire ulike byer å studere i.

32

FLEKSIBEL UNDERVISNING

PRAKTISK INFORMASJON

På BI tilrettelegges undervisningen etter studentenes behov.

Alt du trenger å vite om søknad, frister og kostnader.

5


BI EXECUTIVE 2019/20

Spådommer fra styrerommet

Når toppledere i norsk næringsliv ser inn i krystallkulen, trekker de frem nysgjerrighet, vilje til omstilling og samarbeidsevner på tvers av roller og organisasjonsformer som nøkkelegenskaper for å lykkes. TEKST: Sigurd Skjefstad | ILLUSTRASJON: Jonathan Averstedt

1. Hvilke kvalifikasjoner ser dere etter i fremtidige ansatte? Kombinasjonen av kompetanse og personlige egenskaper blir enda viktigere i fremtidens arbeidsmarked. Når vi ser etter nye medarbeidere, vil nødvendig formalkompetanse alltid ligge i bunn. Personlige egenskaper som kommunikasjonsevner, samarbeidsevner og problemløsning blir samtidig stadig viktigere.

Maalfrid Brath Konsernsjef, Manpower Group

6

I svært mange virksomheter har IT for eksempel, gått fra å være en støttefunksjon til å bli den sentrale funksjonen for forretningsutvikling. Dette setter nye krav til IT-medarbeidere som må kunne kommunisere og finne gode løsninger sammen med resten av virksomheten.

Den som evner å kombinere faglig styrke med godt samarbeid, vil også lykkes best. 2. Hvordan ser morgendagens arbeidsmarked ut? De grunnleggende trendene vi ser i dag, med stadig mer profesjonaliserte kunder og teknologidrevne løsninger, preget av digitalisering og automasjon, vil bare skyte fart. Det vil selvsagt påvirke hva slags arbeidskraft som blir etterspurt. For arbeidstakere blir det viktig å holde seg oppdatert, og for arbeidsgivere blir det viktig å tenke utvikling av medarbeidere. Med knapp tilgang på arbeidskraft, er det vanskelig og uforholdsmessig dyrt å rekruttere seg ut av utfordringene man

står overfor. Kontinuerlig læring er – og vil i enda større grad bli – helt sentralt i arbeidslivet. 3. I en verden som stadig er i utvikling, hvordan holder man seg mest mulig aktuell på arbeidsmarkedet? Jeg tenker at noen stikkord her er læringsvillighet og riktig mental innstilling til endring. Når alt endres i et stadig større tempo, må man som arbeidstaker ta de nødvendige konsekvensene. Det handler om å være nysgjerrig på ny teknologi og på nye arbeidsmåter, og ta imot endring med et åpent sinn. Livslang læring er stikkordet!


© Stig B.Fiksdal

BI EXECUTIVE 2019/20

Solveig Hellebust Konserndirektør HR, DNB

1. Hvilke kvalifikasjoner ser dere etter i fremtidige ansatte? Hybridutdanninger kommer til å bli mer etterspurt fremover. Teknologer må forstå markedet og kundebehov, og økonomer må ha digital forståelse. Bransjene vil gli mer over i hverandre. I DNB agerer vi nå mer og mer som et teknologiselskap selv om vi er bank, og våre ansatte må derfor ha kompetanse til å forstå og utnytte mulighetene som ny teknologi gir oss.

følge av økt automatisering og robotisering. Denne utviklingen har bare så vidt begynt. Det beste du kan gjøre, er å holde deg oppdatert på hva som trengs av ny kompetanse og hvilke nye verktøyer du må beherske. Det er viktig å være innstilt på endringer og se muligheter i stedet for hindringer. Sett deg inn i hvordan digitaliseringen vil påvirke deg, bedriften du jobber i og eventuelt kundene – og gjør nødvendige grep ut fra det.

Det betyr at vi trenger ansatte som forstår hvordan digitaliseringen påvirker både DNB, eget arbeidsområde og hvilke verktøyer som må benyttes og hvordan. Alle trenger ikke å være eksperter, men alle må ha en digital grunnkompetanse, være nysgjerrig og endringsvillige. 2. Hvordan ser morgendagens arbeidsmarked ut? Det vil være stort behov for digital kompetanse. I DNB ser vi at vi trenger flere tjenestedesignere, IT-arkitekter og dataanalytikere. Disse er det i dag sterk konkurranse om. Mye av det vi gjør i DNB nå handler om å få folk inn i fremtidsrettede roller innen IT, og vi går nå i gang med å omskolere egne ansatte til data analysts. Som bank har vi mange ansatte som er analytisk anlagt og gode med tall. Disse kan lett omskolere seg til denne typen oppgaver.

LIVSLANG LÆRING For å holde deg relevant gjennom et stadig lengre arbeidsliv, må du alltid være villig til å lære deg noe nytt.

3. I en verden som stadig er i utvikling, hvordan holder man seg mest mulig aktuell på arbeidsmarkedet? Fremover må alle være forberedt på å påta seg nye arbeidsoppgaver. Flere jobber vil forsvinne, og arbeidsoppgaver endres som

1. Hvilke kvalifikasjoner ser dere etter i fremtidige ansatte? Analytiske personer, med gode mellommenneskelige egenskaper og en evne til å jobbe bra i team. Folk som skal jobbe hos oss, må ha evnen til raskt å tilegne seg ny kompetanse for å kunne jobbe godt tverrfaglig. Den viktigste egenskapen er likevel evnen og viljen til endring. Å være fleksibel og nysgjerrig på ny teknologi og kompetanse, blir svært viktig. Morten Grongstad Konsernsjef, AF Gruppen

2. Hvordan ser morgendagens arbeidsmarked ut? Digitalisering og nye arbeidsmetoder stiller krav til rekruttering av helt nye typer kompetanse som vi ikke har vært vant til i vår bransje. Samtidig stiller morgendagens arbeidsmarked helt andre forventninger

1. Hvilke kvalifikasjoner ser dere etter i fremtidige ansatte? For å si det litt enkelt, så ansetter vi alltid hele personer – det betyr at vi ser etter en miks av faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper. Det jeg ser, etter å ha jobbet mange år med dette, er at personlige kvalifikasjoner blir viktigere og viktigere. Det går på holdninger, nysgjerrighet og evne og vilje til å lære nye ting og holde seg oppdatert. Du må også kunne jobbe i team. Gunn Wærsted Styreleder, Telenor

Men skal jeg løfte frem ett område, så er det ingen tvil om at vi nå trenger personer som forstår hvordan vi kan bruke de mulighetene digitaliseringen gir oss.

til de som allerede er ansatt. For å være en attraktiv arbeidsgiver, bør vi derfor legge til rette for «livslang læring» på en helt annen måte enn tidligere. Nye samhandlingsmodeller/forretningsmodeller vil kreve svært fleksible og mer «åpne» ansatte som evner å skape allianser og tillit på tvers av mer tradisjonelle forretningsmodeller. Og så vil teknologi ta over mye av de repetitive oppgavene – men dette vil igjen stille høyere krav til at ansatte har gode medmenneskelige egenskaper, gode lederegenskaper og gode samarbeidsevner.

2. Hvordan ser morgendagens arbeidsmarked ut? Digitaliseringen gjør at noen roller blir mindre viktige, og andre forsvinner helt. Tidligere har det vært slik at robotisering har erstattet manuelle oppgaver, men med kunstig intelligens ser vi at det er administrative oppgaver som forsvinner – blant annet innen regnskap, kundeservice og analyse. Som ved tidligere skifter, blir det spennende å se hva som skjer med det totale antall jobber. Jeg er optimist, og tror at det også kommer nye som er mer spennende og varierte. I sum kan endringen derfor være positivt også for den enkelte, selv om det er krevende når du står midt i det.

