Page 1

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА


В настоящата референтна листа са включени само по-значимите проекти с участието на „Би Джи Ар Груп“ ООД за последните десет години. По-голямата част от тях са комплексни инженерингови решения, при които специалистите на фирмата са дали своя принос във всички етапи на реализация - от проектирането, през доставката, монтажа и пуска, до гаранционната и следгаранционна поддръжка. Останалата част от проектите са изпълнени от наши партньори, а нашето участие е в доставката на основното оборудване.


МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ СГРАДИ

Национален музеен комплекс гр. София, пл. Александър Невски

2013

Доставка на водоохлаждащи агрегати Clint с обща инсталирана мощност 2.4 MW; Доставка на вентилаторни конвектори за скрит таванен монтаж Clint.

С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

Жилищно-административна сграда гр. София, бул. България №49Б

2009

Четиритръбна климатична инсталация в пет зони с напълно самостоятелни системи със собствен водоохлаждащ агрегат и студов център; Обща инсталирана студова мощност - 670 kW; Вентилаторни конвектори Skytec; Водоохлаждащи агрегати Clint; Система за прецизна климатизация с оборудване от Clint; Климатизация на специфични зони с оборудване от Chigo.

С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

Жилищно-административна сграда Астра гр. София, бул. България №98

2008

Система за централна климатизация с водоохлаждащи агрегати McQuay; Вентилаторни конвектори Skytec; Климатични камери Novair и компресорно-кондензаторен агрегат Clint; Система за отопление с оборудване от Viessmann.

С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

Жилищно-административна сграда гр. София, ул. Николай Хайтов №2

2007

Автономна климатизация на апартаменти с оборудване от Chigo; Централна климатична инсталация с оборудване от Clint; Kонвекторни тела Skytec.

С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

1


МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ СГРАДИ

2007

Доставка на водоохлаждащ агрегат Clint; Инвеститор: „Берета Трейдинг“ ООД.

Стрелбищен комплекс Pro Hunter гр. Пловдив, ул. Брезовска №34 С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

2007

Доставка на водоохлаждащи агрегати Clint.

Интер Експо Център гр. София, бул. Цариградско шосе С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

2005

Доставка на агрегати на директно изпарение KTK.

Пловдивски панаир, палата №6 гр. Пловдив С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

2004

Централна четиритръбна климатична инсталация с възможност за индивидуално управление на микроклимата; Възможност за измерване на енергопотреблението за отделен консуматор; Климатична инсталация с оборудване от McQuay; Система за управление с оборудване от Siemens.

Жилищно-административна сграда гр. София, бул. Никола Вaпцаров №35 С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

2


МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ СГРАДИ

Тенис клуб Малееви гр. София, бул. Никола Вапцаров №57

2004

Централна климатична инсталация; Водоохлаждащ агрегат КТК; Вентилаторни конвектори касетен тип McQuay; Климатични камери Wesper; Система за управление с оборудване от Invensys и Sauter.

С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

Централна автогара гр. София, бул. Кн. Мария Луиза №100

2004

Централна климатична инсталация; Климатична инсталация с оборудване от McQuay; Система за управление с оборудване от Schneider Electric.

С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

Национален стадион Васил Левски гр. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви №38

2004

Климатична и вентилационна инсталация с осигурена възможност за приток на пресен въздух и индивидуално управление; Климатизация с агрегати на директно изпарение от McQuay.

С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

Стрелбищен комплекс Pro Hunter гр. София, гр. София, бул. Г. М. Димитров №51

2002

Централна климатична и вентилационна инсталация; Система за климатизация с оборудване от КТК; Система за управление с оборудване от Invensys; Инвеститор: „Берета Трейдинг“ ООД.

С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

3


АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ

2013

Четиритръбна климатична инсталация с оборудване от Clint; Системи за прецизна климатизация на сървърни помещения Montair; Вентилация с въздухообработващи климатични централи Novair с оползотворяване на отпадната топлина, вентилатори Dynair и вентилационно оборудване Madel; Отоплителна инсталация с каскадно свързани водогрейни котли Viessmann; BMS с оборудване от REGIN.

Административна сграда гр. София, бул. Цар Борис III С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

2012

Система за централна климатизация и вентилация; Доставка на водоохлаждащ агрегат с изнесен кондензатор Clint; Доставка на вентилаторни конвектори McQuay.

Административна сграда Black Sea Capital Center гр. Варна С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

2012

Доставка на водоохлаждащ агрегат с частична рекуперация на отпадната топлина Clint.

Административна сграда Florimont гр. София С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

2012

Доставка на водоохлаждащ агрегат Clint.

