Page 1

Kopp design      Vågen

Kaja Hove      07.12.11


Innholdsfortegnelse -­ Oppgave -­  Inspirasjon   -­  Idemyldring -­  Ideutvikling -­  Før  /  Etter  bilde -­  Egenvurdering -­  Kildehenvisning


Oppgave

Design av  dekor  til  Figgjo-­kopp Du  skal  designe  dekor  til  Figgjo-­koppen  som  du  får  utdelt.  Dekoren  skal   du  designe  med  inspirasjon  fra  området  rundt  Vågen  i  Sandnes. Kompetansemål  for  oppgaven: *  Bruke  sentrale  komposisjonsprinsipp  og  eksperimentere  med   IDUJHVDPHQVHWWQLQJHURJIDUJHYHUNQDGHULÀDWHNRPSRVLVMRQHU *  Stilisere  motiv  og  konstruere  mønster  for  trykk. *  Dokumentere  og  vurdere  egne  prosesser  fra  idé  til  ferdig  bildetrykk. Finn  inspirasjon  på  internett,  i  bøker/blader  og  i  omgivelsene  rundt  deg.   Gå  en  tur  og  se  på  omgivelsene  i  Vågen  området,  ta  bilder  eller  lag  skisser. Dekoren  må  ikke  bli  en  typisk  turistkopp  for  Vågenområdet.  Bruk  derfor   ingen  sentrale  bygg,  men  detaljer  og  utsnitt  i  geometrisk  formspråk. Finn  et  motiv  som  du  vil  bruke  som  utgangspunkt.  Bruk  linjer  og  former   VRPGX¿QQHUWLOnGHVLJQHHQXQLNGHNRU'HNRUHQNDQY UHKHOWDEVWUDNW eller  stilisert  med  gjenkjennelige  former. 9LVJMHQQRPSURVHVVNLVVHUKYRUGDQGXIRUHQNOHURJIRUDQGUHULIRUKROGWLO utgangspunktet. 1nUGXKDUNRPPHWIUHPWLOHQEUDGHNRUVNDOGXRYHUI¡UHGHQQHWLONRSSHQ +XVNGHWHUYLNWLJnWDKHQV\QWLOKDQNHQ


Inspirasjon

Inspirasjon hentet  fra  Sandnes  brygge.  Båter,  svaner  og  selvfølgelig   Sandnes’  egen  fontene  gitt  som  gave  fra  kommunen


Sandnes kulturhus,  brukt  som  dekor  til  koppen.


Skisser

Inspirasjon hentet  fra  kulturhusets  design,  og   bryggen.

Svanene som  trasker  rundt,  trærne  fra  parken   og  sollyset  som  glimter  opp  byen.

Fontenen fra  bryggen,  og  måkene   rundt.


Fargeprøver

Fargene jeg  har  brukt  er  hentet  fra   Vågen  vgs  sitt  symbol/merke.


Før


Etter


Konklusjon Vil  begynne  med  ü  si  at  dette  har  vÌrt  en  helt  ny  og   spennende  oppgave.  Vi  begynnte  med  ü  besøke   porselensfabrikken  pü  Figgjo.  Dette  hadde  jeg  egentlig  ikke  sü   store  forhüpninger  til.  I  og  med  at  de  bare  lager  kopper  og   tallerkner.  Men  det  viste  seg  faktisk  til  ü  bli  en  spennende  tur.   Det  var  interessant  ü  se  hvordan  fremgangsmütene  var,  hvordan   de  jobbet  med  dekoren  osv.  Nür  jeg  sü  koppene  som  svevde  over   RVVSnUXOOHEODGHW¿NNMHJQHVWHQI¥OHOVHQDYnY UHLQLVVHQVOLOOH KMHOSHUIDEULNN-HJ¿NNGHUIRUOLWWPHUPRWLYDVMRQRYHU oppgaven.   I  selve  oppgaven  stod  vi  egentlig  ganske  fritt  til  hva  slags   mønster  og  former  vi  ville  ha  med.  Sü  lenge  det  ble  tatt  som   XWJDQJVSXQNWIUDQRHL9nJHQDP¿RPUnGHW9LJLNNQHGSn bryggene  og  knipset  noen  bilder  av  büde  büter,  svaner,   byggninger  og  gjenstander.  Ting  som  jeg  forbinder  med  Sandnes.   Dette  tok  vi  med  tilbake  til  skolen  og  begynnte  prosessen  med   skissene.  Jeg  holdt  meg  til  Illustrator,  og  laget  alle   skissene  mine  gjennom  der.  Laget  3-­4  forslag.  Men  som   vanlig  ble  jeg  mest  fornøyd  med  skisse  nr.1 Etter  noen  timer  der  jeg  bare  hadde  prøvt  meg  frem,  med  büde   teknikk  og  farger,  begynte  jeg  ü  skjÌre  i  de  smü   brikkene  som  senere  skulle  brennes  pü  koppen.  Utfordringen  der   YDUn¿QQHUHWWIDUJHRJnInWLOnVNM UHGHWUHWW'HWYDULNNH lett,  men  ble  delvis  fornøyd  til  slutt.  Vi  festet  disse  pü  koppen   ved  ü  la  dem  ligge  noen  minutter  i  lunkent  vann.  Da  løsnet   klisteret  seg  fra  papiret,  og  det  var  bare  til  ü  klistre  det  fast  pü   koppen.   7LOVOXWWOHYHUWHYLLQQNRSSHQRJ¿NNGHQEUHQQW Jeg  ble  forsüvidt  fornøyd  med  resultatet  i  helhet.  Men  sü  at  etter   den  hadde  blitt  brennt  var  noen  av  delene  sklidd  fra  hverandre,   og  det  hadde  brettet  seg  i  kantene  noen  plasser.  Dette  ødela  litt   nür  du  fokuserer  pü  detaljene.  Men  velger  ü  ikke  henge  meg  for   mye  opp  i  det.  Ble  i  bunn  og  grunn  fornøyd  med  resultatet,  og   føler  det  gjenspeiler  vügen  ganske  bra.  


Kilder

http://figgjo.no/no/ Omvisning p책 figgjo Egne bilder


Kaja prosesshefte  
Kaja prosesshefte  

Dekor for kopp

Advertisement