Youth Focus e-magazine, 3rd edition

Page 1

МЛАДЕЖКИ ФОКУС

ПО СТЪПКИТЕ НА МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

3

РЕЧНИК ЗА МЛАДЕЖТА

Н.П. ДЖЕЙМС УОРЛИК РАЗКАЗА

НОВИЯТ БОРД НА НМФ

КРАТЪК РАЗКАЗ

Хърватската младежка мрежа представя речник на термините в младежката политика.

Интервю с посланикът на САЩ след срещата му с представители на НМФ.

Управителният съвет на Национален младежки форум накратко.

Една вдъхновяваща кратка история от Европейската доброволческа служба.


Национален младежки форум обединява 30 младежки организации: Асоциация на обединените европейски студенти AEGEE - София (член на AEGEE-EUROPE), Асоциация за подпомагане на академичната общност (ISIC-България), Асоциация на студентите медици в България (член на Световната федерация на студентите медици), Асоциация „Солидарност” (член на IFM-SEI Europe), Дружество на Обединените нации в България, Европейска лява младежка алтернатива (член на ECOSY, EUSY), Младежка мрежа на Конфедерация на труда „Подкрепа”, Сдружение „Младежки глас”, Младежки Форум 21ви век, Сдружение на младите психолози – “4ти април”, Студентска асоциация за изследване на международните отношения, Младежки център за развитие – Взаимопомощ, Младежко движение за права и свободи, Младежко национално движение за стабилност и възход, Младежко обединение на Българската социалистическа партия, Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите (член на European Bureau for Conscientious Objection), Станислав Минев, пълномощник на Младежки Консорциум „Ритъм” – Варна, Народно читалище „Бъдеще сега” (член на Международна награда за млади хора), Национално студентско сдружение за образователен обмен АИСЕК България, Организация за практическо и научно развитие на студентите, Организация на българските скаути (член на Световното скаутско движение), Желязко Латинов, пълномощник на Регионално младежко обединение – Област Хасково, Български младежки форум – София, Его Политико – УНСС, Младежко сдружение „Полет” – гр. Перник, Младежка организация към политическа партия „Земеделски съюз Ал. Стамболийски”, Сдружение „Спортен клуб по бойни изкуства К1”, Сдружение за демократично образование „ФАР” – гр. Бургас, Сдружение на младите психолози в България, Студентски съвет на висше училище „Международен колеж” – Добрич.

“Младежки фокус” е електронно издание за младежка работа, политики и доброволчество на Национален младежки форум. Редактори: Веселин Илиев, Диана Йолова, Дизайн: Веселин Илиев, Статии: Диана Йолова, Лилия Еленкова, Александър Иванов, Боряна Атанасова, Веселин Илиев, Васил Киризиев, Людмила Манева, Младежки глас - Бургас, Мария Кисьова, Снимков материал: Национален младежки форум, Европейски младежки форум, Mediacafe, Балкански младежки фестивал, Медийни партньори: Youth Opinion magazine (youthforum.org) и www.mediacafe.bg, Адрес: София, бул. “Васил Левски” 35, партер, Адрес за кореспонденция: София, Студентски град, бл. 61. Email: youth.focus@nmf.bg, Web: www.nmf. bg (очаквайте скоро). Корица: Георги Мерджанов (MediaCafe)

Списание "Младежки фокус" се издава благодарение доброволния труд на своя екип, сътрудници и партньори. Благодарим ви за приноса!


Здравейте фокусници, Добре дошли в третия брой на "Младежки фокус", в който ще ви представим, както актуална информация от кухнята на НМФ, така и интересни материали за младежки организации, които работят, за да повишават капацитета на своите членове. Защото точно това правят младежките организации оползотворяват свободното време на младежите за дейности, които всъщност им помагат да развиват себе си. Странното е обаче, че приносът на младежките организации за самите млади хора често е неосъзнат. За да ви провокира да се замислите в тази посока "Младежки фокус" ще ви представи един тип младежки организации, за която не бихте се сетили - фен клубовете на футболните отбори, където хиляди младежи се учат на принадлежност към любимия отбор, на солидарност към другите и на активно

гражданство.

страна. Програмата "Младежки делегат" в ООН е може би сред И понеже в последните седмици най-добрите примери. пак заговорихме за дефиниции на думи като политика, Положителното от последните политики, организации и седмици е, че младите хора гражданско общество, ние стават все по-активни и искат да от "Младежки фокус" ще ви изразят себе си - дали по темата представим речник предоставен за шистовия газ или онова ни от Хърватската младежка странно нещо, наречено АКТА. мрежа, който се надяваме да Нашият съвет към вас е да се ви помогне поне малко в това запознаете подробно с каузата, да се ориентирате в цялата тази за която се борите. Тогава няма терминология. да се съмнявате дали някой не ви използва за нечии интереси. А докато ние дискутираме А както казва н.п. Джеймс как младите хора да участват Уорлик, важното е младите хора в правенето на политики, да са активни в изразяването на които да оказват положително позиция си. А за нас в НМФ пък е влияние върху младежта, Бан важно не само младите хора да Ки-Мун възнамерява да сложи са активни, но и някой да ги чуе. още един стол в кабинета си. На него ще седне Специалният И няма да спрем докато не се представител за младежта на случи. Имаме нужда само от ООН. А казват, че политиките малко търпение и воля. трябва да се развиват отдолунагоре. Сега поне е сигурно, че А и идва пролетта! ООН ни дава още едно основание да искаме нашето мнение да от Веселин ИЛИЕВ значение и то в собствената ни


ЗА МЛАДЕЖТА У НА През декемви 2011г. Национален младежки форум взе участва в Дни

на сътрудничеството в Сърбия, на който

бяха представени новосформираните младежки съвети от Полша, България и Сърбия. Сродни организации от други европейски държави и Европейски младежки форум дискутираха вътрешноорганизационното развитие на организациите, сътрудничеството им във взимането на решения и диалог с институциите. НМФ включи активно темата за проекта за закон за младежта и обмени опит и идеи с другите държави относно по-активното включване на младежите в процесите на консултиране на законодателство.

Новият управителен съвет на НМФ

разпредели ресорите, за които ще отговаря и стартира подготовката на дейности през 2012 година. Първите инициативи са свързани с проекта за закон за младежта, предложен от МОМН, развитието на контакти с чужди дипломатически мисии, други неправителствени организации и бъдещи партньори, както и стартирали вече проекти на организацията.

Кръгла маса на тема закон за младежта беше организирана от МОМН.

На срещата присъстваха Цецка Цачева, председател на Народното събрание, Огнян Стоичков - председател на парламентарната комисия по образованието, децата, младежта и спорта, както и министър Сергей Игнатов, зам. министър Петя Евтимова, социологът Антоний Гълъбов, депутати, неправителствени организации. НМФ изрази подкрепа за инициативата за закон, но подчерта, че по текста има много забележки, които НМФ е събрал от своите членове. След като преди броени дни проектозаконът беше приет от Министерски съвет, сега е време дискусията да се прехвърли в Народното събрание. Координатор по темата закон за младежта е Лилия Еленкова (l.elenkova@ nmf.bg) През месец март в Соко (Дания) ще се проведе

младежката среща на Датското председателство.

Форумът ще дискутира младежкото участие, като приоритет на датското председателство. НМФ ще бъде представен от Велислава Иванова. От 1ви февруари стартира използването на електронни

формуляри за кандидатстване по Програма "Младеж-

та в действие".

Въвеждането на формулярът е създало известни неудобства, както за кандидатстващите организации, така и за Националната агенция на програмата. Въпреки това няма данни отхвърлени или неподадени проекти.

28 Младежко

информационно-консултантски центрове (МИКЦ) започнаха отново работа в страната. Новите проекти ще предоставят отново услуги и информация, но и повече изнесени дейности, така центровете ще са по-близо да младите хора.Друг разлика е, че в новата програма проектите са двугодишни. НЦЕМПИ ще обяви скоро допълнителен срок за кандидатстване за градовете Русе, Хасково, Сливен и Разград. През месец март ще бъдат отворени всички четири програми на Националната програма за младежта, а срокове за кандидатстване ще има през април. Започна инициатива за създаване на Национален

ученически съвет.

Създаденият инициативен комитет осъществи контакт с Национален младежки форум за оказване на подкрепа за създаването на организация, която да представлява учениците в България. Засилването на ученическото самоуправление е сред задачите на Национален младежки форум.


АС, ЕВРОПА И ООН... През месец януари НМФ проведе срещи за бъдещо сътрудничество с

стратегически приоритети на организацията и ролята на ученическото самоуправление.

Фондация "Фридрих Еберт" и Българско училище за политика. Фондация

С писмо до Министъра на здравеопазването НМФ, следвайки своите стратегически приоритети, подкрепи

"Фридрих Еберт" ще подкрепи инициативи на НМФ в областта на развитието на капацитет на младежките организации по темата младежка политика и дейности свързани с проекта "Гъвкава младежка заетост". С Българскоо училище за политика НМФ може да сътрудничи в организирането на събития, разпространение на информация и др.

инициативата за забрана

за тютюнопушенето на обществени места и наблегна на необходимостта от създаването на мерки за контрол на изпълнението на забраната. На 30ти януари се проведе неформална среща на върха на лидерите на ЕС Те основно фокусираха вниманието си на теми като работа и разтеж, като осбено внимание беше

Младите хора ще бъдат основен обърнато на младежката двигател на кандидатурата безработица. на Пловдив за европейска културна столица 2019, заяви директорът на Фондация "Пловдив 2019" по време на откриването на МИКЦ- Пловдив Област през януари.