3. I en verden som stadig er i utvikling, hvordan holder man seg mest mulig aktuell på arbeidsmarkedet? Ett perspektiv er at det trolig ikke vil være tilstrekkelig å kun ta én formell utdanning i løpet av livet. Vi lever lenger, jobber lenger og dette krever påfyll av oppdatert kompetanse gjennom mange faser av yrkeslivet. Utdanningsinstitusjoner må samarbeide tettere med næringslivet – og raskt kunne tilby nye typer utdanninger. Jeg tror også vi kommer til å se at de mest omstillingsdyktige organisasjonene evner å skape nye typer karriereløp, der man beveger seg oppover, nedover og bortover i organisasjoner. Viljen og evnen til endring vil være avgjørende for å holde seg mest mulig aktuell!

3. I en verden som stadig er i utvikling, hvordan holder man seg mest mulig aktuell på arbeidsmarkedet? Man må være forberedt på flere skifter gjennom livet. Det er ikke lenger slik som det var da jeg var student, at du tar én utdanning og så jobber i 40 år. I stedet må du fylle på underveis og kanskje endre kurs noen ganger. Skal vi som samfunn løse den utfordringen, må vi få til et samarbeid mellom arbeidsliv, myndigheter og utdanningsinstitusjoner. Samtidig må den enkelte selv ta ansvar for å holde seg oppdatert og relevant.

7


Hvilken kompetanse er du ute etter? Hos oss finner du garantert noe som passer for deg – enten du er ute etter en hel grad, et kjapt kurs eller en solid faglig oppdatering. For å gi deg et overblikk over hva vi tilbyr på BI, har vi laget fem hovedkategorier.

1

Innovere og skape nye idéer

Hver kategori er eksemplifisert med to kurs, men på nettsiden vår finner du en rekke andre kurs du kan søke på. Les mer på: bi.no/videreutdanning

Lær mer om innovasjon, merkevarebygging og kommersialisering – og hvordan nye forretningsmodeller og digital transformasjon forandrer verden. Eksempler på kurs Global Strategy and Entrepreneurship Få ferdigheter og verktøy til å vokse internasjonalt, tenke som en entreprenør og dra nytte av andres ekspertise, både i og utenfor egen organisasjon. Masterprogram på deltid, 30 studiepoeng, fem samlinger hvorav en avholdes i Beijing. Design Thinking for nyskaping Få kunnskapen, verktøyene og ferdighetene du trenger for å bli en markedsorientert produktutvikler. Kurs over ett semester på deltid for deg som ønsker en aktiv rolle i utviklingen av nye produkter og tjenester på din arbeidsplass.

8


BI EXECUTIVE 2019/20

2

Finans og økonomiske verktøy 3

Forstå sammenhengene, lær verktøyene og hvordan man fatter gode finansielle og strategiske beslutninger. Eksempler på kurs Corporate Business Analytics: Få innsikt i hvordan de gode økonomiske analysene utarbeides, og hvordan du kan se sammenhengen mellom strategi, finans og regnskap. Masterprogram på deltid, 30 studiepoeng og seks samlinger. Compliance, jus og etikk for forsikringsnæringen: Få innsikt i hvordan regelverket påvirker forsikringsselskaper, agenter og meglere. Relevant for ansatte i forsikringsselskap, men også svært aktuelt for forsikringsagenter som jobber selvstendig. Kurs på deltid, 15 studiepoeng over ett semester med tre samlinger.

Digitalisering og teknologi

Bruk data og analyse til å fatte beslutninger og få den nødvendige teknologiske innsikten til å forme strategier og kommunikasjon. Eksempler på kurs Den digitale endringsagenten: Vil du bli en pådriver for digitalisering i egen virksomhet? Dette kurset gir deg som medarbeider eller mellomleder relevant kunnskap og ferdigheter innen digitalisering. Kurs på deltid, 7,5 studiepoeng over ett semester med to samlinger. Analytics for Strategic Management: Digitalisering forandrer alt og dagens ledere må forstå mer avanserte former for dataanalyse for å kunne utforme og evaluere vellykkede strategier. Masterprogram på deltid, 30 studiepoeng, fem samlinger. 9


BI EXECUTIVE 2019/20

4

Lede mennesker og prosjekter

Få en bred innføring i ledelse eller bare litt påfyll, enten du drømmer om å lede eller allerede leder prosjekter, bedrifter eller organisasjoner.

9 AV 10 studenter sier at karrieremulighetene ble styrket etter videreutdanning ved BI.

Eksempler på kurs

Grunnutdanning i ledelse Passer for deg som ønsker å utvikle din lederkompetanse på relativt kort tid. Du får en bred innføring i ledelse, gjennom fire kurs innenfor ulike fagområder som utfyller hverandre godt. Etter ett års studier på deltid har du bygget deg grunnleggende kompetanse for å fungere i en lederrolle. 10

© Nicolas Tourrenc

Ledelse, makt og mening: Ledelse er å se egne bidrag i en større sammenheng - å stå for noe, velge det, brenne for det og samtidig kunne begrunne sin rolle som leder. Dette masterprogrammet går i dybden, og bygger på ledelsesteori, filosofi, historie og kultur. Masterprogram på deltid, 30 studiepoeng, fem samlinger hvorav en avholdes i Roma.


BI EXECUTIVE 2019/20

5

Strategi og verdiskaping Lær mer om hvordan strategisk ledelse, forretningsutvikling og markedsføring åpner for vekst og innovasjon. Eksempler på kurs Markedsorientert forretningsstrategi: Hvor mye og hvordan burde bedrifter investere i markedstiltak for å nå sine mål om salg og lønnsomhet? Markedet og omgivelsene rundt oss endrer seg hyppig og derfor må bedrifter raskt være i stand til å endre på strategi og planer for å lykkes. Masterprogram på deltid, 30 studiepoeng og fem samlinger. Bærekraft som konkurransefortrinn Som deltaker i dette kurset lærer du om alt fra grønn forretningsdrift til ledende norske og internasjonale trender i virksomheter som har gjort bærekraft til et konkurransefortrinn. Kurs på deltid, 7,5 studiepoeng over ett semester med to samlinger.

Ønsker du å ta en hel grad på BI? Bachelor of Management Fleksibel grad i ledelse. Les mer på:

bi.no/bm Executive Master of Management Erfaringsbaserte programmer i ledelse. Les mer på:

Bachelor Klassiske bachelorgrader. Les mer på:

bi.no/nettstudier

© Nicolas Tourrenc

bi.no/emm

11


Veronica Evertsen (43) Senterleder, Nerstranda Utdanning på BI: Bachelor of Management 2012 Ledelse, makt og mening 2017

© Tom Benjaminsen/iNord

BI EXECUTIVE 2019/20

Tidligere daglig leder for Sats Elixia Langnes og direktør for marked og forretningsutvikling i Macks Ølbryggeri. Har tatt masterprogrammet Ledelse, makt og mening ved BI – og planlegger flere i fremtiden. Bred styreerfaring, blant annet fra Kulturnatta Tromsø, Kunnskapsparken NORD (KUPA) og Tromsø Sentrum AS

Jeg tror at hvis du skal prestere på jobb, så må du tenke som en idrettsutøver, og kanskje spesielt hvis du er leder.

