Page 1

Prosesshefte

Dekor på  kopp Fjell  og  fjord Kamilla  Xin  Tveit


Design av dekor til Figgjo-kopp Du skal designe dekor til Figgjo-koppen som du får utdelt. Dekoren skal du designe med inspirasjon fra området rundt Vågen i Sandnes.

Husk at innholdet er viktigere enn selve utformingen (lay-out) av heftet! Men en god presentasjon vil alltid være med å løfte oppgaven din. Det er for eksempel et pluss når prosessheftet står i stil farge- og formmessig med det ferdige produktet. Tenk helhet! Du må allikevel alltid vurdere om arbeidet med lay-out går  ut  over  den  tiden  du  har  til  å  gjøre  innholdet  og  det  ferdige  produktet  best  mulig. Tegning er en naturlig del av hele prosessen og vurderes ut fra heftet selv om ikke dette er direkte valgt i oppgaven din. Bruk gjerne foto som dokumentasjon i tillegg. La størrelsen tilsvare ca. A4-format. Prosesshefte skal lages etter malen som er beskrevet her:

Kompetansemål for oppgaven: x

bruke sentrale komposisjonsprinsipp og eksperimentere med fargesamansetjingar og fargeverknader i flatekomposisjonar

x

stilisere motiv og konstruere mønster for trykk

x

dokumentere og vurdere eigne prosessar frå idé til ferdig biletuttrykk

A. INFODEL I. Forside der du har med følgende: x Navn på oppgave x Navn på ditt undertema

Finn inspirasjon på internett, i bøker/blader og i omgivelsene rundt deg. Gå en tur ut og se på omgivelsene i Vågenområdet, ta bilder eller lag skisser. Dekoren må ikke bli en typisk turistkopp for Vågenområdet. Bruk derfor ingen sentrale bygg, men detaljer og utsnitt i geometrisk formspråk. Finn et motiv som du vil bruke som utgangspunkt. Bruk linjer og former som du finner til å designe en unik dekor. Dekoren kan være helt abstrakt eller stilisert med gjenkjennelige former.

x Eget navn, klasse og dato

II. Innholdsfortegnelse III. Oppgavetekst Bruk oppgaven som du har fått utdelt, ikke bruk tid til avskrift.

Vis gjennom prosesskisser hvordan du forenkler og forandrer i forhold til utgangspunktet. Når du har kommet frem til en bra dekor skal du overføre denne til koppen. Husk det er viktig å ta hensyn til hanken.

B. IDEMYLDRING Synliggjør en mengde med ideer og alternativer med faglige kommentarer og vurderinger. Lag tankekart, ide-rekker og flere ide-skisser. Bruk det du har lært i kreativitetsperioden for å komme i gang med oppgaven. Vis også tydelig hvilken ide du velger å jobbe videre med i den neste delen. Ha med følgende : - Formskisser, stiliseringsprosess - Fargeskisser

C. IDEUTVIKLING Utvikling av det endelige produktet med faglige vurderinger og kommentarer. Lag flere ideskisser til ditt sluttprodukt og vis endringene og vurderingene du gjør underveis. I. Formskisser Prøv å forbedre ideen du har valgt å jobbe med. For eksempel ved å: x gjøre komposisjonen best mulig

Prosessen skal dokumenteres i et prosesshefte (se vedlegg) laget i InDesign som skal publiseres digitalt sendere. Du skal bruke Design-manualen til Figgjo for å lage formspråket i dokumentasjonen.

x bytte plass og/eller forandre størrelsen på formelement

Oppgaven vurderes med karakter i Design og arkitektur.

x ta bort formelement x prøve med ulike bakgrunner x o.s.v.

Lykke til! Evelyn og Brit Iren

II. Fargeskisser x prøv ut ulike fargeskisser på ditt endelige produkt

Prosesshefte

D.

EGENVURDERING

Her er konklusjonen på oppgaven din. Spør deg selv om du har svart på oppgaven, dvs. truffet fagmålene. Begrunn svaret. Fortell hva du synes om oppgaven, hva du har lært og hva som var vanskelig.


Referanser

Kommentar: Disse bildene  brukte  jeg  som    referanser  til  dekoren  jeg  skulle  lage.


