Page 1

Verminderde haargroei? Fijne, doffe of broze haren ?

Hoe werkt Priorin®? Priorin® zorgt voor een goede aanvoer van voedingsstoffen naar de kern van de haarwortel. Alleen een gezonde haarwortel produceert gezond en krachtig haar.

De cyclus van het haar :

Sylvie (Haaruitval te wijten aan stress): “Ik heb alles geprobeerd. Met Priorin® heb ik echt het resultaat kunnen zien.”

Michèle (Haaruitval tijdens de menopauze): “Ik ga het zeker aan iemand anders aanraden. Priorin® is een fantastisch product.”

Oorzaken van haaruitval :

• Haaruitval is vaak te wijten aan factoren zoals - Menopauze - Stress en vermoeidheid Bevalling. • Ook externe factoren zoals wisseling van seizoenen en weersomstandigheden, zeewater, hete droging, permanenten en kleuren van het haar, kunnen haaruitval veroorzaken.

Priorin_Leaflet375x100_BeNLFR.indd 1-5

1) Groeifase (anagene fase): het haar groeit (4-6jaar); 85% van het haar bevindt zich in deze fase. In geval van haaruitval is het de groeifase die direct getroffen wordt. Miliacine verhoogt het percentage haren in de groeifase. 2) Overgangsfase (katagene fase): laat toe om naar de volgende fase te gaan, duurt 2 weken. 3) Rustfase (telogene fase): de haarfollikel rust gedurende 2 tot 4 maanden. 4) Haaruitval : het haar valt uit… en de cyclus begint opnieuw. De unieke samenstelling van Priorin® bevat Biotine, L-Cystine, gierstextract (met Miliacine) en calciumpantothenaat (vitamine B5) die de haarwortel versterken, haaruitval voorkomen en de haargroei stimuleren.

Gierstextract, rijk aan Miliacine

vormt het hoofdbestanddeel van de Priorin® capsules. Het gaat haaruitval tegen, stimuleert de haargroei en versterkt het haar. Miliacine verdubbelt de activiteit van de haarwortelcellen en stimuleert de haargroei.

Calciumpantothenaat (vitamine B5) gaat

vroegtijdige vergrijzing van het haar tegen en verbetert de haargroei. Het stimuleert de celaanmaak van het haar.

Cystine is onontbeerlijk voor de vorming van

keratine, het hoofdbestanddeel van haar en nagels, en zorgt voor sterk en veerkrachtig haar.

Biotine wordt ook vitamine H of huidvitamine genoemd omdat het onontbeerlijk is voor het behoud van een gezonde huid en haar. Bewezen doeltreffendheid

De doeltreffendheid van Priorin® werd getest. Deze tests hebben aangetoond dat de synergetische werking van de verschillende ingredienten zorgt voor : - Een versterking van de haarwortel. - Een vermindering van de haaruitval. - Een verbetering van nieuwe haargroei.

Hoe Priorin® gebruiken ? Slechts 1 capsule Priorin® per dag met voldoende water innemen bij voorkeur na de maaltijd. • Aangezien het haar slechts langzaam groeit, zijn de eerste resultaten duidelijk zichtbaar na ongeveer 6 weken. Voor een optimaal resultaat wordt een kuur van minstens 3 maanden aangeraden. • Het is aanbevolen Priorin® ononderbroken in te nemen tijdens de behandelingsperiode. • De kuur kan doorheen het jaar worden herhaald indien noodzakelijk en is geschikt voor gebruik gedurende langere periodes.

Goed om te weten • Priorin® bevat zink noch metionine, en wordt bijgevolg goed verteerd. • Priorin® bevat geen hormonen. Het veroorzaakt dus geen haargroei op ongewenste plaatsen of gewichtstoename. • Priorin® bevat geen suiker, bevat wel gluten en soja. • Priorin® mag gebruikt worden tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding.

L.BE.CC.02.2012.008

Haaruitval ?

Efficacité prouvée contre la chute des cheveux !