МОМН представи проект за закон за предучилищното и училищното образование. Проектът беше разгледан на среща на управителния съвет на НМФ, който реши да проведе консултация с членовете си и изработи становище, като наблегне на залегналите

Председателят на ЕК Жозе Мануел-Барозо, предложи неразпределени средства от структурните фондове, в размер на 82 млрд. евро от периода 2007-2013, да бъдат използвани за създаване на работни места и намаляване на младежката безработица. Барозо също наблегна на създаването на Пакта "Младежта в движение" който да стимулира младежката заетост. На 25. януари, по време на Генералната асамблея на ООН, Генералният секретар Бан КиМун обяви създаването

на специален

представител на ООН за младежта.

Този акт е вследствие на среща на високо равнище на ООН през юли 2011г., по време на която Бан Ки-Мун постави въпроса за необходимостта от младежко представителство. Специалният представител ще представлява гласа на младите хора в офиса на Генералния секретар. На асамблета на ООН Бан Ки-Мун признава желанието на младите хора да отстояват своите права и да искат техният глас да бъде фактор в икономическия и политическия живот.

Отбелязването на 25-тата годишнина на ЕРАЗЪМ беше открито

с конференция, с участието на Комисар Андрула Василиу. Целта на конференцията бе да оцени настоящото влияние на програмата и нейното бъдеще. От 1987г. Еразъм създава възможност на студенти да се образоват и практикуват в чужбина в 27 страни-членки на ЕС, също така в Хърватска, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Турция. На 1ви февруари

структурният диалог

беше добавен в Европейския младежки портал. Това беше възможно в резултат на сътрудничеството между Европейски младежки форум и ЕВРОДЕСК. Структурният диалог е пространство, в което младите хора и институциите, взимат решения заедно.


СРЕЩА С ПОСЛАНИКА НА САЩ От сътрудничество относно младежта през Шистовия газ. Медия кафе (www.mediacafe.bg) Снимки: Национален младежки форум На 18.01 с любезното съдействие на парк-хотел “Витоша” в студентския град на София се проведе среща между Национален младежки форум и н.п. Джеймс Уорлик, посланик на САЩ в България. Тя имаше за цел да представи най-голямата младежка платформа в България и да определи основните посоки на сътрудничество между България и САЩ в областта на младежката работа и политики. Бяха дискутирани темите, по които НМФ работи и определя като приоритети, засегнати бяха възможностите

за популяризиране на доброволеството в България, като начин за развитие на компетенции и умения у младите хора. Въвеждането на гражданско образование е друга тема, по която НМФ търси съдействие от САЩ, както и възможности за предприемачество сред младежите в България.

проведат. Станислав Минев от борда на НМФ обеща да покаже на посланика и младежките стилове танци, които той практикува с младежи във Варна. Посланика прие поканата и да се включи в дискусия относо младежкото предприемачество и да осигури възможности за обмен на практики и информация между млади иновативни компании НМФ поканиха Джеймс Уорлик предприемачи от САЩ и да гостува на предстоящия България. втори младежки фестивал във Варна - FUNCITY и да участва НМФ напомни за проведениете в дейностите, които ще се протести на млади хора


продиктувани от убийствата в Катуница, както и обезпокоени сериозно от намерения за проучвания на залежи от шистов газ. Джеймс Уорлик заяви, че всяка форма на протест е здравословна и младите хора в България трябва да бъдат активни по всяка тема, която ги интересува. Това със сигурност ще допринесе за развитие на гражданското общество в страната ни.

се САЩ разбират притеснението на младите хора в България и не биха желали нарушаване на екологичното равновесие, където и да било по света. В края на срещата председателят на НМФ Веселин Илиев подари ръчно избродирана от вълна инициалите на организациятa.

Следващата среща между младите хора и посланика на САЩ ще бъде във Варна в Конкретно по темата посланик средата на лятото. Уорлик отбеляза, че риск има и в ядрената енергетика, но разбира

СПЕЦИАЛНО ИНТЕРВЮ ЗА СПИСАНИЕ "МЛАДЕЖКИ ФОКУС" С НЕГОВО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО ДЖЕЙМС УОРЛИК МОЖЕТЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ НА СЛЕДВАЩИТЕ СТРАНИЦИ.


ФЕН КЛУБОВЕТЕ ЕДНА НЕПОЗНАТА ФОРМА НА МЛАДЕЖКО УЧАСТИЕ Васил Киризиев Когато говорим за младежки организации рядко поглеждаме към една много устойчива форма на участие и включване на младите хора, а именно футболните фен-клубове. Целта на фен-клубовете е да популяризират своята марка и любимите цветове на отбора си. Всеки клуб има своя политика, чрез която създава хармония между футболен клуб и фенове и защитава своята идеология. По време на мач това се случва посредством хореографии. Общуването е посредством действия на подкрепа, лозунги и едно голямо раздване по трибуните. Фен-клубовете имат и социален характер. Те не само само футболни фенове, те са преди всичко

граждани и не спират да го показват. Доказателство за това са инициативите в подкрепа на медиците в Либия, където всички футболни фенове в страната се обединиха в една кауза. Доказателство е и обединението в подкрепа на загиналите момчета в Катуница.

спорта в Пловдив. Така всички училища ще се състезават за купата организирана от “Ботев” - Пловдив. Младежите ще имат един голям стимул за себе си, ще играят на терен, на който “Ботев” е излизал срещу световни величини, ще бъдат медийни, и ще демонстрират спортен дух. Доста от феновете ДЕЙНОСТИ вече тренират организирано, а Извън мачовете на своя клуб, така се укрепва духа и тялото. дейностите на фен-клуба на ПФК Ботев са много разнообразни ЧЛЕНОВЕ - от организиране на детски Членовете на клуба са над футболни турнири, събиране 500 разделени в 8 различни на средства за различни организации , а около 350 от тях инициативи, до подпомагане са на възраст до 35 години. Не на детски домове за сираци. е правена точна статистика, но Това, с което се зае Сдружение около 70 % от организираните ПФК Ботев през миналата феновете на най-стария клуб в година е да популяризира България са младежи.


През първите години на двадесети век възпитаниците на пловдивския френски колеж "Св. Августин" допринасят за популяризирането на играта с топка, наречена - футбол. В периода 1906-1907г. в колежа е създаден първият футболен тим, който оказва заразително влияние върху младежите от Пловдив. През 1912г. група ентусиазирани младежи, ученици от мъжката гимназия и френския колеж, увлечени по крайно интересната игра футбол, решават по подобие на учениците от френския колеж да създадат свой спортен клуб и сами, организирано, да спортуват. Така в началото на месец март 1912г. те учредяват първото спортно дружество в Пловдив - "Христо Ботев" - футболно дружество. Днес фенклубът на ПФК "Ботев" е много повече от спортен клуб. МОТИВАЦИЯ Основната мотивация на младежите да са част от фен клуба е принадлежност, сила, една голяма любов, която ако дойдеш при нас ще усетиш. Ако се потопиш в магията наречена Ботев, ще изпиташ нещо, което досега не си чувствал. Затова толкова хора след като ни опознаят стават и фенове. Идеята да си част от нещо толкова голямо те прави щастлив, прави те силен. Магията започва още от обсъждането на организацията на самия мач, преминава през събирането на средства, като самите инициативи минават през ръцете на членовете. Наример големите плакати, трансперанти, които покриват стадиона, се изработват

именно от фенове. Понякога подготовката е месец, за да се покаже само за 5 минути и после да остане в историята. ЦЕННОСТИ Основна ценност, които популяризира клуба е РОДОЛЮБИЕ. Важни са борбеността и това да не се отказваш от идеята си, от вярата си, от желанието за победа. Повечето фенове имат големи сърца и колкото и да показват дух не непримирмост всъщност са добронамерени хора. Между феновете има хора от различни социални прослойки - от кмета на града, до професори, лекари, адвокати, лидери на сдружения, шефове на ресторанти, бизнесмени, учители, работници,

ученици, и каквото още се сетите. Ние сме това, което представлява България. Това, което ни различава е всекидневието ни, а това което ни обединява е любовта към “Ботев” – Пловдив. А тя “никога не ще умре”, както се пее в една песен от репортоара на митичната трибуна "Изток". Клубът създава приятелства, отношение и уважение към една 100 годишна история, дава самочувствие, че си част от нещо голямо. Последно време в организациите навлизат все повече правила и механизми, които учат младежите на дисциплина и отговорност. С членството в клуба осъзнаваш, че клуба е нещо велико, че клуб


се гради с време и усилия, и трябва да си винаги готов да се бориш за него. Всеки ден да се доказваш, да вярваш в него и да не го предаваш. ИМИДЖА НА КЛУБОВЕТЕ В ОБЩЕСТВОТО Често фен-клубовете са проява на едно друго лице на младежта Клубът често изразява бунтарство, както хипи движението през 60те години на миналия век. Но това лице е и найвидимо от медии и общество. Този социум ще се запази само в една различна среда по време на мачове, където хората отиват да разпускат и показват своя артистичен характер. През последните 10 - 12 години ние бяхме “черната овца” на народа. Но и бяхме забелязани! До голяма степен медиите също имат принос в този гангестрки вид на днешния фен. Доста се преекспонират качества на членовете на фен-клубовете, дори хиперболизират. В същото време феновете вече имат собствени канали за комуникация и разпространение на информация, собствено пространство в интернет, където обикновения журналист рядко стига. ПАРНЬОРСТВО Има отделни случаи на партниране "Всички обединени в една кауза, защото сме Българи" - както беше с Катуница. Доста често се случва различни дарителски организации и НПО-та да търсят помощ от клуба и феновете за свои акции. В този случай никога не се отказва и се помага. Пример е сътрудничеството с женския клуб “Зонта” в акция за УМБАЛ “Св. Георги” и детското отделение на болницата.