Административна сграда на НАП гр. Бургас С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

4


АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ

Бизнес център Астрал гр. София

2011

Доставка на водоохлаждащи агрегати Clint.

С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

Административна сграда гр. София, бул. Симеоновско шосе

2009

Доставка на водоохлаждащ агрегат Clint.

С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

Административна сграда гр. София

2009

Изграждане на система за централна климатизация; Водоохлаждащ агрегат Clint; Климатични камери Novair; Вентилаторни конвектори Skytec; Система за управление с оборудване от Invensys; Система за отопление с водогрейни котли Viessmann; Инвеститор: Берета Трейдинг“ ООД.

С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

Административна сграда гр. София

2009

Доставка на водоохлаждащ агрегат Clint.

С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

5


АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ

2008

Двутръбна климатична инсталация с таванни вентилаторни конвектори Skytec; Tермопомпен водоохлаждащ агрегат Clint и електрически водогреен котел; Соларна инсталация с вградени в покривната конструкция слънчеви панели за БГВ и бойлер 700 л.; КИПиА инсталация, обхващаща цялата ОВК-инсталация и управлението на водоохлаждащия агрегат.

Административна сграда Техносим гр. София С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

2007

Доставка на водоохлаждащи агрегати KTK; Инвеститор: МВнР.

Представителство на Република България в ЕС гр. Брюксел, Белгия С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

2006

Отоплителна инсталация с алуминиеви радиатори и газов водогреен котел.

Висше училище по застраховане и финанси гр. София, ул. Гусла №1 С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

2006

Доставка на водоохлаждащ агрегат KTK.

Административна сграда гр. София С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

6


АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ

Административна сграда Технопарк гр. София, ул. Цветан Лазаров №152

2005

Централна климатична инсталация; Водоохлаждащ агрегат KTK; Вентилаторни конвектори Scytec; Система за управление с оборудване от Invensys.

С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

Административна сграда FPI гр. София, бул. Черни връх №51Б

2005

Централна климатична инсталация; Водоохлаждащи агрегати КТК; Вентилаторни конвектори Skytec; Система за управление с оборудване от Schneider Electric и Invensys.

С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

Административна сграда Alianz гр. София, ул. Проф. Милко Бичев №2

2005

Доставка на водоохлаждащ агрегат Clint.

С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

Административна сграда Балканстрой гр. София, ул. Доспат №2

2004

Централна климатична инсталация; Водоохлаждащи агрегати McQuay; Вентилаторни конвектори Skytec; Система за управление с оборудване от Invensys.

С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

7


АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ

2004

Централна климатична инсталация; Водоохлаждащи агрегати КТК; Подови вентилаторни конвектори Skytec; Вентилаторни конвектори касетен тип McQuay; Система за управление с оборудване от Schneider Electric; Инвеститор: „Инкомс ИРЕТ“ АД.

Административна сграда Antim Tower гр. София, ул. Кукуш №1 С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

2004

Система за централна климатизация и отопление; Водоохлаждащ агрегат Clint; Водогреен котел Искър; Вентилаторни конвектори Skytec; Системи на директно изпарение McQuay; Инвеститор: „Ботонакис“ ЕООД.

Административна сграда гр. София С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

2003

Централна четиритръбна климатична инсталация с възможност за индивидуално управление на микроклимата във всички зони; Възможност за измерване на енергопотреблението за всеки консуматор; Система за климатизация с оборудване от McQuay; Система за управление с оборудване от Siemens; Инвеститор: „Бараж и Ко“ ЕООД.

Бизнес център Стамболийски гр. София, бул. Александър Стамболийски №1 С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

2003

Доставка на водоохлаждащи агрегати KTK; Инвеститор: МВнР.

Посолство на Република България в Република Франция Париж, Франция С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

8


ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И КОМПЛЕКСИ

Жилищен комплекс Оркид Гардънс гр. Варна, бул. Осми Приморски Полк №115

2012

Доставка на термопомпени водоохлаждащи агрегати Clint с обща инсталирана мощност 2 МW и частична рекуперация на отпадната топлина.

С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

Жилищен комплекс Магнолия гр. София, кв. Бояна

2009

Доставка на водоохлаждащ агрегат Clint; Доставка на вентилаторни конвектори McQuay.

С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

Жилищен комплекс Еделвайс гр. София, кв. Бояна

2010

Апартаментни отоплителни инсталации със стенни газови котли; Системи за вентилация на общите части.

С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

Жилищна сграда гр. София, кв. Бояна

2009

Доставка на водоохлаждащ агрегат Clint; Инвеститор: „Арко Асетс Пропъртиз“ АД.