Skisser

Kommentar: Her ser  du  alle  skissene  mine. Noen  av  komposisjonene  var  altfor  avanserte  og  for  voldsome  for  at   jeg  kunne  bruke  dem.   Derfor  forenklet  jeg  dem  slik  at  de  ble  mer  gjenomførbare. Jeg  videreførte  skissene  fra  arket  til  datamaskinen.  Ved  hjelp  av  Illus-­ trator  satte  jeg  dem  sammen  til  en  dekor.  


Dekor  forslag


Farger Grå: C:56    M:47    Y:45    K:12 Palett  Figgjo:  8x24   Lysegrå:  C:12    M:9    Y:5    K:0 Palett  Figgjo:  8x21 Blå:  C:73  M:13    Y:2    K:0 Palett  Figgjo:3x04

Koppen Koppen er  inspirert  av  fjellene  på  dalsiden  og  Hana  byggningene  i   Hana  brygge  og  Gandsfjorden.  De  bølgene  elementene  er  en  stili-­ serte  fuglevinger.  Jeg  brukte  formen  på  båten  som  utgangspunkt   for  havet.  


Det endelige  resultatetet  


Konklusjon Hva  har  jeg  lÌrt?

Hva  syns  jeg  om  oppgaven.

Jeg  har  lÌrt  ü  arbeide  med  ulike  former  pü  en  kopp.   Stilisere  forkjellige  motiver  og  bøye  motiver  med  photoshop.

Jeg  syns  oppgaven  har  vÌrt  lÌrerikt  og  spennende.  Jeg  syns   det  var  kjekt  ü  stilisere  motivene  jeg  fant  ute  i  Gandsfjorden.   Det  var  litt  utfordrene  i  begynnelsen,  men  det  kom  seg  etter-­ KYHUWc¿QQHGHQUHWWHRJPHVWHJMHQRPI¥UEDUHGHNRUHQYDU noksü  utfordrene,  ettersom  at  jeg  likte  mange  av  forslagene   PLQH-HJ¿NNRJVnVHWWHWnOPRGLJKHWHQPLQSnSU¥YHGDMHJ skulle  overføre  elementene  pü  koppen.  Den  største  utfordrin-­ gen  var  paralellogramet  i  fjellmotivet.  Det  var  krevende  ü  fü   GHQWLOnSDVVHLQQLPRWLYHW-HJPnWWHÀHUHJDQJHUVNM UH XWQ\HSDUDOOHORJUDPHUI¥UMHJ¿NNGHQUHWW0HQWLOWURVVIRU noen  utfordringer  pü  veien,  syns  jeg  at  oppgaven  har  vÌrt   grei  og  lÌrerikt.

Har  du  truffet  fagmülene? Jeg  syns  jeg  har  truffet  fagmülene.  Jeg  har  stilisert  motiver,   prøvd  meg  fram  med  ulike  komposisjoner  og  farger.

Ble  noe  forandret? Ja,  opprinnelig  skulle  det  vÌre  et  formelement  til,  men  den   YDOJWHMHJnWDERUW)RUPHOHPHQWHWYDU¿QPHQWLGVPHVVLJRJ formessig  var  den  litt  for  vanskelig  for  meg  ü  gjennomføre.  Jeg   syntes  ogsü  at  den  ble  for  vanskelig  og  av  og  til  litt  forstryr-­ rende.   Fortell  litt  om  prosessen. Før  jeg  begynte  med  dekoren,  gikk  jeg  ut  og  tok  bilder  av   Gandsfjorden.  Etter  jeg  hadde  lagt  inn  bildene,  begynte  jeg  ü   lete  etter  spennende  geometriske  former  jeg  kunne  bruke  til   dekor.  Sü  prøvde  jeg  ut  forksjellige  kombinasjoner  med  rek-­ tangler  og  trekanter.  Til  slutt  fant  jeg  ut  til  den  komposisjonen   og  fargene  jeg  ønsket  ü  ha.  Deretter  begynte  jeg  møysomelig   ü  skjÌre  formene  ut  fargelapper.  Da  jeg  hadde  skjÌrt  ut  alle   formene.  Overførte  jeg  dem  pü  koppen,  og  tok  til  slutt  bilde  av   koppen.

Ble  du  fornøyde  med  koppen? Ja  jeg  ble  fornøyd  med  koppen,  jeg  syns  at  at  havn-­ PRWLYHWYDUHQJDQVNH¿QGHNRUIRUNRSSHQ


Kamilla prosesshefte  

Dekor for kopp

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you