УЧАСТИЕ ВЪВ ВЗИМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ Преди 2 години се опитахме да постигнем испанския модел на управление, където феновете финансират своя любим клуб. За съжаление само 250 човка успяха да заделят по 240 лв и така се достигна до една сума, която не бе достатъчна, за да се управлява толкова голям и амбициозен клуб. Затова се поиска помощта на Цветан

Василев, който сега държи 90 % от акциите в клуба. Останалите 10 % са в Сдружение ПФК Ботев - Пловдив, което се управлява от фенове и има 200 члена. А да си член сдружението е преди всичко гордост и привилегия. Феновете си имат собствена телевизия в интернет, а сега даже се готви и телевиионен канал, който се прави от фенове. 100 ГОДИНИ БОТЕВ


Ние сме първия клуб в България, който ще празнува 100 години. Честванията започнаха през есента на 2011 когато бе направен и първия детски турнир за ученици в 2 възрастови групи. На 06.01 над 300 човека посетиха гр. Калофер, за да почетат своя патрон. Красота, фенове, футболисти и ръководство в един път. Тепърва ще има концерти, откриване на изложби, представяне на

книги, още футболни турнири, театрални изпълнения, дискове с музика, подготвя се филм, списания, фенски артикули, плакети, сувенири. А за това работят десетки хора. Събитията са над 20 за цялата година. Просто за такива големи неща трябва да се готвим с поне 5 години по-рано, но според мен ние още не сме свикнали на такава организираност. Но има време, учим се и гледаме

напред. Когато мине 100 годишнината, ще започнем веднага да се готвим за 200. САМО БОТЕВ!


НОВИЯТ БОРД! Национален младежки форум избра нов управителен съвет, който ще управлява организацията през 2012 година и ще носи отговорността да представлява 30 младежки организации и федерации. Управителният съвет на Национален младежки форум заседава веднъж месечно през един от почивните дни. Домакини на първите заседания бяха "Младежки форум 21ви век", Сдружението на младите психолози "4ти април" и Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". За да научите повече за това кои са хората, които всъщност движат НМФ, "Младежки фокус" им задава няколко бързи въпроса. А ако вие имате какво да ги попитате или искате да бъдете част от това, която НМФ прави, директно се свържете с тях!


Име? Веселин Илиев За какво отговаряш в НМФ и какво искаш да направиш в този мандат? Отговарям за това членовете на НМФ да са доволни от работа на екипа ни и затова НМФ да бъде в полза на младите хора. В този мандат имам за цел да утвърдя НМФ като фактор, който да популяризира темата за младежта. Как попадна в НМФ? Чрез дейността ми в Европейски младежки форум. Защо си в борда на НМФ? Защото вярвам, че мога да съм част от нещо наистина полезно и да усещам удовлетворението, че съм бил част от това. Личният ми интерес е безценен опит, контакти и да не забравим, че ми е кеф! Какво научаваш в НМФ? Да се държа прилично, да съм търпелив и да слушам много внимателно. Как можеш да бъдеш открит? Най-добре по електронна поща, не си падам по телефона vesselin.iliev (at) gmail.com или president (at) nmf.bg Какво искаш да знаят другите за теб? Добре е да знаят, че ако искат да знаят нещо за мен е най-добре да се свържат с мен.

Име? Лилия Еленкова За какво отговаряш в НМФ и какво искаш да направиш в този мандат? Заместник председател. Времето в НМФ е посветено на желанието ми да развия капацитета на организацията. Как попадна в НМФ? През 2008 година участвах в младежка среща във Варна, която ме запозна с други млади хора, които споделяха общата идея за създаване на обща "социална младежка" мрежа, в която да се обменя информация за дейностите на младежките организации, споделяне на добри практики. Тази социална мрежа беше неформално обединение, наречено Младежки консултативен орган, който прерастна в Национален младежки форум. Защо си в борда на НМФ? В борда на НМФ отговарям за приоритет "Образование", което е моята тема последните 10 години. Интересувам се от развитието на формалното и неформалното образование и различните форми на взаимодействие. Също така виждам възможност за развитието на капацитет в организацията, стъпил на обучен човешки ресурс, който да провежда обучения на младежките организации за повишаване на капацитета им. Какво научаваш в НМФ? В НМФ научавам много за различните подходи за комуникация и сътрудничество с различните младежки организации и техните лидери. В НМФ развивам уменията си за провеждане на младежки политики и взаимодействието с отговорните институции. Как мога да те намеря? l.elenkova@nmf.bg Какво искаш да знаят хората за теб? Обичам, всъщност обожавам аргументираните спорове : )))

Име? Илхан Кючюк За какво отговаряш в НМФ и какво искаш да направиш в този мандат? Отговарям за международната дейност. Ще се радвам да бъдем приети за членове на ЕМФ. Ще бъда още по радостен, ако НМФ се превърне в организация на повече български младежи Как попадна в НМФ? Първата ми среща с НМФ беше още в самото начало – на 13.03.2010 в гр. Хисаря. Бяхме се събрали около 30 младежи с повечето, от които работя и до днес, за да направим първите стъпки по създаването на Инициативен комитет. Поканата беше дошла от Европейския младежки форум. Защо си в борда на НМФ? Защото вярвам, че каузата младеж не е изгубена. Защото виждам, че ако работят повече хора за тази кауза тя си струва. През тези две години видях, че има много такива хора, които са готови да го правят. Какво научаваш в НМФ? В НМФ научих много и продължавам да го правя. Може би най-ценното е, че имам възможността да работя с много различни по своя характер организации, покрай които създавам и много приятелства. Как могат да те намерят младежите? Ilhan_ak (at) abv.bg Какво искаш да знаят другите за теб? Че държа на думата си!


Как се казваш? Велислава Иванова За какво отговаряш в НМФ и какво искаш да направиш в този мандат? Структурен диалог. Поставям като цел е младите хора в лицето на Национален младежки форум да започнат да бъдат разпознавани като отговорен и надежден партньор в процеса на взимане на решения. Как попадна в НМФ? Започнах да се занимавам с идеята НМФ още със срещите на инициативния комитет. И се радвам, че участвам в реализирането й всеки ден. Защо си в борда на НМФ? Винаги съм се посвещавала на каузи и идеали – а за мен НМФ е това. Като част от борда имам възможността да се боря за интересите на младите хора, като в същото време имам удоволствието да работя с готини, креативни и посветени млади хора. Какво научаваш в НМФ? Ако трябва да се спра на три важни урока, то биха били колко е важно да има диалог, колко креативни могат да бъдат младите хора за разрешаването на предизвикателствата днес и какво богатство може да бъде наличието на различни гледни точки, които ни помагат да намерим правилните отговори, зачитащи индивидуалните идентичност и интереси. Къде да те намерим? velislava.a.ivanova@gmail.com Какво искаш да знаят хората за теб? Въпреки трудностите не спирам да гледам позитивно на нещата, да бъда постоянна в действията си и да осъществявам поставените си цели. Освен това, ангажирам се с проблемите и се фокусирам върху техните найефективни решения, и винаги съм готова да изслушам другите и да разбера различната гледна точка.

Име? Лора Любенова За какво отговаряш в НМФ? Като част от УС на НМФ, отговарям за Младежката заетост – тема, за която силно трябва да навдигнем глас! Да бъдем категорични, че няма да търпим компромиси с ниското заплащане на високо квалифициран младежки труд! Ще се борим за създаване на условия за включване на пазара на труда на млади хора, завършили своето образование! Ще се борим за създаването на погъвкава работна среда, която ни позволява едновременно да учим и да работим! Всичко това може да стане само, ако се включиш и ти! Как попадна в НМФ? Най-яркият ми спомен от събитие на Национален младежки форум е Младежкият фестивал във Варна. Защо си в борда на НМФ? Затварям очи и пред мен са шатрите на младежките организации в Морската градина, чува се смях, музика и от всякъде се усеща живот- как наоколо всичко жужи и обменя идеи. Идеи за бъдещото! Какво научаваш от НМФ? НМФ е форумът, където откриваме, че младите хора имаме обща визия за бъдещето си и може да се обединим около начините им за постигане. Как мога да те намеря? За контакт винаги може да ме намериш на lora_lubenova@abv.bg. Какво искаш да знаят хората за Лора Любенова? Животът на Лора е просто работа и работа- всякакви пазари на труда – младежки, женски…тук и в чужбина. Но в свободното си време обича да готви за приятели, да гледа стари черно-бели филми, да пише дълги и скучни тези, а в почивката между това да танцува безумно на песни на Майкъл Джексън!

Как се казваш? Станислав Минев или Сашо, или Method. За какво отговаряш в НМФ и какво искаш да направиш в този мандат? Здравословен начин на живот и Спорт са моите теми. На първи март стартираме сайта на инициативата www.beatmeifyoucan.net, в който ще тече цялата организация на процеса и ще има актуална информация за всички игри, състезания и конкурси, които предстоят. Как попадна в НМФ? Представител съм на град Варна и по точно на Косорциум РИТЪМ, състоящ се от 7 активни младежки организации. Когато ми предложиха да ги представлявам си нямах идея в какво се забърквам и съм много щастлив от решението си. Защо си в борда на НМФ? Разполагам със специфични знания в сферата на интернет комуникациите, които вярвам ще бъдат полезни на борда и на цялата организация. Какво научаваш в НМФ? Опит как се създава и развива огромна организация като НМФ! Разбирам за много интересни проекти, както и се запознавам с изключителни млади хора, които правят бъдещето на България да изглежда доста по обещаващо, от колкото е в момента. Основното, което научих е, че навсякъде в страната има активни млади хора, които търсят промяната и са готови да работят в тази посока, независимо от трудностите. Как могат да те намерят младежите? В скайп: soulmethod, на имейл - s.minev@method.bg Какво искаш да знаят хората за теб? Искам да знаят, че съм живял в развити европейски и американски градове и избрах да живея във Варна, България!