С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

9


ТЪРГОВСКИ ЦЕНТРОВЕ

2008

Двутръбна климатична инсталация с вентилаторни конвектори касетъчен тип McQuay и водоохлаждащ агрегат Clint; Вентилация с въздухообработващи климатични централи Novair с оползотворяване на отпадната топлина; Отоплителна инсталация с централно топлоснабдяване; Към ОВК инсталациите е изградена и система за КИПиА, обхващаща следенето и управлението на всички системи с функция за WEB приложения.

Търговски център MAXI гр. Плевен, ул. Цар Борис III №12 С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

2007

Двутръбна климатична инсталация с вентилаторни конвектори Epivent и водоохлаждащи агрегати Clint; Вентилация с въздухообработващи климатични централи Novair с оползотворяване на отпадната топлина; Отоплителна инсталация с централно топлоснабдяване; Към ОВК инсталациите е изградена и система за КИПиА, обхващаща следенето и управлението на всички системи с функция за WEB приложения, мониторинг на изразходваната топлинна и студова енергия от всеки отделен потребител.

Central Mall Pleven гр. Плевен, пл. Свобода №25 С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

2007

Доставка на водоохлаждащ агрегат Clint; Доставка на вентилаторни конвектори Skytec.

Автосалон Moto Phohe гр. Благоевград, главен път Е79 С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

2007

Двутръбна климатична инсталация; Термопомпен водоохлаждащ агрегат КТК; Вентилаторни конвектори McQuay; Системи на директно изпарение McQuay.

Търговски център Stone Computers гр. София, ул. Апостол Карамитев №2 С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

10


ТЪРГОВСКИ ЦЕНТРОВЕ

Търговски център Zona for Home гр. София, бул. Сливница №282

2006

Двутръбна климатична инсталация с вентилаторни конвектори и вентилация; Радиаторно отопление за складовете и общите части; Tопло- и студозахранване с абсорбционен водоохлаждащ агрегат.

С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

Търговски център Chrono City гр. Пловдив, бул. 6-ти септември №219

2005

Изграждане на система за централна климатизация с оборудване от KTK.

С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

Централни хали - Пловдив гр. Пловдив, ул. Райко Даскалов №8

2005

Доставка на водоохлаждащ агрегат KTK.

С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

Автосалон Toyota гр. София

2002

Доставка на агрегати на директно изпарение McQuay.

С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

11


ХОТЕЛИ И ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ

2006

Доставка на воодохлаждащи агрегати Clint; Доставка на вентилаторни конвектори Clint; Инвеститор: ЕТ „Юлитурс Поморие“.

Хотелски комплекс Sunset Resort гр. Поморие С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

2005

Двутръбни етажни климатични инсталации; Система за климатизация с оборудване от КТК; Система за управление с оборудване от Invensys; Инвеститор: „Интерхотел Сандански“ АД.

Интерхотел Сандански гр. Сандански С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

2008

Система за климатизация с оборудване от Clint; Вентилаторни конвектори Skytec; Система за управление с оборудване от Invensys; Индивидуална климатизация на ваканционни къщи с оборудване от Chigo; Система за отопление с оборудване от Viessmann; Инвеститор: „ББГ и Ко“ АД.

Голф клуб Lighthouse Golf Resort гр. Балчик С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

2003

Централна климатична инсталация; Климатична инсталация с оборудване от Wesper; Вентилаторни конвектори Skytec; Инвеститор: „Еврохарт“ ЕООД.

Хотелски комплекс Sky Way гр. София С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

12


ХОТЕЛИ И ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ

Хотелски комплекс Св. Никола гр. Сандански

2002

Вентилационни рекуперативни инсталации с агрегати на директно изпарение; Централна двутръбна климатична инсталация с рекуперация на остатъчна топлина за битово водоснабдяване с оборудване от McQuay; Котелна и бойлерна инсталация; Система за управление с оборудване от Siemens; Инвеститор: „Свети Врач Турс 2001“ ЕООД.

С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

Хотел Шератон - София гр. София

2007

Доставка на водоохлаждащ агрегат McQuay; Доставка на вентилаторни конвектори Skytec; Доставка на климатична камера Novair; Доставка на системи на директно изпарение McQuay.

С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

Хотел Лозенец гр. София

2004

Централна двутръбна климатична инсталация с възможност за пофасадно управление и регулиране; Система за климатизация с оборудване от McQuay; Система за управление с оборудване от Invensys; Инвеститор: „Лозенец Ин“ ЕООД.