Fortifie la racine du cheveu Favorise la croissance des cheveux Nouvelle formule avec Miliacine et Biotine 1 capsule/jour 06/02/12 10:40


Verminderde haargroei? Fijne, doffe of broze haren ?

Hoe werkt Priorin®? Priorin® zorgt voor een goede aanvoer van voedingsstoffen naar de kern van de haarwortel. Alleen een gezonde haarwortel produceert gezond en krachtig haar.

De cyclus van het haar :

Sylvie (Haaruitval te wijten aan stress): “Ik heb alles geprobeerd. Met Priorin® heb ik echt het resultaat kunnen zien.”

Michèle (Haaruitval tijdens de menopauze): “Ik ga het zeker aan iemand anders aanraden. Priorin® is een fantastisch product.”

Oorzaken van haaruitval :

• Haaruitval is vaak te wijten aan factoren zoals - Menopauze - Stress en vermoeidheid Bevalling. • Ook externe factoren zoals wisseling van seizoenen en weersomstandigheden, zeewater, hete droging, permanenten en kleuren van het haar, kunnen haaruitval veroorzaken.

Priorin_Leaflet375x100_BeNLFR.indd 1-5

1) Groeifase (anagene fase): het haar groeit (4-6jaar); 85% van het haar bevindt zich in deze fase. In geval van haaruitval is het de groeifase die direct getroffen wordt. Miliacine verhoogt het percentage haren in de groeifase. 2) Overgangsfase (katagene fase): laat toe om naar de volgende fase te gaan, duurt 2 weken. 3) Rustfase (telogene fase): de haarfollikel rust gedurende 2 tot 4 maanden. 4) Haaruitval : het haar valt uit… en de cyclus begint opnieuw. De unieke samenstelling van Priorin® bevat Biotine, L-Cystine, gierstextract (met Miliacine) en calciumpantothenaat (vitamine B5) die de haarwortel versterken, haaruitval voorkomen en de haargroei stimuleren.

Gierstextract, rijk aan Miliacine

vormt het hoofdbestanddeel van de Priorin® capsules. Het gaat haaruitval tegen, stimuleert de haargroei en versterkt het haar. Miliacine verdubbelt de activiteit van de haarwortelcellen en stimuleert de haargroei.

Calciumpantothenaat (vitamine B5) gaat

vroegtijdige vergrijzing van het haar tegen en verbetert de haargroei. Het stimuleert de celaanmaak van het haar.

Cystine is onontbeerlijk voor de vorming van

keratine, het hoofdbestanddeel van haar en nagels, en zorgt voor sterk en veerkrachtig haar.

Biotine wordt ook vitamine H of huidvitamine genoemd omdat het onontbeerlijk is voor het behoud van een gezonde huid en haar. Bewezen doeltreffendheid

De doeltreffendheid van Priorin® werd getest. Deze tests hebben aangetoond dat de synergetische werking van de verschillende ingredienten zorgt voor : - Een versterking van de haarwortel. - Een vermindering van de haaruitval. - Een verbetering van nieuwe haargroei.

Hoe Priorin® gebruiken ? Slechts 1 capsule Priorin® per dag met voldoende water innemen bij voorkeur na de maaltijd. • Aangezien het haar slechts langzaam groeit, zijn de eerste resultaten duidelijk zichtbaar na ongeveer 6 weken. Voor een optimaal resultaat wordt een kuur van minstens 3 maanden aangeraden. • Het is aanbevolen Priorin® ononderbroken in te nemen tijdens de behandelingsperiode. • De kuur kan doorheen het jaar worden herhaald indien noodzakelijk en is geschikt voor gebruik gedurende langere periodes.

Goed om te weten • Priorin® bevat zink noch metionine, en wordt bijgevolg goed verteerd. • Priorin® bevat geen hormonen. Het veroorzaakt dus geen haargroei op ongewenste plaatsen of gewichtstoename. • Priorin® bevat geen suiker, bevat wel gluten en soja. • Priorin® mag gebruikt worden tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding.

L.BE.CC.02.2012.008

Haaruitval ?