Как се казваш? Трендафил Величков За какво отговаряш в НМФ и какво искаш да направиш в този мандат? Член на борда, отговарям за ресора „Демографска политика и борба с бедността” и ми се иска заедно да накараме власт имащите да проумеят, че повечето млади хора в България не просто живеят зле а в повечето случи оцеляват. Как попадна в НМФ? Tова е една история свързана с каузата за ефективно и работещо национално младежко представителство в България. Защо си в борда на НМФ? Май защото ме избраха – защото мисля, че опита на хората от младежките политически организации може да е много полезен за идеята НМФ. Какво научаваш в НМФ? Много неща, най- вече за това, какви лидери, какви идеи да чакаме след 10,15 години. Как могат да те намерят младежите? Лесно - фейсбук, мейл. Но най- добре да се видим лично . Какво искаш да знаят хората за теб. Нещото за което мога да работя е кауза, почиваща на принципи, не обичам безхаберието, меркантилността и мислене-то, че от нас не зависи нищо.

Как се казваш? Теодор Василев За какво отговаряш в НМФ и какво искаш да направиш в този мандат? Отговарям за направление устойчиво развитие. Нещо, като как да съхраним ресурсите и любовта си към себе си, другите и природата така, че да има за всички, дори за тези след нас. Интересувам се от образование, особенно средното и заедно с групата по образование ще работим за създаването на силен екип от младежки треньори. Как попадна в НМФ? За първи път се запознах с хората от бъдещето НМФ, по време на Дни на сътрудничеството в Хисаря, организирани от Европейски младежки форум (ЕМФ) в началото на 2010г. Защо си в борда на НМФ? Искам да променя повече неща и виждам резултати от усилията си на най-високо ниво. Това ме мотивира да се ангажирам още посериозно с НМФ и каузата на младежтата политика и работа в България, Европа и по целия свят. Какво научаваш в НМФ? НМФ е не само трибуна за изразяване на мнения. НМФ е място и среда, където всеки ден се развивам професионално в младежката сфера и имам достъп до най-добрите професионалисти в тази област в България. Работата по стратегически документи, позиции и становища, обученията и връзката с колегите ни от ЕМФ ми дава възможности, които никога не съм имал до сега. Работата ми в НМФ се отрази и на качеството на работа в нашата организация, където използвам придобитите умения и знания в ежедневната си работа. Как могат да те намерят младежите? teodor@gudevica.org, иначе отговарям и на скайп awardbg Какво искаш да знаят хората за теб? Че обичам безкрайно планината в себе си и другите, че искам да играя, като дете с хвърчилата на есенната вятърничавост и да правя снежни човеци до безкрай... Искам да знаят, че се опитвам да бъда истински всеки ден, защото това е найдоброто, което мога да направя за себе и другите с цялата си любов.

Как се казваш? Даниела Алексиева За какво отговаряш в НМФ и какво искаш да направиш в този мандат? Отговарям младежка заетост, образование и международно сътрудничество. В рамките на този мандат бих искала да мотивирам и привлека повече активни младежи и младежки организации към каузата и инициативите на НМФ. Как попадна в НМФ? Първото събитие на НМФ беше Общото събрание на Форума през 2011 г. в гр.Дряново, в рамките на което СНЦ „Младежки форум 21 век” бе приета за член на Форума. Защо си в борда на НМФ? НМФ е една уникална национална платформа, която обединява десетки различни младежки организации в една обща кауза – „Гласът на младите хора в България да бъде чут!”. Затова основният ми мотив е припознаването на общата кауза и желанието ми чрез моите знания и практически опит да допринеса за осигуряването на едно по-добро и справедливо бъдеще за младите хора в България. Какво научаваш в НМФ? НМФ е както предизвикателство, така и възможност за развитие на всеки млад човек. Найценното, на което НМФ учи всеки млад човек е умението да работи в екип за постигане на общи каузи в областта на младежката политика. Как мога да те намеря? dalexieva@ citub.net; Facebook: Daniela Aleksieva; Skype: dani_aleksieva Какво искаш да знаят хората за теб? Аз съм щастлив и позитивен човек. Умея да се радвам и да ценя всяко едно добро нещо е давам най-доброто от себе си. Обичам предизвикателствата, не нарушавам моралните си принципи и правила, и съм убедена, че няма невъзможни неща - има само трудни за изпълнение и пропуснати възможности.


Как се казваш? Даниел Джинсов Коя е твоята област в НМФ и какво искаш да направиш в този мандат? Работя по приоритета Образование и искам да работя за популяризиране на неформалното образование и развитието на мрежа от младежки треньори. Как попадна в НМФ? Първото ми събитие, на което разбрах за НМФ е “Образованието среща бизнеса”, организирана в Пловдив. Малко по-късно на общото събрание в гр. Стара Загора през 2011г. беше приета организацията “Сдружение на младите психолози в България ‘4-ти Април” за пълноправен член и аз бях неин делегат в НМФ. Защо си в борда на НМФ? По време на тази среща видях какво всъщност е НМФ, как работи, за какво се бори и какви хора са в него. Самото ми присъствие до тези хора ме мотивира и ме кара да мисля, че положението на младите хора в България наистина може да се промени. След тази среща аз бях “заразен” от НМФ и го приех като кауза. Точно това чувство ме накара да се кандидатирам за член на борда, за да работя за постигане на целите на НМФ. Какво научаваш в НМФ? В НМФ всеки ден научавам по нещо ново – как се правят политики, как да отстояваме правата си като активни граждани, уча се на добри модели и практики за работа с институциите, научих колко е важен диалога и найвече НМФ ми дава нужната мотивация да бъда активен млад човек! Как могат да те намерят младежите? Тел.: +359894499851

Как се казваш? Костадин Грибачев За какво отговаряш в НМФ и какво искаш да направиш в този мандат? В НМФ отговарям за Гражданското участие и Местната Младежка политика. Целта ми e в България да има работещи обединения на местни организации, които да отстояват на местно и национално ниво принципите на своите членове и на младежката общност, както и да се повиши гражданското участие на младежите по важни за самите тях въпроси. Как попадна в НМФ? Като се замисля сега как попадна в НМФ немога да се сетя за някакво конкретно събити. При мен беше по скоро процес. Младежките дебати във Варна, МКО... Защо си в борда на НМФ? В Борда съм защото смятам, че мога да допринеса за развитието на младежката сфера в България, и защото имам подкрепата на организацията, която ме е номинирала – Организация на Българските Скаути. Какво научаваш в НМФ? Всеки ден по нещо ново интересно и най-вече полезно. Как могат да те намерят младежите? Facebook : Костадин Грибачев, mail : lakis@abv.bg , Skype : nikoii / borimechkata/ (моля като изпращате покани пишете от кои е) и тел. 0888 63 55 26. Какво искаш да знаят хората за теб? На 28 години, ерген, за повече подробности изполвайте горните начини за контакт с мен. За мен е удоволствие да работя с Вас и за Вас!

Как се казваш? Диана Йолова За какво отговаряш в НМФ и какво искаш да направиш в този мандат? Отговарям за международното сътрудничество, като съм част и от ресорите структурeн диалог и гражданска активност. Основните ми цели са: прозрачност относно всичко случващо се в НМФ; вътрешно развитие на НМФ, организациите и работата помежду им; сътрудничество със съответните страни и институции, взимащи решения за младежката политика; международно сътрудничество и обмяна на опит с цел развитие и реализиране на поставените цели и задачи относно стратегическите приоритети на НМФ. Как попадна в НМФ? От офисът на AEGEE-Europe се свързаха с мен докато бях на проект в Измир и ми препоръчаха да започна да си пиша мотивацията за дните на сътрудничество в Хисар, през февруари 2010г. Така станах част от инициативния комитет на НМФ. Защо си в борда на НМФ? Искам нашия Национален младежки форум да работи ефективно за интереса на младите хора в България. Никога досега не е било толкова важно да проявим отговорност и всички заедно да започнем да си сътрудничим в името на една цел – младежта. Това е основната и най-чиста мотивация, която ме кара да давам винаги максимума за постигане на малки цели в името на една голяма, но също така и важна възможност за нашето поколение найнакрая да докажем, „че ни пука"! Какво научаваш в НМФ? Научавам адски много неща относно младежката, и не само, политика в България. Опитвам се да открадна възможно най-много от компетенциите и опитa на колегите ми. Как могат да те намерят младежите? Skype: yoldioriginal Какво искаш да знаят хората за теб. Hahahha, не съм убедена, че искам да знат много за мен. Може би, че съм част от супер яка международна организация – AEGEE. И искам това да е „нашият” Национален Младежки форум, платформа за гласа на младите, а не игра на лични амбиции.


За да бъдеш част от младежката политика в Европа: www.youthforum.org


Посланик Джеймс Уорлик пристигна в София на 21 януари 2010 година, за да поеме задълженията си на посланик на САЩ в България.

Непосредствено преди сегашното си назначение посланик Уорлик работи като главен заместник на помощник-държавния секретар в Бюрото за международни организационни въпроси (БМОВ) през април 2006 г., където отговаря за всички аспекти на американската външна политика в ООН и множество други организации с многостранно участие. Интервю: Веселин Илиев

YF: Ваше превъзходителство, Благодаря ви, че се отзовахте на поканата да бъдете част от единственото електронно списание за доброволчество, младежки политики и работа “Младежки фокус”. През януари се срещнахте с представители на Национален младежки форум, за да обсъдите възможности за сътрудничество в младежката сфера. По време на срещата бяха обсъдени различни теми, които са от интерес за младите хора в България. Коя според вас е темата, свързана с младежта, която е най-близо до политиката на посолството на САЩ в България? - Трудно е да се каже, защото не е възможно от работата ни да бъде избран само един въпрос, засягащ българската младеж. Казано направо, ние се надяваме, че младите българи се

интересуват от всички въпроси, върху които се е съсредоточило Посолството, защото тези въпроси ги засягат сега, а и в бъдеще ще ги засягат пряко. Сред жизненоважните въпроси са борбата с престъпността и корупцията - за да е сигурно, че България е държава, управлявана със закони, които се прилагат справедливо и еднакво, - подобряването на инвестиционния климат в страната, както и създаването на нови работни места. При това ние се надяваме да видим една по-независима България по отношение на нейните енергийни източници и доставчици, и с нетърпение очакваме да продължи високото равнище на военно сътрудничество между нас – САЩ не биха могли да искат подобър партньор и съюзник.

