Page 58

4.5

Dreifing launabreytinga frá nóvember 2011 til nóvember 2012 eftir heildarsamtökum og viðsemjendum5

Mynd 39. Dreifing breytinga reglulegs tímakaups frá nóvember 2011-2012. ASÍ – Alm.

Hlutfall launamanna

25

ASÍ Alm.

20 15 10 5

29

>30,5

27

25

23

21

19

17

15

13

9

11

7

5

3

1

-1

-3

-5

-7

-9

<-10,5

0

% launabreytingar

Mynd 40. Dreifing breytinga reglulegs tímakaups frá nóvember 2011-2012. ASÍ – Ríki.

Hlutfall launamanna

ASÍ-Ríki 16 14 12 10 8 6 4 2 0

% launabreytingar

5 Hér er um að ræða ársbreytingu reglulegs tímakaups (skammstafað RTK í myndum). Þetta eru regluleg laun reiknuð á greidda vinnustund.

58

Profile for Bandalag háskólamanna

Í aðdraganda kjarasaminga  

Skýrsla um efnahagsumhverfi og launaþróun

Í aðdraganda kjarasaminga  

Skýrsla um efnahagsumhverfi og launaþróun

Profile for bhmvefur
Advertisement