Efficacité prouvée contre la chute des cheveux !

Fortifie la racine du cheveu Favorise la croissance des cheveux Nouvelle formule avec Miliacine et Biotine 1 capsule/jour 06/02/12 10:40


Ralentissement de la croissance des cheveux ? Cheveux fins, ternes, mous et sans vigueur ?

Comment agit Priorin®? Les substances nutritives contenues dans les capsules Priorin® sont directement assimilées par la racine des cheveux. Seule une racine en bonne santé produit des cheveux sains et forts.

Le cycle du cheveu :

Sylvie (Chute de cheveux en raison du stress): “J’ai tout essayé. Avec Priorin®, j’ai vraiment pu voir un résultat.”

Michèle (Chute de cheveux pendant la ménopause): “Je le conseillerais certainement à quelqu’un d’autre. C’est un produit fantastique.”

Les causes de la chute des cheveux :

• La chute des cheveux est, le plus souvent, le résultat de Menopause - Stress et fatigue Accouchement. • Des facteurs externes comme le temps, l’eau de mer, le séchage trop chaud, les permanentes ou les colorations peuvent également causer la chute des cheveux.

Priorin_Leaflet375x100_BeNLFR.indd 6-10

1) Phase de croissance (phase anagène) : le cheveu grandit (4-6 ans) ; 85% des cheveux sont en permanence dans cette phase. En cas de chute de cheveux, c’est la phase de croissance qui est directement touchée. La Miliacine agit en augmentant le nombre de cheveux en phase de croissance. 2) Phase de transition (phase catagène) permet le passage à la phase suivante, dure 2 semaines. 3) Phase de repos (phase hélogène) : la follicule se repose 2 à 4 mois. 4) Chute de cheveux : les cheveux tombent… et le cycle recommence. La composition unique des capsules de Priorin® contient de la Biotine, de la L-Cystine, de l’extrait de millet (avec Miliacine) et du pantothénate de calcium (vitamine B5) pour renforcer la racine du cheveu, pour prévenir la chute de cheveux et pour favoriser leur croissance.

L’extrait de millet avec Miliacine est l’élément principal des capsules Priorin®. Il previent la chute des cheveux, favorise leur croissance et les fortifie. Miliacine double l’activité des cellules du cheveu et stimule leur croissance.

Le pantothénate de Calcium (vitamine B5) agit contre le grisonnement des cheveux. Il stimule leur croissance et leur division cellulaire.

La Cystine est indispensable à la formation de la kératine, la substance principale des cheveux et des ongles et contribue à des cheveux forts et résistants.

Comment utiliser Priorin®? Seulement 1 capsule de Priorin® par jour avec suffisamment d’eau, de préférence après le repas. • Vu la croissance lente des cheveux, les premiers résultats sont visibles après 6 semaines. Pour un résultat optimal un traitement de 3 mois au minimum est recommandé. • Il est conseillé de prendre Priorin® sans interruption pendant la période de traitement. • On peut reprendre une cure plusieurs fois par an et pendant de plus longues périodes.

La Biotine est également connue comme

Bon à savoir

la vitamine H ou la vitamine de la peau parce qu’elle est indispensable pour le maintien d’une peau et de cheveux sains.

• Priorin® est bien supporté, car il ne contient ni zinc, ni méthionine. • Priorin® ne contient pas d’hormone. Il ne provoque donc pas de croissance pileuse indésirable et ne fait pas grossir. • Priorin® ne contient pas de sucre, mais contient du gluten et du soya. • Priorin® peut être utilisé pendant la grossesse et durant la période d’allaitement.

Efficacité prouvée L’efficacité de Priorin® a été testée. Ces tests ont démontré que l’action synergétique des différentes substances : - Fortifie la racine du cheveu. - Previent la chute des cheveux. - Favorise la croissance de nouveaux cheveux.

L.BE.CC.02.2012.008

Chute des cheveux ?