българската младеж е голяма, е успешното приобщаване на ромите към преобладаващата част от българското общество. Зная, че въпросът е сложен и на моменти много объркващ, но към решаването на подобен вид въпроси понякога водят прости пътища. Младежите трябва внимателно да обмислят насърчаването на учебни заведения и работни места за представители на всички етноси, защото в крайна сметка да се черпи от всички човешки ресурси на България ще бъде критично важен компонент, така че българската икономика да постигне успехи, а обществото да стане динамично и устойчиво.

YF: През последната една година младите хора изразяват чрез протести позиция по различни теми в обществото, до колко според вас има диалог между Един специален въпрос, в младите хора и институциите в който според мен ролята на страната?


- Според мен диалогът е добър, но винаги има място той да стане още по-добър. По примера на успелите демокрации по света, правителствените служби на една държава, представителите й на национално равнище, а и други нейни лидери трябва да поддържат връзка с младежта, както и с всички свои граждани, за да разполагат с информация, когато формулират и развиват своята дейност. Освен че със сигурност казваното от младите хора трябва да бъде чуто, те, заедно с всички граждани на едно демократично общество, имат и допълнителни отговорности: да изискват от правителството отчет за неговите действия. В крайна сметка, именно българските младежи носят отговорността за изграждането на държавата, в която искат да живеят. И в ролята си на такива отговорни граждани с неизменен интерес в своето бъдеще те трябва да се организират, да определят приоритетите си и да се мобилизират, за да настояват за важни промени в икономиката, съдебната система и или средно голям бизнес. За администрацията на България. да се подпомогне създаването на такива компании, които YF: През последните 20 години са от ключово значение за Корпусът на мира допринесе откриването на работни места изключително много за в едно трудно икономическо развитието на младите хора време, правителството трябва и младежките организации да осигури правна система и в България. Как според вас регулаторни агенции, които да този принос може да бъде третират справедливо всички продължен и да има устойчиво видове бизнес, да улеснят въздействие върху развитието инвестиционния климат, да на младежките организации в насърчат растежа и търговския страната след закриването на обмен. Правителството трябва програмата? да положи усилия, за да въведе открити, прозрачни и удобни - Българските младежи, както и за ползвателя процедури всички българи, се нуждаят от за обществени поръчки, възможно най-освободената подтикващи компаниите към от бюрокрация система, за да нови дейности. В добавка, за да започнат и развиват малък се окуражи предприемачеството

и новаторството, правителството трябва да защити интелектуалната собственост. Всички онези неща, които биха облекчили чуждестранния бизнес в България, всъщност са елементите, даващи тласък на предприемачеството. YF: Поради по-благоприятните условия за получаване на виза за САЩ, все голям брой млади хора от България имат възможността да пътуват, да придобият опит и да се запознаят със страната Ви. Как бихте стимулирали повече млади хора от САЩ да посещават България? Водещ принцип за Корпуса


на мира при напускането му на България е трансферът да се направи по такъв начин, че най-доброто от ресурсите, които развихме в партньорство с българските организации домакини, да бъде запазено и да продължи да се разпространява. За тази цел Корпусът на мира разработва както на български, така и на английски онлайн наръчници и ресурси към много от нашите материали и дейности във връзка с младежта. Те ще бъдат достъпни за хора и организации, които имат интерес да се възползват от нашето продължило над двайсет години сътрудничество за развитието на младежта. Желаещите могат да се свържат с офиса на Корпуса на мира с искане за достъп до материалите, както и за обсъждането на потенциалните възможности за сътрудничество по линията на все още намиращите се в България представители на Корпуса на мира. Организациите могат да се поинтересуват в Корпуса на мира за възможността да поканят все още служещи в момента доброволци да споделят идеи за развитието на младежта или за организирането на семинари за предаване на определени умения.

страна. http://bulgaria.peacecorps.gov/ YF: Според статистика младите хора в България не отстъпват от връстниците си в Европа по интерес към стартиране на собствен бизнес, в същото време процентът на реално стартирали собствен бизнес е изключително нисък. Как бихте мотивирали младите хора в България да бъдат предприемчиви? - Бих искал силно да насърча младите българи да посетят САЩ - има множество прекрасни начини да го направят. Според някои това е следването в САЩ – разполагаме с хиляди колежи и университети, така че със сигурност всеки ще намери търсената от него специалност. Искам да насоча всички българи, желаещи да учат в САЩ, към Комисията Фулбрайт, която предлага безплатни консултации и има офиси за ориентиране, където студентите получават помощ при избора сред множеството възможности, така че накрая да се намери найподходящото място за всеки кандидат. Повече информация можете да получите на адрес www.fulbright.bg. Студентите също така могат да помислят и върху възможността да прекарат една година или един семестър в американски университет по линията на обмена. Има още много официални програми за обмен – например лятната Програма за работа и пътуване в САЩ (т.нар. студентски бригади), както и стажантски програми, предлагащи шансът за неколкомесечен престой и работа в САЩ.

Наследството на Корпуса на мира е неразривно свързано с различни организации в страната, които са се възползвали от ентусиазма и творческата съзидателност на повече от 1300 доброволци, работили тук през годините. Корпусът на мира напуска България, но направеното от него ще остане в ресурсите и ефективната дейност, успешно заимствана от служещи на младежта организации в цялата Накрая бих искал също така

силно да насърча всички българи да си помислят дали да не посетят САЩ като туристи, и то не само за да отидат в Ню Йорк, но и за да видят и други невероятно различни градове и щати, така че да получат лични впечатления какво всъщност представлява Америка. Независимо от високите цени на полетите от България до САЩ, стигнете ли в САЩ, вие ще бъдете приятно изненадани от ниските цени на туристическите услуги вътре в страната.


Няма как да говорим за младите хора и да не споменем любовта. С хубаво настроение и много валентинки клуб „Entertainment” към Сдружение „Младежки Глас” отбеляза денят на влюбените. Всяка двойка имаше възможност да изтегли по една валентинка, с която да получи професионална снимка. Един месец след празника двойката, която събере най-много харесвания в социалната мрежа ще бъде наградена. С 12 членен екип клуб „Entertainment” привлече над 400 участника в инициативата.

"МЛАДЕЖКИ ГЛАС" ЗА ЛЮБОВТА.... 'Целта на мероприятието е да подари щастлив миг на всеки обичащ любовта. Чрез подобни инициативи клуба дава възможност на младежите да реализират своите идеи'' каза Димитър Димитров, председател на клуб „Entertainment”. Инициативата ''Младежки Глас с любов'' не пропусна и необвързаните момичета и момчета, за тях имаше специално изработени цели сърца с пожелания. Мероприятието се осъществи с любезното съдействие на Бургас Плаза Мол.


България като световен лидер и иноватор в приобщаване на младите в процеса на вземане на решения? Боряна Атанасова - първи български младежки делегат в ООН БЪЛГАРИЯ Звучи като една красива мечта... и същевременно вярно, както се надявам сами да се уверите след като се запознаване с програмата “Български младежки делегат”. Попитах мои приятели и познати да изброят първите десет инициативи, с които е известна България по света. Най-честите отговори бяха Джон Атанасов и компютърът; уникалното българско кисело мляко и бактерия Lactobacillus bulgaricus; славянската азбука; песента на Валя Балканска „Излел е Делъо хайдутин", която пътува в Космоса; Христо Стоичков и Златната топка; най-старото злато на света във Варна; тракийското наследство и други. Без съмнение, това са постижения от изключителна величина и със сериозен отзвук, само че не са чак толкова

много, и то не от съвсем скоро. Е, имаме още една заслужена причина да се гордеем, че сме българи, защото нашата страна се оказва сред тези 15-20% от 193-те държавите членки на ООН, които включват младежки представители в органи на ООН. От 2007 година насам България всяка година дава мандат на младежи, избрани чрез оспорвана, демократична процедура, като им отрежда сравним с дипломатически статут и ги включва в националните делегации на сериозни дискусии на ООН. ООН И МЛАДЕЖТА 1995 година ООН приема Световната програма за младежта с редица приоритетни области за младите хора по цял свят. В резултат на един от приоритети, младежко участие,

се създава уникалната по рода си позиция- младежки делегат („МД”), за която няма точна рецепта или задължителна формула. ООН младежките резолюции, които са приемат с консенсус, и Генералния секретар на ООН, насърчават години наред страните-¬членки да изпълнят своя политически ангажимент и да приобщават младите в процеси на взимане на решения. Едва около 30тина държави са откликнали да изпратят младежки делегати, а едва около половината могат да се похвалят с действащи и устойчиви програми. Световните практики показват, че най-устойчивите МД програми са тези, които се организират от силни, надпартийни, местни организации с добър капацитет, с подкрепата на правителствени органи като министерството на


младежта и министерството на външните работи. В много страни програмата е в тясно сътрудничество с националния младежки форум. В България инициативата се организира от най-старата неправителствена организация в странатаДружеството за ООН, и поточно от едни от лидерите на младежката организация. Наши партньори през годините са Министерството на външните работи, Постоянното представителство на Република България към ООН в Ню Йорк, Програмата на ООН за младежта и др.

