Page 1

FIGGJO HAVNEN

Anders Krogh 2SF 01.desember  2011

1


Innhold

Idemyldring Tankekart

4

Idé-­skisser

6

Endelig valg

8

Ideutvikling Formskisser

10

Fargeskisser

13

Prossess

14

Ferdig resultat

16

Egenvurdering Egenvurdering med   konklusjon

2

18


Design av  dekor  til  Figgjo-­kopp Du  skal  designe  dekor  til  Figgjo-­koppen  som  du  får  utdelt.   Dekoren  skal  du  designe  med  inspirasjon  fra  området  rundt   Vågen  i  Sandnes.   Finn  inspirasjon  på  internett,  i  bøker/blader  og  i  omgivelsene   rundt  deg.  Gå  en  tur  ut  og  se  på  omgivelsene  i  Vågenområ-­ det,  ta  bilder  eller  lag  skisser.  Dekoren  må  ikke  bli  en  typ-­ isk  turistkopp  for  Vågenområdet.  Bruk  derfor  ingen  sentrale   bygg,  men  detaljer  og  utsnitt  i  geometrisk  formspråk. Finn  et  motiv  som  du  vil  bruke  som  utgangspunkt.  Bruk   OLQMHURJIRUPHUVRPGX¿QQHUWLOnGHVLJQHHQXQLNGHNRU Dekoren  kan  være  helt  abstrakt  eller  stilisert  med  gjenkjen-­ nelige  former. Vis  gjennom  prosesskisser  hvordan  du  forenkler  og  forandrer   i  forhold  til  utgangspunktet. Når  du  har  kommet  frem  til  en  bra  dekor  skal  du  overføre   denne  til  koppen.  Husk  det  er  viktig  å  ta  hensyn  til  hanken.    

3


Vågenområdet

Vann Vågen videregående

Folkeliv

Båter Svane

Bro

Elv

Stolper

Brygge Konserthus Trær

Treværk

4

Fugler


5


Idéskisser

Jeg synes  det  var  stilig  når  det  så   ut  som  om  gjerde  forsvant  innover   i  koppen.  Gjerde  er  fra  broen  over   Storånå,  utenfor  skolen.  

Lenken mellom  stolpene  var   hoveideen  med  dette  designet.   Planen  var  å  lage  en  lenke  som   gikk  helt  rundt  koppen.  Dette  var   en  av  de  ideene  jeg  likte  minst.  

6


Havnen i  Vågen  var  inspirasjonen   her.  Jeg  tok  et  bilde  bakfra,  og  det   synes  jeg  ble  ganske  kult.  Det  ser   ut  som  om  vi  ser  på  en  stor  havn   med  mange  båter.  Det  var  denne   ideen  som  jeg  valgte  å  jobbe   videre  med.

Dette er  fra  kulturhuset  i  Sandnes.   Her  har  jeg  tatt  bygget,  og  lagt  et   design  til  koppen.  Jeg  fant  senere   ut  at  vi  ikke  skulle  lage  dekor  fra   et  bygg,  så  dette  kunne  jeg  ikke   jobbe  videre  med. 7


Valgte skisser

Jeg valgte  å  jobbe  videre  med  denne  skissen.  Det  var  fordi   det  var  den  jeg  synes  så  best  ut,  og  det  var  den  jeg  følte   at  jeg  kunne  utvikle  mest.  Dessuten  er  jeg  glad  i  båter,  så   det  hjalp  litt  på.  Ideén  var  å  lage  en  hav  på  koppen.  man   skulle  kun  se  baksiden  eller  framsiden  på  båtene,  ikke   noe  på  siden  av.  På  denne  måten  ville  havnen  med  båtene   strekke  seg  rundt  hele  koppen  og  lage  en  helhetlig  bord.  

8


9


Ideutvikling

Første skritt  i  prosessen  med  å  få  på  plass  båtene,  var  å  formgi   GHP-HJPnWWH¿QQHXWKYRUPDQJHEnWHUGHWYLOOHY UHSODVV til,  og  hvordan  de  skulle  se  ut.  Jeg  valgte  å  gjøre  dem  såpass   IRUVNMHOOLJHDWGH¿NNHWKHOWXOLNWRJSHUVRQOLJIRUPVSUnN Seilbåten  er  hentet  fra  bilde  jeg  tok  av  havnen.  Resten  av  bå-­ tene  har  jeg  studert  andre  steder  i  havnen,  på  internett  og  i   magasiner.   Det  var  ganske  vanskelig  å  få  det  til  slik  at  det  så  ut  som  en   båt.  I  starten  lignet  det  litt  mer  på  en  amøbeformet  klump  med   metall,  noe  en  båt  ikke  er  i  det  hele  tatt.  Derfor  måtte  jeg  teg-­ ne  mange  skisser  før  det  ble  slik  som  jeg  ville.  