Doeltreffendheid bewezen tegen haaruitval ! Versterkt de haarwortel Stimuleert de haargroei Nieuwe formule met Miliacine en Biotine 1 capsule/dag 06/02/12 10:40


Ralentissement de la croissance des cheveux ? Cheveux fins, ternes, mous et sans vigueur ?

Comment agit Priorin®? Les substances nutritives contenues dans les capsules Priorin® sont directement assimilées par la racine des cheveux. Seule une racine en bonne santé produit des cheveux sains et forts.

Le cycle du cheveu :

Sylvie (Chute de cheveux en raison du stress): “J’ai tout essayé. Avec Priorin®, j’ai vraiment pu voir un résultat.”

Michèle (Chute de cheveux pendant la ménopause): “Je le conseillerais certainement à quelqu’un d’autre. C’est un produit fantastique.”

Les causes de la chute des cheveux :

• La chute des cheveux est, le plus souvent, le résultat de Menopause - Stress et fatigue Accouchement. • Des facteurs externes comme le temps, l’eau de mer, le séchage trop chaud, les permanentes ou les colorations peuvent également causer la chute des cheveux.

Priorin_Leaflet375x100_BeNLFR.indd 6-10

1) Phase de croissance (phase anagène) : le cheveu grandit (4-6 ans) ; 85% des cheveux sont en permanence dans cette phase. En cas de chute de cheveux, c’est la phase de croissance qui est directement touchée. La Miliacine agit en augmentant le nombre de cheveux en phase de croissance. 2) Phase de transition (phase catagène) permet le passage à la phase suivante, dure 2 semaines. 3) Phase de repos (phase hélogène) : la follicule se repose 2 à 4 mois. 4) Chute de cheveux : les cheveux tombent… et le cycle recommence. La composition unique des capsules de Priorin® contient de la Biotine, de la L-Cystine, de l’extrait de millet (avec Miliacine) et du pantothénate de calcium (vitamine B5) pour renforcer la racine du cheveu, pour prévenir la chute de cheveux et pour favoriser leur croissance.

L’extrait de millet avec Miliacine est l’élément principal des capsules Priorin®. Il previent la chute des cheveux, favorise leur croissance et les fortifie. Miliacine double l’activité des cellules du cheveu et stimule leur croissance.

Le pantothénate de Calcium (vitamine B5) agit contre le grisonnement des cheveux. Il stimule leur croissance et leur division cellulaire.

La Cystine est indispensable à la formation de la kératine, la substance principale des cheveux et des ongles et contribue à des cheveux forts et résistants.

Comment utiliser Priorin®? Seulement 1 capsule de Priorin® par jour avec suffisamment d’eau, de préférence après le repas. • Vu la croissance lente des cheveux, les premiers résultats sont visibles après 6 semaines. Pour un résultat optimal un traitement de 3 mois au minimum est recommandé. • Il est conseillé de prendre Priorin® sans interruption pendant la période de traitement. • On peut reprendre une cure plusieurs fois par an et pendant de plus longues périodes.

La Biotine est également connue comme

Bon à savoir

la vitamine H ou la vitamine de la peau parce qu’elle est indispensable pour le maintien d’une peau et de cheveux sains.

• Priorin® est bien supporté, car il ne contient ni zinc, ni méthionine. • Priorin® ne contient pas d’hormone. Il ne provoque donc pas de croissance pileuse indésirable et ne fait pas grossir. • Priorin® ne contient pas de sucre, mais contient du gluten et du soya. • Priorin® peut être utilisé pendant la grossesse et durant la période d’allaitement.

Efficacité prouvée L’efficacité de Priorin® a été testée. Ces tests ont démontré que l’action synergétique des différentes substances : - Fortifie la racine du cheveu. - Previent la chute des cheveux. - Favorise la croissance de nouveaux cheveux.

L.BE.CC.02.2012.008

Chute des cheveux ?

Doeltreffendheid bewezen tegen haaruitval ! Versterkt de haarwortel Stimuleert de haargroei Nieuwe formule met Miliacine en Biotine 1 capsule/dag 06/02/12 10:40


Ralentissement de la croissance des cheveux ? Cheveux fins, ternes, mous et sans vigueur ?