цели на хилядолетието, концерт с млади таланти и звезди, обиколка с презентации по университети, онлайн анкети, и дигитална платформа по социалните мрежи за разговор с управляващите. Последната инициатива започна с балотажа за президентските избори, а сега предстои да продължи с новоизбрания Президент и с всички предишни Президенти на България. Задавайте вашите въпроси към Президентите на специалното ни фейсбук приложение.

цял свят. Ние вярваме, че има наличие на двустранен проблем в България от страна и на младите и на държавата. Управляващите не са готови на практика да приемат младите като равностоен партньор в процеса на вземане на решения и като национален приоритет, а много често ни асоциират със секс, наркотици и рокендрол. От другата страна има много млади хора сред нас, които за съжаление, са апатични, найвече поради липса и на сериозни възможности за принос. Така се ЗАЩО? получава омагьосан кръг, който Само преди шест години идеята се надяваме, че чрез инициативи един млад човек на възраст за младежко участие като НМФ между 18 и 29 години да говори и МД ще бъдат нарушен. сериозно по сериозни въпроси и да бъде приеман на сериозно от ЦЕННОСТИ сериозни хора в най-сериозния Развитието на програмата орган на международните „Младежки делегат" през отношения беше нищо повече последните шест години отразява от един парадокс. Целта на социално предприемаческия БМД е да служи като мост принцип: „Мисли мащабно, на комуникация на няколко започни стъпка по стъпка, равнища между младите хора израствай бързо.". Ценностите в България: а) и управляващите на програмата са „Активност, на местно, национално, Последователност, Устойчивост”. регионално и международно Както няма бивши Президенти, равнище; б) и младите хора по така няма и бивши младежки

МАНДАТ Мандатът е едногодишен, изисква голяма отдаденост на кампанията, но предлага и уникални възможности. Прерогативите на МД в Ню Йорк включват работа по конкретните текстове на резолюцията за световната мла¬деж, лобиране и преговори наред с найвидните умове на дипломацията и международните отношения, изказвания от трибуната в Общото събрание на ООН и представяне на официални становища, очертаващи проблемите и стремежите на местната младеж и др. В България МД имат свободата да изберат чрез какви инициативи да популяризират ООН стратегиите за младежта, да ги преведат на младежки език пред повече млади хора, и да съберат обратно предложения и мнения на младите за актуалните проблеми. Инициативи през годините са включвали кръгли маси с неправителствени организация от цялата страна, творчески конкурси за есе и снимка по Снимка: Дружество на ООН в България: Катерина Ловчинова и българската интерпретация на 15-те приоритета от младежките Генералния секретар на ООН Бан Ки Мун.


делегати. Гордеем се с факта, че повечето младежки делегати продължават да работят за каузата за равностойно младежко участие или като заемат лидерски позиции в програмата или в други подобни организации и университети по цял свят. Водещите принципи за избора на младежките представители са следните: „Ангажираност и Отговорност; Инициативност и Резултатност; Креативност и Творчество.” КОНКУРС: Февруари 2012 ще се обяви конкурса за МД догодина. Етапите ще бъдат четири, като първият ще бъде по документи, а последният- интервю с панелно жури с представители на Министерство на външните работи; Министерство на образованието, младежта и науката; Дружество за ООН; БМД; и други наши партньори. Междинните етапи ще целят да се запознаем с личностите качества на кандидатите (работа в екип, лидерски способности, работа под стрес, презентационни умения, преговори), както и техните познания/опит в областта на младежка активност, политики за младежта на различни нива

и ООН. Няма ограничения за академични специалности. Всеки, който отговаря на критериите за възраст, има богат опит в работа с млади хора, владее перфектен английски, живее последните 2 години в България и ще бъде по време на целия мандат в страната има право да кандидатства. Следете bgyouthdelegate.org & Bulgarian Youthdelegate профила ни във фейсбук за конкретните правила и срокове.

организации, за да запознае с релевантните ООН стратегии за този период. Очаквайте и серия от презентации срещи с млади хора в по-големите градове в страната. Ще се отвори и паралелен конкурс за членове на организационния екип- стажанти, в различни направления, като например фондонабиране и финанси, ПР и връзки с обществеността, организатор на събития, ИТ, човешки ресурси, превод, и др. Стажовете са неплатени, ЕКИП 2011/2012: но с богата програма за Тази година официални личностно и професионално младежки делегати са развитие, съобразена с тази на Стефани Сименова (18г.), официалните МД. Катерина Ловчинова (25 г.), Надежда Белчева (29 г.). ПАРТНЪОРИ Стефани и Катерина работиха Открито търсим партньорства, по тазгодишната резолюция новаторски проекти с реално на ООН за влиянието на въздействие върху младите икономическата криза върху хора в България. Силно младите хора по време на приветстваме основаването на Общото събрание през октомври Националния младежки форум в Ню Йорк, докато Надежда и инициативата за приемане на взима участие в Комисията по закон за младежта. социално развитие в ООН през За мен лично този проект е една февруари 2012, като работи сбъдваща се мечта. Искрено се по тематиката за младежка надявам идната седмица или безработица на най-голямото след месец, когато ви зададат досега поколение от млади отново въпроса за десетте найхода до 24 г. в света и др. На 25 известни български инициативи, февруари екипът организира вие ще имате още една причина кръгла маса с неправителствени да се гордеете, че сте българи.

Разгледайте развитието на програмата в книгата “5 Години Български младежки делегат” на unabg.org/books/bg Посетете ни на bgyouthdelegate.org, пишете ни info@bgyouthdelegate.org , станете ни приятел във фейсбук Bulgarian Youthdelegate, следете ни на twitter.com/bgyouthdelegate. Научете за дейността на Дружеството за ООН в България от брошурата.


ЕВРОПЕЙСКИЯТ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ:

"ЕРАЗЪМ ТРЯБВА ДА Е ПОДОСТЪПНА" Лилия Еленкова

Снимка: Европейски младежки форум

БРЮКСЕЛ “Програма Еразъм трябва да е по – достъпна, грантовата схема трябва да си постави по – ясни цели по отношение на хората в неравностойно положение” , каза Алън Пол по време на събитието по повод 25 годишнината на програма Еразъм. Пол добави: “Студентското включване по програма Еразъм е изключително успешно и с доказана добавена стойност за личностното развитие, както и провокира институционална промяна, но и интернационализация. Въпреки това ние трябва да подобрим възможностите за включване” Близо 3 милиона студенти и обучаващ персонал са получили грант от Европейската комисия, за да учат или преподават в друга

страна. Добавената стойност на мобилността е значителна според някои показатели, особено когато говорим за засилване на езиковите компетенции и способността на иднивида да се адаптира, което от една страна може да повиши шансовете за намиране на работа, но също така дава по – добра представа на студентите какво е да си европейски гражданин. Към днешна дата 33 Европейски страни участват по програма Еразъм (27 страни от ЕС, Хърватска, Исландия, Лихтенщайн, Швейцария, Норвегия и Турция). Към днешна дата обаче търсенето надвишава предлагането. Европейската комисия се обяви за значително повишаване на подкрепата, идваща от ЕС, за мобилността в сферата на висшето образование чрез

предложената нова програма за образование, квалификация и младежки дейности (Еразъм за всички), която трябва да започне от 2014 година. Пол заключи : “За нас ключово е в момента е да започнем да се фокусираме върху това кой има достъп до програмата, като се вземаме предвид, че в момента има много доказателства, че Еразъм се използва повече от студенти с добър социално – икономически статус”. ЕСС се надява, че по време на договарянето на следващия ЕС бюджет правителствата ще покажат ангажимент по отношение на дългосрочни инвестиции, като инвестиране в образованието и наука, което ще помогне на ЕС да преодолее кризата и да изгради устойчиво бъдеще за всички.


САИМО

или пример за това какво правят студентските организации за студентите в България Александър Иванов Снимки: САИМО

ИСТОРИЯ През 1999 г. група студенти от специалност Международни отношения в УНСС учредяват неправителствена организация, която да допълни теоретичната част на обучението в университета, като се съсредоточи върху анализа на значими събития на международната сцена. Високото ниво на преподаване в специалността става добра основа, върху която да се гради дейността на САИМО. Освен практическа насоченост, изразяваща се в чести срещи с представители на политическия и дипломатическия елит на страната, организацията дава възможност на студентите от

различни курсове да споделят опит и знания за наученото през годините. Конференциите и кръглите маси по въпроси на международната политика, дебатите по актуални теми, посещенията в институциите на властта в страната развиват потенциала на международниците и им дават възможност да погледнат от близо работата в сферата на политиката и международните дела. Тясното сътрудничеството с катедрата утвърждава САИМО като водеща неправителствена организация в университета и издига авторитета на специалността, като я превръща в предпочитана за много кандидат-студенти. Постепенно числото на членовете в

асоциацията нараства, а качеството на работа постоянно се повишава. ЦЕЛИ САИМО се занимава с изследване, анализиране и коментар на процеси и явления, свързани с политическите, икономическите, културните, научните, спортните, и други отношения между субектите в международните отношения. Налице е стремеж за получаване на по-добра квалификация и бъдещата професионална реализация на студентите. Асоциацията работи върху установяването на контакти между студентите от различните курсове от академична общност


в УНСС, и други организации в страната и чужбина. САИМО възпитава и толерира свободната изява на студентите и техните възгледи. Дава възможност за участие в различните университетски, национални, европейски и световни програми. САИМО спомага за издигането на престижа на УНСС и на академична общност в обществото, включително популяризирането им чрез средствата за масово осведомяване.

Студентска асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) е неправителствена организация с нестопанска цел, учредена през 1999 г. В асоциацията членуват студенти в направление Политически науки и специалности Международни отношения и Европеистика в УНСС. С дванадесет годишната си дейност, САИМО допринася за получаването на по-добра квалификация и бъдеща професионална реализация на близо 500 студенти, голяма част от които заемат високи управленски постове в държавния и частния сектор днес. САИМО е член на Национален младежки форум от ноември 2011г..