12


BI EXECUTIVE 2019/20

Ekte og inderlig TEKST: Eivind L. Johansen | FOTO: Tom Benjaminsen

Det lille kjøpesenteret hun leder blir trukket frem som et av Skandinavias beste. Likevel mener Veronica Evertsen at ledere må være mindre opptatt av applaus og heller tørre å gå sine egne veier.

D

et er helt greit å ikke være likt av alle, men det er min jobb å ta de valgene som ofte er vanskelige, forteller Veronica. Som senterleder ved Nerstranda kjøpesenter, midt i hjertet av Tromsø, er hun ansvarlig for alt fra eiendomsutvikling, kommersiell drift til det å være i forkant av globale markedstrender. I løpet av sine fem år i sjefsstolen har arbeidsplassen opplevd både omsetningsrekorder og massiv besøksvekst, med over to millioner kunder i fjor. De har også blitt anerkjent som et av de beste kjøpesentrene i hele Skandinavia. Vi konkurrerer mot Oslo City og Fields i København, så da er det selvfølgelig stas når man som en liten aktør klarer å markere seg mot de store. Samtidig jakter jeg ikke anerkjennelse og applaus. Som leder mener jeg det er viktigere å våge å gå sine egne veier og ikke nødvendigvis gjøre alt det som andre forventer av deg. Flinke kolleger og summen av mange små grep, oppsummerer Veronica på spørsmål om hvorfor de lykkes. De små grepene har funket for henne tidligere også. Vafler som verktøy Tidlig på 2000-tallet ledet hun byens SATS-senter å bli en av Nordens mest lønnsomme. Mest på grunn av det hun beskriver som et unikt arbeidsmiljø der alle spilte hverandre gode men også delvis takket være et vaffeljern. 13


BI EXECUTIVE 2019/20

MER REFLEKTERT: I løpet av studiene har Veronica blitt mer reflektert rundt hvordan hun angriper hverdagen og leder seg selv til å ha det bra.

5 STUDIETIPS FRA VERONICA 1. Velg et program du er genuint nysgjerrig på 2. Senk krav til karakterer med en gang. Det er både tidkrevende og tøft å studere ved siden av jobb og familie 3. Sett av tid til refleksjon ukentlig 4. Del kunnskapen du lærer med de du jobber sammen med 5. By på deg selv og ta til deg det nye nettverket du vil få mens du studerer

Vi serverte vafler på fredager. For hvor mange ensomme mennesker er det ikke på et treningssenter? De samtalene ble utrolig viktige for folk. Som leder må det du gjør være ekte og inderlig. Jeg har aldri jobbet et sted jeg ikke brydde meg 200 prosent om. Hun motiveres av å se kolleger som lykkes. Selv har hun alltid vært opptatt av å bevare nysgjerrigheten og ønsket om å aldri slutte å utvikle seg videre. Jeg tror at hvis du skal prestere på jobb, så må du tenke som en idrettsutøver, og kanskje spesielt hvis du er leder. Du må trene og lære nye ting. Hele tiden.

14

skitur eller dra ut i fjellet. Etter 40 minutter er jeg helt i balanse og vater igjen. Noen år senere tok hun masterprogrammet Ledelse, makt og mening. Selv om det nå er to år siden hun var ferdig, snakker hun fortsatt om forelesningene som om det var i går. Det gjorde inntrykk å lære om ledelse i samme kontekst som filosofi, kunst og historie.

Selvledelse og naturen Den samme tankegangen bidro til at hun valgte å videreutdanne seg. I 2012 fullførte hun en Executive Bachelor of Management ved BI. Der lærte hun metoder som har vært nyttige når ting har blitt krevende på jobb.

Programmet gjør noe med deg, både som leder og menneske. Det viktigste var lærdommen om hva makt og mening innebærer i praksis. Hva er min fortelling og hvorfor skal andre la seg lede av meg? Jeg har også blitt mer reflektert rundt hvordan jeg angriper ting i hverdagen og hvordan jeg leder meg selv til å ha det bra.

Det avsluttende programmet Leadership in Action gikk ekstremt mye på hvor viktig det er med god selvledelse. Hvis jeg blir stresset nå, så må jeg rett ut i naturen, enten det er å padle på SUP-brettet, ta meg en

Jeg er ikke så redd lenger Et av hennes viktigste budskap til andre som vurderer videreutdanning, er å ta ting i sitt


BI EXECUTIVE 2019/20

VEILEDNING

Har du spørsmål om videreutdanning?

ERNA OM KOMPETANSEPÅFYLL «Vi må slutte å tenke på utdanning på samme måte som vi gjør med hvordan vi lærer å sykle. At vi bare trenger å gjøre det én gang»

Usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Hos oss kan du få svar på alle spørsmål, avtale tid for personlig veiledning og få et studieopplegg som er skreddersydd til dine behov.

– Statsminister Erna Solberg, 12. februar 2019

Telefon: 464 10 000 E-post: videreutdanning@bi.no Bestill studieveiledning og les mer på:

bi.no/videreutdanning Vi gleder oss til å høre fra deg!

KUNDETILFREDSHET TELLER © Torbjørn Brovold

I Norsk Kundebarometer for 2019 fikk Bunnpris og Get bunnplassering. «Bedrifter som har misfornøyde kunder over lang tid, risikerer å forsvinne fra markedet. Både teori og erfaring fra det norske markedet bekrefter dette», advarer BI-høy-

Jeg er ikke så redd lenger. Vi kan alle være redde for å gjøre feil innimellom, men nå har jeg akseptert redsel som en god drivkraft. Nå motiverer den meg til å fortsette å våge nye ting, sier Veronica, og legger til: Min siste foreleser, Steinar Bjartveit, sier så bra at «ledelse er å se egne bidrag i en større sammenheng å stå for noe, velge det, brenne for det». Det er ord jeg verdsetter svært høyt.

skolelektor Pål Rasmus Silseth.

VYER FRA VERDENS RIKESTE © Getty Images

eget tempo. Selv om hun gjerne studerer mer, føler hun ikke noe hastverk for å fullføre graden. Du må ikke ta alt på rad. Ta et program et år, anvend det du har lært og bruk litt tid på å lande etterpå, før du tenker på neste runde. Om det går flere år før jeg er ferdig med graden, så stresser jeg ikke med det. Selv mener hun utdanningen har vært en sentral del av hennes egen utvikling, både som leder og på hjemmebane.

FREMTIDENS SHOPPING

I nær fremtid vil majoriteten av dagens kjøpesentre forvandles til «mat-, fritidsog underholdningssentre», melder nettstedet Forbes, som har sett på de siste trendene i bransjen: Gigantiske mathaller, treningssentre, små pop-uputsalg for nettbutikker og kunstig intelligens som gir deg en personalisert handleopplevelse.

Amazon-gründer og verdens rikeste mann, Jeff Bezos, har fortsatt stor tro på viktigheten av fysiske butikker, ifølge Bloomberg. Innen 2021 sier Besoz at de skal etablere 3000 Amazon Go-butikker, som kjennetegnes av «friksjonsfri shopping» der kundene skal kunne handle matvarer i selvbetjente butikker uten køer eller fysiske betalingsløsninger.

15


BI EXECUTIVE 2019/20

Bysykkel-gründer Jan Tore Endresen elsker fremtidens fremkomstmidler og spår at privatbilen vil forsvinne om noen år.