10


Etter  at  jeg  hadde  plassert  bütene  pü  designmalen  bestemte   jeg  meg  for  ü  stilisere  de.  Det  var  pü  grunn  av  at  jeg  skulle   klippe  den  ut,  og  da  var  det  greiest  med  et  litt  enkelt  design.   Jeg  valgte  ü  beholde  den  nedre  linjen  da  denne  symboliserer   KDYHWVRPGHÀ\WHUSn Grunnen  til  at  de  to  høye  bütene  stür  i  midten  er  at  de  ikke   VNXOOHNRPPHLNRQÀLNWPHGKDQNHQRJGDYLOOHGHWEOLWWP\H styr  og  rot. 11


En av  de  store  endringene  jeg  gjorde  var  å  skifte  på  hele   YLQGXVUHNNHQ-HJVnDWGHÀHVWHYLQGXHQHYDUQHVWHQKHOWOLNH Det  ble  litt  kjedelig  og  monotont.  Derfor  endret  jeg  de  slik  at   KYHUEnW¿NNHWKHOWHJHQWYLQGX

12


Jeg prøvde  ut  mange  forskjellige  farger,  men  tilslutt  kom  jeg   fram  til  den  enkleste.  Det  var  også  den  som  var  mest  naturlig.   Jeg  valgte  den  første,  med  turkist  hav.   +HUInUYLHQEODQGLQJDYO\VHRJP\NHIDUJHUVRPSDVVHU¿QW sammen.  Den  grå  seilbåren  la  jeg  inn  for  å  skape  en  kontrast   til  det  blå  vannet  og  resten  av  båtene.  Jeg  vurderte  også  å   bruke  en  mørkere  blåfarge  til  vannet,  men  fant  ut  at  det  ville   skille  seg  veldig  ut  og  stjele  fokuset  fra  båtene.  

13


Prossess

)¡UVWPnWWHMHJWHJQHDYGHNRUHQSnGHVPnIDUJHODSSHQHYL¿NN Deretter måtte  vi  skjære  dem  ut.  

14


Så la  jeg  dem  i  en  skål  med  lunkent  vann.   Da  løsnet  det  en  slagts  fargelapp  fra  papiret   det  hang  fast  i,  og  jeg  kunne   overføre  det  til  koppen.  Så  var  det  å  skli   fargen  på  plass  der  den  skulle  være.  

15


Ferdig  restultat

16


17


Egenvurdering Jeg  synes  oppgaven  var  veldig  kjekk  ü  jobbe  med.  Helt  fra   EHVÂĄNHWSn)LJJMRWLOGHWIHUGLJHSURGXNWHW'DÂżNNMHJVH hvordan  de  laget  kopper  pĂĽ  en  fabrikk  og  hvordan  de  jobbet   nĂĽr  de  skulle  komme  frem  til  et  design.  Besøket  gav  meg  mye   LQVSLUDVMRQ'HWVRPMHJV\QHVYDUHNVWUDNMHNWYDUDWYLÂżNN lage  det  pĂĽ  en  ekte  kopp,  og  ikke  bare  som  skisse.  Oppgaven   var  ogsĂĽ  godt  laget,  siden  det  var  sĂĽ  mye  frihet.  Man  kunne   gĂĽ  nesten  hvor  man  ville,  og  jobbe  med  alt  fra  smĂĽ  detaljer  til   store  elementer.   Jeg  synes  selv  at  jeg  har  truffet  oppgaven  bra.  Med   utgangspunkt  i  bĂĽtene  i  havnen  kunne  det  ikke  bli  en  bygning   eller  en  “turistâ€?kopp  (logisk  nok).  NĂĽr  disse  i  tillegg  ble  stilisert   RJIRUHQNOHWÂżNNGHHWV UHJHQWXWWU\NN0RWLYHQHMHJEUXNWH altsĂĽ  bĂĽtene,  synes  jeg  passet  godt  til  ü  ha  pĂĽ  en  kopp,  og  jeg   er  veldig  fornøyd  med  hvordan  designet  endte  opp. I  denne  oppgaven  har  jeg  lĂŚrt  om  hvordan  man  mĂĽ  forholde   seg  til  en  designmanual,  og  følge  den  slavisk.  Det  var  veldig   uvant  ü  ikke  kunne  velge  helt  fritt,  men  pĂĽ  en  annen  side  var   det  egentlig  litt  deilig.  Jeg  pleier  ü  ha  store  problemer  med  ü   bestemme  meg,  sĂĽ  nĂĽr  andre  tar  smĂĽ  valg  for  meg  pleier  det  ü   IXQNHKHOWÂżQW-HJKDURJVnO UWRPKYRUGDQPDQODJHUGHNRU til  en  kopp.  Da  tenker  jeg  jeg  først  og  fremst  pĂĽ   fargelappene  som  vi  klippet  ut,  men  ogsĂĽ  pĂĽ  hvordan  man   mĂĽ  tenke.  Hvis  du  ville  ha  en  rett  strek,  sĂĽ  mĂĽtte  du  tegne  og   klippe  den  skeivt.  Dette  skapte  store  problemer  i  starten,  men   det  bedret  seg  jo  mer  jeg  jobbet  med  oppgaven.

18


Det  vanskeligste  var  ü  feste  fargelappene  pü  koppen.  Ikke  fordi  jeg   KDGGHY UWVOXUYHWHPHQIRUGLNRSSHPDOHQVRPYL¿NNXWOHYHUWLNNH stemte  med  koppen.  Jeg  burde  selvfølgelig  ha  sjekket  dette,  men  jeg   tok  det  egentlig  som  en  selvfølge  at  den  skulle  vÌre  riktig.  Dermed   ble  mange  av  linjene  skeive,  og  det  stemte  ikke  med  det  jeg  hadde   designet  eller  lippet  ut.  Jeg  løste  det  ved  ü  trikse  det  til  med  ü  klippe   ut  smü  fargelapper  ü  snike  dem  inn  det  det  manglet  noen.  

19


Anders Krogh 2SF Desember  2011 20

Anders prosesshefte  

Dekor for kopp

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you