С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

Хотел Festa гр. София

2007

Централна климатична инсталация; Доставка на водоохлаждащ агрегат Clint.

С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

13


ХОТЕЛИ И ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ

2005

Доставка на водоохлаждащи агрегати KTK - обща инсталирана мощност 700 kW.

Хотел Явор Палас курортен комплекс Слънчев Бряг С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

2005

Доставка на водоохлаждащ агрегати KTK.

Хотел Мария Ревас курортен комплекс Слънчев Бряг С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

2003

Изграждане на система за централна климатизация; Водоохлаждащ агрегат KTK; Вентилаторни конвектори Skytec.

Хотел Best Western Plus City гр. София С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

2003

Централна климатична инсталация; Доставка на водоохлаждащ агрегат McQuay.

Хотел Бор курортен комплекс Слънчев Бряг С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

14


ИНДУСТРИАЛНИ ОБЕКТИ

Централен склад на Billa гр. Елин Пелин

2010

Изградена е климатична инсталация за административната част на комплекса; Инсталацията е изпълнена с вентилаторни конвектори касетъчен тип McQuay; Климатични камери Novair; Студозахранването се осъществява чрез водоохлаждащ агрегат марка Clint.

С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

Административна сграда със складова база гр. София, кв. Яна

2009

Двутръбна климатична инсталация Соларна инсталация за БГВ, окомплектована с бойлер 500 л.; Вентилационна инсталация за битовите помещения; Система за КИПиА; Вентилаторни конвектори Skytec; Водоохлаждащ агрегат Clint.

С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

Завод за автомобилни части Montupet гр. Русе

2008

Двутръбна отоплителна инсталация с алуминиеви радиатори и три вентилационни инсталации за административната сграда; Топлозахранването е реализирано посредством газов водогреен котел; Климатизирането на офисните помещения е реализирано чрез системи на директно изпарение; Изградена е част КИПиА към ОВК инсталациите.

С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

Административна сграда със складова база Alumil гр. София

2008

Доставка на водоохлаждащ агрегат McQuay.

С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

15


ИНДУСТРИАЛНИ ОБЕКТИ

2007

Доставка на водоохлаждащи агрегати McQuay.

Комбинат за целулоза Свилоцел гр. Свищов С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

2005

Централна климатична инсталация; Водоохлаждащ агрегат КТК; Вентилаторни конвекторни тела Skytec.

Административна сграда със складова база Fibran гр. София С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

2004

Централна климатична инсталация; Климатична инсталация с оборудване от McQuay; Конвекторни тела McQuay; Система за управление с оборудване от Siemens.

Административна сграда със складова база гр. София, ул. Източна Тангента №110 С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

2004

Централна двутръбна климатична инсталация; Климатична инсталация с оборудване от McQuay; Система за управление с оборудване от Siemens.

Административна сграда със складова база гр. София, ул. Тодор Каблешков №72 С ОБОРУДВАНЕ ОТ:

16


Електрически и лъчисти конвектори; eлектрически бойлери и бойлери с топлообменници; термопомпи и термодинамични бойлери; индустриални и битови водогрейни котли Водоохлаждащи агрегати; вентилаторни конвектори; термопомпи с аксиални и радиални вентилатори; покривни централи и компресорно-кондензаторни агрегати

Системи за прецизна климатизация на сървърни помещения; комуникационно оборудване; чисти медицински помещения; free-cooling системи

Климатични камери; модулни климатични камери; вентилационни боксове; вентилаторни конвектори; рекуператорни модули Аксиални и центробежни индустриални вентилатори с взривозащитени и високотемпературни версии; рекуператорни модули; битови вентилатори Стенни, таванни и подови вентилационни решетки; таванни и линейни дифузери; трансферни решетки; противопожарни клапи

Пластинчати топлообменници

Климатици за дома и офиса; VRF-системи

Енергиен клас „А“ инверторни климатици за дома; енергиаен клас „А“ инверторни климатици за офисни и търговски площи; VRF-системи

Санитарен фаянс: моноблокове; конзолни тоалетни чинии; умивалници; писоари и др.

Смесители за баня и кухня

Битови вентилатори; вентилационни решетки; ревизионни отвори


БИ ДЖИ АР ГРУП ООД гр. София, бул. "Витоша" №115-117 Нац. телефон: 0700 11 220 Тел.: (02) 953 33 25; (02) 953 33 65; Факс: (02) 953 36 32 Моб. тел: 0888 26 5555; e-mail: office@bgr.bg

Референтна листа на Би Джи Ар  

Референтна листа на Би Джи Ар

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you