– Gründerlivet er undervurdert TEKST: Eivind L. Johansen | FOTO: Torbjørn Brovold

Jan Tore Endresen (57) Daglig leder, Maaslev og Sharebike Utdanning på BI: Siviløkonom 1987 Strategisk forretningsutvikling og innovasjon 2012 Consulting 2013

Har tidligere vært direktør i firmaer som Geelmuyden Kiese, Clear Channel og Capgemini. Endresens nye firma fikk oppdraget da Oslo trengte nye bysykler i 2015. Disse vil stå frem til 2030. Har i nyere tid tatt masterprogrammene Strategisk forretningsutvikling og innovasjon, samt Consulting, ved BI.

V

eldig mye av det vi skal kjøre med kommer vi ikke til å eie selv, men leie akkurat når vi har behov for det. Fremtidens mobilitet er basert på bilfrihet, kollektivtransport, delingsøkonomi og at du ikke vil eie noe kjøretøy, sier Jan Tore.

Gjennom sitt nye selskap Maaslev jobber han og kollegaene med å utvikle løsninger for hvordan mennesker skal komme seg rundt i fremtiden. Selskapet selger mobilitetsløsninger, slik som el-sykler og tilhørende infrastrukturløsninger, til både offentlige og private aktører. Bransjen kjennetegnes av at markedet og teknologien utvikler seg i rekordfart. Tidlig på 2000-tallet var Jan Tore med på å skape Oslo Bysykkel, verdens første automatiske bysykkel-løsning. Nå finnes teknologien til hans selskap Sharebike i byer som Barcelona, Mexico City og Milano. I Maaslev fokuserer de på mobilitet i et større perspektiv. – Mobilitetsbransjen er ketchupen som er i ferd med å komme ut av flasken, men som ikke er helt ute ennå, fortsetter han, og ramser opp noen fremtidsvisjoner: El-sparkesyklene som har invadert Oslo vil floppe og selskapene bak dem er borte om et år eller to. Snart vil alle arbeidsgivere betale for sykler til sine ansatte. Om et års tid vil Maaslev levere automatiske og selvladende droner for varelevering i Norge. Og din neste bil er en el-sykkel med tak og komfortable seter! Den viktigste drivkraften Nå snakker man om at et alternativ til en bro til en øy på Vestlandet er en sjåførløs drone. For fem år siden ville man sagt det var science

16


© Torbjørn Brovold

BI EXECUTIVE 2019/20

Jeg drømmer om jobben min og tenker på den hele tiden. Håper jeg ikke blir distré av det, men det er gjerne om natten eller kvelden at de beste ideene kommer.


BI EXECUTIVE 2019/20

© Torbjørn Brovold

VIKTIG DRIVKRAFT: Å se fornøyde kunder bruke syklene hans ute i gatene er en av Jan Tores viktigste drivkrefter..

fiction. Det aller meste av det vi utvikler nå har enten el-drevet motor eller så er det autonomt og selvkjørende. I 2025 kan du kanskje bestille deg en sykkel som kommer og møter deg utenfor døra, i stedet for at du må gå til stativet. Interessen for å skape ting begynte med legoklosser som liten. Etter flere år i konsulentbransjen, Geelmuyden Kiese og reklamebransjen, forelsket han seg i mobilitetsfaget. «Det var mest gøy», oppsummerer han selv. Det å selge mobilitet er en veldig positiv greie. Jeg blir veldig glad når jeg ser syklene våre på gata og at kundene er fornøyde. Det er nok den viktigste drivkraften for meg, også. Men klarer han å skru av når han kommer hjem? Aldri. Jeg drømmer om jobben min og tenker på den hele tiden. Håper jeg ikke blir distré av det, men det er gjerne om natten 18

eller kvelden at de beste ideene kommer. Da har du fått litt avstand til det som har skjedd på jobb.

alt veldig konkret og veldig trivelig! Tid er et luksusgode. Viktigheten av å prioritere har han alltid vært opptatt av.

Tid er luksus Til tross for en hektisk tilværelse, valgte han for noen år siden å returnere til skolebenken for å begynne på en Executive Master of Management ved BI. Det mener han flere gründere burde vurdere.

Hvis du bare lar dagen fylle seg med litt arbeidstid, litt middagslaging og så noen timer for TV-en, så har du på en måte gitt fra deg hele dagen. Når du står opp må du bestemme deg for hva du vil bruke dagen til. Hvis du mener skole ville vært riktig for deg, så får du tid til det.

BI skaper gründere som overlever. En god og en dårlig gründer skilles av forretningsforståelsen og de gode strategiene. Her får studentene det rette «instinktet» som må til. For ham handlet det også om noe mer enn bare å oppdatere kunnskapen sin. Utdanning er ikke bare faglig påfyll, men også en opplevelse. Både det å få et nytt nettverk og at alt du lærer kan knyttes til oppgaven du skriver og arbeidssituasjonen din. Det gjorde

Han tror gründerlivet kom som en konsekvens av å ville jobbe med det han tror på. Han mener det er få som får jobbe med det de brenner for i selskap der man jobber for andre. Gründerlivet er undervurdert. Det er ikke noe mer risikofylt enn mye av det andre man gjør i arbeidslivet. Du vil selvfølgelig oppleve mørke dager, men det er noe du bare må takle. Hvis du er god nok, så får du det til. Du handler bare om å være litt seig!


© Getty Images

© Getty Images

BI EXECUTIVE 2019/20

SELVKJØRENDE KJÆRLIGHET? Selvkjørende biler kan kjøle ned forbrukernes kjærlighetsforhold til privatbilen, skrev professor Erik Olson ved BI i fjor. Ved å bruke merkevareteori forutser Olson at selvkjørende biler kan påvirke vårt syn på både biler og bilmerker. For hva skjer for eksempel med Volvo, som er kjent for å være sikrere enn andre kjøretøy, når «alle» privatbiler blir selvkjørende og (forhåpentligvis) langt tryggere?

DRØYE DRONER

DE BESTE SYKKELBYENE

Giganter som Google, Amazon og DHL er blant

Verdens tre best tilpassede byer for syklister er henholdsvis København, Utrecht, Amsterdam, Strasbourg og Malmø, ifølge en kåring fra Wired og The Copenhagenize Index. Oslo får kun en 19. plass, men kåres samtidig til beste klatrer på listen.

selskapene som allerede har begynt å teste ut autonom dronelevering, der droner leverer varer til privatpersoner, ifølge Wired. I California har selskapet Zipline også utviklet en dronetjeneste som skal begynne

© Siri Øverland Eriksen

å levere vaksiner til syke i utviklingsland.

GODT VOKSEN = GOD GRÜNDER «Unge folk er bare smartere», sa Facebook-sjef Mark Zuckerberg i 2007. Nylig viste imidlertid et amerikansk studie, gjengitt av CNBC, at de mest vellykkede gründerne er rundt 45

RUTEBUSS UTEN SJÅFØR

Ruten mellom Vippetangen og Rådhusplassen i Oslo ble våren 2019 den første til å bli operert av to selvkjørende og elektriske busser fra Ruter. De små røde kjøretøyene har fått navnene Oda og Mads.

og at det er dobbelt så sannsynlig at en entreprenør på 50 lykkes enn en på 30 år. ifølge CNBC.

19


BI EXECUTIVE 2019/20

Å være voksen student kan virke både omfattende og vanskelig å få tid til. Med noen enkle tips og triks kan det være lettere å komme i gang, og ikke minst, fullføre videreutdanningen.

