Page 40

Tafla 8. Kaupmáttur eftir bandalögum og viðsemjendum og launavísitölu Hagstofu Íslands. Nóvember 2006=100. ASÍ

BHM

BSRB

Launavísitala

Sveit

Ríki

Alm.

Sveit

Ríki

Sveit

Ríki

Sveit

Ríki

Heild

2006

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2007

100,1

100,4

104,1

103,8

103,3

99,8

102,7

98,9

101,9

102,9

2008

88,8

101,1

94,8

94,3

100,1

89,9

99,5

100,8

99,8

94,7

2009

95,8

95,0

90,8

92,7

92,9

92,5

92,5

96,6

92,3

90,7

2010

95,8

97,9

93,1

91,9

92,5

91,6

94,7

95,2

90,8

92,5

2011

97,1

98,1

95,0

93,7

94,0

92,4

95,5

95,7

92,7

95,8

2012

97,6

99,0

96,1

94,8

95,1

92,8

95,7

95,7

92,8

96,3

2013*

100,0

102,6

98,1

96,9

97,0

94,8

98,0

97,4

93,9

98,1

Aðeins félagsmenn aðildarfélaga ASÍ hjá hinu opinbera hafa náð sama kaupmætti í maí 2013 og í nóvember 2006 og kaupmáttur félagsmanna aðildarfélaga ASÍ hjá ríkinu er nokkru hærri en á grunntímabilinu. Kaupmáttur annarra hópa er nokkuð minni og mestu munar hjá félagsmönnum KÍ í framhaldsskólum.

Vísitölur, nóv.2006 = 100

Mynd 23. Vísitala kaupmáttar félagsmanna aðildarfélaga ASÍ á almennum markaði, ríki og sveitarfélögum. Nóv. 2006=100 110,0

100,0 95,0 90,0 85,0 80,0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Alm.

100,0

104,1

94,8

90,8

93,1

95,0

96,1

98,1

Sv.fél.

100,0

100,1

88,8

95,8

95,8

97,1

97,6

100,0

Ríki

100,0

100,4

101,1

95,0

97,9

98,1

99,0

102,6

ƒƒ Maí 2013

40

ASÍ

105,0

2013*

Profile for Bandalag háskólamanna

Í aðdraganda kjarasaminga  

Skýrsla um efnahagsumhverfi og launaþróun

Í aðdraganda kjarasaminga  

Skýrsla um efnahagsumhverfi og launaþróun

Profile for bhmvefur
Advertisement