ПРОЕКТИТЕ НА САИМО: •

„Welcoming week” – насочена към новоприетите

възпитаници на специалността, която да ги запознае отблизо с работата на асоациацията чрез организирани посещения в Народното събрание и представителството на ЕК в България, срещи с евродепутати и политици, експерти и анализатори. •

„Етикет и протокол” – която да възпита у младите

международници поведение, подходящо за един бъдещ политик и дипломат в официална (коктейл, прием, визита) и работна (кореспонденция, делови срещи, работа с партньори) атмосфера. •

„Написване на европейски проекти” – посветен на

основните стъпки при написването на проект по програма на Европеския съюз и симулация на такъв проект. Инициативата беше реализирана с подкрепата на вече завършили саимовци, които за два дни се превърнаха в обучители и строги съдии, които оценяваха и следяха за правилното изпълнение на поставените задачи – разписване на проект. •

„Викторини” – които са традиционни за специалността

и се провеждат преди края на всеки първи семестър. На тях възпитаниците на специалността имат възможност да представят наученото през семестър чрез отговор на поставени въпроса в три кръга, а за победителите винаги има награди.


„Students to students” – съвсем нов проект, който

предвижда споделяне на опит от студенти, които се обучават в чужбина или в други университети в България. Тяхната задача е да запознаят членовете на САИМО със себе си и със задачите, с които са се справили през годините – стажове, работа, странични дейности за повишаване на квалификацията. •

“Students to Business” – насочен изцяло към заздравяване

на връзката между студентите и бизнеса. САИМО следи тенденциите и осъзнава нуждата от разгръщане на полето на действие на асоциацията, заради което отправя поглед и към частния сектор, където не малко международните избират да се развиват след дипломирането си. В този проект влизат презентации на големи компании в България („Овергаз Инк.”) и неправителствени организации, обединяващи множество фирми („Българска мрежа на Глобалния договор на ООН”), които представят възможности за стаж и работа. •

Пролетният бал – най-големото събитие на годината,

което се провежда през месец май. Традиционно то събира освен преподаватели и сруденти от катедрата, също така известни политици, дипломати, експерти, посланици и предоставя възможност на всички да обменят впечатления на чаша вино в приятна обстановка. •

Мeждународни проекти– ежегодно членове на САИМО

получават възможността да се включат в проекти по програми на ЕС в различни страни в Европа, като по този начин развиват потенциала си, повишават чуждоезиковата си култура и създават нови приятелства и контакти с представители на други националности.


ЕВРОПЕЙСКА ДОБРОВОЛЧЕСКА СЛУЖБА РАЗКАЗ ЗА ЕДНА ВДЪХНОВЯВАЩА ВЪЗМОЖНОСТ Марина Кисьова, ЕДС доброволец на Балкански младежки фестивал Рано сутринта на 15 декември 2011 се събуждам в хотелска стая в Берлин. Момичето, с което деля стаята работи за европейската делегация в Делхи, Индия и организира събития имащи за цел да разпространяват европейската култура. В 8:30 закусваме с холандски професор по дипломация, след което отиваме на лекция на бившия външен министър на Бахрейн. Един момент! Какво правя тук? Не съм завършила политически науки или нещо подобно, а участвам в годишната конференция на Института по Културна Дипломация в Берлин 2011. Може би трябва да започна с това, че съм доброволец по

Европейска Доброволческа Служба. Преди малко повече от година реших да напусна добре платената си работа в международна компания, защото непримиримо исках да работя за нещо, което има смъсъл. Да заспивам вечер с мисълта, че този ден съм направила нещо добро и съм помогнала на някой да заспи със същата мисъл. Нямам никакви намерения да спасявам света и не съм идеалист, аз съм просто едно обикновено момиче, което вярва, че живота и заобикалящата ни среда е такава, каквато си е направим. Затова и когато разбрах за ЕДС веднага започнах да проучвам какво е това и наистина ли е възможно да прекараш една година в европейска страна, която

избереш, където настаняването ти е организирано и поето от организацията, имаш осигурена храна или определена сума пари за тази цел, a и джобни. Тук искам да развенчая всички митове, че доброволчеството е нещо луксозно и не можеш да си го позволиш, защото са ти необходими допълнителни средства. Не и с ЕДС, всичко ти е осигурено и реално имаш един нормален стандарт на живот, какъвто би имал, ако си на средната работна заплата, в страната. В повечето случаи доброволците живеят в центъра или близко до проекта, за които работят. Аз лично живея над офиса, което си е 2 мин. път до работа. Казват ти доброволец, но реално работиш истинска работа и придобиваш знания,


както най-вече неформални така и напълно формални. Организацията ти осигурява курс свързан с работата ти и езиков курс. Моят проект е с възрастни хора, организираме им партита, екскурзии през лятото, ходим им на гости и им разказваме за страните, от които идваме, пием чай и слушаме историите на техния живот. Имаме си работни места в офиса и всеки е координатор на различен район от Дъблин. Координираме 200 доброволци, помагаме в магазина за дрехи втора употреба, който организацията притежава и от където се спонсорира. Имаме достатъчно отговорности и винаги има какво да се прави. ЕДС предлага възможността да организираш малък проект, като част от твоя проект, посветен на родната ти страна. Прегърнах тази идея и сега, когато организирам моя

проект се чувствам истински вдъхновена, защото представяш културата си по начин, който ти харесва. А аз като организирам неща, в главата ми само изскачат нови идеи и малкия проект за мартеници, който имах се превърна в „Ден за работилница на мартеници и български вкусотии”, който ще бъде официално открит от посланника ни в Дъблин, г-н Емил Ялнъзов. С възрастните хора ще правим мартеници, българи живеещи в Ирландия ще се включат в работилниците, а собствениците на българската пекарна в Дъблин ще направят истинско кулинарно шоу, в което ще включат и възрастните хора. Това ще се случи в края на месец февруари, а подготовката тече трескаво, както в офиса, така и на фейсбук страницата на събитието Sharing Bulgaria Sharing Martenitsa. Когато хората ме питат

„Заслужава ли си да направиш ЕДС?” не мога да събера и в 10 мин. всички незамени възможности, които ти отваря и заради, които си заслужава да се направи. А в Берлин следващата година на конференцията по Културна Дипломация едва ли ще съм само участник, защото вече ме питат дали бих искала да разкажа за проекта с мартениците. Аз съм едно обикновенно момиче, а Европейска Доброволческа Служба ме превърна в един необикновен мотивиран млад човек, който вижда бъдещето и потенциала си и знае как да го използва. Не мислете и секунда, а грабнете този шанс, за да сте следващите млади културни дипломати на България. Заедно можем повече!


2012


Младежкият фестивал FUNCITY 2012 стартира с набиране на заявления за участие в лятното събитие, което ще се проведе от 29.06 до 08.07 2012г. Фестивалът се организира от сдружение „Варненски младежки фестивал”, с подкрепата на Община Варна и в партньорство с Национален младежки форум. Във фестивала могат да участват младежи между 14 и 35 години, които търсят изява в сферата на изкуството, спорта, образованието, забавленията както и всеки друг начин на себе изразяване. FUNCITY е отворена врата и за различни местни, национални и международни организации и групи от и за млади хора, както и за млади професионалисти.

За да участваш следва да изпратиш заявка за участие, която можеш да намериш тук. Младежкият фестивал е инициатива на широка и разнородна група от млади хора, младежки организации и неформални групи, част от общността на град Варна. Обединява ги идеята за осъществяване на видимо, свежо и наистина забавно събитие, което отразява разнообразните интереси, способности и дейности на младите хора в града. Основната идея на организаторите е да предизвикат повече млади хора да се включат активно със своите идеи и да успеят сами да ги направят възможни. Тази година фестивалът поставя фокус върху възможностите за споделяне на опит на млади хора с техни връстници вече натрупали такъв и придобили известност в общността. Това става възможно в рамките на творчески работилници, дискусии, неформални разговори или обща изява в рамките на фестивала. Първият успешен фестивал на младите миналата година събра над 100 организации, неформални групи и индивидуални участници, които осъществиха общо 85 различни събития, разположени на 13 локации в рамките на 10 дни. Задачата на FUNCITY е да предостави публиката и ресурсите, необходими за постигането на тези успехи от младите хора. Част от този успех можете да бъдете И ВИЕ. КОГА? 29.06.2012г. – 08.07.2012г.

ПРОЧЕТИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА: www.funcity.bg


РЕЧНИК НА МЛАДЕЖКАТ АКТИВНО ГРАЖДАНСТВО

се отнася за активното участие на граждани в икономическия, социалния, културния и политическия живот. В младежката сфера се набляга предимно на придобиване на необходимите компетенции чрез доброволческа дейност. Целта не е само да подобриш знанието, но и своята мотивация, умения и практически опит как да бъдеш активен гражданин.

ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

се отнася до средата на доброволно, неорганизирано колективно действие, извършвано на база споделени интереси, цели и ценности. Институционалната му форма е различна от тази на държавата, семейството и пазара. Често гражданското общество се разбира като „трети сектор”, ако приемем, че държавата е „втори сектор” , а пазарът „ първи сектор”. В практиката границата между държава, гражданско общество, семейство и пазар често са комплексни, неясни и подложени на дискусия. Точно това прави категоричната дефиниция на гражданско общество трудна: заплашена ли е целостта на гражданското общество от публичните или частните субсидии, давани

на неправителствените организации? Всички ли организации се „квалифицират” като обществено-граждански организации: Какъв е статусът на скин-хед, нео-нацистите, екстремистките политически организации? Трябва ли да има „общо съгласие” по отношение на ценностите като демократичност, човешки права и правото на закона, за да бъдеш определен като гражданска организация. Дейците на гражданското общество включват неправителствените организации, защитнически организации, професионални организации, религиозни организации и браншови обединения. Понякога като участници в гражданското общество могат да бъдат разпознати и движения, обществени групи, протести и демонстрации.