Spørsmål om videreutdanning? Ta kontakt med oss, så forteller vi deg mer om mulighetene dine! Telefon: 464 10 000 E-post: videreutdanning@bi.no Bestill studieveiledning og les mer på:

bi.no/videreutdanning 20

© Nicolas Tourrenc

Tips til studenten

VEILEDNING


BI EXECUTIVE 2019/20

Hvordan strukturere ditt nye studieliv?

og belønn deg selv med ting som kino, ferie eller en fest når du når målene dine. Planlegg buffer-dager: Bruk dagen til å lese hvis du henger etter, eller ta deg en fridag hvis du ligger godt an. Bruk egne erfaringer: Som en voksen yrkesaktiv student er din egen erfaring en viktig fordel. Bruk den når du organiserer studiene, og hent inspirasjon og kunnskap fra andre studenter.

© Getty Images

© Getty Images

Vær strukturert: Oppdater kalenderen din med alle gjøremål, slik som forelesninger, tidsfrister og leseplaner. Hvis du har havnet litt bakpå, blir kalenderen et godt verktøy for å få tilbake oversikten. Jobb i grupper: Finn medstudenter med samme ambisjoner som deg og bruk hver- andre som sparringspartnere. Samarbeid øker din motivasjon og læringslyst! Sett klare mål: Bestem deg for hva du ønsker å oppnå med studiene,

Informer partner og familie: Som deltidsstudent er familien din viktigste støtte. Informer dem tidlig, del timeplanen med dem og be om forståelse for at du i perioder må sette av tid til studier. Avklar forventninger: Bli enige om hva som er forventet av deg på hjemmefronten, og kom frem til en løsning som alle er fortrolige med. Planlegg pauser: Fritid er viktig. Kvalitetstid med familien, fysisk aktivitet og søvn gir deg mer energi til å prestere på skole og jobb. Velg riktig kurs/studium: På BI skreddersyr vi utdanningen etter dine behov. Velg noe som passer inn i din hverdag, slik som nett- kurs eller programmer med få samlinger i løpet av et semester.

© Nicolas Tourrenc

Jobb + studie + familie = sant

Hvordan få støtte fra sjefen? Å studere på BI betyr at du kan bygge nettverk med nye spennende mennesker, som igjen kan resultere i nye kunder og kontakter som er verdifulle for deg og arbeidsgiveren din. Dersom bedriften du jobber i har behov for den kompetansen du ønsker å tilegne deg, er det mye større sannsynlighet for at sjefen støtter deg – både tidsmessig og økonomisk. Hvis du ikke har noen planer om å bytte jobb, viser du lojalitet overfor sjefen ved å

presisere at du liker jobben og har tenkt til å bli. Undersøkelser, både fra BI og andre, viser at folk er mer tilfreds i jobben etter endt utdanning, og at flertallet av ledere mener de ansatte presterer bedre etter studiene. En motivert medarbeider med ny kompe- tanse er en verdifull ressurs for bedriften. Jo tidligere du informerer arbeidsgiver om planene dine, desto enklere blir det for deg og sjefen å planlegge hvordan du skal kombinere jobb og studier. 21


BI EXECUTIVE 2019/20

Hodejegerens hemmeligheter Hodejeger Ivar Ødegaard vurderer alltid om kandidatene har en plan for hvor de vil – og hvorvidt de evner å ta de nødvendige grepene for å komme dit.

Ivar Ødegaard Hodejeger

JA TIL MER LÆRING Et klart flertall av ansatte sier de ville dedikert mer tid til læring, hvis sjefen foreslo et kurs for å videreutvikle ferdighetene deres, ifølge en fersk LinkedIn-undersøkelse (2017).

22

Det vi alltid ser etter, er om folk er villig til å gjøre det som kreves. Enten det er utenlandsopphold for å lære seg et språk eller en kultur, hull i utdannelsen de skal dekke opp eller påfyll av digital kompetanse gjennom etterutdanning. Vi verdsetter et hvert initiativ som er del av en bevisst tankegang, sier Ødegaard. Som partner og administrerende direktør i rekrutteringsselskapet Solér, har han lang erfaring med å intervjue kandidater til spesialist- og lederjobber. Skillet går mellom de som tenker de burde gjort noe – og de som både evner å se akkurat hva slags kompetanse eller erfaring de mangler, og gjøre noe med. Vilje til å lære - Du stiller sterkere om du evner å bygge CVen i voksen alder. Det kan handle om å lære seg noe nytt, men også om at man har sett og

akseptert at man har noen huller eller mangler. Rett og slett en vilje til fortsatt å lære hvis man er for dårlig pålest, sier Ødegaard. Denne viljen blir stadig viktigere i en «verden som i dag endrer seg vesentlig raskere enn tidligere». Derfor er det blant det rekrutteringsbyrået alltid søker å avdekke gjennom sine tester, verktøy og referansesjekker. Slik blir du mer robust som leder For rekruttering til lederjobber begynner de alltid med dokumenterbare resultater. Fremtidens leder må evne sette sammen team som fungerer, bygge en prestasjonskultur og selv kunne glede seg over å lykkes gjennom andre. Denne lagbyggingen sammenligner Ødegaard med idretten – der også trenere må ha riktig kursing for å komme til høyeste nivå.


BI EXECUTIVE 2019/20

92 %

av ledere sier myke ferdigheter er like viktig eller viktigere enn tekniske ferdigheter. I den samme undersøkelsen svarer 89 % av lederne at det er vanskelig å finne mennesker med myke ferdigheter. – Wall Street Journal

SOSIALT MØTEPUNKT

LEDERENS VERKTØYKASSE er et av BIs mest populære arrangementer, som er åpent for alle og arrangeres hver siste fredag i måneden.

Lær mer om ledelse - Å gjennomføre lederutviklingskurs, coaching eller tyngre lederprogram sammen med andre ledere, gjør at du står vesentlig mer robust for å møte fremtidens krav – og overfor oss rekrutteringspersonell.

Siden 2012 har Lederens Verktøykasse i Oslo blitt et sosialt og inspirerende møtepunkt for de som ønsker litt påfyll og faglig innsikt. Seminarserien, der faglige

fra BI holder foredrag som er relevante for næringslivet, har blitt så godt tatt imot at påmelding er nødvendig for å sikre seg en plass.

Se info om neste foredrag på

bi.no/alumni

Tidligere temaer Lederens verktøykasse

INVESTER I DE ANSATTE

94 % sier de blir lenger i jobben hvis arbeidsgiveren investerer i deres karriereutvikling, ifølge en LinkedInundersøkelse.

• Bli en bedre formidler • Kvinneløft i næringslivet • Kan ledere endre seg? • Sosialt entreprenørskap • Hvordan designe smarte og smidige organisajoner?

23


BI EXECUTIVE 2019/20

Generasjon Y skiller seg ut «Millenniumsgenerasjonen tenker fundamentalt på jobber som muligheter til å lære og vokse. Deres sterke ønske for karriereutvikling utgjør muligens den største forskjellen mellom dem og alle andre generasjoner på arbeidsplassen» – Amerikanske Gallup i 2016.

BI ER BEST PÅ UNDERVISNINGSKVALITET

© Johannes Sorger

En undersøkelse fra SSB (Statistisk Sentralbyrå) viste i fjor at NMBU, NHH og BI scorer høyest i Norge på undervisningskvalitet. Totalt 75 % av BI-studentene svarer at de er fornøyd eller svært fornøyd med undervisningskvaliteten ved skolen.