Comment agit Priorin®? Les substances nutritives contenues dans les capsules Priorin® sont directement assimilées par la racine des cheveux. Seule une racine en bonne santé produit des cheveux sains et forts.

Le cycle du cheveu :

Sylvie (Chute de cheveux en raison du stress): “J’ai tout essayé. Avec Priorin®, j’ai vraiment pu voir un résultat.”

Michèle (Chute de cheveux pendant la ménopause): “Je le conseillerais certainement à quelqu’un d’autre. C’est un produit fantastique.”

Les causes de la chute des cheveux :

• La chute des cheveux est, le plus souvent, le résultat de Menopause - Stress et fatigue Accouchement. • Des facteurs externes comme le temps, l’eau de mer, le séchage trop chaud, les permanentes ou les colorations peuvent également causer la chute des cheveux.

Priorin_Leaflet375x100_BeNLFR.indd 6-10

1) Phase de croissance (phase anagène) : le cheveu grandit (4-6 ans) ; 85% des cheveux sont en permanence dans cette phase. En cas de chute de cheveux, c’est la phase de croissance qui est directement touchée. La Miliacine agit en augmentant le nombre de cheveux en phase de croissance. 2) Phase de transition (phase catagène) permet le passage à la phase suivante, dure 2 semaines. 3) Phase de repos (phase hélogène) : la follicule se repose 2 à 4 mois. 4) Chute de cheveux : les cheveux tombent… et le cycle recommence. La composition unique des capsules de Priorin® contient de la Biotine, de la L-Cystine, de l’extrait de millet (avec Miliacine) et du pantothénate de calcium (vitamine B5) pour renforcer la racine du cheveu, pour prévenir la chute de cheveux et pour favoriser leur croissance.

L’extrait de millet avec Miliacine est l’élément principal des capsules Priorin®. Il previent la chute des cheveux, favorise leur croissance et les fortifie. Miliacine double l’activité des cellules du cheveu et stimule leur croissance.

Le pantothénate de Calcium (vitamine B5) agit contre le grisonnement des cheveux. Il stimule leur croissance et leur division cellulaire.

La Cystine est indispensable à la formation de la kératine, la substance principale des cheveux et des ongles et contribue à des cheveux forts et résistants.

Comment utiliser Priorin®? Seulement 1 capsule de Priorin® par jour avec suffisamment d’eau, de préférence après le repas. • Vu la croissance lente des cheveux, les premiers résultats sont visibles après 6 semaines. Pour un résultat optimal un traitement de 3 mois au minimum est recommandé. • Il est conseillé de prendre Priorin® sans interruption pendant la période de traitement. • On peut reprendre une cure plusieurs fois par an et pendant de plus longues périodes.

La Biotine est également connue comme

Bon à savoir

la vitamine H ou la vitamine de la peau parce qu’elle est indispensable pour le maintien d’une peau et de cheveux sains.

• Priorin® est bien supporté, car il ne contient ni zinc, ni méthionine. • Priorin® ne contient pas d’hormone. Il ne provoque donc pas de croissance pileuse indésirable et ne fait pas grossir. • Priorin® ne contient pas de sucre, mais contient du gluten et du soya. • Priorin® peut être utilisé pendant la grossesse et durant la période d’allaitement.

Efficacité prouvée L’efficacité de Priorin® a été testée. Ces tests ont démontré que l’action synergétique des différentes substances : - Fortifie la racine du cheveu. - Previent la chute des cheveux. - Favorise la croissance de nouveaux cheveux.

L.BE.CC.02.2012.008

Chute des cheveux ?

Doeltreffendheid bewezen tegen haaruitval ! Versterkt de haarwortel Stimuleert de haargroei Nieuwe formule met Miliacine en Biotine 1 capsule/dag 06/02/12 10:40

Priorin nouvelle formule  

Nouvelle formule Priorin, maintenant plus hautement dosée avec de la Miliacine et de la Biotine. Seulement 1 capsule par jour.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you