ТА РАБОТА И ПОЛИТИКА КО–МЕНИДЖМЪНТ

Се отнася до модел на младежко участие в младежкия сектор на Съвета на Европа, както и в някои европейски страни на различни нива, локално и национално. Основната характеристика на ко–менидмънта е, че представителите на правителството и младите хора решават заедно за приоритетите, бюджета и изпълнението на работните приоритети, както и за разпределянето на ресурсите на младежките действия в младежкия сектор.

ЕВРОПЕЙСКО ГРАЖДАНСТВО

Се отнася към обща концепция и практика на гражданството с много културни, политически и икономически измерения, накратко Европейското гражданство може да бъде определено така: • Идея, стъпила на споделени ценности / човешки права, демократичност и правото на закона/; • Не се свързва с определена територия; • Допълваща,а не изключителна идентичност; • Активна роля на гражданите в техните общности над социални, културни, икономически и политически територии; • Локално установени практики и колективна работа в развитие;

ВДЪХНОВЕНИЕ/ УКРЕПВАНЕ

Помага на хората сами да си помогнат. Това е концепция, използвана в контекста: управление (развитие на общността), тренинг, ориентиран към действието, чиито целеви групи са членовете на общността и техните лидери, намаляване на бедността, подпомагане, бъдещо поколение, развитие на капацитета, активно включване, социална анимация, мобилизация (да научим хората как сами да се мотивират), виртуална защита (образование за виртуално базирана защита), както и осигуряване на помощ за жените, болните, малцинствата, младежта, по смисъла как по-


РЕЧНИК НА МЛАДЕЖКАТ ФОРМАЛНО ОБУЧЕНИЕ Целево обучение, което се развива в специализирана и институционализирана среда, специално създадена за преподаване (обучение), упражнение и обучение, което се извършва от обучители, които са кфалифицирани да извършват това за съответния сектор, ниво и предмет и които обикновено обслужват определена категория обучавани (определени по възраст, ниво и специални изисквания). Целите на обучение се задават отвън, напредването в ученето се управлява и оценява, а образователните резултати се отразяват в сертификати или дипломи. В повечето случай формалното обучение е задължително.

ИНФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ (Informal) е непреднамерено обучение, което се случва в ежедневния живот, в семейството, на работа, в свободното време и в общността. Има резултати, но те рядко се отразяват, фактически не се сертифицират и не стават нито ясни за обучаваните на момента, нито те ги отразяват като нещо, свързано с образователни, тренировъчни успехи или знания, които ще им помогнат за подобра заетост.

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ Е демократична структура, избрана от ученици, които имат консултативна роля в образователните институции.


ТА РАБОТА И ПОЛИТИКА НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ (non-formal) е целево, но доброволно образование, което се развива на различни места и ситуации и за чието осъществяване обучаващите и фасилитаторите може да не са специално квалифицирани. Тези ситуации и среди могат да не се случват последователно, също така могат да бъдат водени от специализирани обучители или доброволци (младежки лидери например). Дейностите и курсовете са планирани, но рядко са структурирани в стандартен ритъм или засягат предмети от стандартната учебна програма. Обикновено адресират специално подбрана група, но рядко документират или оценяват образователните резултати или постижения по традиционния начин (диплома, сертификати). В момента Европейската комисия промотира т.н. YouthPass, който отразява придобити умения и компетенции, в резултат на реализирани младежки инициативи, финансирани от Програма “Младежта в действие”.

ВКЛЮЧВАНЕ е термин, широко използван при правенето на политика в образователната и социалната сфера, за да изрази идеята, че всички хора от определена общност имат достъп и право на участие до равни условия. Това от една страна означава, че институциите, структурите и мерките трябва така да са направени, че да обхванат разнообразието обстоятелства, идентичности и начин на живот. От друга страна означава, че възможностите и ресурсите трябва да са разпределени така, че да минимизират пречките и недостатъците. В сферата на младежката работа и неформалното образование терминът ВКЛЮЧВАНЕ се възприема като всеобхващаща стратегия и практика осигуряваща на хората с помалко възможности достъп до различните програми и структури.


РЕЧНИК НА МЛАДЕЖКАТ МЛАДЕЖКАТА РАБОТА е събирателно название

за дейности за и с младите хора със социален, културен, образователен и политически характер. Все повече младежките дейности включват спорт и услуги за младите хора. Младежката работа е в полето на „извънкласните” занимания, често свързвана с така нареченото неформално образование. Главната цел на младежката работа е интегрирането и включването на младите хора в обществото. Също така може да цели и личностната и социалната еманципация на младежите от зависимостта и експлоатацията. Младежката работа принадлежи едновременно на социалното благоденствие и образователната система. В някои страни е регулирано от закон и се администрира от обществени структури, особено на локално ниво. Докато в някои европейски страни е разпозната, промотирана и се финансира от публичните институции, в други , оставена да се издържа на доброволческата си същност, има маргинален характер. Включва различни аспекти на работа като образование, заетост, настаняване, мобилност и здраве , както и традиционни области на участие, младежки политики, културни действия, скаутство, свободно време и спорт. Младежката работа се старае да достигне и до определени младежки групи като хора в неравностойно положение или емигранти.

МЛАДЕЖКА ПОЛИТИКА е изградена

на принципи, ценности, отношение, цели и действия, които са обвързани с идеята да подобрят качеството на живот на младите хора. Младежките политики могат да бъдат изпълнявани от правителството и публичните институции, но се създават в сътрудничество с младежките организации, гражданското общество, експерти, медии и общност.

Настоящият кратък речник е част от Youth Policy Backpack, издание на Хърватската младежка мрежа, любезно предоставен, за да повиши знанията на читателите на списание “Младежки фокус”. Превод от английски език: Лилия Еленкова, Снимки: Европейски младежки форум.


ТА РАБОТА И ПОЛИТИКА МЛАДЕЖКИ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ

НЕФОРМАЛНА МЛАДЕЖКА ИНИЦИАТИВА

Това е младежка консултативна структура. Създава се, за да включи младите хора в публичния живот. Членовете са предложени от младежките асоциации или други форми на младежки организации. МКС обсъжда и дава мнение на властите по въпроси, касаещи младежките проблеми. Също може да участва в разработването и наблюдението върху младежки стратегии.

Може да е инициирана от двама или повече младежи, които споделят общи цели, които да повлияят за социална промяна в определена сфера чрез действие, но няма изразена „легална”/ формална същност.

МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ е организация, която е доброволна, социална и младежка и задължително неправителствена. Обичайно, младежките организации се фокусират върху промотирането и осигуряването на младите хора демократични и социални права, насърчават тяхното социално и политическо участие в обществения живот на всички нива и осигуряват възможности за персонално и социално развитие чрез активности през свободното време, доброволно ангажиране и неформално образование. Младежките организации имат значим принос за подобряването на качеството на живот на младите хора, към подобряването на техните знания и умения и чрез тяхното участие и ангажираност - към обществото като цяло. Организационните форми варират от независими юридически лица като асоциации, фондации, събрания и съюзи до организации, които са част от по-големи структури като младежките представителства на политическите партии или секции на големи неправителствени организации, които работят за младежта. Могат да са локални, национални или международни.


9 СТРАНИ ОТ ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН С ОБЩА ПЛАТФОРМА ЗА МЛАДЕЖКА ПОЛИТИКА Първи международен проект на НМФ. Текст: Национален младежки съвет на Молдова, Снимка: Георги Мерджанов Националните младежки съвети и публични институции от 9 черномосрки страни (Молдова, Украйна, Руска Федерация, Армения, Азербайджан, Грузия, Румъния, България и Турция) ще работят върху създаването на обща визия за развитието на младежките политики в региона на Черно море. Проектът цели да направи анализ и оценка на

сектора младежка политика в този регион и да обмени опит между младежките организации и институциите за засилване на регионалното сътрудничество. Включвайки институциите, отговорни за младежта, младежките организации и младите хора ще се създаде регионална младежка платформа, участваща активно във взимането на политически решения.


По време на проекта ще бъдат проведени семинар за създаване на контакти, който ще се проведе в края на февруари, обмен на кадри между деветте държави, работилници за представяне на опита на страните в младежката политика, анализ на младежката политика в страните и регионална среща на високо равнище. В следствие на това ще бъде подготвен стратегически документ, относно развитието на сътрудничеството в развитието на младежката политика в черноморските страни. Документът ще ще бъде промотиран от участниците в проекта и ще набележи основните направления и механизми на сътрудничеството, в контекста на Черноморското сътрудничество и Източното партньорство. Проектът “Засилване на сътрудничеството в младежката политика в Черноморския регион”

се изпълнява от Национален младежки съвет на Молдова, с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта на Молдова и Черноморски тръст за регионално сътрудничество, проект на Германски Маршал Фонд. Национален младежки форум е партньор в проекта. За допълнителна информация можете да се обърнете към international@nmf.bg.


В последните седмици хиляди млади хора протестираха срещу т.н. АКТА. За съжаление повечето от тях дори не бяха прочели документа и бяха объркани от всичко изговорено за него.

"Младежки фокус" те съветва да си информиран относно всяка кауза, за която се бориш! Пълният текст на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането между Европейския съюз и неговите държави-членки, Австралия, Канада, Япония, Република Корея, Мексиканските съединени щати, Кралство Мароко, Нова Зеландия, Република Сингапур, Конфедерация Швейцария и Съединените американски щати МОЖЕШ ДА НАМЕРИШ ТУК.