Det nye klasserommet Nye vaner og trender i vår digitale verden fører til at vi endrer måten vi lærer på. På BI jobber vi hele tiden med å utvikle nyskapende løsninger. Alt handler om å gjøre din studiehverdag mer fleksibel.

Blended Learning Når utdanningen er variert og tilpasset dine behov, absorberer du kunnskap fortere og mer effektivt. Blended Learning, det vil si undervisning med variert aktiv læring i fokus, handler nettopp om å lære på en smartere måte. Det å sitte i et klasserom og høre på en foreleser, mens du febrilsk forsøker å notere ned alt vedkommende sier, er ikke nødvendigvis læringsformen som passer deg best. Med Blended Learning forsøker BI å kombinere digitale verktøy med ansikt-til-ansiktundervisning, slik at studieopplegget blir

24

skreddersydd etter dine behov og hva du faktisk skal lære. I praksis kan det dreie seg om alt fra webinarer, video, gruppearbeid, veiledning, onlinediskusjonsgrupper, øving med chatbots, til case-jobbing med medstudenter. Det tradisjonelle klasserommet vil ikke nødvendigvis forsvinne, men hos oss jobber vi mer med å aktivisere studentene under forelesningene, med for eksempel felles refleksjon før forelesningen, repetisjon av krevende temaer eller et større fokus på læring gjennom erfaringsdeling og gruppearbeid når man møtes fysisk.

KARRIERELØFT

9 AV 10 mener BI legger til rette for å kombinere utdanning med jobb og familieliv.


BI EXECUTIVE 2019/20

Nettstudier Nettstudier gjør det mulig for deg som ikke kan møte på campus å studere på BI, enten du er på reise, bor langt unna campus eller bare vil studere på egenhånd. Du kan velge mellom hele studier eller frittstående kurs som inngår i studiene. Undervisningsplattformen itslearning blir ditt digitale klasserom. Der finner du blant annet forelesningsvideoer, aktivitetsplan, diskusjonsgrupper, case og interaktive oppgaver. Her kan du også enkelt kommunisere med medstudenter og din egen nettlærer. Finn info om nettstudier på bi.no/nettstudier

GENERASJON Y TAR OVER

© Getty Images

Se webinarer og temabaserte videoer fra sofakroken.

I 2025 vil millenniumsgenerasjonen, gjerne kalt Generasjon Y, utgjøre 75 % av arbeidskraften vår, ifølge den anerkjente tenketanken Brookings Institution.

Webinarer og video Hadde det ikke vært enkelt om du selv kunne bestemme hvor du er når forelesningen starter? På BI tilbyr vi webinarer, det vil si online-forelesninger og annet relevant innhold, på flere kurs og programmer. Studentene kan delta i aktiviteter og stille spørsmål til foreleser i en chat. Hos oss bruker vi blant annet webinarer til forelesninger, veiledning, spørretimer og paneldebatter. Enkelte webinarer blir også tilgjengelige som opptak. I 2014 hadde BI et titalls webinarer. I fjor hadde vi over 300 - og tilbudet blir stadig utvidet!

© Getty Images

Len deg tilbake på vei hjem og hør en podkast der foreleseren introduserer deg til et nytt tema i kurset ditt.

© Nicolas Tourrenc

Se en videocase med medstudenter og diskuter problemstillinger i felleskap.

Fra Kahoot til podkaster Digitale verktøy du kjenner igjen fra livet hjemme, gjør undervisningen mer effektiv, enklere og morsommere. Som en del av Blended Learning-konseptet, er det viktig å bruke digitale verktøy i undervisningen der det hører hjemme. På BI betyr det i praksis at forelesere kan aktivisere studentene med lærerike kahoot-quizer, tilby detaljerte metode-videoer som forklarer krevende temaer eller legge ut podkaster med studieguider. 25


BI EXECUTIVE 2019/20

Poenget med LearningLab er å kombinere digital undervisning med fysiske møter på skolen.

VISSTE DU AT ... … tidligere gjennomført utdanning kan inngå som en del av vår Bachelor of Management grad? Les mer på bi.no/bm

Fleksibel undervisning Studentene ønsker gjerne ofte å kombinere nettbaserte og fleksible løsninger med fysiske møtepunkter. På LearningLab legges det til rette for at undervisningen tilpasses studentenes ønsker.

Anne Swanberg Dean Teaching and Learning

LearningLab er BIs kompetansesenter for læring og bruk av digitale verktøy i undervisningen.

Hvordan jobber BI med å gjøre undervisningen mer fleksibel? – Vi ser på de siste trendene og bruker tilbakemeldingene fra våre studenter for å forbedre nye og eksisterende kurs og studier. Det kan dreie seg om å bruke tiden i klasserommet til veiledning og oppgaveløsning, tilrettelegge for at studentene skal delta mer aktivt i undervisningen eller implementere flere og bedre online-løsninger der det hører hjemme. Hvordan kommer alt dette studentene til gode? – Du kan bruke de som tar videreutdanning som et eksempel. Undersøkelsene våre viser at de gjerne vil ha mer nettbasert og fleksibel undervisning, men de ønsker fortsatt muligheten til å møte medstudentene sine ansikt til ansikt. Da sørger vi for å tilby effektive digitale løsninger som sparer studentene for tid, mens vi gjør skolen mer til et fysisk møtepunkt, der fokuset blir på å utveksle erfaringer og knytte nye kontakter.

26


BI EXECUTIVE BI EXECUTIVE 2019/20 2018

Nyheter

Tilstedeværende ledelse – i en digital tid Hva handler det om? Kurset vil forbedre og utvikle din kompetanse og innsikt i å lede i en digital hverdag, og bevisstgjøre deg i både mulighetene og utfordringene kommunikasjonsteknologi bringer. Hvordan foregår undervisningen?

Tre samlinger over ett semester på dagtid. En av samlingene foregår i Italia.

© Nicolas Tourrenc

© Getty Images

Strategi i praksis Hva handler det om? Kurset lærer deg om hvordan relevante strategiske modeller og teorier kan brukes til å sikre din virksomhet langsiktige konkurransefordeler. Hvordan foregår undervisningen? To samlinger over ett semester på dagtid.

Studentportalen gjør det enklere for deg som student å holde oversikt.

Bærekraft som konkurransefortrinn

Studentportalen – din studieassistent Glemt navnet på noen? Mistet linken til den rapporten? Når var egentlig den forelesningen? På BI blir Studentportalen din digitale støttespiller gjennom hele studietiden. Her ligger alt lett tilgjengelig og samlet på ett sted! Du bruker blant annet undervisningsplattformen itslearning til å finne all informasjon om timeplanen din, pensumlister, beskjeder fra forelesere, oppgaver som skal løses eller andre

nyttige ting. Studentportalen minner deg på innleveringsfrister og interessante arrangementer, du kan se din studieprogresjon, synkronisere kalenderen til mobilen din eller finne ut hvilken karakter du fikk på din siste eksamen. Informasjon om fakturaer og priser, IT-verktøy og bibliotekstjenester er også enkelt å finne.

Hva handler det om? Kurset gir deg innsikt i bærekraftige forretningsstrategier og grønne forretningsmodeller. Som deltaker lærer du om alt fra grønn forretningsdrift til ledende norske og internasjonale trender i virksomheter som har gjort bærekraft til et konkurransefortrinn. Hvordan foregår undervisningen? Undervisningen skjer i kombinasjon av læringselementer på nett og heldagssamlinger på campus.

