Page 1

САНИТАРЕН ФАЯНС


СЪДЪРЖАНИЕ

Орка............................................................................................ 4 Рената.......................................................................................... 6 Делта............................................................................................ 8 Лавиния................................................................................... 10 Петуния.................................................................................... 12 Орхидея................................................................................... 14 Френдли.................................................................................. 16 Мултифункционални............................................................. 18 Санитарен фаянс извън сериите....................................... 20 Ъглов моноблок.................................................................... 25 Поддушови корита................................................................ 26

3


серия Орка

4


серия Орка ORKA код: 7433

ORKA код: 7425

Умивалник за монтаж върху плот

Умивалник за монтаж върху плот или стенен

ORKA код: 7402

ORKA код: 7446

Моноблок - комплект

Моноблок - комплект

ORKA код: 7410

ORKA код: 7411

WC - чиния - конзола

WC - чиния - стояща

5


с е р и я Р е н ата

6


с е р и я Р е н ата RENATA код: 8501, 8521

RENATA код: 8510

Умивалник, ПОЛУКОНЗОЛА

WC - чиния - конзолна

RENATA код: 8511

RENATA код: 8502

WC - чиния стояща

Моноблок - комплект

7


с е р и я д е лта

8


с е р и я д е лта DELTA код: DE01, DE21

DELTA код: DE42

Умивалник 60х48см, ПОЛУКОНЗОЛА

Умивалник 45х38см

DELTA код: DE11, DE22

DELTA код: DE41

УМИВАЛНИК 51х60см, ПОЛУКОНЗОЛА

умивалник 40х50см

DELTA код: DE02

DELTA код: DE10

wc - чиния - конзолна

МОНОБЛОК - комплект

9


серия Лавиния

10


серия Лавиния LAVINIA код: 7501, 7521

LAVINIA код: 7542, 7505

Умивалник 60x45 см асиметричен Полуконзола

Умивалник 65x47 cm симетричен Конзола

LAVINIA код: 7510 WC - чиния - конзолна

LAVINIA код: 7502 МОНОБЛОК - комплект

11


с е р и я П е т уни я

PETUNYA код: 6442, 6421

PETUNYA код: 6437, 6421

УМИВАЛНИК 55х46,5см, конзола

Умивалник с плот 80x51 cm, Полуконзола

PETUNYA код: 6419

PETUNYA код: 6403

Биде - конзолно

Биде - стоящо

12


с е р и я П е т уни я PETUNYA код: 6441, 6423

PETUNYA код: 64А1, 6421

УМИВАЛНИК 50х40см,

УМИВАЛНИК 60х51см,

Полуконзола

Полуконзола

PETUNYA код: 6402

PETUNYA код: 6406

МОНОБЛОК - комплект

МОНОБЛОК - комплект задно оттичане

PETUNYA код: 6411

PETUNYA код: 6410

WC - чиния - стояща

WC - чиния - конзолна

13


с е р и я О р х иде я ORCIDE код: 6831, 6822 умивалник с плот 100х51 см - симетричен, Полуконзола

ORCIDE код: 68А2

ORCIDE код: 6803

моноблок-комплект

биде-стоящо

ORCIDE код: 6819

ORCIDE код: 6810

биде - конзолно

WC - чиния - конзолна

14


с е р и я О р х иде я ORCIDE код: 6801, 6822

ORCIDE код: 6841, 6822

Умивалник 60x51 cm, Полуконзола

Умивалник 55x46 cm, Полуконзола

ORCIDE код: 6840, 6823

ORCIDE код: 68А1

Умивалник 45x35.5 cm, Полуконзола

wc - чиния - стояща

ORCIDE код: 6809

ORCIDE код: 6808

писоар

Писоар

15


с е р и я F R E N D LY

картинка 16


с е р и я F R E N D LY frendly код: 6741

frendly код: 6742

умивалник 32х57 см - десен плот

умивалник 32х57 см - ляв плот

frendly код: 6740 умивалник 52х24см

frendly код: 6706

frendly код: 6711

МОНОБЛОК - комплект

WC - чиния - стояща

17


Мултифункционални


Мултифункционални код: 0433 мултифункционален Умивалник 53х53см - ъглов

код: 0434 мултифункционален Умивалник 75х53см - десен

код: 0435 мултифункционален Умивалник 75х53см - ляв

19


Санитарен фаянс извън сериите код: SM10

код: SM 12

wc - чиния 52 см конзолна

wc - чиния 48 см конзолна

код: 0402

код: 0412

WC - чиния 52.5 cm конзолна

WC - чиния 48 cm конзолна

код: 0551

код: 0501

Умивалник за монтаж под плот 47х35.5 cm

Умивалник за монтаж под плот 51х36.5 cm

20


Санитарен фаянс извън сериите код: CH33

код: 8942

Умивалник 55х41 cm за монтаж и вграждане върху плот

Умивалник 50x60 cm за монтаж и вграждане върху плот

код: 8901

код: 8935

Умивалник 65х48 cm за стенен монтаж и вграждане върху плот

Умивалник 85x48 cm за монтаж и вграждане върху плот

код: 0561

код: 1846 Умивалник 40х35 см за стенен монтаж или върху шкаф

Умивалник за монтаж под плот 54х36 cm

код: 1847 Умивалник 45х35 см за стенен монтаж или върху шкаф

21


Санитарен фаянс извън сериите код: 1835

код: 1837

Умивалник 60х50 см за стенен монтаж или върху шкаф

Умивалник 50х42 см за стенен монтаж или върху шкаф

код: 1839

код: 1842

Умивалник 65х48 см за стенен монтаж или върху шкаф

Умивалник 65х43 см за стенен монтаж или върху шкаф

код: 1843

код: 1844

Умивалник с плот 75х47cm

Умивалник с плот 85х47cm

22


Санитарен фаянс извън сериите код: 2837

код: 7637

Умивалник с плот 70х49 cm

Умивалник с плот 80x51 cm

код: 1545

код: 1546

Умивалник с плот, 95 cm

Умивалник с плот, 105 cm

код: 1547 Умивалник с плот, 120 cm

23


Санитарен фаянс извън сериите код: 2641

код: 2741

Умивалник стенен 35х28 cm

Умивалник стенен 45х35 cm

код: 7901, 7905

код: 7636

Умивалник ъглов 58x48 cm, конзола

Умивалник ъглов, 34x34 cm

код: 0109

код: 0120

Писоар

Стена за писоар

24


Ъглов моноблок

код: 5306 ъглов моноблок

25


Поддушови корита

код: 4508

код: 4514

Поддушово корито 80х120 сm

Поддушово корито 100х80х70 сm (Extra Flat)

код: 4518

код: 4704

Поддушово корито 80х100 сm

модул 80х100 сm

26


3


www.soulis.net

Каталог санитария SEREL  

Каталог санитария SEREL