Flere nyheter:

bi.no/videreutdanning

27


BI EXECUTIVE 2019/20

Her finner du oss

I Stavanger ligger BI sentralt plassert i sentrum, men mellom slagene kan du jo alltids nyte utsikten fra Prekestolen.

Oslo Dra til Oslo og gi karrieren din et løft i startuphovedstaden! Campus Oslo ligger sentralt til i Nydalen og her kan du velge blant alle kurs og studier som BI tilbyr. Velg Oslo, der 9 av 10 studenter er positive til sin fremtidige karriere. Velg Oslo, og bading på Sørenga, skiturer i Nordmarka eller kafébesøk på Grünerløkka. Les mer om campus Oslo og resten av videreutdanningstilbudet her:

© Getty Images

BI tilbyr ikke bare videreutdanning i hovedstaden, men også i Bergen, Stavanger, Trondheim – og til og med i Kina!

Trondheim Ta turen til Trondheim og realiser drømmene dine i Norges teknologihovedstad. Campus Trondheim er et av Nordens mest moderne og har en perfekt beliggenhet på Brattøra. Velg Trondheim, som er kåret til Norges beste studieby. Velg Trondheim, og nærheten til næringslivet rett utenfor klasserommet eller turterrenget i Bymarka. Les mer om mulighetene på:

bi.no/videreutdanning

bi.no/trondheimvidere

Bergen Kom til Bergen og bygg fremtiden din i vestlandets hovedstad. Campus Bergen holder sentralt til på Møhlenpris i nye og moderne fasiliteter like ved vannet. Velg Bergen, der over halvparten av BI-studentene jobber i en internasjonal bedrift. Velg Bergen, og konserter i Grieghallen eller vandreturer mellom de syv fjell.

Stavanger Reis til Stavanger og legg studiene til hjertet av landets mest spennende innovasjonsmiljø. Campus Stavanger ligger sentralt til midt i sentrum og tilbyr alt en student kan ønske seg. Velg Stavanger, der våre studentene rangerer blant topp 5 av landets mest fornøyde. Velg Stavanger, og surfing, kiting, dykking eller toppturer til Prekestolen eller Kjærag.

Les mer om mulighetene på: bi.no/bergenvidere

28

Få mer informasjon på bi.no/stavangervidere


BI EXECUTIVE 2018/19

© Getty Images

Mellom de syv fjell ligger BI Bergen. For fantastisk utsikt over byen bør du ta deg en tur opp til Fløien.

Kina, Shanghai BI har også en meget sterk posisjon i Kina, etter over 20 års samarbeid med toppskolen Fudan School of Management i storbyen Shanghai. Skolen regnes som Kinas tredje beste universitet og avisen Financial Times rangerer Executive MBA-lederprogrammet der som et av verdens beste.

© IStock

© Getty Images

Trondheim er en moderne teknologihovedstad, men byr samtidig på masse historie, som her på Bakklandet.

© IStock

I Oslo ligger BI i Nydalen, men det er kort vei ned til sentrum med en rekke kulturtilbud.

Ønsker du å oppleve noe helt nytt og annerledes, anbefaler vi å ta videreutdanningen i Shanghai.

© IStock © IStock

© Getty Images

Siden oppstarten har det norsk-kinesiske samarbeidsprosjektet utdannet over 2000 toppledere.

29


BI EXECUTIVE 2019/20

BI Alumni Ditt globale nettverk Her får du faglige oppdateringer og muligheten til å bygge videre på ditt profesjonelle nettverk. Når du er ferdig på BI, trenger du ikke være ensom. Du blir en av 300.000 alumni fra BI, og inviteres inn i BIs alumni-nettverk. Her kan du melde deg inn i ulike nettverks­grupper, avhengig av dine interesser, hva du har studert og hvor du bor.

MEDLEMSFORDELER Når du er ferdig på BI, blir du en del av BI Alumni, som gir deg tilgang til en rekke arrangementer rundt om i hele verden.

I løpet av året gir vi deg muligheten til å delta på et stort antall arrangementer, både på campus i Norge og i utvalgte byer i Europa og Asia, som København, Paris, London, Madrid og Shanghai. Her hjemme inviteres du til frokostseminar, gjesteforelesninger, og ulike ettermiddags- og kveldsarrangementer, på campus i Oslo, Trondheim, Stavanger og Bergen.

Ved å delta på arrangementer i regi av BI Aulmni, får du gode muligheter til å bygge nettverk.

Du får også medlemsfordeler som rabatter på korte lederkurs, og gratis nettilgang til anerkjente business-magasiner og akademiske tidsskrifter på alle fagområder.

Les mer om fordelene som venter deg på:

bi.no/alumni

… BI Business Review er vårt digitale magasin hvor du får ferske forskningsnyheter og faglig innsikt? Les mer på bi.no/bizreview 30

© Navn Navnesen

VISSTE DU AT ...


BI EXECUTIVE 2019/20

ADVANTAGE

INSPIRASJON OG NY KUNNSKAP I POSTKASSEN Alumni-magasinet Advantage gir deg det siste innen forskning fra BI, inspirerende historier om alumni, og siste nytt fra BI og alumni-nettverket. Abonnementet er en gratis medlemsfordel for medlemmer av BI Alumni.

© Laura Cantero

Du finner det også på campus!

På et av foredragene kunne deltakere høre om hva man kan lære om ledelse av tv-serien Game of Thrones.

VÅRE PODKASTER Interessert i faglig påfyll på bussturen hjem? Få med deg spennende samtaler med våre engasjerte faglige og profilerte næringslivsledere. BIs podkaster er din mulighet til å bli litt klokere, uansett om du er hjemme eller på farten. Tidligere temaer: - Historien om Vipps - Ferd-sjef Morten Borge om ledelse - Ledersnakk – fotball-spesial På bi.no/podcast finner du flere podkaster om temaer som ledelse, innovasjon, samfunn og mye, mye mer! Vi høres!

31


BI EXECUTIVE 2019/20

Praktisk informasjon Hvordan søker jeg? Finn ditt kurs eller studium på bi.no og søk direkte fra nettsiden. Søknaden i seg selv er ikke forpliktende. Avtalen er først økonomisk bindende når du har signert tilbud om studieplass. Når er søknadsfrist? På BI Executive er det ingen søknadsfrister. Vi har løpende opptak med kurs og studier som har oppstart både på høsten og våren. Samtidig anbefaler vi deg uansett å søke så tidlig som mulig for å være sikret plass. Søknader behandles frem til kurset/studiet starter eller til det er fulltegnet. Hva er opptakskravene? Opptakskravene varierer mellom de enkelte kursene og studiene. På enkeltstående kurs og program, er kravet hovedsakelig generell studiekompetanse, men søkere som fyller 25 år i opptaksåret (eller som er eldre) kan i flere tilfeller søke om opptak på bakgrunn av arbeidserfaring. Les mer på:

bi.no/soknad

Finansiering av studiene • Deltidsstudenter som har minst 50% studie progresjon (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. • Mange studenter får helt eller delvis dekket kurs eller studier av arbeidsgiver. • Sjekk med din fagforening om fullfinansiering eller mindre bidrag. 32

Hva koster det? Prisene varierer avhengig av hva slags utdanning eller kurs du er ute etter. På kurs og studier som har samling i utlandet, eller utenfor studiestedet, påløper reisekostnader og oppholdskostnader i tillegg. Mer informasjon om priser:

bi.no/pris

Språk De fleste kurs og studier gjennomføres på norsk. Noen programmer undervises på engelsk, mens andre kan ha pensum, enkelte samlinger eller forelesninger på engelsk, for eksempel tilknyttet utenlandsopphold.

VEILEDNING

Spørsmål om videreutdanning? Ta kontakt med oss, så forteller vi deg mer om mulighetene dine! Telefon: 464 10 000 E-post: videreutdanning@bi.no Bestill studieveiledning og les mer på:

bi.no/videreutdanning


© Nicolas Tourrenc

BI EXECUTIVE 2019/20

Flertallet av våre studenter får høyere lønn etter videreutdanning på BI.

33


KURSLISTE

DIGITALISERING OG TEKNOLOGI

FINANS OG ØKONOMISKE VERKTØY FORTS.

Analytics for Strategic Management

M

Selskaps- og næringsbeskatning

M

Applied Marketing Analytics

M

Skatt og avgift

B

Den digitale endringsagenten

B

Skatteprosess

M

Digital forretningsforståelse

B

Statistikk

B

Digital kommunikasjonsledelse

M

Statistikk for økonomer

B

Leading in Digitized Workplaces

M

Strategisk økonomistyring

B

Personvern og GDPR

B

Transaksjoner og omorganiseringer

M

Sosiale medier

B

Underwriting

B

Økonomi for beslutningstakere

M

Økonomi- og virksomhetsstyring

B

INNOVERE OG SKAPE NYE IDEER

FINANS OG ØKONOMISKE VERKTØY

Anvendt mikroøkonomi

B

Anvendt økonomi og ledelse

M

Bedriftsforsikring – skade

B

Nyhet

Design Thinking for nyskapning

B

Global Strategy and Entrepreneurship

M

Bedriftsøkonomi og finans

B

Nyhet

Bedriftsøkonomisk analyse

B

Identitet og merkevarebygging

M

Innovasjon og organisering i helsetjenesten

B

Compliance, jus og etikk for forsikringsnæringen

B

Nyhet

Corporate Business Analytics

M

Nyskaping og kommersialisering

M

Finans

B

Service og innovasjon

B

Nyhet

Finansiell analyse og verdsettelse

B

Finansiell strategi

M

LEDE MENNESKER OG PROSJEKTER

Finansiell styring

B

Finansregnskap

B

Arbeids- og elevrett for skoleledere

M

Finansregnskap og regnskapsanalyse

B

Arbeidsrett 1

B

Forsikrings- og erstatningsrett

B

Arbeidsrett 2

B

Forsikringsmeglerrollen – liv, pensjon og skade

B

Arbeidsrett og arbeidsliv

M

Forsikringsmeglerrollen – marine og energi,

Business Communication: Culture and Ethics

B

reassuranse og rammebetingelser

B

Coaching og selvledelse

B

Nyhet

Governance: Risikostyring, compliance og internrevisjon M

Grunnleggende bedriftsøkonomi

B

Internasjonal skatterett

M

Internprising

M

Makroøkonomi for økonomer

B

Matematikk for økonomer

B

Merverdiavgift I – grunnleggende emner og EU MVA

M

Merverdiavgift II – utdypende emner

M

Metode og økonometri

B

Mikroøkonomi

B

Personlig økonomi

B

Praktisk økonomi og virksomhetsstyring

B

Privat tjenestepensjon

B

Regnskapsførerskikk og etikk

B

Regnskapsorganisasjon og IT

B

Rettslære for regnskapsførere

B

Risk and Insurance

B

Risk Management

B

Samfunnsøkonomi

B

34

Consulting

M

B

Effektive team – innflytelse gjennom ledelse

Endringsledelse

M

Endringsledelse, team og coaching

B

Forhandling og forhandlingsteknikk

B

Grunnstudiet – Ferdigheter i helseledelse

B

Grunnutdanning i ledelse

B

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

M

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helseledelse

B M

Human Resource Management

B

Human Resource Management

M

Jus for skoleledere

M

Kommunikasjon for ledere og organisasjoner

B

Kompetanseledelse og læringskultur

B

Kriseledelse og logistikk

M

Kulturforståelse i internasjonal kontekst

M

Leadership in Action

B


KURSLISTE

LEDE MENNESKER OG PROSJEKTER FORTS.

STRATEGI OG VERDISKAPNING

Ledelse i teori og praksis

B

Bedriften

B

Ledelse og økonomisk kriminalitet

B

B

Ledelse, makt og mening

M

Branding

B

Lederskap og omstilling i skolen

M

Nyhet

B

Lederutdanning for pedagogiske ledere i barnehager

B

Forbrukeratferd

B

Logistikk og markedsføringskanaler

B

Forretningsjus

B

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

M

Global Strategy and Entrepreneurship

M

Organisasjonsutvikling og endring

B

Governance: Risikostyring, compliance og internrevisjon M

Organisering for det uventede

M

Grønn vekst og konkurransekraft

M

Personalledelse

B

Logistikk og markedsføringskanaler

B

Prestasjoner i organisasjoner

Logistikkledelse – Supply chain management

B

Bedriftsmarkedsføring, salg og forhandlinger Bærekraft som konkurransefortrinn

M

Prestasjonsledelse

B

Markedsføringsledelse

PR-ledelse og strategisk kommunikasjon

M

Markedskommunikasjon

B

Produksjonsledelse for kultur- og underholdningsbransjen B

Nyhet

Markedsorientert forretningsstrategi

M

B

Prosjektledelse

B

Markedsrett og etikk

B

M

Metode og markedsinnsikt

B

Offentlige anskaffelser – innovasjon og bærekraft

B

Innovative pris og produktutviklingsstrategier

B

Prosjektledelse

Prosjektledelse – trinnvis modell

B

Nyhet

Prosjektledelse 1

B

Prosjektledelse 2

B

Strategi

B

Prosjektledelse 3

B

Nyhet

Strategi i praksis

B

Psykologi, organisasjon og ledelse

B

Strategisk forretningsutvikling og innovasjon

M

Påvirkning og makt i lederrollen

M

Strategisk ledelse

M

Rekruttering, intervjuteknikker og nyansattes

læringsprosesser

B

Retorikk, kommunikasjon og ledelse

B

Samspill og ledelse; anvendt organisasjonspsykologi

M

Selvevaluering og strategisk analyse av egen skole

M

Sikkerhetsledelse

B

Sikkerhetsledelse og konflikthåndtering

M

Strategisk endringsledelse i utdanningssektoren

M

Styrekompetanse

B

B

Styreutvikling, innovasjonsledelse og samfunnsansvar

Teamledelse

M

Terrorisme og terrorbekjempelse

M

Nyhet

Tilstedeværende ledelse - i en digital tid

M

Utviklende og motiverende lederskap

B

B = Bachelornivå M = Masternivå

VEILEDNING

Har du spørsmål om videreutdanning? Usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Hos oss kan du få svar på alle spørsmål, avtale tid for personlig veiledning og få et studieopplegg som er skreddersydd til dine behov. Telefon: 464 10 000 E-post: videreutdanning@bi.no Bestill studieveiledning og les mer på:

bi.no/videreutdanning Vi gleder oss til å høre fra deg! 35


Med videreutdanning pĂĽ BI holder du deg faglig oppdatert og stiller sterkere i et arbeidsmarked i rask utvikling. Kursene er lagt opp for at du kan ta dem ved siden av jobb. Les mer pĂĽ

bi.no/videreutdanning

Profile for BI Norwegian Business School

BI Executive 2019-2020  

BI Executive 2019-2020